Jiří Chvojka: Internet do škol očima generálního dodavatele

úterý 15. ledna 2002 ·

Souběžně publikujeme článek, jehož autorem je tiskový mluvčí AutoContu On Line a který vznikl přímo pro Českou školu. Chceme tak vedle nezávislého komentáře dát prostor i zástupci generálního dodavatele, který přislíbil odpovídat na jakékoli dotazy položené v diskuzním fóru. Jako přílohu zde naleznete výtah z 1. dílčí smlouvy uzavřené s MŠMT.

Související komentář Tomáše Pitnera najdete zde.

Uskupení AutoCont On Line - Český Telecom a partneři zveřejnilo na svých webových stránkách (www.acol.cz) informace o realizaci projektu, který se zjednodušeně nazývá Internet do škol. Jako generální dodavatel této akce jsme tak splnili slib školské veřejnosti, že budeme v maximální možné míře informovat o přípravách a průběhu realizace i o všech detailech celého projektu. Postupujeme ve shodě s ministerstvem školství, které zveřejní také celý informační okruh na svých stránkách www.msmt.cz


Celkový objem realizace

Z podepsané 1. dílčí smlouvy (pozn. red.: zde byl dosud ke stažení výtah smlouvy; vzhledem k právě uzavřenému dodatku o zvýšení počtu škol byl dokument redakcí odstraněn a bude co nejdříve nahrazen aktualizovanou verzí) vyplývá, že projekt by měl mít několik etap; první etapa realizace hrazená ministerstvem školství začne v únoru letošního roku a potrvá pro každou školu 36 měsíců od předání vybudované infrastruktury do užívání. Způsob budování sítě na každé jednotlivé škole jsme pojmenovali životním cyklem školy a je popsán ve zvláštní kapitole tohoto článku.

V současné době probíhají poslední fáze jednání s lokálními dodavateli po celé České republice, o výběrových řízeních na oblastní manažery (OM) jste si mohli přečíst přímo na České škole (viz článek). Výběr na všechny pozice lokálních dodavatelů i oblastních manažerů bude ukončen v posledním lednovém týdnu, kdy budeme všechny vybrané uchazeče rovněž školit.

V únoru bude každou školu kontaktovat oblastní manažer a bude ji informovat o termínu obhlídky školy. Bude mít totiž k dispozici prvotní seznam škol od AutoContu On Line a MŠMT, který bude moci v případě zjištění nových skutečností po dohodě s vedením projektu změnit. Harmonogram zapojení škol bude sestaven například podle rovnoměrného regionálního rozložení, připravenosti Českého Telecomu, priority MŠMT, stavu připravenosti každé jednotlivé školy k budování infrastruktury, dosavadní dostupnosti internetu apod.

V tuto chvíli je zaručeno pro první etapu realizace nejméně 3 620 škol, do nichž bude instalováno nejméně 35 000 zásuvek a alespoň 25 000 klientských pracovišť. Generální dodavatel však předpokládá, že už v první polovině letošního roku se mu podaří ve spolupráci s ministerskými úředníky najít úspory, které umožní další rozvoj budované infrastruktury. Jednou z důležitých cest je synergický efekt vzniklý při propojení SIPVZ s dalšími podobnými vládními projekty, například Komunikační infrastruktury státní a veřejné správy.

Všech 3620 škol musí být připojeno internetu do konce letošního roku, tedy nejdéle za jedenáct měsíců. 90 procent škol (3258) však musí být připojeno již do posledního srpna 2002. Připojení jedné školy k internetu bude trvat 51 kalendářních dnů, tedy cca 8 týdnů. Je tedy nutné týdně připojit 107 škol, v maximu bude nutné připojit 38 škol denně. Z daného časového rámce taktéž vyplývá, že připojování bude souběžně probíhat na více než 850 školách. To jsou čísla, která ukazují, o jak rozsáhlý projekt se jedná.

Navíc souběžně s tím bude vybudována páteřní síť, která musí umožnit smysluplnou komunikaci prostřednictvím internetu a tzv. školského intranetu.

Jenom pro pořádek připojuji tabulky počtu škol a vybavení s tím, že všechny další podrobnější specifikace najdete na webu www.acol.cz a od konce ledna už konečně i na speciálně vyčleněném portálu www.indos.cz.


Celý projekt je hrazen ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Instalovaná technika bude vlastněna MŠMT, které ji pořizuje od generálního dodavatele včetně služeb (uskupení AutoCont OnLine a Český Telecom) formou operačního leasingu.

Školy nebudou muset platit ani za instalovanou techniku, ani za připojení k internetu. Stejně tak školy nebudou platit za údržbu a opravy instalované techniky.


Další finance

Celý objem dodávky byl původně dimenzován na dodávku jednoho multimediálního počítače připojeného k internetu dial-upem. Generální dodavatel na každé škole vybuduje smysluplnou počítačovou síť včetně tiskového řešení, bude poskytovat připojení pevnou linkou, bude provozovat páteřní síť a bude poskytovat vysoce kvalitní servis po celou dobu provozu. Katalog služeb poskytovaných generálním dodavatelem najdete zde.

Původně bylo na projekty SIPVZ vyčleněno 15 miliard korun, poté mělo na Projekt III zůstat 7,43 miliardy korun, ale administrativní chybou došlo k dalšímu výraznému snížení objemu prostředků na jeho realizaci o tři miliardy korun.

Naší snahou je zapojit co největší množství škol a najít další zdroje financování, začali jsme postupně kontaktovat všechny zřizovatele a vysvětlovat jim způsob realizace projektu a snažit se je motivovat k zapojení do něj. Deklarovali jsme snahu najít dostatek prostředků mimo státní rozpočet.

Jsme přesvědčeni, že jsme splnili zadání veřejné obchodní soutěže, že projekt pokračuje podle plánu SIPVZ a že bude pro školy přínosný. Řada našich aktivit jako soukromého subjektu směřuje k tomu, abychom kromě maximálního využití vyčleněných rozpočtových prostředků získali další podporu i od soukromých subjektů a mezinárodních organizací. Rádi bychom splnili cíl zapojit úplně všechny existující školy a výrazně zlepšit poměr počtu žáků na jeden počítač. Nyní je podle našeho názoru nejdůležitější, že bude vytvořeno kvalitní jednotné prostředí, které bude připraveno na provoz řádově vyššího množství koncových stanic.


Životní cyklus školy

Na každé vybrané škole bude v rámci projektu Internet do škol:
  • Vybudována infrastruktura lokální počítačové sítě školy (LAN);
  • Nainstalována počítačová pracoviště – tzv. aktivní místa (AM);
  • Připojeny ostatní komponenty jako server a tiskárny;
  • Lokální počítačová síť bude připojena do školského intranetu (WAN) a do internetu.

Současně bude v rámci projektu :
  • Vybudována páteřní síť (WAN), tzv. školský intranet, která bude přes bezpečnostní prvky napojena na internet;
  • Zprovozněn centrální internetový server (CIS), jenž bude používán jednak pro poskytování centrálních informací jednotlivým školám, tak i pro monitorování provozu školského intranetu.

Řada škol již v dnešní době provozuje učebny s výpočetní technikou, v některých případech je tato výpočetní technika již připojena k internetu. Proto, pokud to bude technicky možné, projekt umožňuje integraci stávajících řešení. Konkrétně, pokud bude mít škola zájem a pokud to bude technicky možné, její stávající počítačová síť bude propojena s nově vybudovanou počítačovou sítí a stávající připojení na internet bude nahrazeno připojením na internet vybudovaným v rámci projektu a jehož provoz bude hrazen MŠMT.

Pro správnou funkčnost a minimalizaci provozních nákladů celého školského intranetu je nutné dodržovat některá základní technická pravidla a omezení. Z tohoto důvodu bude škola, pokud bude mít zájem o integraci svého zařízení do nově budovaného školského intranetu, muset respektovat pravidla platná pro školský intranet (např. změny adresovacího prostoru). Náklady spojené s integrací stávajícího zařízení hradí škola.

Nad rámec typových projektů budou moci školy dle vlastního uvážení požádat o rozšíření budovaného řešení na základě katalogu doplňkových služeb a techniky. V tomto případě bude škole účtována rozdílová cena proti typovému projektu.

Celý životní cyklus školy musí proběhnout za 51 kalendářních dnů. Více o něm si přečtete zde.


Závěrem

Od nynějška byl nastartován proces komunikace s veřejností tak, aby všichni zainteresovaní byli pravidelně, v maximální periodě jeden týden, ale spíše několikrát do týdne, informováni o postupu realizace. Na www.indos.cz začne do konce ledna fungovat newsletter, jeho mirror se zobrazí i na www.acol.cz. Stejně tak bude přibývat informací o oblastních manažerech, lokálních dodavatelích, bude doplněn katalog nadstandardních služeb a řada dalších údajů. Každá škola se bude moci najít na interaktivní mapě a přesně zjistit postup realizace.

Jsme připraveni odpovídat na všechny vaše dotazy, ať už zde, na České škole, nebo na našich internetových stránkách. Upřímně doufám v diskuzi, která bude vycházet z pochopení základního faktu, že rozsah námi dodávaných služeb je skutečně dosud bezkonkurenčně největší a že každá koruna vydaná ze státního rozpočtu bude smysluplně využita.

Jiří Chvojka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.