Petr Plachý: Využití konceptu ECDL v základní škole

pondělí 31. května 2010 ·

Zkušenosti s využitím konceptu ECDL v základní škole pro hodnocení znalostí a dovedností žáků v oblasti počítačové gramotnosti. Možnosti využití programu OPVK k testování ECDL.

V následujících řádcích bych chtěl navázat na článek pana Josefa Koláře Využití konceptu ECDL ve střední odborné škole. Vycházím ze svých zkušeností ředitele ZŠ Pelhřimov, Osvobození, která je od 10. 11. 2003 školicím a testovacím střediskem ECDL. Protože v uvedeném článku je popsán koncept ECDL jako takový, soustředím se pouze na jeho využití na druhém stupni základní školy.

Důvodem pro vznik našeho střediska ECDL byla snaha využít kapacitu školy – počítačové učebny a učitele informatiky pro získání dalších finančních prostředků do rozpočtu školy v rámci doplňkové činnosti. Ta se v té době realizovala především formou prodeje obědů pro cizí strávníky a pronájmem tělocvičny školy. Právě z finančních prostředků doplňkové činnosti školy jsme uhradili zřízení testovacího střediska i odbornou přípravu testerů. Vlastní činnost školicího a testovacího střediska ECDL jsme zahájili v roce 2004. Našimi prvními klienty byly studenti místních středních škol, účastníci rekvalifikačních kurzů úřadu práce, pracovníci městského úřadu a další zájemci o získání certifikátu ECDL. S testováním našich žáků jsme v té době vůbec nepočítali.

S nápadem zkusit si test ECDL přišli sami žáci na začátku devátého ročníku. Předmět informatika se v naší škole vyučoval již od šestého ročníku formou volitelného předmětu. Žáci uměli pracovat v textovém editoru, v tabulkovém procesoru, používali elektronickou korespondenci a využívali internet. V rámci zájmové činnosti školy jsme v říjnu otevřeli kroužek Příprava na testy ECDL, kde jsme žáky seznámili s konceptem ECDL, požadavky jednotlivých modulů a naučili žáky pracovat s programem PowerPoint, který tvořil čtvrtý modul pro získání certifikátu ECDL Start. V květnu příštího roku jsme úspěšně otestovali první skupinu 12 žáků. Na slavnostním ukončení školního roku v tělocvičně školy jsme předávali některým žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, kromě vysvědčení také certifikát ECDL Start.

Příklady táhnou, a tak jsme již během prázdnin zaznamenali zájem rodičů o testování počítačové gramotnosti podle evropského standardu. Začali jsme hledat cestu jak umožnit žákům druhého stupně základní školy získat tento mezinárodní certifikát. Celou přípravu a testování jsme rozložili do tří let školní docházky. V sedmém ročníku jsme do výuky informatiky zařadili modul číslo 3 – Zpracování textu, v osmém ročníku modul číslo 4 – Tabulkový procesor a v devátém ročníku modul číslo 6 – Prezentace a modul číslo 7 – Práce s internetem a komunikace. Výuku v rámci volitelného předmětu doplňoval ještě nácvik psaní deseti prsty a práce s programy na kreslení a úpravu digitálních fotografií. Na konci každého ročníku žáci složili jeden test, v devátém ročníku dva. Ukázala se přednost softwarového balíku MS OFFICE, který jsme vybrali pro výuku i vlastní ECDL testování, že znalosti a dovednosti získané v jednom modulu aplikovali žáci u dalších modulů. Další předností konceptu ECDL je skutečnost, že testy jsou vypracovány tak, že mají shodnou úroveň, kladou stejné požadavky na znalosti žáků a postupují lineárně od jednoduššího ke složitějšímu. Pro zvládnutí testu není třeba bezchybně odpovědět na všechny otázky, ale dosáhnout určitého počtu bodů. Ve školním roce 2007/2008 se testování zúčastnilo 106 žáků (68 % z celkového počtu žáků druhého stupně) z toho 97 úspěšně.

Je pravdou, že získat certifikát ECDL není zadarmo. Povinný index účastníka testování stojí 600 Kč a tištěný certifikát 80 Kč. Cenu jednoho modulu může škola ovlivnit, pokud má své testovací středisko a testery. My jsme tuto cenu pro naše žáky nastavili na 100 Kč za jeden modul, takže celý certifikát ECDL Start přišel rodiče žáků na 1 080 Kč. Je to hodně nebo málo, je to srovnatelné například s cenou týdenního lyžařského zájezdu? To ať každý posoudí sám. V této ceně není zahrnuta učebnice, která samozřejmě není pro úspěšné složení ECDL testů povinná. Nicméně škola používá publikaci „S počítačem do Evropy” vydavetelství Computer Press, a. s.

Také jsme se ale setkávali s případy, kdy si žáci testování nemohli dovolit z finančních důvodů. Využili jsme možností operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zpracovali projekt Cesta k testům ECDL, který zahrnoval bezplatné testování žáků. Naše projektová žádost získala potřebný počet bodů a škole byly přiděleny finanční prostředky na testování žáků. Celý projekt se realizuje v tomto a příštím školním roce v rámci volnočasových aktivit. V každém ročníku druhého stupně školy vznikly dva zájmové útvary, které vedou učitelé. Získali jsme časovou výjimku z mezinárodních pravidel, to je prodloužení maximální délky období pro složení ECDL testů o jeden rok. S testováním začínáme již v šestém a končíme v devátém ročníku (6. ročník – Word, 7. ročník – Excel, 8. ročník – PowerPoint a 9. ročník – Outlook). Pro žáky byla v rámci projektu vytvořena učební podpora, vznikla metodika pro jednotlivé moduly, výukové CD se vzorovými a domácími příklady pro žáky a e-learningový kurz umožňující provádění autotestů na domácím počítači. Do výuky v zájmovém kroužku se zařadila práce se zpětnovazebním zařízením ActiVote, které žákům přiblíží práci v testovacím režimu. Změnila se také platforma, celá příprava a testování probíhá v prostředí Windows XP a MS OFFICE 2007.

Nemáme ještě výsledky realizace projektu, ty budou známy až v červnu, ale věřím, že budou obdobné, jako ty získané v doplňkové činnosti školy. Osobně se domnívám, že tento systém používaný jako určitý doplněk výuky informatiky přináší objektivní hodnocení znalostí a dovedností žáků v oblasti počítačové gramotnosti a učitelům kvalitní zpětnou vazbu jejich vzdělávacího působení.

Licence Licence Creative Commons


Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


PLACHÝ, Petr. Metodický portál, Články: „Využití konceptu ECDL v základní škole“ [online]. 12. 05. 2010.[cit.28. 05. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8681/VYUZITI-KONCEPTU-ECDL-V-ZAKLADNI-SKOLE.html>.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.