MŠMT: Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

středa 1. dubna 2009 ·

Vyhlášení 2. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009, č.j. 4 982/2009-26, ze dne 31. března 2009. Cílem 2. etapy rozvojového programu je v roce 2009 navýšení prostředků určených na posílení úrovně motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství, přičemž tato 2. etapa má zároveň za cíl podpořit alespoň částečné vyrovnání rozdílů v motivačních složkách platů a mezd v jednotlivých druzích škol.

Finanční prostředky z uvedeného posílení rozpočtových zdrojů MŠMT jsou účelově určeny pouze pro pedagogické pracovníky právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol, základních škol včetně základních škol speciálních, středních škol konzervatoří zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, a to na zvýšení motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků.

Materiál ke stažení:

4982_09_26_Vyhlaseni_2_etapy_RP_nenaroky_pedagogu.doc 4982/09-26 Vyhlášení 2.etapy RP nenároky pedagogů.doc

4982_09_26_Vyhlaseni_2_etapy_RP_nenaroky_pedagogu.pdf 4982/09-26 Vyhlaseni 2.etapy RP nenaroky pedagogů.pdf

Vyhlášení 2. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků

s ohledem na kvalitu jejich práce

č.j. 4 982/2009-26, ze dne 31. března 2009Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2009 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program ve vzdělávání za účelem zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd (dále jen „motivační složky platů a mezd“) pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce.


  1. Základní vymezení a cíle programu


Jde o 2. etapu rozvojového programu, jehož cílem je v roce 2009 navýšení prostředků určených na posílení úrovně motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství, přičemž tato 2. etapa má zároveň za cíl podpořit alespoň částečné vyrovnání rozdílů v motivačních složkách platů a mezd v jednotlivých druzích škol.

Finanční prostředky z uvedeného posílení rozpočtových zdrojů MŠMT jsou účelově určeny pouze pro pedagogické pracovníky právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol, základních škol včetně základních škol speciálních, středních škol
a konzervatoří zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, a to na zvýšení motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků.

Finanční prostředky obdrží právnické osoby vykonávající činnost školy podle předchozího odstavce na přepočtený počet pedagogických pracovníků podle skutečnosti vykázané jednotlivými školami ve statistickém výkazu P1-04 ve 4. čtvrtletí 2008 za všechny zřizovatele odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a podle § 109 odst. 2 zákoníku práce.

Právnická osoba vykonávající činnost školy obdrží finanční prostředky ve výši odpovídající násobku přepočteného počtu pedagogických pracovníků podle skutečnosti vykázané ve statistickém výkazu P1-04 ve 4. čtvrtletí 2008 a částky:

10 000,- Kč, pokud právnická osoba vykonává činnost základní školy nebo základní školy speciální,

5 000,- Kč, pokud právnická osoba vykonává činnost mateřské školy,

2 500,- Kč, pokud právnická osoba vykonává činnost střední školy nebo konzervatoře.

Tato částka se zaokrouhlí na celé tisíce Kč. V případě, že se jedná o právnickou osobu vykonávající činnost školy zřizovanou MŠMT, krajem, obcí, či svazkem obcí, která odměňuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, bude výsledná částka rozdělena na platy
a související zákonné odvody.


  1. Kritéria pro zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Právnická osoba vykonávající činnost školy použije tyto účelově přidělené finanční prostředky na zvýšení motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků diferencovaně, a to v souladu s platnými pracovně právními předpisy (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kolektivní smlouva, vnitřní platový předpis apod.).


  1. Předkládání žádostí

Krajské úřady ani právnické osoby vykonávající činnost škol žádosti nepředkládají.


  1. Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program

Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto rozvojového programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2009 na zvláštní účet kraje pro krajské a obecní školství a pro soukromé školství 1.

Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené rozhodnutím.

Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na zvýšení výdajů na platy a související zákonné odvody.

Krajské úřady provedou rozpis takto poskytnutých prostředků do rozpočtů jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol na základě přílohy k rozhodnutí
o poskytnutí dotace tohoto rozvojového programu vydaném MŠMT, která bude obsahovat seznam právnických osob vykonávajících činnost škol uvedených v bodě 1 vyhlášení tohoto rozvojového programu a vypočtenou částku.

Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT dále přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovatelů uvedených v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu.


  1. Ekonomické zabezpečení rozvojového programu

Na tento rozvojový program jsou v rozpočtu MŠMT na rok 2009 vyčleněny finanční prostředky v úhrnné výši 900 mil. Kč.


  1. Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu

Vypořádání přidělených prostředků programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33005 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2009, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 31. března 2009


Mgr. Ondřej L i š k a

ministr školství, mládeže a tělovýchovy_________________________

1 Jedná se o školy a školská zařízení, která nejsou zřizovaná státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.