Petr Kukal: Učení je především sociální akt

pondělí 18. ledna 2010 ·

Kniha Zprostředkované učení, která vyšla koncem loňského roku v nakladatelství Portál, srozumitelně a přehledně představuje vzdělávací koncept izraelského pedagogického psychologa Reuvena Feuersteina. S vědomým zjednodušením bychom jej mohli koncentrovat do výroku: Učení je především sociální akt.

Základní teze, že poznání je nám dominantně zprostředkováváno ostatními lidmi, je v knize velmi solidně podložena fakty, výzkumy a mnohaletou zkušeností s programem instrumentálního obohacování, který Feuerstein vyvinul. V záplavě nadšeneckých publikací o samospasitelných metodách, formách a principech, jimiž je náš trh pedagogické literatury léta zanášen, je to velmi příjemná změna.

Feuerstein, na rozdíl např. od Jeana Piageta, který za nejvýznamnější pokládal přímou interakci dítěte s okolím, přisuzuje při učení zásadní důležitost interpretaci, struktuře a hierarchii, které prvkům blízkého světa dítěte vtisknou ostatní lidé. Oni sami jsou oním křišťálovým hranolem, skrze který děti nahlížejí svět.

Toto východisko ústí ve Feuersteinově díle jednak v koncept zprostředkovaného učení jakožto prostředku sociálně podmíněného osvojování vědomostí, jednak v mimořádnou diagnostickou metodu, tzv. dynamické vyšetřování.

V rámci zprostředkovaného učení definuje Feuerstein tří klíčové prvky: Zaměřenost a vzájemnost (zprostředkování zájmu o předmět studia); přenos (zprostředkování smyslu přesahujícího cíle aktuální učební situace) a konečně hodnotu činnosti (zprostředkování významu vlastní učební činnosti). Učitel je to, který vybírá z řady okolních podnětů ty, na něž cíleně zaměřuje pozornost žáků, odhalí jim jejich smysl a pomůže jim pochopit význam konkrétní učební aktivity. On – a žádné sebedokonalejší pomůcky a technologie.

Za významnější a pro současnou diskusi o povaze vzdělávání v rámci školní edukace ještě inspirativnější ovšem osobně pokládám metodou dynamického vyšetřování, která originálně využívá poznatků L. S. Vygotského o tzv. „zóně nejbližšího vývoje“. Na rozdíl od tradičního psychometrického přístupu se totiž přístup dynamický neptá po stupni vývoje intelektu, ke kterému dítě aktuálně dospělo, ale na rozsah, k němuž s podporou učitele (rodiče, vychovatele) dospět může!

To také zásadně mění roli vyučujícího, který u testování již neasistuje coby záruka standardizace podmínek, ale aktivně do něj zasahuje větší či menší mírou pomoci. Součástí dynamického hodnocení je tak vždy učební fáze, při níž učitel sleduje žákův potenciál učit se za spolupráce s dospělým. Snadno tak zjistíme, že dva žáci, kteří při psychometrickém měření dosáhli stejného výsledku, se liší tím, že jeden z nich dokáže za pomoci dospělého řešit úkoly až do intelektuálního věku o tři roky vyššího, než v kterém se aktuálně nachází, zatímco druhý do věku vyššího jen o rok. Zóna nejbližšího vývoje obou žáků je radikálně jiná.

Za pozornost stojí rovněž některé důležité poznatky, které v knize v rámci výkladu o konceptu zprostředkovaného učení zazní jakoby mimochodem. Například, že rychlá reakce znamená velmi často reakci zbrklou a čas, který dítě věnuje klidnému promýšlení úkolu, se mu bohatě vrátí ve správnosti postupu. Při dnešní dominanci kvantitativních ukazatelů nad kvalitativními a přeceňování pohotové reakce zní ovšem jedno z hesel zprostředkovaného učení „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“, jako z jiného světa.

Kniha Zprostředkované učení atraktivním a přehledným způsobem přestavuje českému čtenáři nejdůležitější pilíře Feuersteinova díla a pro každodenní pedagogickou praxi přináší řadu užitečných inspirací.

17 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
17. ledna 2010 1:25  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
17. ledna 2010 9:23  

Již jsem se lekl, že je to nejen sociální, ale i sexuální akt. Po ránu jsem rozespalý a špatně jsem si to přečetl.

Anonymní řekl(a)...
17. ledna 2010 20:46  

Zanedbávání tohoto aktu vede ovšem ke zhoršování zraku...

Anonymní řekl(a)...
17. ledna 2010 22:54  

Zdravím všechny křišťálové hranoly, kteří se již nemohou dočkat, jak skrze ně budou děti zítra nahlížet na svět.

Anonymní řekl(a)...
18. ledna 2010 14:30  

Proč byt ten první příspěvek odebrán?

Anonymní řekl(a)...
18. ledna 2010 18:34  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
ignorant řekl(a)...
18. ledna 2010 22:12  

Příspěvek, který byl smazán - 17. ledna 2010 1:25 byl skutečně bravurně napsán, četl jsem ho ! Možná si i do někoho rýpnul. Já bych to nemazal !!!

Anonymní řekl(a)...
19. ledna 2010 12:27  

Mazání diskusních příspěvků je vskutku odporná, zavrženíhodná praxe, která vyvolává vzpomínky na dobu před rokem 1989, kdy se beze stopy ztrácely nejenom příspěvky, ale i jejich autoři.

Jedná se o další důkaz toho, že dějiny se díky inovacím a technickému pokroku opakují mikoliv v kruhu, ale v mírně stoupající spirále.

Anonymní řekl(a)...
19. ledna 2010 12:55  

S tím je možné souhlasit. Ale - jaká je skutečnost? Diskutující má právo na svůj názor. Tady je ovšem první problém - jeho názor nemusí být správný. Je poplatný typu a zaměření školy, aprobaci diskutujícího, či jeho znalostem diskutované problematiky. Diskutující většinou není a ani nemůže být v dané věci odborníkem, často je pouze veden snahou o to, aby jeho příspěvek četlo co nejvíce čtenářů atd. Diskutující tedy ani při nejlepší snaze skutečnou objektivitu nemohou dodržet.

To ovšem neznamená, že je možné takového diskusní příspěvky mazat. Pravda, ono to nevyžaduje žádnou velkou námahu a je krásné, když žádný nevhodný příspěvek nenaruší razanci a údernost článku. Zkreslené informace v něm bývají často zajímavější, jednoznačnost nenutí čtenáře udělat si vlastní názor - tady cenzor vědomě či nevědomě spolupracuje s autorem.

Lidé dříve četli mezi řádky. Hledali tam chybějící informace, vykládali si článek jinak, než vypadal, často i jinak, než měl autor na mysli. Autorům se za minulého režimu psalo celkem snadno. Měli daná témata, znali, které informace vládnoucí garnituru potěší, měli svůj styl - a lidé věděli, že objektivní bývají tak nejspíše jen výsledky fotbalových utkání.

Dnes je, i přes náhubkový zákon, situace zdánlivě mnohem lepší. Opravdu ale jen zdánlivě. Psalo se o krásných zítřkách, o úspěších režimu. Třídního nepřítele spojeného se zlým imperialistou bylo nutné zničit za každou cenu. Když jsme o třídního nepřítele přišli a kapitalisté začali hospodařit i u nás, hledal se nepřítel jinde. Bylo vynalezeno RVP a ŠVP, naprosto ideální témata, obsahující v sobě vše potřebné, Každý nyní musí být inovativní, kreativní a proreformně kompetentní. Každý, kdo není, musí být umlčen. Autoři osvětových článků navíc nemusí mít žádné znalosti, vše je přehledně vysvětleno a schváleno shora.

A tak nezbývá než zase číst mezi řádky.

Anonymní řekl(a)...
19. ledna 2010 13:17  

Nechápu o čem to tu mluvíte. Komentář, který byl smazán sem vložil debilní Šalda a byl to překopírovaný text vlastního článku s drobnými úpravami, které asi měly být vtipné. Nic víc, žádná cenzura. Jestli hledáte nějaké spiknutí, pusťte si Akta X.

Anonymní řekl(a)...
19. ledna 2010 14:57  

To: 19. ledna 2010 13:17

Z Vašeho stručného vyjádření, obhajujícího mazání diskusních příspěvků nebo-li cenzuru, za
prvé není jasné, na koho reagujete a za druhé se o obsahu cenzurovaného příspěvku vyjadřujete obdobně jako komunisté o textu Charty 77. Ten sice nikam nevložil "debilní Šalda", ale zveřejnili jej prý "samozvanci", byl prý to překopírovaný text obsahující závěry XV. sjezdu KSČ s drobnými úpravami.

Obojí je nutno zavrhnout, aniž bychom to četli. Ono se toho až tolik nezměnilo. Tyto fotografie Vás možná přesvědčí:
http://www.vsetaty-privory.eu/phprs/gallery.php?akce=obrazek_ukaz&media_id=21

Anonymní řekl(a)...
19. ledna 2010 15:44  

Neptala jsem se KÝM byl smazán, ale PROČ byl smazán. Děkuji za pochopení otázky.

portál pro základní a střední školy řekl(a)...
19. ledna 2010 16:16  

Proč byl smazán? Pro porušení pravidel http://www.ceskaskola.cz/2001/01/diskusni-pravidla.html. Doporučuji názor kolegy Čermáka http://www.tyden.cz/rubriky/media/internet/diskuze-jsou-rejdistem-magoru-a-psychopatu_155633.html

Luděk Blaha řekl(a)...
19. ledna 2010 17:07  

Nerozumím tomu, proč třeba na Českou Školu přispivatelé přispívají vesměs anonymně.
Jsem přesvědčen, že by byla věčná škoda, kdyby se nevědělo, že třeba tuto perlu jsem napsal já.
A pak ta představa, jak vstupuji do jednacího sálu a vůkol to zašumí:
"To je Blaha!"
"Ten Blaha??!"
"Ten."
Žuch, žuch, žuch ... (to postupně omdlévají přítomné kolegyně)

Jinak bych rád upozornil vážené zde diskutující, včetně samotného portálu, že se dopouštíme porušení výše zmíněných Diskusních pravidel.
Diskusní fóra pod články jsou určena pouze pro diskusi o tématu, který je předmětem daného článku.

Anonymní řekl(a)...
19. ledna 2010 21:27  

Tak se račte smazat, pane Blaho. Žuch...

Anonymní řekl(a)...
20. ledna 2010 1:19  

To: 19. ledna 2010 14:57

Změnilo se dost: z ulic zmizeli lidé. Na radu pana Brdičky se přestěhovali do prostředí sociálních sítí, kde se z nich stali kreativní tvůrci vlastního poznání a samouci 21. století.

Anonymní řekl(a)...
4. února 2011 13:28  

Pane Kukale, trochu pedagogiky, psychologie a hlavně lidskosti do všech těch E-learningů a googlování... Děkuji.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.