Samostatná odborná práce v jednotném zadání závěrečné zkoušky

středa 13. ledna 2010 ·

V letošním školním roce bude jednotné zadání závěrečné zkoušky v sedmi oborech vzdělání obsahovat i samostatnou odbornou práci.

 Jde o práci, která je žákům zadávána s předstihem a její výsledky jsou využívány u nové závěrečné zkoušky. Pokud je samostatná odborná práce součástí jednotného zadání, jsou školy povinny ji do nové závěrečné zkoušky začlenit.

Podklady k zadání samostatné odborné práce jsou připraveny ke stažení v elektronické podobě pro obory vzdělání 

29-54-H/002  Cukrář-výroba
65-52-H/001  Kuchař, 65-51-H/004 Kuchař-číšník – příprava jídel (stejná SOP)
65-51-H/002  Kuchař-číšník pro pohostinství
65-53-H/001  Číšník
66-53-H/003  Operátor skladování
69-51-H/001  Kadeřník     

Školy, které uvedené obory vyučují, obdrží tyto podklady z NÚOV rovněž poštou.   

Pojetí samostatné odborné práce v nové závěrečné zkoušce

O zařazení samostatné odborné práce do jednotného zadání konkrétního oboru vzdělání rozhoduje příslušný autorský tým. Pokud je samostatná odborná práce součástí jednotného zadání, jsou školy povinny ji do nové závěrečné zkoušky začlenit.

Termínem „samostatná odborná práce“ se označuje písemné zpracování komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru. Charakteristickým rysem samostatné odborné práce je její širší obsahové zaměření, příp. začlenění podnikatelských aktivit (např. vypracování kompletních podkladů pro zhotovení a propagaci výrobků, služeb, návrh na zřízení soukromé provozovny, založení soukromého podnikání v oboru apod.).

Jde o práci, která je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného šk. roku, a na její zpracování je jim poskytován delší časový prostor – minimálně jeden měsíc. Žáci práci samostatně tvoří a průběžně konzultují s vyučujícími ve stanoveném časovém rozpětí. Odevzdají ji nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací v termínu určeném ředitelem školy. Škola zajistí, aby samostatná odborná práce byla k dispozici zkušební komisi. Pokud žák samostatnou odbornou práci neodevzdá, je u závěrečné zkoušky výrazně znevýhodněn.

V jednotném zadání je stanoveno téma (příp. několik témat) samostatné odborné práce, osnova jejího obsahu a požadavky na formální úpravu písemného zpracování. Rovněž jsou zde uvedeny obecné pokyny k organizaci jejího zadávání, zpracování, odevzdání a způsobu hodnocení. Jejich upřesnění je v kompetenci ředitele školy.

Samostatná odborná práce není z legislativních důvodů dosud zařazena jako svébytná součást závěrečné zkoušky, je ovšem v rámci zkoušky využívána formou obhajoby jejích výstupů, které se promítají do klasifikace příslušné zkoušky. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace. Pro obhajobu SOP je využívána praktická zkouška či ústní zkouška v souladu s pokyny v jednotném zadání.

Smyslem využívání samostatné odborné práce u závěrečné zkoušky je to, že žáci při jejím zpracování mohou prokázat hlubší a ucelenější znalost určité odborné problematiky, kterou řeší na základě samostatného a tvůrčího přístupu. Také mohou předvést schopnost prezentovat výsledky vlastní práce. Zkoušející má příležitost na tomto základě nejen lépe posoudit celkovou odbornou připravenost žáka na výkon daného povolání, ale i jeho klíčové kompetence (především komunikativní, personální a sociální, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace).

Pojetí samostané odborné práce (316kB DOC).


0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.