Výzkum: S multikulturní výchovou pracuje většina vysokých škol vzdělávajících budoucí učitele, ale v různém rozsahu a nejednotně

čtvrtek 5. února 2009 ·

Průřezové téma multikulturní výchova je na vysokých školách, kde jsou vzděláváni budoucí pedagogové, vyučováno jen v omezené míře a nejednotně, vyplývá z výzkumu, který v loňském roce vypracovala společnost Člověk v tísni.

„Je pozitivní, že většina vysokých škol vzdělávajících budoucí učitele nějakým způsobem pracuje s průřezovým tématem multikulturní výchova. I přes snahu mnoha pedagogů se však tomuto tématu dosud nepodařilo etablovat v podobě plnohodnotného předmětu či oboru ani jako integrální součást přípravy budoucích vzdělavatelů,“ říká autorka výzkumu Markéta Hajská ze společnosti Člověk v tísni.
Přehled kurzů ukazuje, že multikulturní výchova je na navštívených vysokých školách vyučována jen v omezené míře. Většina kurzů je určena pouze studentům určitých oborů a jsou kapacitně omezené. Ostatní studenti nemají možnost navštěvovat tyto kurzy a seznámit se během své profesní přípravy s tímto tématem.

Nabízené kurzy multikulturní výchovy se významně liší svým pojetím, formou, obsahem i množstvím předávaných pedagogických metod a technik a vycházejí i z různých teoretických východisek. Většina z dotazovaných pedagogů si připravuje výuku MKV sama podle vlastních kritérií a konceptů. Podle osmdesáti procent z nich se v posledních letech zlepšila dostupnost vzdělávacích materiálů vhodných k výuce multikulturní výchovy, avšak stále není zcela dostačující. Třetina pedagogů čerpá pouze z české literatury, z toho někteří vycházejí především z jednoho či dvou zdrojů – často z praktických manuálů určených k výuce multikulturní výchovy. 

Zajímavým výsledkem znalostní analýzy studentských dotazníků byla skutečnost, že většina studentů vychází ze skupinové konceptualizace, která dělí společnosti na majoritu a minority představované například jednotlivými etnickými menšinami. Ta je přitom v současnosti zahraničními odborníky opouštěna jako koncept, který se příliš neosvědčil. Důraz na skupinové vnímání dokreslují například odpovědi na otevřenou otázku, v níž měli studenti uvést témata vhodná k řešení při výuce multikulturní výchovy. Respondenti nejčastěji uváděli témata: etnické a národnostní skupiny, specifika etnických a národnostních skupin, rasismus, toleranci a téma Romové. Pojem identita, který je v současné době v zahraničí považován za  ústřední téma multikulturní výchovy, se ve výčtu odpovědí objevil z celkového počtu 649 uvedených pojmů pouze sedmkrát.

Součástí vyhodnocení studentských dotazníků byla i analýza postojů provedená metodou sémantického diferenciálu a postojové škály, která měla ukázat, do jaké míry se studenti absolvující kurz multikulturní výchovy kloní k určitým kontroverzním výrokům. Pro respondenty byla charakteristická určitá míra uzavřenosti vůči cizímu, jinému a neznámému. Tuto skutečnost názorně ilustruje například jejich postoj k imigrantům. Například čtyřicet procent studentů (44 %) souhlasilo s výrokem: „Kdyby některé skupiny imigrantů zůstaly doma a nepřicházely by do ČR, měli bychom méně problémů.“

Respondenti zároveň v určité míře zastávali stereotypní vidění společnosti. Téměř 70 procent studentů souhlasilo s jedním z výroků jako například „Kultura některých národnostních skupin je na vyšším stupni vývoje než kultura jiných skupin“, založených na etnocentrické představě o „vyšších“ a „nižších“ kulturách.
Analýza kurzů multikulturní výchovy pro budoucí pedagogy na českých vysokých školách byla provedena  během roku 2008 na vzorku patnácti vysokoškolských pedagogů vyučujících multikulturní výchovu na patnácti různých vysokých školách a 283 studentů z devíti vysokých škol, kteří navštěvují některý z kurzů multikulturní či interkulturní výchovy. S pedagogy byly vedeny strukturované rozhovory, studenti vyplňovali připravené dotazníky. „Výzkum navazoval na předchozí analýzu kurzů multikulturní výchovy realizovaných neziskovými organizacemi a jeho cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu a jaké podobě jsou s tématy multikulturní výchovy seznamováni budoucí pedagogové,“ říká Markéta Hajská.

Výzkum byl financován za podpory Evropské komise v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 

Celou závěrečnou zprávu výzkumu „Analýza kurzů multikulturní výchovy pro budoucí pedagogy na českých vysokých školách“ si můžete přečíst zde: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_37.pdfVarianty

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.