MŠMT: Ministr školství Josef Dobeš řešil s hejtmany optimalizaci škol

čtvrtek 2. prosince 2010 ·

Ministr Josef Dobeš se ve středu sešel s hejtmany krajů, aby představil model ideální školy. Ten by měl v budoucnu vést k optimalizaci sítě středních škol. Žáků je totiž již nyní méně než volných míst. Do budoucna se počítá dokonce ještě s větším propadem.


Podle ministra školství Dobeše i zástupců krajů bude nyní prioritou podpořit technické školy a učiliště. "Do problematiky optimalizace škol musíme dostat hlavně regionální pohled, musíme rozhodovat i na základě potřeb trhu práce,“ zdůraznil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek připustil, že optimalizace není nic příjemného, je to ale krok nutný vzhledem k populačnímu vývoji v České republice: „Slučování či rušení některých škol je jen následkem příčiny, a tou je úbytek populace. Rušení škol není našim primárním cílem - tím je kvalitní výuka pro všechny,“ vysvětlil na tiskové konferenci. Nyní jsou třídy středních škol a učilišť naplněny jen ze 60 procent. Do prvních ročníků nastoupilo letos v září o 16 tisíc žáků méně než loni.

Ministr Dobeš také prezentoval svůj záměr nepodpořit v této situaci vznik dalších soukromých škol. „Bez souhlasu hejtmana příslušného kraje, který situaci ve svém regionu dobře zná, už nepodepíšu souhlas se zřízením žádné nové soukromé školy,“ dodal ministr.

Na změny v síti škol a na podporu kvalitního vzdělávání hodlá MŠMT využít i peníze z evropských fondů.

17 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 16:10  

Myslím že je jedině dobře, že chce ministerstvo regulovat - optimalizovat - strukturu škol, případně i sjednocovat částečně obsah vzdělávání. Ponechat vše na "neviditelné ruce trhu" nahrává do ruky všem výdělečným subjektům, kterým jde ovšem o kvalitu vzdělávání až v poslední řadě.

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 19:24  

V našem školství po roce 1989 žádný trh nevznikl, tu šanci MŠMT zazdilo hned jako první. Pokud ovšem nemáte na mysli ty případy, kdy si rodič zaplatil získání maturitního vysvědčení na soukromé škole pro svého milovaného jinak nevzdělatelného lempla, aby tak uklidnil své svědomí ze zpackané výchovy nebo přikryl jeho absolutní nezpůsobilost pro SŠ vzdělání. Žel, to je dnes legální a mnozí si myslí, že i správné. Soukromých škol na dobré úrovni je jen několik.
Pokud však jde o skutečně získané znalosti a dovednosti, tak tady se MŠMT svým nesystémovým přístupem postaralo o dokonalou nepřehlednost a nezměřitelnost. Že by se mu pod vedením psychologa fakt nakonec zachtělo napravit svoji vinu? Všechny líbivé řečičky jak si rodič pro své dítko vybere tu nejlepší školu naráží na kardinální problém; nikdo neví, která to je a tak tatínkové a maminky volí logicky tu nejbližší bydlišti, aby tak minimalizovali své náklady. Díky pomatenému nastavení systému a také díky popletenému společenskému konsensu, téměř všichni žáci a studenti své glejty nakonec získají, protože i státní školy jsou nuceni se chovat jako výše zmíněné soukromé. Poptávku se naprosto scestně podařilo nastavit po glejtech. Vědomosti a znalosti ve školství nikoho nezajímají, dokonce již ani rodiče ne, natož rozmazlené špatně vychované žactvo a studenstvo či zaměstnance MŠMT. Jedno je jisté. Sklizeň!

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 20:45  

Redukce je bohužel nutná, s tím se nedá nic dělat, ony maturitní obory na učňovských školách skončily. Současně by to mělo vést k vyvětrání sborů ostatních středních škol, aby se "revolučně" nemusely vymítat stoleté pavučiny !

JaM řekl(a)...
2. prosince 2010 v 21:05  

Souhlasím se vším, co uvádíte, z reality ve školství mám podobně tristní dojem (jen zdůrazňuju, že ona není důsledkem této doby, ale několika desetiletí a hlavně těch dvou posledních).

Dovolávání se fungování tržní ekonomiky bylo přece velkým trendem ve všech sférách, tedy i pro školství se s ní tak nějak počítalo - máme málo zedníků, inu určitě se pohrne vzápětí spousta mladíků na toto zlaté řemeslo a učiliště už otvírají příslušné obory.. Podobně se zubaři, techniky, atd. Jak je vidět, nedaří se to. Stále jsou nejvyhledávanější víceletá gymnázia, i když absolventi nemají žádné růžové vyhlídky, zvláště půjdou-li do humanitních VŠ, rodiče gymply preferují jako zajištění "výběrovosti" školy pro své potomky, lepší kvality než základka. Důsledky jsou všeobecně známy.

Pak ještě tržnost ve školství, o které asi hlavně mluvíte Vy. Ta opravdu funguje spíše v těch zvrhlých formách (glejt ano, vzdělávat se - ne), úplatky, atd. Teď díky rektorům padla i první legální forma tržního chování VŠ - nedivím se, mají obavy, že by ubylo studentů a zadlužené fakulty by musely zavírat obory a propouštět. Takže - u nás i nadále vzdělávání nebude zbožím, ale darem zdarma. Takového dárku si ale mnozí nemusí vážit, nebo si ho zajistí podfukem - a jsme zase na začátku. Nějak se do toho zamotávám a vyráží mi lišejník na hlavě... čas končit :)

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 21:21  

Regulovat přebujelé střední školství je dozajista nutné. Leckde to ale probíhá zcela chaoticky, bez jakékoli koncepce a konkrétní vize:
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/proti-ruseni-gymnazia-v-horicich-demonstrovaly-v-h.html

Luděk Blaha řekl(a)...
2. prosince 2010 v 22:28  

Rušit školy je naprosto nezbytné!!!

(Teda až na tu naši)

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 22:49  

Dovolím si opravit 2. větu svého příspěvku 2.12.2010 19:24, která má správně znít: "Pokud ovšem nemáte na mysli ty případy, kdy si rodič zaplatil získání maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu na soukromé škole pro svého milovaného jinak nevzdělatelného lempla, aby tak uklidnil své svědomí ze zpackané výchovy nebo přikryl jeho absolutní nezpůsobilost pro SŠ či VŠ vzdělání". Omlouvám se.

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 v 9:31  

1. Napsat "soukromé školy nemají úroveň" je úplně stejná blbost jako napsat "státní školy nemají úroveň". Úroveň by snad měla nebo neměla mít konkrétní škola - paušalizování je pouhá neověřená demagogie. Soukromých škol mnoho vzniklo - a také jich mnoho zaniklo. Proběhl u nich tedy proces selekce - doufám že si nikdo nemyslí, že kvalitní soukromé školy zanikly a ty nekvalitní zůstaly. U veřejných škol k žádné takové selekci nedošlo - pokud nějaká byla optimalizována, rozhodně se tak nestalo na základě její nekvality.
2. Soukromé školy pracují za naprosto stejných pedagogických principů jako školy veřejné - včetně kontrol vnějších orgánů.
3. Množina těžko vzdělavatelných až nevzdělavatelných je myslím velmi dobře identifikovatelná i na veřejných školách. Nebo snad nikdo nevidí, že všichni berou všechny? Protože jiní nejsou?
4. Hledejte prosím skutečného viníka kvality současného školství - soukromé školy jím určitě nejsou. Myslíte si, že kdyby soukromé školy po 90. roce nevznikly, bylo by školství plné inteligentů?
5. Žák na soukromé škole je pro stát levnější (asi o 30%). Pokud jde tedy o finance, bylo by naopak rozumnější veřejné školy rušit a soukromé nechat zřizovat.
6. Je zcela nesmyslné považovat školné za "zaplacení si maturity pro svého synka".
7. Část rodičů platí školné, protože "mají své dítě moc rádi na to, aby ho dali na státní školu", část proto, že škola má dobrý věhlas, část proto, že jde o nejbližší nabídku daného oboru. Určitě existuje část žáků, kteří se dostali na soukromou školu poté, kdy se na státní školu nedostali. A zcela určitě to funguje i naopak.

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 v 22:17  

České soukromé školy mají jeden problém a tím je věhlas. Soukromé školy na západ od ČR si svou popularitu vytvářely desetiletí. Ty naše ( 90 % ) si myslí, že jsou nejlepší a jsou zcela rozhozené ( některé ) ze státní maturity. Poslouchal jsem ,nechtě, děvčátka ( studentky )jedné průmyslové školy, které se vzrušovaly nad tím, že jejich tatínek přece "nalil" do fondu ..... 50 000,- a za to jim byla slíbená ( ústně ) maturita. Jedna z těchto dívek dokonce plakala nad tímto bezprávím. Mluvil jsem o procentech, že by to bylo praavidlem ?

Anonymní řekl(a)...
4. prosince 2010 v 11:35  

Soukromé školy nijak nevybočují z marazmu v němž se díky skutečně systémové snaze MŠMT ocitla celá česká výchovně-vzdělávací "soustava". Nikdo tu nepsal, že jsou viníkem soukromé školy. Ty se v rámci nastaveného systému chovají racionálně zrovna tak jako školy státní. Pravidla hry určuje MŠMT na základě politického zadání, které se zase odvíjí od celospolečenského konsensu na danou problematiku, nebo se mýlím? Kdyby byla dobrá (ta pravidla), tak jsme v mezinárodním srovnání na špici jako tomu bylo dřív a ne na chvostu. Já bych byl raději na špici.

poste.restante řekl(a)...
4. prosince 2010 v 12:58  

Souhlasím s Anonymním ze 4.12 11:35, s jednou výhradou.

Je jen nepatrná šance na zlepšení, dokud učitelstvo české nepochopí, že nikoliv celospolečenský konsensus, nikoliv MŠMT a už vůbec ne politici, ale samotní učitelé musí převzít zodpovědnost za vzdělávání, výchovně vzdělávací soustavu i její úroveň.

Potřebujeme Pedagogickou komoru.

Luděk Blaha řekl(a)...
4. prosince 2010 v 19:24  

samotní učitelé musí převzít zodpovědnost za ... výchovně vzdělávací soustavu

Na které záchytce Vám, pane poste.restante, umožnili přístup k internetu?

poste.restante řekl(a)...
6. prosince 2010 v 0:00  

Luděk Blaha:
Tak dobře, už jsem vytřízlivěl.
Za některé oblasti jen spoluzodpovědnost.
Škyt. ;-)

Luděk Blaha řekl(a)...
6. prosince 2010 v 10:15  

Za některé oblasti jen spoluzodpovědnost.

Jako čistič zeleniny a vykosťovač masa za formulaci hygienických norem a jejich dodržování v provozovnách veřejného stravování?
Při kocovině pomáhá acylpirin a sklenice mléka.

poste.restante řekl(a)...
6. prosince 2010 v 13:59  

Ludek Blaha
Jako čistič zeleniny a vykosťovač masa za formulaci hygienických norem a jejich dodržování ...

No právě.
Eistují de facto tři skupiny zaměstnanců:
1. Ti, kteří pouze drží hubu a krok.

2. Ti, kteří mají tu drzost (odvahu) založit odborovou organizaci a ozvat se ... ve věcech organizace práce, k dodržování hygienikých norem, atd.

3. Ti, kteří cítí vnitřní profesní hrdost a mají dost odvahy převzít spoluzodpovědnost za proces, jehož jsou účastníky a jsou ochotni si za tímto účelem zřídit (a financovat) i orgány profesní samosprávy.
Takoví pak zakládají organizace typu profesní komory.

Patří sem soudci, lékaři, advokáti, oboroví specialisté, atd.

Kde jsou čeští učitelé, je snad vcelku jasno.


Přitom si myslím, že oblastí ke smysluplné činnosti komory bychom našli dost a dost. - Například:

Pedagogická komora by schválila kupříkladu etický kodex učitelské profese.
Otázka, zda má, či nemá pracovat ve školství ona známá učitelka ze Znojma, by tím byla vcelku jasně vyřešena.

Pokud by komora byla ze zákona účastníkem připomínkového řízení legislativního procesu, některé praštěné nápady z dílny MŠMT by alespoň získaly kvalitní oponenturu, nebo byly rovnou spláchnuty.

atd., atd.

A že to má své zápory a úskalí?
Že se vše může zvrhnout v prosazování skupinových zájmů?
No samozřejmě.
Mám dost zkušeností z reálné politiky, abych o tom věděl své.

Nakonec se otázka vždy zjednoduší na pouhé:
Chceme hledat způsoby a možnosti, jak by to mohlo fungovat, nebo příčiny, proč to nejde?

Já, alespoň prozatím, odpověď znám.

JaM řekl(a)...
6. prosince 2010 v 18:23  

Ad poste.restante, 6.12.2010 13:59
"Pedagogická komora by schválila kupříkladu etický kodex učitelské profese."

Díky, že to aspoň někdo vysloví. Osobně si ale taky myslím, že těch mohykánů, co cítí a ctí "vnitřní profesní hrdost", je tu moc málo. Měli by komoru pro pár nadšených. A co ti ostatní..
Co s tím? Čekat, jestli náhodou nepřijdou mladí zapálení..? Toho se já určitě nedožiju.

Luděk Blaha řekl(a)...
7. prosince 2010 v 0:05  

Mně tedy pedagogická komora dost chybí.
Pěkně bečka s kysaným etickým kodexem a na háku dobře vyuzená profesní hrdost.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.