MŠMT: Změna platových tarifů nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení

středa 1. dubna 2009 ·

Informace MŠMT ke změně, která platí od 1. dubna 2009.

Dne 16. března 2009 schválila vláda svým usnesením č. 320 nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podstata vládou schválené změny spočívá v tom, že od 1. dubna 2009 bude zrušena stávající příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., což je tabulka platových tarifů podle které jsou v současné době odměňováni mj. zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří nejsou podle zvláštního zákona (563/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) pedagogickými pracovníky.

Od 1. dubna 2009 bude tedy tarifní plat nepedagogickým zaměstnancům stanoven podle stávající přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., což je tabulka platových tarifů podle které jsou v současné době odměňováni mj. zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří jsou podle zvláštního zákona pedagogickými pracovníky.

Tímto opatřením dojde od dubna 2009 ke zvýšení tarifních platů nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení odměňujících formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v průměru o cca 16% (v průměru o cca 1 700 Kč/měsíc na 1 zaměstnance, tj. cca o 15,5 tisíce na 1 zaměstnance v r. 2009). Celkové zvýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků v krajském a obecním školství bude v roce 2009 představovat cca 990 mil. Kč.

Zdroje financování dopadu změny platových tarifů v roce 2009:

1) Zdrojem jsou finanční prostředky rozvojového programu čj. 230/2009-26 vyhlášeného v lednu 2009. Uvedeným rozvojovým programem rozepsalo MŠMT pro krajské a obecní školství prostředky na platy ve výši cca 230 mil. Kč. Nejpozději do konce března tedy každá škola a školské zařízení obdrží prostředky na platy ve výši cca 3 550 Kč na každého svého nepedagogického zaměstnance. Ačkoliv toto účelové posílení finančních zdrojů jednotlivých organizací představuje pouze cca 1/5 až 1/4 celkového dopadu změny platových tarifů, jeho důležitý význam spočívá v tom, že díky němu bude mít naprostá většina škol a školských zařízení zajištěn zcela bezproblémový přechod na nové tarify nepedagogů v prvních dvou měsících platnosti této změny. To vytváří každé organizaci dostatečný časový prostor k vypracování podrobných a objektivních finančních rozvah o možných (resp. optimálních) řešeních situace ve zbytku roku (viz následující body 2. a 3.)

2) Zdrojem (k zajištění zbylých potřebných cca 760 mil. Kč, resp. zbylých cca 12 tis. Kč na každého nepedagogického zaměstnance) musí být disponibilní zdroje finančních prostředků na „volné" nenárokové složky platů zaměstnanců jednotlivých škol a školských zařízení, tzn. disponibilní zdroje (po odečtení účelově přidělených prostředků na nenárokové složky platů pedagogů), které by jinak byly v roce 2009 vyplaceny formou mimořádných odměn. V roce 2008 bylo v krajském a obecním školství vyplaceno formou mimořádných odměn (po odečtení účelově přidělených prostředků na nenárokové složky platů pedagogů) cca 3,2 mld. Kč mzdových prostředků, což představuje více než čtyřnásobek částky potřebné k pokrytí dopadu změny platových tarifů v roce 2009. I když lze připustit, že v případě některých jednotlivých škol a školských zařízení může v případě výraznějšího poklesu výkonů objem vyplácených mimořádných odměn v roce 2009 oproti loňskému roku mírně poklesnout, měl by být tento druhý zdroj pro naprostou většinu škol a školských zařízení pro řešení zbylého dopadu změny tarifních platů nepedagogů v tomto roce více než postačující.

3) Zdrojem pro školy a školská zařízení, kterým z objektivních specifických důvodů oba výše uvedené zdroje k plnému řešení dopadu změny tarifních platů nepedagogů v tomto roce nepostačují, je pak řešení situace s příslušným krajským úřadem v duchu ustanovení článku V. směrnice MŠMT čj. 28 768/2005-45. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předpokládá, že krajské úřady budou v rámci tohoto tzv. „dohodovacího" řízení věnovat pozornost zejména řešení zejména takovým specifickým podmínkám některých škol a školských zařízení, které tyto jednotlivé organizace v dané problematice objektivně znevýhodňují oproti jiným srovnatelným školám a školským zařízením (např. samostatné školní jídelny a školní jídelny při školách, které však zajišťují stravování i pro žáky dalších škol, nebo školy a školská zařízení, které mají z objektivních důvodů - např. vlivem prostorového uspořádání - výrazně vyšší podíl nepedagogických zaměstnanců než je v daném druhu školy či typu školského zařízení běžné apod.)

Postavíme-li tedy proti sobě na jedné straně dopad změny tarifních platů nepedagogů v tomto roce ve výši necelé 1 miliardy Kč a na straně druhé disponibilní zdroje k jeho řešení (jak v rozvojovém programu, tak ve „volných" nenárokových složkách platů i v disponibilních „rezervách" krajských úřadů) ve výši přesahující 4 miliardy Kč, je zřejmé, že vzniklou situaci lze racionálním využitím těchto dostupných zdrojů uspokojivě (tj. zejména bez radikálních zásahů do přiznaného osobního ohodnocení) vyřešit v každé jednotlivé škole a školském zařízení.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.