24. - 25. 11.: konference Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život (Jak ovlivňují a mění informační vzdělávání moderní technologie?)

pondělí 15. listopadu 2010 ·

Moravská zemská knihovna Brno, Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno a Klub školních knihoven SKIP vás zvou na konferenci v Moravské zemské knihovně.

Místo: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno (konferenční sál)

Konference je určena ředitelům středních a základních škol, vedoucím školních knihoven a informačních center škol, knihovníkům veřejných knihoven.

Konference je akreditována MŠMT v rámci DVPP pod č. j. 16 659/2010-25-475a.

Program konference:

Středa 24. listopadu 2010

9.30 hodin zahájení v konferenčním sále MZK Brno

1. Vystoupení zástupců MŠMT, MK ČR a školských orgánů JMK

2. Globální rozvojové vzdělávání – Svět do všech předmětů - Mgr. Kristýna Hrubanová, Společnost pro Fair Trade

3. Informační vzdělávání uživatelů knihoven - Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK

4. Vysokoškolští studenti – přichází éra „digitální“ generace? - Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU Brno

5. Co je nového ve světě vzdělávacích technologií? - Ing. Bořivoj Brdička, Ph. D., Katedra informačních technologií a technické výchovy PedF UK Praha

6. Co čeká generaci alfa - Jan Wagner, šéfredaktor webu ceskaskola.cz, CPress

7. Podpora čitatelskych aktivit v školskych knižniciach na Slovensku - Mgr. Rozalia Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica Bratislava

8. Služby NPKK Praha učitelům a studentům učitelství, projekty na podporu čtenářské gramotnosti - Mgr. Alice Košková, ředitelka NPKK Praha

9. Tištěné a elektronické zdroje informací v domácí studijní činnosti žáků - PhDr. Jitka Jursová, Technická univerzita Liberec

10. Centrum vizuální historie MALACH - Mgr. Jakub Mlynář, koordinátor projektu, UK Praha

11. E-knihovna a vizuální knihovna K4U - Lenka Hanzlíková, MěK Praha

12. Jsou informace skutečné? Ukázky video, audio, textových materiálů plné „skutečných“ informací. Podněty pro práci - Bc. Helena Selucká, Dětská knihovna KJM Brno

13. Projekty knihoven a škol - Mgr. Bohdana Křepinská, MěK Hodonín

Program bude ještě aktualizován a doplněn.

Diskuse k jednotlivým příspěvkům

Občerstvení během polední přestávky zajištěno.

Program konference – práce v sekcích:

Čtvrtek 25. listopadu 2010

9.15 hodin zahájení v konferenčním sále MZK

10.00 hodin – 13.00 hodin práce v sekcích

V průběhu dopolední práce přestávka na občerstvení

1. Sekce: Nástroje moderních technologií pro podporu výuky

konání: počítačová učebna, 6. patro

lektor: sekci připravil a vede Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

a Mgr. Petr Sudický, Ústav pedagogických věd FF MU Brno

Anotace: Sekce je zaměřena na praktické využívání informačních technologií ve výuce na základních a středních školách. Úvod o učení – tradiční i moderní teorie učení a jejich aplikace do pedagogické reality s využitím ICT nástrojů. Ukázky řešení v Google aplikacích, ukázky řešení v Moodle a cvičení. Představení systému ELGG (spojení funkcí Googlu a Facebooku – založené na sociálních sítích, sociálním učení, sdílení znalostí atd.).

2. Sekce: Tipy k využívání vizuální historie ve školní výuce

konání: konferenční sál, přízemí

lektor: dílnu připravil a vede

Martin Šmok, Senior International Program Consultant

USC Shoanh Foundation Institute for Visual History and Education

Anotace: Sekce se bude věnovat praktickým ukázkám, jak studenty seznámit s určitým svědectvím (v živé nebo vizuálně zprostředkované podobě), jak vyvolat jejich empatii a pochopení obsahu svědectví (viz digitální učební materiály na Metodickém portálu RVP). Centrum vizuální historie Malach MFF UK Praha umožňuje přístup k rozsáhlému digitálnímu archívu. Účastníci se seznámí s jeho činností a praktickými inspiracemi jak využívat tohoto bohatého materiálu ve výuce.

13.30 hodin – 14.00 hodin
Závěr konference

Organizační pokyny:

Prezence se koná v konferenčním sále (přízemí) Moravské zemské knihovny 24. listopadu 2010 od 8.30 - 9.30 hodin

25. 11. 2009 jednání konference od 9.30 do 16.00 hodin

26. 11. 2009 jednání konference od 9.15 do 14.00 hodin

Osvědčení vydává účastníkům Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno.

Program konference s přihláškou je vystaven na http://www.mzk.cz/aktivity, http://old.stk.cz/Akce

Po skončení prvního dne jednání (16. 00 hodin) bude účastníkům nabídnuta možnost exkurze v Moravské zemské knihovně

Vložné za oba dny 300,- Kč (proti pokladnímu dokladu u prezence)

Přihlášky zašlete do 19. 11. 2010 na adresu: Moravská zemská knihovna, oddělení knihovnictví, Mgr. Jana Nejezchlebová, tel. 541646125, e-mail: jana.nejezchlebova@mzk.cz

Kontakty:

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno

kontakt: Mgr. Jana Nejezchlebová, odd. knihovnictví, www.mzk.cz e-mail: jana.nejezchlebova@mzk.cz, tel.: 541646125

Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP, Brno
Hybešova 15
603 00 Brno

kontakt: Mgr. Ludmila Jarošová, sekce DVPP
e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.: 543426028

Upozornění:

z konference bude vydán sborník v elektronické podobě. Prosíme o texty (bez omezení rozsahu, případně texty doplňující a rozšiřující přednášku)

a souhlas s vystavením prezentací. Materiály pro sborník prosíme zaslat do 15. 1. 2011 na adresu: jananej@mzk.cz, jana.nejezchlebova@mzk.cz.


Doprava: autobusové nádr.: při východu z ÚAN odbočit k tram. zast. - č. 12 - přímý spoj -

výstup ul. Nerudova - pokračovat ve směru jízdy tram. k budově knihovny,

vlakové nádr.: tram. č. 12, 13 - přímé spoje - výstup ul. Nerudova, tram. č. 11, 3 – přímé spoje - výstup ul. Rybkova – pokračovat k budově MZK.P ř i h l á š k a


Na konferenci Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život,

která se koná 24. – 25. listopadu 2010 v Moravské zemské knihovně v Brně

Jméno a příjmení (titul) ……………………………………………………………..

Datum a místo narození, rodné číslo

(vyplní pracovníci ze školství ) ………………………………………………………

Organizace (název, adresa, IČ) ……………………………………………………….

Kontakt (tel., e-mail) …………………………………………………………………..

Zúčastním se jednání konference dne 24. 11. 25. 11. 24. i 25. 11. 2010
Zajištění noclehu individuálně (v případě potřeby se na nás můžete samozřejmě obrátit)

Doporučené možnosti ubytování viz.: Hotel Avion, Česká ul. www.avion-hotel.cz, Garni hotel, Vinařská ul. www.skm.muni.cz/ubytovani , Hotel Avanti, www.hotelavanti.cz, Hotel Kounicova, Kounicova ul. 50 www.skm.muni.cz/ubytovani.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
12. února 2011 13:57  

Více informací o informační gramotnosti a informačním vzdělávání naleznete také na webu odborného recenzovaného časopisu ProInflow: http://pro.inflow.cz/cisla/informacni-vzdelavani-informacni-gramotnost

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.