Radek Sárközi: Chybí nám etický kodex učitele?

pátek 28. ledna 2005 ·

Potřebují učitelé profesní etický kodex? Co by měl obsahovat? Kdo bude jeho dodržování sledovat? Jaké sankce za jeho nedodržení se nabízejí? Měli by ředitelé vydávat vlastní školní etické kodexy?

Čas od času se v médiích objeví nářky nad skutečností, že učitelé nemají vlastní pedagogickou komoru jako lékaři, soudci, zubaři, architekti, daňoví poradci, novináři nebo další prestižní povolání. Sama existence pedagogické komory by jistě posílila prestiž učitelského povolání.

Jakou činnost by ale vykonávala? Zmíněné profesní komory se věnují prosazování zájmů svých členů, vzdělávání členů nebo vnitřní regulaci. Zřizují například etické komise a vydávají profesní kodexy. V těchto oblastech by se mohli učitelé inspirovat, protože v současnosti neexistuje reprezentativní organizace, která by hájila zájmy pedagogů, po zrušení krajských pedagogických center nastávají velké problémy se vzděláváním učitelů a také přístup k učitelskému povolání je nebývale široký. Učit může vlastně každý… Ve svém článku bych se rád zaměřil na problematiku etických kodexů. (Viz též červnový článek T. Houšky Komora pedagogů? v Učitelských listech.)


Etické kodexy

V demokratické společnosti mají profesní etické kodexy silnou tradici. Přestože nejde o zákonné normy, profesní komunity se jimi řídí. Rozhodnutí etických komisí v těchto otázkách mají precedentní charakter a jsou respektována, protože vedou ke zvýšení prestiže povolání a přispívají k lepší kvalitě nabízených služeb i jejich nositelů. Profesní organizace vydávají etické kodexy pro celou profesi a dohlížejí na to, aby byly respektovány odbornou veřejností.

Vedle těchto obecných profesních etických kodexů existují další etické kodexy, které vydávají zaměstnavatelé. Tyto firemní etické kodexy jsou mnohem rozsáhlejší a zohledňují konkrétní situaci v podniku.

V Čechách může být příkladem Etický kodex novináře, který vydal Syndikát novinářů ČR. Vlastní etické kodexy potom má Česká televize – Kodex ČT, známý je též Etický kodex novináře časopisu Týden. Svůj kodex má řada dalších profesí už i v České republice, např. knihovníci – Kodex etiky českých knihovníků. Bohužel etický kodex pedagoga chybí a ani ho nemá kdo vydat. Ledaže by se toho ujaly organizace nejpočetnější – Unie školských asociací ČR – CZESHA či SKAV. Vlastní etické kodexy by si mohla vydat i menší sdružení jako PAU, ASUD nebo různé asociace ředitelů a učitelů.


Etický kodex pedagoga

Inspiraci pro tvorbu etického kodexu pro české učitele můžeme hledat v zahraničí, kde jsou podobné dokumenty běžné. Příkladem může být americký Code of Ethics. Bylo by ovšem hloupé, kdyby šlo o pouhý překlad zahraničních materiálů. Výsledek by byl stejný jako v případě přistoupení ČR k Evropské unii. Máme překlady tisíců materiálů, ale nikdo je nezná a nevycházejí vůbec z naší domácí tradice. Nejlepší formou by byla široká diskuze, která by přijetí tohoto významného dokumentu měla předcházet. Tímto článkem se ji pokouším otevřít.

Co by měl obsahovat Etický kodex pedagoga?

Zmíněný americký etický kodex učitele obsahuje následující ustanovení:

 • Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál každého studenta.
 • Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí k výuce.
 • Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti.
 • Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání studentů.
 • Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí.
 • Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti.

Možná bych ještě přidal následující body:

 • Pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům.
 • Pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu studentů.
 • Pedagogičtí pracovníci chápou své povolání jako poslání.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty.
 • Pedagogičtí pracovníci neupřednostňují žádného studenta, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem studentům.


Školní etický kodex

Diskuze budou zřejmě dlouhé, ale nic nebrání ředitelům a pedagogům na konkrétních školách, aby již dnes společně přijali vlastní „firemní materiály“, tedy školní etické kodexy. Jejich zárodky už na některých školách existují v podobě součástí školních řádů. I tady by bylo možné hledat inspiraci pro tvorbu univerzálního profesního etického kodexu.


Význam profesní etiky

Pokud se zjistí, že americký novinář závažně porušil etický kodex, je prakticky vyloučen z dané společenské komunity a nemůže se svému povolání nadále věnovat. Musí odejít ze svého zaměstnání a v jiných novinách už místo nenajde. Mělo by něco podobného platit také u učitelské profese?

Určitě by se tím uchránila čest učitelského stavu jako celku a zvýšila by se prestiž českých pedagogů v očích veřejnosti. V současné době si nespokojení rodiče nebo účastníci vzdělávání mohou na přístup pedagoga stěžovat pouze u úředníků. Možná by varianta etické komise byla přijatelnější než kontroly České školní inspekce nebo zřizovatele školy. Zdůrazňuji, že nejde o prohřešky proti zákonům, jejich postih přísluší policii a soudům, jedná se o prohřešky proti morálce.

Na Západě je důraz na morální hodnoty přirozenou součástí demokratické společnosti. Vydáme se i my touto cestou? Učitelé bohužel nepůjdou v této věci příkladem, protože etické kodexy přijala v Čechách už většina profesí…Radek Sárközi

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.