MŠMT: Novela školského zákona přináší řadu změn. Odbory i zaměstnavatelé je vítají

pátek 17. dubna 2009 ·

Slibovaná druhá vlna novelizace školského zákona je ve vnějším připomínkovém řízení. Nově upravuje celou řadu oblastí života školy. Mimo jiné posiluje pravomoci škol při ochraně bezpečnosti a zdraví žáků a žákyň a vychází vstříc i školské veřejnosti v otázce odvolávání a jmenování ředitelů. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška dnes navrhované změny představil na jednání tripartity.


„Předkládaná novela by měla vyřešit řadu problémů, které školy a rodiče trápí buď od schválení školského zákona v roce 2005, nebo se objevily v poslední době," vysvětluje ministr Liška. „Při přípravě novely jsme aktivně spolupracovali s Asociací pedagogů základního školství i dalšími sociálními partnery, konzultovali jsme s odbory, pořádali jsme kulaté stoly. Všechny sporné věci jsme se snažili detailně prodiskutovat a dospět k řešením, která by byla přijatelná pro všechny. Proto se výsledek těší mezi reprezentací školské veřejnosti velice solidní podpoře. Potvrzují to také výsledky dnešního jednání tripartity. Zaměstnavatelé i odbory s novelou jednoznačně souhlasí. Věřím, že to bude pro novou vládu závazek, aby ji předložila k projednání v Poslanecké sněmovně."

Podle Lišky je průběh přípravy novely školského zákona další důkaz toho, že se z konzervativního aparátu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podařilo udělat komunikující úřad, který aktivně spolupracuje a umí naslouchat.

Za nejdůležitější úpravy ministr Liška pokládá rozšíření možnosti kázeňských postihů ve školách, zakotvení práva na přednostní umístění dětí v mateřské škole podle místa trvalého pobytu, doplnění pravidel domácího vzdělávání, úpravu povinné školní docházky pro děti ve střídavé péči rozvedených rodičů a změny ve jmenování a odvolávání ředitelů škol.

„Nejde o technickou novelu, ty změny jsou skutečně závažné. Zkušenost posledních let ukazuje, že například zneužívání mobilních telefonů ve školách představuje vážný problém, který může končit i tragicky. Žáci a žákyně nemají jen práva, mají také povinnosti, které musí plnit. Novela počítá s přesněji upraveným výčtem kázeňských postihů a jiných omezujících opatření pro případ, kdy žák vážně narušuje vzdělávání ostatních. Ale to je jen jeden z bodů novely. Také dosavadní pojetí individuálního či domácího vzdělávání mělo některé sporné prvky. A stále častější případy rozhodnutí soudů o střídavé výchově dětí rozvedených rodičů volá po odpovídající úpravě, která by chránila zájem dítěte a pomohla jemu i škole vyrovnat se s takovou situací," vypočítává ministr Liška.

Podrobný výčet nejdůležitějších změn, které obsahuje návrh novely, naleznete v příloze.

Příloha:

Nekteré ze změn, které přináší novela školského zákona.pdf (90kB PDF)

Komentáře:

Diskuse ke článku

Přidej ke článku svůj názor (diskusní pravidla)


Autor: Reeve (213.194.243.xxx) Datum: 17. 4. 9:41
Titulek: Další bublina, doufejme

Publikovaný "papír" jen cosi naznačuje, bez konkrétního znění samotného návrhu je k ničemu. Ale i tak mohu mít dvě závažné připomínky:
Má-li jít o jakousi "generální záplatu" současného školského zákona, je zoufale nedostatečná. Například zcela opomíjí řešení dnešních zhůvěřilostí přijímacího řízení na SŠ, především ono podávání tří přihlášek(možná i více, protože žádná kontrola neexistuje). O hrozícím průšvihu jménem státní maturity se snad raději ani nebudu zmiňovat.
Stanovení šestiletého funkčního období ředitele školy vypadá na první pohled dobře, vždyť i zdejší diskuse jsou plné příkladů, kdy školu řídí neschopný trotl či všehoschopný gauner a nikdo s ním ani nehne. Existuje však i pohled druhý: Spousta ředitelů je osinou v řiti zřizovatelům, protože odmítá nejrůznější "optimalizační" plány, všelijaké majetkové čachry a "výhodné" zakázky od místních pohlavárů. Odbojné ředitele, kterým jde více o školu než o vlastní prospěch, novela srovná pěkně do latě. Nezdravíš poslušně u vrbiček? Odmítáš zakázku firmy pana starosty? Dovolil sis upozornit na rozkrádání obecního majetku? Po šesti letech máš utrum (a do konkursu se ani nemusíš hlásit, protože o jeho výsledku rozhodujeme my). Je-li cílem další "normalizace" českého školství a zvýšení počtu poslušných vykonavatelů příkazů v jejich ředitelnách, novela ho úspěšně plní.
Pevně doufám, že jde o další liškovskou bublinu, jakých z posledních týdnů známe desítky. Věřím, že dožívající parlament se tím už nestihne zabývat a že nikoho nenapadne tuhle "novelu" urychleně protlačit někdy uprostřed léta, kdy ve sněmovně budou tři poslanci, uklízečka a vrátný.
Že budoucí ministr školství nové podzimní vlády bude lepší než ten současný, o tom nepochybuji ani v nejmenším. I kdyby to měl být šimpanz.

Autor: Luděk Blaha (195.113.225.xxx) Datum: 17. 4. 12:34
Titulek: gauner v. pohlavárJde o to, pane Reeve, jak na věc nahlédneme.
1. Co nadělá více škody? Doživotně zaručené aktivity trotla či gaunera nebo dočasné odstranění odbojáře.
2. Kde je toho ksindlu víc? Jestli v ředitelnách nebo na radnicích. Ten radniční je tam dočasně a navíc z vůle lidu. Ten ředitelní je tam navždy a z vůle radničního.
Nesouběžnost čtyř a šesti funkčních let je řekněme jistící. Navíc součástí výběrového řízení by mělo být stanovisko psychologa. Což platí i o učitelích třeba v rámci atestace.

Autor: Reeve (213.194.243.xxx) Datum: 19. 4. 12:56
Titulek: Re: gauner v. pohlavár


Zavedení šestiletého funkčního období by mělo smysl pouze tam, kde jsou splněny dvě podmínky:
a) na škole je mizerný ředitel (trotl/gauner)
b) radnice se ho všemi silami snaží dostat pryč, ale kvůli současnému právnímu stavu se jí to nedaří
Kolik takových případů, kdy jsou současně splněny obě podmínky, dnes v republice existuje? Jeden, dva? Případů, kdy je splněna jen první z podmínek, jsou jistě tisíce, ale ty novela neřeší. Případů, kdy je splněna jen druhá, je jistě také dost, ale o ty nám snad nejde, že?
O jmenování či odvolání ředitele rozhoduje vždy radnice: oficiálně zastupitelstvo, fakticky rada, ve skutečnosti často přímo starosta. Tak tomu bylo, je a (dokud se nezmění způsob řízení školství) i nadále bude. Rozhodne-li se radnice ředitele odvolat, nějakou páku si vždy najde: Při současném systému odpovědnosti ředitele za veškerý chod školy realizací RVP počínaje a zásobou párátek v jídelně konče má radnice prakticky vždycky příležitost najít nějaké "závažné" provinění (před časem tu dokonce probleskla zpráva o odvolání ředitele kvůli zalévání "soukromých" květin v ředitelně "školní" vodou). A nenajde-li radnice důvod k odvolání, má stovky dalších možností, jak ředitele z křesla vyštípat: například stanovením takových odměn a příplatků, že bude mít menší plat než řadový kantor. Nebo takovým zkrouhnutím financí na provoz, že proti němu postaví nejen rodiče a učitele, ale dokonce i kuchařky a uklízečky (znáte ředitele, který vydrží odboj uklízeček?). Existují-li dnes skutečně případy, kdy se radnici nedaří mizerného ředitele dostat z funkce, je to spíš tím, že neumí/nechce najít účinný nástroj, než tím, že jí v tom brání nedokonalá legislativa. Liškou navrhovaná novela přinese jedinou změnu: Dnes musí radnice odvolání ředitele veřejnosti alespoň nějak zdůvodnit, v budoucnu to už nebude nutné. Prostě se rozhodne, že po 6 letech škola "potřebuje nějaký nový impuls" a nazdar, Kozino.
Nenechme se mýlit tím, že v novele je navrhován jakýsi zdánlivý vliv školské rady či inspekce. V obou případech jde o pouhé formální vyvolání konkursu, nikoliv o faktickou změnu ředitele. Ať už konkurs dopadne jakkoliv, o (znovu)jmenování ředitele vždy rozhoduje pouze radnice, nikdo jiný. Když radnice chce, ředitel zůstane, když nechce, nastoupí nový. Mimochodem, "pravomoc" navrhovat zastupitelstvu odvolání ředitele má školská rada či inspekce už dnes, má ji koneckonců každý obyvatel obce včetně místního opilce, má-li sílu dojít z hospody na zasedání.
Ať ten liškovský žvanec převracím jakkoliv, nenacházím v něm nic jiného, než snahu vytvořit z ředitelů poslušné pohůnky radnice. Nevím, jak ve vašem městě, ale tady v Praze to nadělá mnohem více škody než všichni případní prznitelé malých holčiček a utlačovatelé učitelů dohromady.


Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 19. 4. 18:41
Titulek: gauneří... že bude mít menší plat než řadový kantor.

Kvalitní gauneří ředitel si ve sboru najde učitele sobě podobného a přidělí mu pár funkcí různých metodiků, koordinátorů a preventistů čehokoli. Načež mu přidělí hezounký nadtarif a pěkně se s ním podělí, ejchuchu.
A když jste, pane Reeve, popsal, kterak lze chlévy od gaunerů vymésti, setrvává-li gauner u korýtka, znamená to spíše, že zřizovatel:
1. o gaunerovi netuší (1 bod),
2. je mu to jedno (2 body),
3. je to také gauner (3 body)?
Jinak v našem městě nemám o případných prznitelých čehokoli nijak moc velký přehled a utlačovatelé dospělých mi až tak nevadí neb tito se brániti mohou a i mají.

Autor: ignorant (62.240.190.xxx) Datum: 19. 4. 21:32
Titulek: Re: Re: gauner v. pohlavár


Chápu Váš náhled na situaci, ale rotace kádrů je ku prospěchu všech - učitelů, zřizovatele , ale i toho posledního z posledních obyvatel města. Zní to hrozně - ředitel se po 15 - 20 letech ve funkci odnaučí učit. Je potřeba ho vrátit zpět do procesu a za čas může jít znovu do nějakého konkurzu. Podle Vámi navrhovaného by jsme si tady pěstovali nedotknutelné ikony . Změna ředitele, to je motor nových změn, to posouvá školu dále. Tedy 6 let a dost ( jsem schopen akceptovat 2 x 6 let ).

Autor: Pavel Netusil (90.179.19.xxx) Datum: 19. 4. 22:45
Titulek: Re: Re: Re: gauner v. pohlavár"Je potřeba ho vrátit zpět do procesu a za čas může jít znovu do nějakého konkurzu"

No, technicky vzato, mozne to je, ale ktery reditel podniku, pote co se vypracuje nahoru, je vracen po x letech zpet? Tim nerikam, ze reditel ma byt dozivotni ci neodvolatelny, ale tech sest let se tak muze ucit nove a nove zakony a az se do toho dostane, ma jit od valu? Videl bych to jako velmi diskutabilni reseni (mozna i tech 2x6let je diskutabilnich). Osobne si mnemyslim, ze se clovek nutne musi "prasit" dobou "vladnuti".

Spis zapracovat na mechanismech,ktere zajisti aby nedochazelo k excesum a podobne, ale vyhazovat reditele bez ohledu na to, jestli jsou ci nejsou dobri mi prijde skoda.

Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 19. 4. 23:2
Titulek: příklad dobré praxe


Hezky to mají udělané v armádě.
Náčelník generálního štábu po odsloužení svojí lhůty odchází do zálohy.

Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 19. 4. 22:55
Titulek: vrtuleOna taková rotace, pane ignorante, má něco do sebe. Představa o tísnění se ve sborovně s kolegy u jednoho počítače může rotátora přivést k úvaze, že místo jednoho super ředitelského stroje se dají pořídit dva obstojné. Nebo že méně kůže na rotátorově divanu vylepší podmínky v některém z kabinetů.
A také by třeba pochopil obsah § 302 Zákoníku práce, že Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni ... b) co nejlépe organizovat práci.

Autor: Reeve (213.194.243.xxx) Datum: 20. 4. 4:39
Titulek: Re: Re: Re: gauner v. pohlavár


Možná by bylo vhodné položit si kardinální otázku: Co vlastně očekáváme od dobrého ředitele školy?
Má to být především schopný úředník, správně přenášející školské předpisy a další nařízení do praxe?
Má to být především manažer určující koncepci školy a určující její rozvoj?
Má to být především skvělý učitel, který je pro své podřízené vzorem?
Má to být... atd.?
Každé z těch očekávání vyžaduje jiný typ osobnosti a každé také vyžaduje jiné podmínky. Za 1. republiky (a dlouho poté) byl ředitel především úředník. Každý jeho krok byl nalinkován jakousi ústřední školskou komisí. Ta mu také posílala učitele (vzpomeňte na Boženku Lachoutovou) a čas od času s ním šíbovala na jiné místo (nikoliv však nižší, neboť v té době pro státní zaměstnance platil jistý kariérní řád a pokud člověk nespáchal hodně velký průšvih, měl své jisté až do penze). Dovedu si představit, že takového úředníka je možné nechat "úředničit" pár let a pak ho šoupnout zpátky do sborovny, aby příliš neokoral. Dnešní doba však od ředitelů očekává něco mnohem víc: Jsou zodpovědní za koncepci školy, rozhodují o jejím zaměření, dalším rozvoji a koneckonců i o celé její existenci, protože odliv žáků může mít pro všechny doslova fatální důsledky. "Manažerovi", jehož jedinou "koncepcí" je poctivě sloužit vrchnosti, mít vyšší plat a učit méně hodin, těch 6 let opravdu vrchovatě stačí. Pro člověka s velkorysými (ale reálnými) plány, který chce (a někdy musí) škole vdechnout nový život, je to málo. Mnohdy přichází na zdevastovanou školu s mizernou pověstí a zuboženým sborem. Trvá mnoho let, než se ten Augiášův chlév i šafářův dvoreček konečně dají dohromady (učitele nelze vyměnit ze dne na den a pověst školy u rodičů už tuplem ne). Odvolat takového člověka uprostřed díla mi nepřipadá zrovna šťastné. Omezená funkční období byla u nás velmi populární v 1. polovině 90. let. Pak se přišlo na to, že tento "demokratický" systém má i své mouchy. Dnes už téměř nikde (výjimkou je například Česká televize) neexistuje, takže ve vedení mnoha úřadů a dalších příspěvkových organizací najdeme letité matadory a zatím nikdo necítí naléhavou potřebu s tím zatřást. Opravdu má být zrovna školství výjimkou? Opravdu se po sborovnách potulují desetitisíce lidí, kteří by byli skvělými řediteli, jen kdyby dostali příležitost? Měl jsem možnost vzdáleně poznat pár účastníků ředitelských konkursů (nikdy jsem se žádného nezúčastnil, předesílám). Smutek a utrpení je to! Nenajdou-li se schopní kandidáti dnes, kdy se konkursy konají jednou za uherský rok, jak by se mohli najít v případě, že se konkursy budou konat mnohonásobně častěji?

Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 20. 4. 11:25
Titulek: šachta


S tou kardinaklizací otázky je třeba jít, pane Reeve, ještě hlouběji.
Co vlastně očekáváme od dobré školy?
Má to být především archiv správně vedené pedagogické dokumentace?
Má to být především výkladní skříň Slušovického střihu?
Má to být především zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže?
Všeobecně přetrvává představa ředitele jako manažera archivu souběžně s údivem, že nám ty dětičky vlčí nad únosnou mez.
Jestli dovolíte, školu tvoří učitel a jeho žáci. Všechno ostatní (ředitelství, inspekce, zřizovatelé, mšmt atd.) jsou službou této škole.
Pravdou je, že vhodných adeptů na dobré ředitele školy asi mnoho není. Většinou jsou ze školství už dávno pryč. Zůstávají ti, co se třeba jinde neuplatní a takhle jim to stačí nebo ti, co chtějí především učit.

Autor: ignorant (62.240.190.xxx) Datum: 17. 4. 21:26
Titulek: ředitel na svém místě maximálně 2 období


je nejvyšší čas opět zavést co 6 let výběrové řízení a to maximálně po dvě období. Někteří tam sedí již 20 let a stávají se brzdou. Neškodilo by v žádném případě, že by sestoupili po 6 letech mezi plebejce a zaučili si celý úvazek. Jinak tyto dlouhodobé kádry jsou již hluboce provázané se starostou a spřízněnými podnikateli. Je tedy na místě narušit ten systém " já na bráchu, brácha na mě"

Autor: eli (88.146.201.xxx) Datum: 18. 4. 6:48
Titulek: Re: ředitel na svém místě ....


Souhlasím.Učím, zažívám a vidím!!!!!!! Jak je možné, že ředitel za 17 let ve školství učil pouze jako učitel na celý úvazek 2 roky?

Autor: Filip Novák (88.100.221.xxx) Datum: 17. 4. 16:29
Titulek: Jas přichází z Karmelitské

Pan ministr Liška, chlubící se vedle spousty jiných počinů i tím, že zbavil ředitele povinnosti podávat majetková přiznání, kterou jim i svým hlasem při projednávání novely zákona o střetu zájmů loni uložil, chce zřejmě zdatně konkurovat cimrmanovskému vulkánu. Obsah „převyprávění“ novely školského zákona dává tušit, že tvorba legislativních norem v Karmelitské funguje stále stejně: vytvoří se zdání, že proběhla široká diskuse (vycházíme vstříc školské veřejnosti!), a předstírá se, že novela přináší zaručený pokrok a odstranění nepravostí. Díky této novele např. zůstane současný úchvatný systém přijímacího řízení na střední školy zachován a ušlechtilí zřizovatelé se budou konečně moci zbavit zlotřilých ředitelů. Jenže jak novela řeší třeba souběh „mandátu“ trotla v ředitelně a trotla na radnici, který – přiznejme si – může také někdy nastat a může být pro školu zničující ještě mnohem víc, než když trotl na jedné straně válčí s osvícencem na straně druhé? Nijak, v tomto případě totiž vládne bukolická idylka a ke změně není nejmenší důvod, že... Po komunálních volbách pak třeba trotla č. 1 na radnici vystřídá trotl č. 2 (a i to se přece může stát...) a je se svým ředitelským souputníkem spokojen stejně jako jeho předchůdce. Řečeno slovy Vladimíra Párala v Soukromé vichřici: Funguje nám to bezvadně a jen blázen by do toho vrtal. Takže – cui bono, pane ministře?

Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 17. 4. 17:45
Titulek: světlo


Úvahy o radničním trotlování, pane Nováku, na nás voliče nevrhají dobré světlo.

Autor: Filip Novák (88.100.221.xxx) Datum: 17. 4. 18:52
Titulek: Re: světlo


To máte pravdu, pane Blaho, avšak obávám se, že toto nedobré světlo je na nás voliče vrháno právem. Bez mučení se přiznávám, že jsem si za své minulé voličské rozhodnutí už taky párkrát vynadal.

Autor: zeman (80.188.178.xxx) Datum: 19. 4. 21:43
Titulek: Re: světlo

Možná, že v "Pysku" je to jinak.

Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 20. 4. 11:39
Titulek: Dobré světlo


se, pane zemane, v Písku tak akorát točilo.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.