MŠMT: Česká školní inspekce v době změny – činnost a průběžné výsledky ve školním roce 2005/2006

pátek 28. dubna 2006 ·

V únoru zahájila ČŠI inspekční činnost na všech stupních škol. Odborná skupina pracovníků ČŠI, MŠMT a jeho přímo řízených organizací připravuje nový systém hodnocení stavu vzdělávací soustavy. V současné době proběhlo ověřování nových metodik a postupů, na jejichž přípravě se podílely týmy inspektorů z celé republiky a dalších odborníků.

Výsledky šetření o přijímacím řízení na střední školy

V roce 2005 zjišťovala ČŠI údaje o přijímacím řízení na 208 školách se 14 026 žáky, tj. těmi, kteří již byli na střední školu přijati. Pro druhou etapu v roce 2006 bylo realizováno šetření v 9. ročnících základních škol se žáky, kteří se teprve ke studiu na střední škole přihlásili. Šetření probíhá ve všech krajích. Ke dni 07.04.06 byly zpracovány údaje z dotazníků od 1 753 žáků 9. ročníků ze 41 navštívených základních škol. Žáci uvádějí, že při výběru střední školy měli dostatek informací o přijímacím řízení. Potřebné informace získávali nejčastěji od výchovných poradců nebo třídních učitelů. Za významný zdroj informací považují webové stránky středních škol nebo osobní návštěvu ve střední škole. Šetření v r. 2005 bylo orientováno na 1. ročníky SŠ. Ze zpracovaných dotazníků bylo zjištěno, že 54  % žáků uvedlo, že jejich rozhodování o výběru střední školy neovlivnil fakt, že mohli podat jednu přihlášku v prvním kole. V r. 2006 se zaměřujeme na 9. třídy ZŠ – asi 70  % žáků uvádí, že jejich rozhodování neovlivňuje možnost podání jediné přihlášky v prvním kole, z čehož vyplývá, že nové přijímací řízení nepůsobí žákům v praxi problémy. Zpráva z tohoto šetření je pouze průběžná, tuto skutečnost bude ČŠI zjišťovat po celý zbytek školního roku.

Průběžná zpráva o školních úrazech

K dnešnímu dni bylo ČŠI doručeno 32 671 záznamů o školních úrazech. Záznam o úrazu se vyhotovuje vždy, když následuje nepřítomnost žáka ve výuce nebo na žádost poškozeného či jeho zákonného zástupce. Záznam se sepisuje také v případě smrtelného úrazu. Ten byl v loňském roce jeden. V uvedeném období navštěvovalo v České republice školy a školská zařízení v průměru 2 036 700 dětí, žáků a studentů.

Z údajů vyplývá, že podle očekávání došlo k největšímu počtu úrazů v základních školách – 23 204, tj. 71,43  % všech úrazů. Záznamy o úrazech vypovídají, že ve sledovaném období byli nejohroženější skupinou žáci ve věku 13 a 14 let, tedy v 7. a 8. ročníku základní školy. V celkovém počtu zraněných převažují s 55,3  % chlapci proti 44,7  % dívek. Téměř polovina všech úrazů se udála v tělesné výchově. V záznamech je jako nejčastější příčina úrazů uváděna nešťastná náhoda, nekázeň nebo neopatrnost, pouze necelé procento je způsobeno nedodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve školách byla k omezení úrazovosti nejčastěji uplatňována výchovná prevence.

Výsledky monitoringu „Maturita nanečisto 2006“

V posledním týdnu v březnu školní inspektoři monitorovali průběh testování Maturity nanečisto ve více než 80 školách. Projekt probíhá bez závažných komplikací. Všichni komisaři byli prokazatelně proškoleni CERMATem (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - přímo řízená organizace MŠMT). Školy často využily možnost proškolit většinu pedagogického sboru.

Zajímavé je, že v Libereckém, Plzeňském a Jihočeském kraji, kde jsou již testovány všechny školy, je dobrovolná účast žáků při testování větší než při běžné výuce. Ve školách, jejichž žáci se účastní Maturity nanečisto, lze vysledovat aktivnější přístup k inovacím učebních plánů.

Průběžná zjištění z inspekcí k tvorbě školních vzdělávacích programů

V mateřských školách jsou již realizovány školní vzdělávací programy, jejich zpracování a podmínky jsou hodnoceny pozitivně. Ředitelkám působí problémy koncipovat komplexní systém vlastního hodnocení. Na základních školách se školní vzdělávací programy vytvářejí. Zvyšuje se zapojenost učitelů při jejich přípravě. Na středních školách jsou nejaktivnější v tvorbě školních vzdělávacích programů převážně školy, které se účastní pilotních projektů.

Podněty a stížnosti

V tomto školním roce bylo prozatím ČŠI doručeno okolo 150 stížností (srov. 266 stížností ve školním roce 2004/05) a 80 podnětů k inspekční činnosti. Důvodem pro podání stížnosti můžou být např. nedostatky v komunikaci školy se zákonnými zástupci žáků, hodnocení (klasifikace) žáků a studentů, chybný postup školy v případě úrazu dítěte atp. Při řešení podnětů či stížností postupuje ČŠI následujícím způsobem: obdrží stížnost nebo podnět, které následně prošetří (v případě podnětu jde většinou o širší inspekci, v případě stížnosti se ČŠI zaměřuje většinou na konkrétní oblast uvedenou ve stížnosti). Výsledek šetření je předán zřizovateli, na požádání jej ČŠI předá i stěžovateli. Zřizovatel informuje inspekci i stěžovatele o vyřízení a opatřeních, která přijal k nápravě. Pokud jde o závažné nedostatky, inspekce se vrací v krátké době do školy znovu zhodnotit stav.

Kontakt: Petra Nováková, tel. 251 023 133, e-mail: novakova@csicr.czMŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.