MŠMT: Upozornění na změny v přijímacím řízení od března 2009

čtvrtek 26. února 2009 ·

Upozornění na změny v přijímacím řízení do středních škol na školní rok 2009/2010 podle zákona č. 49/2009 Sb., s účinností od 5. března 2009.

Soubor ke stažení - info_s79c09.doc info_s79c09.doc (43kB)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že v důsledku novelizace školského zákona zákonem č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly změněny některé podmínky v přijímacím řízení do středních škol. Změny se týkají ustanovení § 60 odst. 3, § 60 odst. 10, § 60 odst. 17, § 60a odst. 7 a § 61 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V § 60 odst. 3

„(3) Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví

a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok; kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu,

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.“

se umožňuje řediteli školy stanovit kritéria přijímacího řízení odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu a pokud je takto stanoví, je oprávněn tuto skutečnost zohlednit při stanovování počtu přijímaných uchazečů. Lze tak stanovit kritéria přijímacího řízení samostatně pro jednotlivé skupiny uchazečů, přijímané v rámci příslušného kola přijímacího řízení, v návaznosti na obsahové zaměření školního vzdělávacího programu. Východiskem ověřování vhodných schopností, vědomostí a zájmů při přijímací zkoušce, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne, i nadále zůstává rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Dotčené ustanovení lze ale uplatnit, s ohledem na již vyhlášené první kolo přijímacího řízení, až od druhého kola přijímacího řízení.

V § 60 odst. 10

„(10) Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.“.

je zrušena podmínka vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení v návaznosti na ukončení kola prvního. Současně se tím posiluje odpovědnost ředitele školy, aby druhé a další kola přijímacího řízení vyhlásil pro předpokládané počty, které bude moci přijmout

V § 60 odst. 17

„(17) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.“.

se zavádí termín, kdy nejdříve lze vydat  rozhodnutí o výsledku v prvním kole přijímacího řízení. Pro letošní rok je stanoven v rozmezí 22.dubna až 7.5. 2009  (s odkazem na termín stanovený již nyní prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky viz § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb.)

V § 60a odst. 7

„(7) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce uplynutí termínu stanoveného pro přijímací zkoušku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou.“.

se nově zavádí omezení pro zpětné vydání zápisového lístku tak, že jej uchazeč může vzít zpět jen jednou.  

V § 61 odst. 2

(2) Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.

se umožňuje přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia i uchazečů z  druhého ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.

Účinnost výše uvedených změn nastává v souladu s novelou školského zákona č.49/2009 Sb. dnem 5.března 2009.MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.