Antonín Mezera: Odvolaný vrchní školní inspektor: Můj případ je precedentem

středa 13. března 2002 ·

Prvního března rozčeřila hladinu zpráva ČTK o velmi překvapivém odvolání Jaroslava Černého z funkce vrchního školního inspektora Středočeského kraje – bez udání důvodu. Dnes již řadového školního inspektora jsme požádali o rozhovor, ke kterému přidáváme krátké shrnutí vývoje kauzy. Ta má totiž velmi zvláštní souvislosti. Oživeno (13.3): Ministr Zeman respektuje odvolání Černého.

Prvního března rozčeřila hladinu zpráva ČTK o velmi překvapivém odvolání Jaroslava Černého z funkce vrchního školního inspektora Středočeského kraje – bez udání důvodu. Dnes již řadového školního inspektora jsme požádali o rozhovor, ke kterému přidáváme krátké shrnutí vývoje kauzy. Ta má totiž velmi zvláštní souvislosti.

Ve víru událostí, které ve školství stíhají jedna druhou, už dávno zapadly a byly zapomenuty předchozí personální změny - odvolání bývalého ústředního školního inspektora Vladimíra Valeše a několika dalších inspektorů bez udání důvodů ministrem školství. Od doby jmenování Marie Kalábové do funkce ústřední školní inspektorky v roce 1998 žila Česká školní inspekce v relativním klidu. Tohle konstatování ovšem není příliš přesné. V posledních dvou letech nabrala inspekce nový dech a začala se velmi urputně zajímat o nový fenomén - hospodaření škol se státními prostředky.


Deus ex machina

Marie Kalábová nečekaně odvolala bez udání jakéhokoli důvodu Jaroslava Černého z funkce vrchního školního inspektora Středočeského kraje k 28. únoru. Na opakované dotazy ČTK vzkázala, že se k této věci nebude vyjadřovat. Je to podle ní interní záležitost, neboť ústřední školní inspektorka může odvolávat bez udání důvodů. Obdobně i náměstek ústřední školní inspektorky Zdeněk Vrhel prostřednictvím sekretářky oznámil, že se nemá k čemu vyjadřovat. Jiného názoru byl ovšem Jaroslav Černý, který požádal o přijetí a rozhovor přímo ministra školství.

Do několika dnů však události nabraly na nečekaných obrátkách, když Černého podřízení sepsali petici, ve které nejen že vyjádřili nesouhlas s odvoláním svého šéfa, ale žádají ministra školství stejně jako i petiční výbor Poslanecké sněmovny o prošetření nezdůvodněného odvolání jejich vrchního školního inspektora, "aby nebyla zpochybněna demokratická svobodná podstata výkonu práce státního úředníka". Podle předsedy petičního výboru Václava Skály petici podepsalo minulý týden 58 z 61 zaměstnanců krajského inspektorátu. Událost je proto zajímavá i z jiného, vlastně obecně lidského hlediska - neboť kterého vedoucího úředníka státní správy by dnes veřejně podpořilo devadesát pět procent jeho podřízených? Zázrak, nebo výsledek předchozí práce?


Páteční audience

Přesně týden od odvolání Jaroslava Černého přijal ministr školství Eduard Zeman a přislíbil mu, že ověří některé okolnosti jeho odvolání. Současně však zdůraznil, že nemůže žádným způsobem zasahovat do chodu České školní inspekce. Černý v průběhu jednání ministra současně informoval o podání oficiální stížnosti na ministerstvu školství, kde si "stěžuje na nárůst byrokracie, nemožnost přehledného řízení na úrovni vrchního školního inspektora a nekompetentnost ústřední školní inspektory Marie Kalábové při posuzování inspekční činnosti i na to, jak ho diskriminuje a ponižuje.“

Jaroslav Černý vykonával svou funkci od roku 1995 a průběžně byl za svou práci nadřízenými oceňován. K jeho práci nebyly prý žádné výhrady. Patrně až do doby rozsáhlých kontrol hospodaření ve středočeských školách, které odhalily machinace s finančními prostředky.


Jaké jsou skutečné důvody aneb Já znám různé lidi

Do nastalé inspekční kauzy vstoupil i další významný účastník – středočeský hejtman Petr Bendl (ODS), který koncem minulého týdne požádal Marii Kalábovou o schůzku, "aby mu vyvrátila spekulace, že byl Černý potrestán za to, že dal podnět k prošetření ekonomických aktivit škol, které vyústilo v odvolání dvou ředitelů a podání šesti trestních oznámení."

Důvody jsou známé již téměř půl roku. Ve Středočeském kraji byly zjištěny ve Střední odborné škole v Hořovicích a v Obchodní akademii v Kralupech tak závažné nedostatky v hospodaření, že byly podány podněty k trestnímu stíhání. Krajský úřad obě ředitelky škol v nedávné době odvolal z jejich funkcí.

Pondělní vydání týdeníku Respekt věnovalo této kauze článek, který byl příznačně nazván: Buďte němí, hluší a slepí aneb Jak ministerstvo školství odměnilo neúplatné inspektory. „Věřím, že jeden z důvodů odvolání Černého jsem byla já,“ prozradila při rozhovoru v rozrušení bývalá ředitelka z Hořovic. „Nehodlala jsem se s tím prostě smířit. Znám různé lidi.“ Jak tedy tuto inspekční kauzu hodnotit?


Rozhovor s Jaroslavem Černým

Z médií je známo, že vaše odvolání z funkce vrchního školního inspektora nebylo vedením České školní inspekce – ve smyslu Zákoníku práce – vůbec zdůvodněno. Je to vlastně tak trochu začarovaný kruh, že? Nebyl-li ze strany vedení ČŠI porušen zákoník práce, jakých opravných prostředků lze vlastně využít? Jak je vlastně možné se bránit v podobných případech?

Funkce vrchního školního inspektora je jmenovanou funkcí, kterou se nezakládá pracovní poměr, vyplývá z Organizačního řádu České školní inspekce a kompetencí ústředního školního inspektora. Zvůli je velmi obtížné se bránit, ale lze ji pouze předcházet, a to dostatečnou servilností.


Ministr školství slovy své mluvčí v pátek v podstatě řekl, že nemůže žádným způsobem zasahovat do chodu České školní inspekce. Jak tedy předpokládáte, že se bude tato kauza vyvíjet?

Při osobním jednání pan ministr uvedl, že v jeho kompetenci je pouze jmenování a odvolávání ústředních školních inspektorů. Do vnitřního chodu organizace zasahovat nemůže. Seznámil jsem pana ministra s hypotézou možného zákulisí mého bezdůvodného odvolání. Slíbil, že jednu věc prověří. Pokud vím, pracovníci Středočeského inspektorátu podali ve smyslu zákona o právu petičním požadavek nezávislého posouzení jednak panu ministru Zemanovi a Petičnímu výboru PČR.


Má-li nyní ministr právo jmenovat a odvolávat školní inspektory, myslíte si, že by také jmenování a odvolání vrchních školních inspektorů mělo být z jeho strany vázáno určitou kontrasignací?

Můj případ je v novodobé historii existence České školní inspekce určitým precedentem. Dosud žádný vrchní školní inspektor nebyl odvolán bez udání důvodů. Teprve v poslední době jsou v ČŠI realizovány temné praktiky. Např. bývalý kolega vrchní školní inspektor Moravskoslezského inspektorátu pan Minaříček odstoupil před dvěma měsíci ze své funkce na protest proti zmanipulování výběrového řízení na jemu podřízenou funkci vedoucího oddělení.


Ve vládním návrhu školského zákona je uvedeno, že inspektorát ČŠI řídí vrchní školní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ústřední školní inspektor. Ten stejně tak jmenuje a odvolává školní inspektory. Myslíte si, že by toto ustanovení mělo být upraveno, aby se situace s neodůvodněným odvoláním kteréhokoli inspektora neopakovala?

V návrhu nového školského zákona se uvádí, že ústřední školní inspektor bude jmenovat a odvolávat školní inspektory. Mé obavy ze schválení zákona v této podobě byly též zmíněny při pátečním jednání s panem ministrem. Dovedu si představit, k jakým by docházelo čistkám. Za dobu existence ČŠI se osvědčilo jmenování a odvolávání školních inspektorů ministrem školství. Je to určitá pojistka proti mocenským ambicím jednotlivců.


Vaše nedávné odvolání z funkce je nejčastěji spojováno s výsledky hospodářské kontroly na některých základních a středních školách, kde váš inspektorát zjistil závažné nedostatky při nakládání se státními prostředky. V jaké výši byla vyčíslena částka, která byla uvedenými školami využita ze státního rozpočtu pro jiné účely?

To je různé. Všechny potřebné a ověřené informace jsou v inspekčních zprávách, které jsou veřejně přístupné na internetu, případně v protokolech z uvedených kontrol. Ty jsou ve školách a byly poskytnuty Středočeskému krajskému úřadu.


Není právě šest předchozích trestních oznámení a odvolaní dvou ředitelek z funkce, ke kterým dal váš inspektorát podnět, považováno za příliš velkou aktivitu, která od školní inspekce není očekávána?

Tušil jsem to, ale informace, které přinesl pondělní Respekt, jsou pro mne šokující.


Které další krajské školní inspektoráty vznesly podnět k trestnímu oznámení a odvolání některých ředitelů škol?

To je otázka pro ústředí ČŠI, dočetl jsem se, že údajně Pražský inspektorát a Olomoucký inspektorát.


Vyslovilo vedení České školní inspekce v předchozí době nějaké výhrady vůči vaší práci či činnosti vašeho inspektorátu?

Moje práce a tím i práce inspektorátu neměla při posledním oficiálním hodnocení v září 2001 žádné nedostatky. Vyjma protokolu z kontrolní činnosti v SOŠ Hořovice, který byl za podivných okolností vrácen k došetření, nikdo nedokladoval jediné pochybení mých pracovníků. Při jednání, hlavně s náměstkem ústřední školní inspektorky, zaznělo, že existuje dopis z ministerstva, ve kterém je uvedeno něco ve smyslu, co že to tam někteří kontrolní pracovníci v těch školách hledají? Ovšem konkrétně nikdo nic nepředložil.


Jaké jiné důvody by mohly být příčinou vašeho předchozího odvolání?

Zajímavou informaci poskytl náměstek ústřední školní inspektorky rádiu Svobodná Evropa, kde uvedl, že výběrové řízení na mé místo již bylo plánováno. Já jsem hypotézy mého odvolání uvedl nejvyššímu představiteli resortu panu ministrovi. S jejich zveřejněním počkám.


Od nástupu ústřední školní inspektorky do funkce je vaše odvolání vlastně první větší událostí, která se v České školní inspekci odehrála za poslední tři roky. Jak vlastně hodnotíte spolupráci krajských inspektorátů s vedením České školní inspekce?

Tuto otázku mohu hodnotit pouze ze vztahu největšího inspektorátu, tj. Středočeského, k ústředí ČŠI. Vidím to tak, že postupnou výměnou lidí z inspektorské praxe za spolupracovníky většinou problematiky neznalé ve vedení ČŠI se ústřední školní inspektorka dostává do určité pasti. V posledním období je vydáváno množství vnitřních předpisů, které paralyzují střední článek řízení (tj. vrchní školní inspektory). Předpisy jako Organizační řád, Pracovní řád a jiné si navzájem odporují a prakticky jim nelze současně vyhovět. Řadoví školní inspektoři postrádají ze stany ústředí oporu a právní servis. Spolupráce s přirozeným partnerem - Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu je omezována. Snahou o budování ČŠI jako správního úřadu, založeného na tuhé byrokracii, se vzdalujeme od poslání České školní inspekce.


Oživeno (13.3):

Odvolání Jaroslava Černého je plně v kompetenci České školní inspekce (ČSI). Po včerejší schůzce ministra školství Eduarda Zemana s ústřední školní inspektorkou Marií Kalábovou to oznámila ministrova mluvčí Vladimíra Al Malikiová.

Vedení inspekce podle ní dospělo k tomu, že Černý nerespektuje zákony, zejména zákon o kontrole, platnou metodiku inspekční činnosti a vnitřní předpisy školní inspekce. Byl na to opakovaně upozorňován, upozornění však zpochybňoval a ignoroval, což byl důvod jeho odvolání, uvedla mluvčí.

"Jsem velmi zklamán. Jsou to vykonstruované důvody a věřím, že budou řádně prošetřeny," řekl Černý. Černý tvrdí, že neporušil žádný zákon. Kalábová podle něj nedoložila svá tvrzení ani jedním důkazem. Dodatečné zdůvodnění odvolání označil za zcela účelové. Nehodlá se vzdát a vyčká, jak dopadne petice a vyřízení jeho stížnosti. Předpokládá, že nadále zůstane alespoň řadovým inspektorem. (ČTK)

Antonín Mezera

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.