NIDM: Jak se přihlásit do soutěže SOČ

středa 25. února 2009 ·

Soutěž SOČ je vyhlašovaná MŠMT jako postupová soutěž, která se koná zpravidla na úrovni školních kol, okresních kol, krajských kol a vyvrcholením je celostátní přehlídka. Praxe je však v jednotlivých krajích různá. Někde se do krajských kol postupuje přímo ze školních kol (například v Praze), v některých krajích se konají i přehlídky okresní. Jsou i okresy, kde se pro malý počet škol a prací nekonají přehlídky školní, ale pouze okresní.

Často několik sousedních škol a učilišť spojí síly a uspořádají společné školní kolo. Důležité je, že bez obhajoby není možný postup do krajského a celostátního kola!

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník (viz brožura str. 16) a s pokyny školního (okresního) organizátora SOČ.

Pro přihlášení do soutěže je nezbytné:

1. Vyplnit webový formulář přihlášky SOČ na http://soc.nidm.cz/prihlaska. Webový formulář přihlášky má tři části. Části A a B jsou určené pro autora/ry práce. Část C pro organizátory SOČ.

Část A obsahuje základní identifikační údaje o soutěžícím/cích a soutěžní práci.

Část B je určena:

a) pro vyplnění strukturované anotace práce, která shrnuje základní text. Anotace představuje podstatné jádro práce formou stručné informace, která umožňuje přehlednou a ucelenou orientaci v zaměření a zpracování tématu. Obsahuje zejména: vymezení problému, předmět, cíle práce, rozsah zkoumání, užité metody a postupy, techniky, materiál, nejdůležitější zjištění, výsledky a jejich zhodnocení. Sděluje nejen téma a dílčí témata práce (tedy o čem práce je, čeho se týká), ale zároveň i výsledky a jejich vyhodnocení. Rozsah anotace je vymezen 20 řádky.

b) pro připojení elektronické verze práce zpracované podle pokynů uvedených v bodu 9.3 brožury.

2. Předložit vytištěnou elektronickou verzi práce ve dvou vyhotoveních včetně vytištěné a podepsané webové přihlášky organizátorovi školního (okresního kola) SOČ. Práce musí být svázána. Materiály, resp. přílohy, které se nedají předložit ve dvou vyhotoveních, musí být přiloženy k originálu práce a originál zřetelně označen jako výtisk č. 1. Doporučenou součástí práce je oponentský posudek vypracovaný nezávislým oponentem.

Soutěžní práce v českém jazyce (elektronická i tištěná verze) musí mít následující strukturu:

· titulní list obsahující název a číslo oboru SOČ, název práce (stručný, výstižný, srozumitelný), jméno autora(ů), ročník studia, název a adresu školy, kraj;
· místo zpracování, příp. způsob ověření v praxi, jméno konzultanta, kdo práci či téma zadal;
· čestné prohlášení autora o zveřejnění všech informačních zdrojů v seznamu použité literatury;
· seznam všech použitých zkratek s vysvětlením významu;
· vlastní text práce;
· seznam použité literatury včetně úplných internetových adres;
· přílohy (pokud jsou součástí práce).

Upozornění: Práce, v nichž chybí některá z těchto náležitostí, mohou být odmítnuty.

Podrobné pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky jsou součástí přihlášky.NIDM

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.