redakce: Internet do škol? Druhá sada odpovědí na dotazy je zde

čtvrtek 14. prosince 2000 ·

Po týdnu jsou tu opět odpovědi na otázky, které jste prostřednictvím České školy kladli k projektu SIPVZ. Tentokrát si můžete přečíst proč byl zvolen systém generálního dodavatele, o problematice hodnocení výukového softwaru nebo síti vzorových škol.

Vážení čtenáři,
než začnete číst samotné odpovědi, rádi bychom vám připomenuli, že otázky ke všemu, co vás v souvislosti s SIPVZ zajímá, můžete nadále pokládat pomocí dotazového formuláře, který naleznete uprostřed titulní strany České školy nebo na něj můžete přejít přímo zde.

Základní informace o celém projektu naleznete na stránkách MŠMT – Informační gramotnost.

Proč byl zvolen systém generálního dodavatele?
Nebylo by mnohem účelnější distribuovat finance formou účelově vázaných dotací?

K rozhodnutí zvolit systém generálního dodavatele dospělo MŠMT na základě multikriteriální analýzy a následného doporučení odborných expertů. Pro analýzu byla použita Metodologie Rocky Mountain Institute (RMI), která je využívána pro nalezení nejvhodnější varianty řešení. Postup při hledání optimální varianty je následující: Je popsán konečný počet variant, poté nalezeny hodnotící kritéria, určí se jejich váhy, obodují se varianty přes definovaná kritéria a vypočítá se bodové ohodnocení každé varianty (při respektování vah kritérií). Výsledkem provedené analýzy je: Zadavatel - MŠMT bude mít tři primární kontraktory na tři odlišné činnosti: 1. metodickou a organizační podporu projektu III, 2. Generálního dodavatele a 3. Generálního auditora. Z provedené analýzy jednoznačně vyplývá, že z hlediska efektivity vynaložených prostředků ve vazbě na kvalitu a pořizovací ceny by nebylo účelnější distribuovat finance formou účelově vázaných dotací.

Bude vydávána doporučující doložka pro výukový software?
Mnoho škol se již snaží používat výukový software, ale málokde se dokáží orientovat v záplavě reklamních nabídek. Jiných informací je ale málo. Jak to bude řešeno? Budou vydávány podobné doložky jako v případě knih? Kdo bude v hodnotitelských komisích? Kdo vypracuje metodiky hodnocení? A kdy?

Vedle podpory vývoje specifického ”vzdělávacího SW” se předpokládá výběr již existujících produktů, jejich doporučení s označením možností využití, ale i podpora multilicenčních slev a podpora lokalizace vhodných zahraničních produktů a jejich následná nabídka za zvýhodněných podmínek.

Analogie s vydáváním doložek na učebnice není zcela přesná, nicméně princip komisionálního výběru doporučení může být podobný. O doporučující doložce se v rámci SIPVZ neuvažuje, neboť získat validní informace o kvalitě a použitelnosti výukového SW je složitý proces. Existují však parametry, které výukový SW musí splňovat, obsahová, jazyková správnost atd., aby se o jeho použití ve škole dalo uvažovat.

Pro zveřejňování relevantních informací a odbornou debatu nad SW produkty bude sloužit vzdělávací portál, na němž se budou moci učitelé dozvědět to, co je zajímá a vyměnit si zkušenosti s ostatními.

Hodnotitelé budou, podobně jako v případě posuzování učebnic, odborníci na předmětnou oblast a rovněž zástupci praktiků ze škol nebo profesních asociací a sdružení pedagogů.

Metodiku pro posuzování a výběr SW pro jednotlivé formy podpory zveřejní ministerstvo pravděpodobně v průběhu prvního pololetí roku 2001.

Řeší se otázka zavádění internetu do speciálního školství nějak zvlášť?
Pokud ano, jak?

Nikoliv. Speciální požadavky však budou zohledněny při zpracování projektu s ohledem na potřeby konkrétní školy a jejich žáků.

Jakým způsobem bude možné prokázat způsobilost k vykonávání funkce koordinátor ICT na škole?
Je možné se přihlásit na přezkoušení nebo projít rekvalifikací? Nebo postačí délka praxe v oboru? Kdo rozhodne o způsobilosti konkrétního pracovníka funkci vykonávat?

Předpokládá se specifické vzdělávání koordinátorů ICT ve vzdělávacích programech organizovaných v ministerstvem akreditovaných pracovištích – například v pedagogických centrech, fakultách, školách nebo jiných vzdělávacích agenturách. O způsobilosti ICT koordinátora respektive pracovníků vykonávajících práce uvedeného charakteru rozhoduje vedení školy.

Bude vytvořena síť vzorových škol?
Existuje dostatečný počet škol, které mají velké zkušenosti s využíváním ICT. Budou mít možnost akreditovat se jako vzorové školy, s oprávněním provádět školení jiných učitelů? Bude jim za tyto služby placeno stejně jako soukromým subjektům?

Předpokládáme podporu (na základě soutěže) sítě škol, které budou mít s využíváním ICT dobré zkušenosti, budou se účastnit vývoje (nebo již mít vyvinuty) vlastní metodiky nebo i SW a tyto zkušenosti budou ochotny předávat jiným zájemcům.

Poskytovat školení učitelů a ICT koordinátorů za úplatu může každá škola, která splní předepsané požadavky, a bude k příslušné vzdělávací činnosti akreditována. Ostatně některé školy již dnes, na základě předložených projektů, podobnou akreditaci ministerstva obdržely.

Kromě individuální finanční pomoci školám nebo úhrady nákladů na vyvinuté postupy a aplikace a jejich následné zpřístupnění všem zájemcům se zejména předpokládá jejich prezentace a výměna zkušeností v rámci vzdělávacího portálu.

Takové školy si mohou zažádat o zařazení do sítě center excelence a ve svém regionu být přirozeným příkladem a oporou pro ostatní. Pokud splní definované podmínky, takový “titul” jim bude propůjčen na určitou dobu, poté jej budou muset obhájit. Centrům excelence bude poskytnuta podpora pro šíření ověřených zkušeností a získávání nových v dané oblasti. Předpokládá se, že si u nich ostatní školy budou moci služby objednat.

Poskytování školení učitelů se řídí příslušnými předpisy a nařízeními. Ostatní spadá do projektu I, který bude zajišťovat školení pedagogů a ICT koordinátorů.

Vadim Petrov, manažer pro komunikaci SIPVZ, 13.12.2000

redakce

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.