VÚP: Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)

pondělí 12. ledna 2009 ·

Tento alternativní návrh k platnému dějepisnému kurikulu naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. Tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin, jak vyplývá například ze závěrečných doporučení VI. semináře „Historie a škola" konaného 15. a 16. října 2007 v Telči.

Příspěvek převzat z metodického portálu www.rvp.cz provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Vstupní poznámky vysvětlující základní principy a okolnosti vzniku návrhu alternativní verze

Předkládaný materiál představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Tento alternativní návrh k platnému dějepisnému kurikulu naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. Tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin, jak vyplývá např. ze závěrečných doporučení VI. semináře „Historie a škola" konaného 15. a 16. října 2007 v Telči.

Navrhovaná alternativa zároveň vychází z rámcového učebního plánu uvedeného v RVP G, podle něhož „jsou první a druhý ročník koncipovány jako období, ve kterém si žáci společně osvojují funkční základy středního vzdělávání s maturitní zkouškou…" „Z tohoto důvodu je vzdělávání v 1. a 2. ročníku v převážné většině vzdělávacích oblastí projektováno jako povinné." Oproti tomu „třetí a čtvrtý ročník nabízí na úrovni školních vzdělávacích programů poměrně značnou variabilitu vzdělávací nabídky, což umožňuje školám v maximální míře uspokojovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků" prostřednictvím volitelných vzdělávacích aktivit.

Vzhledem k výše uvedeným faktům významně upravujícím podmínky výuky se v navrhovaném materiálu ustupuje od cyklického uspořádání dějepisného vzdělávání, které má na gymnáziu vést k systemizaci poznatků získaných na základní škole. Výzkumy totiž prokázaly, že tuto funkci gymnaziální dějepisné vzdělávání z větší části neplní a dochází v převážné míře spíše k upevňujícímu opakování učiva.

V předložené alternativní verzi obsah dějepisného vzdělávání v 1. a 2. ročníku tvoří především moderní a soudobé dějiny. Učitel má možnost doplnit a systemizovat poznatky žáků ze základního dějepisného vzdělávání ve smyslu tvorby a rozvoje historického vědomí. Úvodní tematický celek (Úvodní opakování - kořeny moderního světa) má navázat na základní tendence předchozího historického vývoje a na přínos předchozích dějinných epoch modernímu světu a současnosti. Jeho smyslem není celkové opakování učiva o předchozím vývoj lidské společnosti.

Na tuto pasáž navazuje druhá část - volitelný Specializační kurz pro 3. a 4. ročník. Vzdělávací obsah je uspořádán tematicky. Pojetí jednotlivých témat je specifikováno očekávanými výstupy a konkretizováno učivem, které je řazeno chronologicky. Nabízená témata jsou koncipována široce, a umožňují tak vyučujícím postihnout charakter témat na úrovni globální, evropské i národní.

Pro 3. ročník je uvažováno pět témat (včetně jednoho volného tématu), pro 4. ročník čtyři (opět včetně jednoho volného), v konkrétním ŠVP může být počet témat redukován o jedno až dvě. Volná témata umožňují hlouběji se věnovat lokální nebo regionální dějepisné tematice a vytvářejí prostor pro samostatnou práci žáků.

Po zveřejnění tohoto alternativního materiálu na Metodickém portálu, a tedy na základě širší odborné diskuse a následné revize textu, plánuje se na vybraných školách pilotáž navrhované varianty. V případě schválení předloženého materiálu MŠMT se předpokládá adekvátní úprava platného RVP G a vypracování metodiky k využití předložené inovace, příp. doprovodných učebních textů.

Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis

VSTOUPIT DO DISKUSE

Použitá literatura:

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. dotisk 1. vyd. Praha: ÚIV, 2006. ISBN 80-87000-02-1.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 1. vyd. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole zorganizovaný MŠMT ČR v Telči ve dnech 15. - 16. 10. 2007 (uspořádal Zdeněk Beneš). Praha: UIV, 2008.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/historie-a-skola-vi-clovek-spolecnost-dejiny-seminar-ke-koncepci-vyuky-dejepisu-na-zakladni-a-stredni-skole-klicove-kompetence-a-soucasny-stav-vzdelavani-v-dejepiseVÚP

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.