Tomáš Komrska Miloš Randula Bohuslav Cháb: Ještě jednou k projektu Internetová škola

pondělí 15. října 2001 ·

V tomto příspěvku se vracíme k experimentálnímu projektu Internetová škola, oficiálně Web Educational Project, který u nás inicioval dosud nejefektivnější komunikaci mezi školou, žáky a jejich rodiči pomocí webového portálu. V úvodním článku jsme přislíbili dát prostor samotným účastníkům projektu - zde tedy je.

(Pozn. autora úvodního článku: Ředitele škol, kteří byli přítomni na tiskové konferenci k zahájení projektu, jsem přímo požádal o to, aby popsali svá očekávání od projektu. Se skutečnými výsledky je hodláme srovnat po vyhodnocení projektu v lednu příštího roku. Jakékoli další zkušenosti od jiných účastníků, připojené přímo do diskuzního fóra pod článkem, ovšem vřele uvítám také.)

Miloš Randula, ZŠ Letovice:

Co bylo motivem vstupu do projektu? Jaká jsou naše očekávání? Stručně lze odpovědět takto:

 • Původní nosná motivace při vstupu do projektu bylo zlepšení hardwarového vybavení školy, neboť stávající vybavení (32 PC řady Pentium 75 až 200) neskutečně rychle morálně stárne. Zároveň však musím dodat, že během přípravy a zejména v krátké době realizace projektu tento motiv ztrácí svou dominanci.
 • Další zvýšení prestiže školy na veřejnosti - usilujeme o to, být vnímáni jako centrum vzdělanosti, jako instituce, jež „drží krok s dobou“.
 • Posilování trendu „otevřená škola“, zejména podporou využívání elektronické komunikace (pošty) mezi učiteli a rodiči.
 • Profesní růst pedagogů v oblasti informačních technologií - primárně u pedagogů zapojených v projektu, sekundárně u všech. Měřítkem úspěšnosti tohoto očekávání bude nárůst dovednosti využívání informačních technologií u učitelů v projektu (zjistitelné do konce roku 2001), mimo projekt - do konce školního roku).
 • Posilování vědomí potřebnosti přístupu k informačním technologiím i v domácnostech našich žáků.Odhodlání rodičů pořizovat do domácností PC a připojení k Internetu. Vyhodnocení lze snadno provést srovnáním vybavenosti domácností v dubnu 2001 s dubnem 2002 v rámci celé školy a zároveň míra investic do PC u rodin žáků zapojených v projektu.

Tomáš Komrska, ředitel ZŠ Korunovační, Praha:

Jako ředitel školy očekávám od projektu WEP především usnadnění a zefektivnění komunikace s žáky, rodiči i učiteli.

V linii ředitel – rodič pak možnost např. pořádání třídních schůzek on-line, systematické předávání aktuálních informací o dění ve škole (zpětné informace např. o realizovaných investicích, akcích pro děti, seznámení s možností pomoci škole, seznámení s aktuálními dokumenty jako jsou výroční zprávy, řád školy apod.).

Dále předpokládám rozvinutí diskuse nad výchovnými a vzdělávacími problémy, které řeší rodina, potažmo škola. Podle prvních zkušeností mají rodiče velký zájem znát názor ředitele na řadu problémů (tělesné tresty, hodnocení domácí přípravy žáků, náročnost učiva v některých předmětech, způsoby řešení konfliktních situací mezi žáky ve škole, kázeňská opatření, ale i názor na současný válečný konflikt atd.). Díky možnosti okamžité zpětné vazby očekávám, že projekt výrazně napomůže ovlivňovat názory rodičů na školu. Zároveň počítáme i s metodickou pomocí rodičům, a to pořádáním kurzů, konzultací, otevření on-line poradny speciálního pedagoga.

Již v první fázi projektu jsme zaznamenali zvýšený zájem rodičů o tento způsob komunikace se školou a část rodičů absolvovala ve škole první část kurzu obsluhy PC. Ukázalo se totiž, že vybavení rodin počítači a připojení na internet z domova není ještě samozřejmostí a rodiče, kteří díky projektu mají doma PC, především nezaměstnané matky, vidí možnost získání počítačové gramotnosti i pro sebe samotné.

Také v linii učitelé - rodiče očekáváme zrychlení a zefektivnění oboustranné komunikace. A to od předávání informací o hodnocení žáků, krátkodobých výukových plánů jednotlivých předmětů, omluvy žáků rodiči, zadávání domácí přípravy v době nemoci žáka až po možnost absolvovat „písemku na nečisto" pomocí odesílacího formuláře. Od WEP však očekáváme především vytvoření přátelských, neformálních vztahů s rodiči, které jsou nutným základem zdárné spolupráce školy a rodiny.


Bohuslav Cháb, Gymnázium J. V. Jirsíka, České budějovice:

Naše očekávání od projektu:
 • Pro ty, kteří dosud neměli domácí připojení na internet, je to šance blíže se s tímto médiem seznámit, rozšířit a především procvičit si své schopnosti pracovat s ICT. Jde v podstatě o atraktivní formu dalšího vzdělávání pro učitele s jinou aprobací než výpočetní technika.
 • Studentům nabízí projekt kvalitní využití volného času (protidrogová prevence), možnost rozvoje vlastních zájmů.
 • Během projektu se dostaneme k řadě zajímavých informací z oboru, které pak využijeme ve výuce. Projekt nám umožňuje navázání spolupráce s kolegy z jiných škol, výměnu zkušeností.
 • Díky netradiční formě komunikace se studenty mají učitelé možnost lépe poznat jejich svět a lépe je chápat. Elektronická komunikace zlepšuje možnosti individuálního přístupu k jednotlivým žákům.
 • Projekt nabízí i vylepšení mimoškolní komunikace mezi studenty navzájem.
 • Zatraktivnění některých předmětů, které žáci nemají ve velké oblibě. Možnost diskuse o látce a její prohloubení. Vedení žáků k samostatnosti a zodpovědnosti - při využití prvků e-learningu si každý z nich plní své úkoly sám za sebe.
 • Přírůstek PC do školy po ukončení projektu.


Tomáš Komrska Miloš Randula Bohuslav Cháb

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.