Miloslav Hubatka: Sto let starý školní řád – časy se vlastně nemění

čtvrtek 7. listopadu 2002 ·

Nedávno jsem dostal od kolegyně školní řád starý 100 let. Překvapila mě nejen jeho forma, ale i vysoká aktuálnost. Současný ředitel by musel vypustit jenom pár formulací a nahradit je aktuálními problémy jako jsou drogy, šikana atp. Pak by stoletý školní řád splnil požadavky, které na něj klade ČŠI. Nevěříte?

Ve školách každý den učitelé svádí boj s kázní nebo spíše nekázní žáků. Řeší se problémy, o kterých se nám prý před několika lety ani nesnilo.  Ale kdeže, jen si přečtěte sto let starý školní řád…

Sepsal jej  Julius Stantejský – populární moravský učitel (1856 – 1909), autor rýmované knížky pro školní mládež nazvané Zveršovaná škola. Stantejský, absolvent učitelského ústavu v Brně a dlouholetý přítel bratří Mrštíků, působil až do roku 1909 v Doubravici.  Text školního řádu je z loňské výstavy Brňané před 100 lety.

1.   Poslyš žáku, každý den

ve škole buď přítomen.

Nemůžeš-li snad přijíti

včas se musíš omluviti.

 

2.   Po rodičích neb příteli

vzkaž to panu učiteli;

co se s žákem doma děje,

on si vždycky vědět přeje.

Když zas školu nastupuješ,

Omluvu ať opakuješ.

 

3.   Hodní žáci, hodné žačky,

nenoste do školy hračky.

Jenom co je nařízeno

v mošně budiž uloženo.

 

4.   Chceš-li zdráv a vesel býti,

důkladně se musíš mýti.

Také žáčkům pěkně sluší

hladké vlásky, čisté uši.

Šaty, třeba zalátané,

Mějte čistě spořádané.

 

5.   Tímto řiď se vždy pořádkem:

Čtvrt hodiny před počátkem

přicházívej do školy,

ale dříve nikoli.

 

6.   Školou tiše, zvolna choď,

rozpustilost všechnu kroť;

způsobů tu slušných dbej,

v chodbách hluku nedělej.

 

7.   Jak do třídy vkročíš, dítě,

po křesťansku pozdrav hbitě.

Čeho potřeby nemáš,

Do přihrádky tiše dáš.

Přivykat si každý hleď:

Na svém místě pěkně seď.

Nikdy před vyučováním

nebav se povykováním.

Na žaloby, oznámení

při učení času není.

 

8.   Při modlitbě slušně stůj,

na kříž zdvihni pohled svůj;

neboť když se modlíváme,

s Pánem Bohem rozmlouváme;

proto vždycky myslit budeš

  na slova, jež vyslovuješ.

 

9.   Dokud nejste voláni,

varujte se povídání.

Když pak pan učitel učí,

žádný žák ať nezahlučí;

každý nechať pozor dává,

o čem že se pojednává.

Nezvykejte napovídat,

nebo při učení jídat.

 

10. Hlásíš-li se odpovědět,

ruku zvedna zůstaň sedět;

uslyšíš-li jméno svoje,

odpovídej nahlas, stoje.

Jsi-li k stolu vyvolaný,

neb nazpět poslaný,

ukloň pěkně obličej,

to je hezký obyčej.

 

11. Když se předmět s jiným střídá,

tichoučká je celá třída;

bez hluku vše uschovává,

jinou věc když vydělává.

 

12. Kromě hodin tělocviku

nečiň na nářadí cviků:

mohl bys se poraniti,

nebo pro vždy zmrzačiti.

 

13. Nezbytnou je dítkám ctnost

poslušnost a uctivost;

zvláště k učitelům svým

zdvořilým buď, uctivým.

 

14. Lži se vyhni jako hadu,

neboť kdo má tuto vadu,

nemůže se hodným zváti,

každý se ho bude báti.

 

15. Jak kdo cizí vejde sem,

povstaň každý v místě svém;

dříve nikdo nesedá,

dokud pokyn se nedá.

 

16.  Chceš-li z třídy odejíti,

musíš za to poprositi;

přivykej však, dívko, synu,

odcházet jen v odpočinku.

 

17.  Papíry a jiné smetí

neházejte na zem, děti.

Pakli škodu zaviníš,

náhradu ať učiníš.

 

18.  Čítanky a knihy psací

mějte čisté, všichni žáci;

kdo pořádku navyká,

před tím bída utíká.

 

19.  Kdokoli věc jakou najde,

k panu učiteli zajde,

by se mohlo vyšetřiti,

komu se má navrátiti.

 

20.  Nikomu ze spolužáků

neubližuj nikdy, žáku!

S každým vždy se dobře snášej,

chyby jeho nevynášej.

Křivdu-li ti někdo dělá,

odpouštěj mu raději zcela.

Útisk tobě způsobený

vyšetří tvůj představený.

 

21.  Nežli ze školy jdeš domů,

bedlivě přihlížej k tomu:

Věci své si tiše slož,

na své místo si je vlož.

Potom podle pořadu

stav se tiše do řadu;

slušný úklon udělej,

po cestě nedováděj.

 

22.  Vypůjčíš-li knihu sobě,

vrať ji čistou v brzké době;

kdybys jí měl zkazit, ztratit,

nezbytně ji musíš platit.

 

23. Školních zpráv a vysvědčení

  měnit dovoleno není.

 

24. Máš-li školu opustiti,

hleď to záhy oznámiti;

také změnu svého bytu

nenechávej nikdy skrytu.

 

25. Chceš-li zjevit dobrý mrav,

zdvořile každého zdrav;

v slušné řeči a chování

poznat dobré vychování.

 

26. Památníky, domy, krovy

  nepopisuj bláznů slovy.

 

27. Neškoď bližným na majetku,

ať si třeba beze svědků.

Jdouce polem nebo sadem,

Umiň jste si „Nepokradem“!

 

28. Važ si zpěvných ptáčátek,

netrap nikdy zvířátek

a přihlížej také k tomu

„Neubližuj nijak stromu.“

 

29. Při hře můžeš býti čilým,

ale nikdy rozpustilým.

Za vůz nikdy nesedávej

zábavy tam nehledávej.

Kudy lidé chodívají,

ať se dítky neklouzají.

 

30.  Slušně bav se, zpívej, hrej,

kamením však neházej;

v zimě koulí sněhových

ať nevidět v rukou tvých.

 

31. Chceš-li bezpečně se koupat,

  musíš v známá místa stoupat.

 

32. Klekání když odzvonili,

  slušno, byste doma byli.

 

33. Karet, cigaret, tabáku,

přísně varuj se školáku;

nepij nikdy lihoviny,

jsou to pravé otraviny.

 

34. Chceš-li zachovat své mravy,

  k tanci nechoď do zábavy.

 

35. Zvykej záhy žíti v kázni,

cvič se stále v boží bázni;

budeš šťasten v každé době,

Bohu, vlasti ku ozdobě.

 Miloslav Hubatka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.