ČT2: Náměstek ministryně Jindřich Kitzberger hostem pořadu Události, komentáře

pátek 15. května 2009 ·

14. května 2009 byli do pořadu České televize Události, komentáře pozváni náměstek ministryně pro všeobecné, odborné a další vzdělávání Jindřich Kitzberger a místopředseda Rady Asociace ředitelů gymnázií, ředitel gymnázia v Nymburku, Jiří Kuhn. Hovořili nejen o přípravě nové maturitní zkoušky, ale okrajově i o reformě terciárního vzdělávání.

Z rozhovoru (viz video a plné znění) vybíráme:

Moderátor
O státních maturitách budou debatovat náměstek ministryně školství Jindřich Kitzberger a proti němu sedí místopředseda Rady Asociace ředitelů gymnázií a také ředitel gymnázia v˙Nymburku Jiří Kuhn. Tak pane místopředsedo, mělo by se po tom dnešním prohlášení ministryně školství paní Kopicové, že se státní maturity nebudou odsouvat tak, jak se o tom uvažovalo, měli by se studenti a případně školy a ředitelé středních škol začít něčeho obávat?

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Myslím, že určitě ne. Ty obavy nejsou na místě, protože skutečně na té přípravě maturit se pracuje poměrně už dlouho. Obavy budou, ale jestli jsou opodstatněné, tak o tom vážně pochybuji, protože podle mého názoru těch informací je skutečně dost.

Moderátor
Informací je dost a vše je skvěle připraveno tak, aby se to všechno rozjelo.

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
To je úplně jiná otázka.

Moderátor
Tak ale z˙té otázky vycházela ta moje první otázka, jestli je se čeho obávat. Vy říkáte, že není, tak to pro mě implikuje, že je vše dobře připraveno.

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Myslím si, že z˙pohledu škol, které mají za úkol připravit své žáky, tak z˙našeho pohledu se nemusíme obávat. My je skutečně připravíme. Ty obavy by mohly pramenit z˙nějaké logistiky rozvozu, z˙toho, co jsme právě teď slyšeli, ale to zase není důvod proč my bychom měli zpochybňovat nebo vůbec se bát toho, že bychom to nezvládli. Náš úkol je připravit ty žáky na maturitu a to si myslím, že bez problémů zvládneme.

Moderátor
Pane náměstku, občanský demokrat, šéf sněmovního školského výboru Walter Bartoš nedávno řekl, že by ministryně Kopicová byla sebevrah, pokud by státní maturity neodsunula. Vy teď tedy sloužíte pod sebevrahem z˙tohoto pohledu.

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Ano, z˙tohoto pohledu ano, ale sebevrah si prošel všechny dostupné informace, důkladně zanalyzovala paní ministryně v˙jakém stádiu se ty přípravy nacházejí a konstatovala, že můžeme pokračovat v˙té přípravě. To znamená, jsou dány všechny předpoklady pro úspěch.

Moderátor
Můžete mi říct třeba v˙procentech, pokud můžu požádat, do jaké míry je projekt státních maturit necelý rok před svým ostrým startem přípraven?

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
To se asi v˙procentech nedá celkově odhadnout. Ty přípravy samozřejmě akcelerují podle toho, jak se blíží. Já bych řekl, že v˙každém případě přípravy postupují podle harmonogramu, který byl stanoven. Je pravda, že v˙některých ohledech došlo k˙časovému skluzu

Moderátor
Ve kterých třeba?

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Je to v˙té rovině, že byly vyčerpány časové rezervy, které jsme tam měli na větší pohodlí při té přípravě. Teď ty rezervy nejsou a musíme všechno stihnout tak, jak je naplánováno. Ale přesto ten skluz neznamená, že by to bylo pro maturitu jakkoliv osudové, že by nemohla proběhnout nebo že by nebyla dobře připravená.

Moderátor
Jinými slovy všechno je v˙takovém časovém rámci, aby včetně té podzimní finální generální zkoušky, prostě příští duben mohly státní maturity vypuknout naostro a všechno proběhlo na 100 %.

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Ano, přesně tak.

Moderátor
Za to můžete obrazně řečeno dát ruku do ohně?

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Samozřejmě každý projekt tohoto rozsahu a to by bylo v˙české republice jako v˙kterékoli jiné zemi, má svá rizika. My s˙těmi riziky pracujeme a snažíme se˙je ošetřit tak, aby u každého rizika jsme si byli schopni říci, když se tohle nezdaří, máme připravené záložní krizové řešení, které nás přivede k˙cíli také.

Moderátor
Pan místopředseda mluvil zejména o těch rizicích nebo případných výhradách, které jsou mimo samotnou působnost středních škol. To znamená například logistika rozvozu a poté svozu těch vyplněných testů atak dále. Tak jaká rizika máte pane náměstku na mysli vy?

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Tak to jsou samozřejmě tahle. Samozřejmě logistika je tady náročná. Stejně tak je i zřejmé a to k˙tomu došlo i v˙jiných zemích, že je tady riziko úniku zkušebního tajemství. To znamená, že se nepodaří utajit to zadání. S˙tím se musí pracovat. Jsou tam připravená bezpečnostní opatření, které by měly to riziko minimalizovat.

Moderátor
Kolik lidí bude vědět při tom ostrém startu, pokud se nepletu 1. dubna 2010, zadání těch státem posvěcených testů?

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Kolik lidí bude znát to zadání?

Moderátor
Tak.

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
To je řádově jednotky, minimum.

Moderátor
Takže by to nemělo uniknout?

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Nemělo.

Moderátor
Tak řekněte mi něco pane místopředsedo o těch rizicích, kterých by bylo možno se obávat. Protože na to kolik řekl bych v˙uvozovkách humbuku, je už mnoho let kolem státních maturit, kolem neustálého odsouvání tu posvěceného sněmovnou, tu neposvěceného sněmovnou, tak zatím to vypadá, že vy, jako zástupce ředitelů gymnázií a středních škol si myslíte, že je všechno v˙pořádku.

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Tak ono je to složitější. Asociace ředitelů gymnázií stála u zrodu někdy v˙roce 1996, kdy se o tom problému začalo povídat. Čili skutečně už je to strašně dlouhá doba a v˙Olomouci tehdy na konferenci jsme právě připomínkovali to, že maturity přestávají být souměřitelné. To znamená, vadilo nám, že některé školy, kterých přibývalo s˙tou maturitou, takže na těch školách se objevují maturanti, kteří se pravděpodobně nevyrovnají maturantům, které produkují jiné typy škol. Střední ekonomické školy, takzvané zavedené školy, gymnázia, průmyslovky a tak dále. V˙té chvíli si myslím, že to byl právě ten okamžik, kdy jsme se snažili, aby ministerstvo, potažmo tedy stát, něco udělal pro to, aby ta srovnatelnost maturit byla garantována. Od té doby se strašně moc změnilo. Ta populační křivka klesá, my máme stále míň a míň dětí.

Moderátor
Jak to souvisí s˙tím dneškem?

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Souvisí to s˙tím velmi, velmi hodně, protože my jsme tehdy navrhovali, aby maturita, aby se stát vůbec zamyslel nad tím, k˙čemu tu maturitu naši žáci potřebují. Respektive naši mladí lidé. Jestli je to vstupenka na vysokou školu, případně jestli je to jakýsi doklad, který garantuje vzdělání. Od toho se potom odvíjela dvoukolenost maturity, která v˙prvopočátku nám úplně nebyla po chuti, se přiznáme, protože jsme říkali, že pokud ten člověk má mít maturitu, tak by měla být jen jedna. Potom po dlouhých diskusích jsme přistoupili na to a pochopili jsme ten problém, že tedy ty dvě úrovně maturit mají svoje opodstatnění a tím pádem se tedy šlo po malých kouscích dál a dál a v˙dané chvíli je ta situace taková, jaká je. To znamená, že za 12, 13 měsíců nás čekají státní maturity.

Moderátor
A teď k˙té ostré finální generální zkoušce, která by měla proběhnout v˙říjnu na podzim, plus nějaké školení pedagogického personálu přes léto a vůbec celý zbytek roku. Tak je to dostatečné? Víte vy teď přesně, jakým způsobem budou maturity probíhat?

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Určitě by se tam našla místa, která nejsme schopny říci, jak budou probíhat, ale tady jste narazil na jednu věc, která je skutečně hodně zásadní a to je proškolení toho sboru. My už jsme v podstatě jedním proškolením kantorů prošli před dvěma, třemi lety, kdy to bylo poprvé. Tím proškolením prošla většina kantorů, dneska musí tím proškolením procházet znovu.

Moderátor
Podle mých informací začaly být teprve rozesílány pozvánky.

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Je to přesně tak, máte pravdu. Ty pozvánky jsou posílány v˙současné době.

Moderátor
A je to dostatečný předstih?

Jiří Kuhn, místopředseda, Rada Asociace ředitelů gymnázii:
Těžko říci. Já doufám, že ano. Protože hlavně kvůli tomu, že ten rok je dostatečná doba na to, aby my jsme věděli, jak to budeme dělat. Obsahem toho školení totiž nebude, jak máme ty děti připravovat, ale jak máme provést tu maturitu. To je úplně něco jiného. Čili my víme, jak je máme připravit a teď se proškolíme, jak to technicky provést.

Moderátor
Redakce Událostí, komentářů dnes hovořila také s Waltrem Bartošem, šéfem školského výboru Poslanecké sněmovny a on měl několik výhrad ke státním maturitám a tu jednu směřoval k˙tomu, že není připraveno skóre úspěšnosti. Řekněme nějaká čára ponoru, to znamená přesně definovaná hranice nad kterou je úspěch a pod kterou je neúspěch.

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství:
Tak to takzvané hraniční skóre bude stanovené těsně před maturitou a je to skutečně hranice, pod kterou by se neměl nikdo dostat. Já chci říci, že to není nějaké absolutní neměnné číslo, které by bylo předem jasné, které víme všichni, že znamená v˙prvním roce maturitu. Navíc ministr školství má ze zákona možnost potom to hraniční skóre posunout v˙případě nějakých větších problémů.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.