Rostislav Fojtík: Co znamená e-learning

pátek 9. března 2001 ·

E-learning - aneb výuka prostřednictvím počítačů a internetu - je pojem stále častěji skloňovaný. E-learning v širokém smyslu slova může znamenat klasickou výuku s menší pomocí počítače, v pravém významu ale označuje skutečnou virtuální školu.

Moderní informační a komunikační technologie stále hlouběji zasahují do života člověka. Jejich přítomnost mění tvář mnoha oborů lidské činnosti. Také vzdělávání nalezlo v těchto technologiích nové výukové prostředky, které učitel uplatňuje v klasické vyučovací hodině. Počítače a internet však dokázaly přinést zcela nové metody a formy výuky.

V dnešním dynamickém světě nastaly zásadní změny v požadavcích na vzdělání a profesní přípravu lidí. Doposud stačilo, aby se člověk v mládí profesně vyprofiloval a mnohdy pak s dosaženými znalostmi vystačil během celého produktivního věku. Lidé se vyučili určitému řemeslu, vystudovali příslušnou školu a pak celý život povětšinou pracovali v daném oboru.

Dnes se však struktura průmyslu, zemědělství i služeb neustále mění, vznikají nebo zanikají stále nové obory a mění se poptávka po určitém okruhu odborníků. Lidé jsou nuceni obměňovat svou specializaci, neustále se vzdělávat a zvyšovat si kvalifikaci.

Vyspělé země proto stále více kladou důraz na tzv. celoživotní vzdělávání, které však pro případného studenta může přinášet veliké problémy. Většinou se již jedná o pracovně aktivního člověka, který má svou rodinu a který se nemůže plně věnovat studiu. Nemůže zůstat finančně nezajištěn, přestěhovat se do místa, kde školské zařízení sídlí, zkrátka studovat klasickou prezenční formou. Pro tyto zájemce existuje samozřejmě již dlouho dobu možnost studovat distančně (dříve se říkalo dálkově). Formy takovéto výuky se mohou často lišit podle zvolených prostředků. Od korespondenční formy až po formu kombinovanou, kde se část výuky provádí způsobem prezenčním. Nejobvykleji se jedná například o intenzivní víkendové setkání.

Nastupuje e-learning

Informační technologie radikálně zvýšily možnosti distančního vzdělávání. Do popředí se dostává pojem e-learning, tedy způsob výuky, který využívá multimediální počítačové kurzy a moderní způsoby jejich distribuce. Kurz pak spojuje možnosti výkladu pomocí textů, animací, audio i video sekvencí, ale i elektronické komunikace. Řízení a vyhodnocování výuky využívá databázové nástroje. Počítačové prostředky umožňují simulace složitých jevů, ale rovněž mohou prohlubovat a zkvalitňovat motivaci a zpětnou vazbu studentů. Neustále se zvyšuje role internetu, který je možné ve výuce využit třemi základními způsoby:

 • Internet jako výukový prostředek v běžné formě výuky
 • Internet jako zdroj učebních informací pro distanční formu výuky
 • Řízená výuka využívající internet jako výukové prostředí
O prvním bodu se nechci nijak rozepisovat, v tomto ohledu je na České škole dostatek článků. Druhý a třetí způsob sice v obou případech využívá internet v oblasti distanční (případně kombinované) výuky, ale způsob jeho aplikace se zcela zásadně liší.

Nedostatkem druhého typu řešení je, že z výuky odpadá mnoho prvků známých v běžném prezenčním studiu: neformální komunikace mezi vyučujícími a studenty, mezi studenty samotnými, mnohdy chybí řízení výuky zkušeným učitelem, vzájemná spolupráce studentů, sociální vazby mezi účastníky výuky. Využití internetu se většinou pouze omezuje na vytvoření základního prostředí pro získávání učebních informací a základní komunikaci. Učitel umístí na příslušné webové stránky učební texty a studentům zasílá pomocí elektronické pošty další učební materiály nebo případné úkoly a požadavky. Mnohdy však výuka není nijak řízená a koordinována a mění se v čisté samostudium studenta. Otevřeně si přiznejme, že člověk je ve své podstatě velmi líný a pokud nemá silnou vnitřní motivaci, tak potřebuje učitelovo řízení, aby všechny nástrahy výuky zvládl.

Teprve třetí varianta, tedy vyučujícím řízená výuka, vytváří kvalitní systém, který představuje virtuální školu se všemi náležitostmi, které škola má přinášet.

Základní pojmy

Aniž bych chtěl příliš důkladně rozebírat jednotlivé pojmy a rozdíly mezi nimi, podívejme se alespoň na některé základní. Předem zdůrazňují, že jednotlivé charakteristiky nejsou zcela úplné. Podrobný popis by zřejmě vyžadoval delší článek, nehledě k tomu, že i mezi odborníky občas vznikají rozdílné výklady jednotlivých termínů.

Základní rozdíl je mezi on-line a off-line výukou. Zjednodušeně si můžeme představit, že off-line výuka nevyžaduje, aby počítač, který student k výuce využívá, byl připojen k nějaké sítí (intranet či internet). Učební materiály jsou většinou distribuovány na paměťových nosičích, např. CD ROM. Naopak on-line forma jednoznačně vyžaduje zapojení pracovní počítačové stanice do příslušné sítě. Distribuce učebních materiálů i komunikace mezi účastníky výuky se děje prostřednictvím síťových komunikačních prostředků.

On-line výuka může probíhat synchronní a asynchronní formou. Synchronní vyžaduje neustále připojení studenta k síti, veškeré procesy se dějí v reálném čase, mnohdy společně s jinými účastníky kurzu. Jako příklad si můžeme uvést video konference, chat, použití whiteboardu atd. Při asynchronním způsobu student nemusí svůj časový harmonogram koordinovat s ostatními studenty či učiteli. Jednotlivé materiály přenáší na svůj počítač a je možné pokračovat i off-line formou (tedy už bez aktivního připojení), případně připojení k síti omezí jen na nutnou komunikaci. Ta však mezi účastníky neprobíhá ve stejném čase, ale podle možností jednotlivců. Mezi asynchronní komunikační prostředky můžeme například zařadit e-mail, diskusní konference.

K vytvoření kvalitního on-line výukového kurzu je potřeba mnohem více než převést učební materiály do elektronické podoby a umístit je na internet. Je důležité vytvořit prostředí, které bude v co největší míře nahrazovat klasické vzdělávací zařízení, tedy jakousi virtuální školu. V tomto ohledu nevystačíme jen s jednoduchými prostředky. K tomuto účelu jsou vyvíjeny speciální aplikace, povětšinou založené na kvalitní databázové podpoře a přinášející celý komplex jednoduchých i složitějších služeb.

Produktů, které splňují požadavky na vytvoření virtuálního výukového prostředí je relativně hodně. Uveďme si alespoň některé z nich:

Samozřejmě existují také řešení vytvářená přímo na základě zakázky výukové instituce. Nevýhodou bývá v těchto případech mnohdy menší kompatibilita s jinými výukovými kurzy a přílišná uzavřenost systému.

Výhody distanční on-line výuky

 • Student studuje v čase, který mu vyhovuje.
 • Student nemusí dojíždět do školy a může studovat u instituce téměř na libovolném místě na světě.
 • Studium je možné absolvovat i při zaměstnání.
 • Vyučující dané virtuální školy mohou být s různých zemí, škola může najmout odborníky i ze vzdálených lokalit.
 • Není potřeba rozsáhlých budov a následného vybavení.
 • Výuka probíhá pro mnohé v atraktivním a moderním výukovém prostředí, které zvyšuje motivaci studentů.
 • Pracovník, který si zvyšuje tímto způsobem svou kvalifikaci nemusí dojíždět na kurzy (nechybí tedy ve firmě), studuje svým tempem.
 • Kvalita kurzu nezávisí pouze na kvalitě vyučujícího, která může být i v rámci jedné vzdělávací instituce velice rozdílná.
 • Firmy a vzdělávací instituce nemusí pořádat „hromadné“ kurzy, je možno studovat průběžně, bez závislosti na počtech studentů.
Nevýhody distanční on-line výuky
 • Studenti musí být značně motivováni, aby studium zvládli. Tato forma výuky je vhodná až pro terciální vzdělávání (výjimečně pro střední školy).
 • Náročná tvorba výukových kurzů. Je potřeba mnohem větších týmů odborníků než při přípravě kurzů při klasické prezenční formě výuky.
 • Zatím neúplně vyřešená ochrana dat a autorských práv a jednoznačná identifikace studenta (hlavně při zkoušení).
 • Menší praktické zkušenosti.
 • Závislost na počítačových technologiích a případných problémech s nimi.

E-learning u nás

V této oblasti je zatím naše republika v začátcích. Většinou jsou vyvíjeny pouze jednotlivé kurzy, například pro podporu samostudia, rekvalifikační kurzy a komerční kurzy sloužící ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců hlavně v rámci velkých firem (takové u nás nabízí např. společnost Kontis).

České vysoké školy si však začínají stále více uvědomovat význam distančního vzdělávání prostřednictvím internetu a snaží se i v této oblasti nabídnout své služby. Snahu o spolupráci při rozvoji e-learningu dokresluje například nedávno zakončená konference BELCOM01.

Kromě samostatných výukových kurzů se objevují první možnosti absolvovat touto formou výuky celé studijní obory. Například na Ostravské univerzitě můžete již nyní studovat bakalářský obor „Aplikovaná informatika“ převážně pomocí služeb internetu. Kromě úvodního tutoriálu, udělování zápočtů a zkoušek může zájemce studovat u počítače ze svého bydliště či pracoviště.

Velmi zajímavý je také vzdělávací program Cisco Networking Academy, který získal od nakladatelství Computer Press ocenění v oblasti Nejlepší produkty roku 2000. Jak již název napovídá, jedná se o vzdělávací program v oblasti síťových služeb. Program je rozšířen téměř po celém světě a o jeho zajištění v jednotlivých zemích se starají národní centra. Výuka probíhá kombinovaným způsobem, část on-line a část klasickou prezenční formou. Nutnost přímé výuky vyplývá z charakteru učiva, kdy je potřebné, aby si studenti vyzkoušeli praktickou činnost se síťovými hardwarovými prostředky. Podobná kombinace on-line a klasické prezenční výuky je velmi obvyklá.

Rostislav Fojtík

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.