MŠMT: Informace pro školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství

pátek 15. května 2009 ·

MŠMT informuje školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství od 1. června 2009.

Vláda na svém zasedání dne 4. května 2009 schválila návrh MPSV na zvýšení platových tarifů od 1. června 2009 o 3,5%, které bude upraveno novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto zvýšení platových tarifů musí být realizováno bez dalších nároků na výdaje státního rozpočtu, tj. musí být realizováno v rámci již schváleného rozpočtu MŠMT pro rok 2009.

Bez určité účinné pomoci ze strany MŠMT, by uvedené rozhodnutí vlády mělo poměrně významný dopad do již schválených rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení tzv. regionálního školství (RgŠ). Školy a školská zařízení jsou oblastí, ve které se v tomto roce nejvíce ekonomicky projevil dopad nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se od 1. dubna 2009 zrušila příloha č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový dopad nařízení vlády č. 74/2009 Sb., plus nového návrhu MPSV na zvýšení platových tarifů o 3,5 % činí v roce 2009 cca 2,6 mld. Kč (z toho platy cca 2 mld. Kč). Tento souhrnný dopad vysoce (téměř dvojnásobně) překračuje objem zdrojů zahrnutých pro oblast tzv. regionálního školství do schváleného rozpočtu MŠMT na rok 2009 v rámci 1,5 procentního zvýšení. Již podle dosavadního zmapování problémů, které v jednotlivých školách a školských zařízeních doprovázejí realizaci nařízení vlády č. 74/2009 Sb., (tj. zrušení přílohy č. 1), může MŠMT s jistotou konstatovat, že celá řada škol a školských zařízení by nebyla s to další 3,5 procentní nárůst platových tarifů od 1. června 2009 v rámci svých stávajících rozpočtových zdrojů zajistit.

Proto MŠMT rozhodlo o přijetí následujících konkrétních opatření, která umožní všem školám a školským zařízením situaci uspokojivě vyřešit.

Využít rozhodnutí vlády ze dne 4. 5. 2009 o vrácení původně snížených rozpočtových zdrojů resortu a navýšit částkou cca 430 až 440 mil. Kč již vyhlášený rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků čj. 230/2009-26. Navýšení bude realizováno formou vyhlášení II. etapy tohoto rozvojového programu (týká se nepedagogických pracovníků všech zřizovatelů).

Od 1. dubna 2009 bylo již realizováno jedno zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků. V oblasti regionálního školství bylo v roce 2009 rozvojovým programem účelově poskytnuto školám a školským zařízením všech zřizovatelů 334 mil. Kč, které bylo možno použít na částečné financování tohoto zvýšení (přičemž celková potřeba však byla ve výši cca 1 350 mil. Kč).

Navrženým krokem (posílením o 430 - 440 mil. Kč, tj. cca 6 200 až 6 300 Kč na 1 nepedagogického pracovníka) bude ve všech školách a školských zařízeních plně pokryt dopad dalšího růstu tarifních platů nepedagogických pracovníků od 1. 6. 2009 (který činí cca 300 mil. Kč) a zbylé finanční prostředky budou moci školy a školská zařízení využít ke zmírnění některých negativních důsledků (jako např. radikální snížení osobních příplatků nepedagogů) předchozího zrušení přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, od 1. 4. 2009.

Vyhlášená 1. etapa rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce, (čj. 24130/2008-26, ze dne 18. prosince 2008) bude doplněna dodatkem, umožňujícím využití těchto finančních prostředků od 1. 7. 2009 nejen pro diferencované zvýšení motivačních složek platů pedagogů, ale v případě nutnosti i pro krytí zvýšených tarifů pedagogů platných od 1. června 2009. Tento krok zajistí, že zvýšení tarifních platů pedagogů od 1. 6. 2009 bude realizovatelné ve všech školách a školských zařízeních RgŠ, a to bez ohledu na to, jakou mají tyto subjekty k dispozici úroveň „volných" nenárokových složek platů pedagogů, které pochopitelně musí být obecně hlavním zdrojem krytí růstu tarifů pedagogů od 1. 6. 2009.

Poznámka: termín 1. 7., stanovený pro uvedené rozšířené využití, tedy v případě nutnosti umožňuje i realizaci výplaty zvýšených tarifních platů již za měsíc červen, tzn. od počátku platnosti novely platových předpisů.

Obě uvedená opatření realizuje MŠMT v průběhu měsíce května t.r. a finanční prostředky na II. etapu již vyhlášeného rozvojového programu „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků" (čj. 230/2009-26), podle bodu 1., obdrží školy a školská zařízení nejpozději do konce června t. r.

1 komentářů:

bobina řekl(a)...
15. května 2009 v 9:23  

Děkujeme, odejděte!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.