redakce: Dny vědy již podruhé

sobota 2. října 1999 ·

Cílem druhého ročníku této akce je představit široké veřejnosti význam
a úroveň vědy v ČR.

21. - 24. 10. 1999

Cílem druhého ročníku této akce je představit široké veřejnosti význam, úroveň a rozsah výzkumné a vývojové činnosti v České republice a nezastupitelnost jejich aplikací ve všech sférách života společnosti. Dny vědy ´99 se budou snažit navázat na mimořádně kladnou odezvu z roku 1998 získanou především na půdě Akademie věd ČR a rozšířit ji o aktivní účast vysokých škol, pracovišť aplikovaného výzkumu a vývoje, technologických parků, účast vzdělávacích a kulturních zařízení, obcí a měst.

Základním kamenem programu Dnů vědy 1998 byly Dny otevřených dveří, realizované na mnoha vědeckých pracovištích. Tak jen Akademie věd ČR otevřela v říjnu 1998 dveře svých 28 ústavů. Potěšitelná byla poměrně vysoká účast studentů středních škol, společně s dospělými navštívilo ústavy celkem 4500 zájemců. Základem programu Dnů vědy ´99 tedy budou opět Dny otevřených dveří od čtvrtka 21.10. do neděle 24.10.1999. Zahajovací seminář na téma Zvýšení úlohy vědy ve společnosti s přislíbením účasti místopředsedy vlády Pavla Mertlíka, rektorů vysokých škol a dalších osobností si klade za cíl sjednotit názory na životní nutnost zvýšit úlohu aplikací nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje ve všech sférách života společnosti i zvýšení společenské prestiže vědy a zájmu mládeže.

Následující seznam nabízí přehled pracovišť s uvedením doby, kdy jsou připravena Vás přivítat. Hromadné školní návštěvy je vhodné předem domluvit.

Seznam ústavů, které se zúčastní Dnů otevřených dveří

Archeologický ústav AV ČR
Místo konání: Letenská 4, 118 01 Praha 1
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: sekretariát ředitele, tel: 02-533406
Témata exkurze

Astronomický ústav AV ČR
Místo konání: Fričova ul, 251 65 Ondřejov
Datum a doba otevření: 21. až 24. října 1999; 8 -19 hodin
Kontakt: D. Pivová, tel: 0204-620116, 0204-649212
Témata exkurze

Biofyzikální ústav AV ČR
Místo konání: Královopolská 135, 612 65 Brno
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: sekretariát ředitelky, tel. 05-41517500
Témata exkurze

Botanický ústav AV ČR
Místo konání: 252 43 Průhonice, 379 82 Třeboň
Datum a doba otevření:
Průhonice - 22. října 1999; 9,00 -17,00 hodin; 23. října 1999; 9,00 - 12,00 hodin
Třeboň - 22. října 1999; 8,00 -16,00 hodin; 23. října 1999; 8,00 - 12,00 hodin
Kontakt: Průhonice - p. Krejčová, tel: 02-67750031
Třeboň - p. Houdková, tel: 0333-721127
Témata exkurze

Entomologický ústav AV ČR
Místo konání: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 8,00 - 12,00 hodin
Kontakt: Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., tel: 038-7775211, e-mail: sehnal@entu.cas.cz
Doc.RNDr. Josef Berger, CSc., tel: 038-7775215, e-mail: berger@jcu.cz
Témata exkurze

Farmakologický ústav AV ČR
Místo konání: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 17,00 hodin
Kontakt: sekretariát ředitele, tel: 02-61711024
Témata exkurze

Fyzikální ústav AV ČR
Místo konání: Pod vodárenskou věží 1, 182 21 Praha 8 - Libeň Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 - Střešovice
Datum a doba otevření: 21. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin, 22. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
23. října 1999; 13,00 - 18,00 hodin; 24. října 1999; 13,00 - 17,00 hodin
Kontakt: RNDr. Vladimír Vorlíček, tel: 02-6605-2124, e-mail: vorlicek@fzu.cz
RNDr. Antonín Šimůnek, tel: 02-20318-555, e-mail: simunek@fzu.cz
Témata exkurze

Fyziologický ústav AV ČR
Místo konání: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 17,00 hodin
Kontakt: sekretariát ředitele, tel: 02-44472270, e-mail: fgu@biomed.cas.cz
Témata exkurze

Geofyzikální ústav AV ČR
Místo konání: Boční II/1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 8,00 - 17,00 hodin (exkurze škol); 23. října 1999; 9,00 - 17,00 hodin
Kontakt: pí. Blanka Samcová, tel: 02-67103327
Témata exkurze

Geologický ústav AV ČR
Místo konání: Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin; 23. října 1999; 9,00 - 13,00 hodin
Kontakt: RNDr. Petr Štorch, CSc., tel: 02-20922628/261
Témata exkurze

Historický ústav AV ČR
Místo konání: Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
Kontakt: pí. Jana Růžičková, tel/fax: 02-887513
Témata exkurze

Matematický ústav AV ČR
Místo konání: Žitná 25, 115 67 Praha 1
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 12,00 hodin, 13,00 - 16,00 hodin;
23. října 1999; 9,00 - 12,00 hodin, v případě zájmu též 13,00 - 16 hodin
Kontakt: Dr. Vladimír Doležal, tel: 02-22090761, 02-22090702
Témata exkurze

Mikrobiologický ústav AV ČR
Místo konání:Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
Datum a doba otevření: 23. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: Dr. Jiří Gabriel, tel: 02-4752315, fax: 02-4752396, e-mail: gabriel@biomed.cas.cz
Témata exkurze

Národohospodářský ústav AV ČR
Místo konání: Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
Datum a doba otevření: 21. října 1999; 12,00 - 16,00 hodin
Kontakt: tel: 02-24005164, Mgr. Lenka Bízková
Témata exkurze

Parazitologický ústav AV ČR
Místo konání: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Datum a doba otevření: 22. a 23. října 1999; 8,00 - 16,00 hodin
Kontakt: tel: 038-41158
Témata exkurze

Sociologický ústav AV ČR
Místo konání:
Jilská 1, 110 00 Praha 1 - Staré město
Stříbrnické nivy 2, 400 11 Ústí nad Labem
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 10,00 - 16,00 hodin
Kontakt:
tel: 02-22220682, fax: 22220143, e-mail: rakusan@soc.cas.cz, Petra Rakušanová; sekretariát, tel: 02-22221752, e-mail: socmail@soc.cas.cz
tel: 047-47750, fax: 047-43872, e-mail: socmail@ul.cesnet.cz, RNDr. Milan Jeřábek
Témata exkurze

Ústav analytické chemie AV ČR
Místo konání: Veveří 97, 61 142 Brno
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
Kontakt: Ing. Josef Čáslavský, CSc., tel: 05-7268216
Témata exkurze

Ústav anorganické chemie AV ČR
Místo konání: areál výzkumných ústavů, 250 68 Řež u Prahy
Datum a doba otevření: 21.-24. října 1999; 9,00 - 14,00 hodin
Kontakt: tel: 02-66172192 (p. L. Bláhová)
Témata exkurze

Ústav dějin umění AV ČR
Místo konání: Husova 4, 110 00 Praha 1 
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 17,00 hodin
Kontakt: p. Boukalová, tel: 02-2222144, fax: 02-22221654
Témata exkurze

Ústav ekologie krajiny AV ČR
Místo konání: Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž, Moravsko-Slezské Beskydy
Datum a doba otevření: 21.-24. října 1999; 9,00 - 17,00 hodin
Kontakt: 05-43211560 (Urban, Pokorný, Janouš)
Témata exkurze

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Místo konání:
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Na Karlovce 1a, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Sokolovská 6, 772 00 Olomouc
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
Kontakt:
tel: 02-20390414, e-mail: vagner@ueb.cas.cz
tel: 02-24310109, e-mail: sindelarova@ueb.cas.cz
tel: 068-5228521, e-mail: vagera@risc.upol.cz
Témata exkurze Ústav experimentální medicíny AV ČR
Místo konání: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: tel: 02-4752218, fax. 02-4752782, e-mail: ikolar@biomed.cas.cz
Témata exkurze

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Místo konání: Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 17,00 hodin
Kontakt: Dr. Slavoj Černý, CSc., tel: 02-66052010, fax: 02-8582307
Témata exkurze

Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Místo konání:
Boční II/1401, 141 31 Praha 4 
Observatoř ústavu na Milešovce
Experimentální větrná elektrárna Dlouhá Louka
Datum a doba otevření:
22.-23. října, 8,00 - 17,00 hodin
23.-24. října, 9,00 - 16,00 hodin
23.-24. října 1999, 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: tel: 02-764336 - Ing. P. Tříska, CSc. Ing. J. Fišák, CSc., RNDr. J. Štekl, CSc.
Témata exkurze

Ústav fyziky materiálů AV ČR
Místo konání: Žižkova 22, 61 662 Brno
Datum a doba otevření: 21. října 1999; 8,00 - 15,00 hodin
Kontakt: Doc. RNDr. P. Lukáš, CSc., tel: 05-41212290, fax: 05-41212301, e-mail: lukas@ipm.cz
Témata exkurze

Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Místo konání: Za Slovankou 3, 182 21 Praha 8
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: pí. I. Štalmachová, tel: 02-66052593
Témata exkurze

Ústav chemických procesů AV ČR
Místo konání: Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol
Datum a doba otevření: 22.-23 října 1999; 8,00 - 15,00 hodin
Kontakt: Ing. Jan Čermák, CSc., tel: 02-20390285
Témata exkurze

Ústav informatiky AV ČR
Místo konání: Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 - Ládví
Datum a doba otevření: 22. října 1999; od 14,00 hodin
Kontakt: Dr. Roman Neruda, tel:02-66053750
Témata exkurze

Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Místo konání: Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Datum a doba otevření: 22.-23. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
Kontakt: Ing.V.Cimrová, CSc., tel: 02-20403265, Ing.D.Výprachtický, CSc., tel: 02-20403251
Témata exkurze

Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR
Místo konání: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Datum a doba otevření: 22. října 1999, 8.00-17.00
Kontakt: Doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc., tel: 038 - 7775508, e-mail: Ondrej@umbr.cas.cz
Témata exkurze

Ústav molekulární genetiky AV ČR
Místo konání:
Flemingovo nám. 2, 166 37 Praha 6 - Dejvice
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
Datum a doba otevření:
22. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
22.-23. října 1999; 9,00 - 18,00 hodin
Kontakt:
RNDr. Jiří Hejnar, CSc., tel: 02-20183111, e-mail: hejnar@img.cas.cz
RNDr. Jana Pěknicová, CSc., tel: 02-4752642, e-mail: jpeknic@biomed.cas.cz
Témata exkurze

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Místo konání: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 8,00 - 18,00 hodin
Kontakt: Ing. Vladimír Koutek, CSc., tel: 02-20183201, fax:3410177, email: koutek@uochb.cas.cz
Témata exkurze

Ústav pro jazyk český AV ČR
Místo konání:
Letenská 4, 118 51 Praha 1 
Valentinská 1, 116 46 Praha 1 
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 8,30 - 15,00 hodin
Kontakt: I. Myšková, CSc., tel: 02-57320777
Témata exkurze

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Místo konání: Vlašská 9, 118 40 Praha 1 - Malá Strana
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin; 23. října 1999; 10,00 - 13,00 hodin
Kontakt: tel: 02-57531122-3
Témata exkurze

Ústav přístrojové techniky AV ČR
Místo konání: Královopolská 147, 612 64 Brno
Datum a doba otevření: 22.-23. října 1999; 9,00 - 16,00 hodin
Kontakt: Ing. Josef Lazar, Dr, tel: 05-41514253
Témata exkurze

Ústav půdní biologie AV ČR
Místo konání: Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 8,00 - 19,00 hodin
Kontakt: Ing. Václav Krištůfek, CSc., tel: 038-7775766
Témata exkurze

Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR
Místo konání: Chaberská 57, 182 51 Praha 8
Datum a doba otevření: 22. října 1999; 9,00 - 18,00 hodin; 23. října 1999; 9,00 - 13,00 hodin
Kontakt:
RNDr. Jiří Zavadil, email: zavadil@ure.cas.cz,
Doc. Ing. Jiří Čtyroký, ctyroky@ure.cas.cz, tel. 02-6881804, fax. 02-6880222
Témata exkurze

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Místo konání: V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Datum a doba otevření: 22.-23. října 1999; 9,00 - 15,00 hodin
Kontakt: tel: 02-66009318 (A. Zelenková), 02-66009241 (J. Ledererová)
Témata exkurze

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Místo konání: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 21. až 22. října 1999; 8,30 - 15,30 hodin
Kontakt: sekretariát ředitele, tel. 05-6884669, 66052422
Témata exkurze

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Místo konání: Rumburská 89, 277 21 Liběchov
Datum a doba otevření: 21.-22. října 1999; 9,00 - 14,00 hodin
Kontakt: tel: 0206-697024, 697308, 697503, Ing. Petr Bobák, CSc., e-mail: bobak@iapg.cas.cz
Témata exkurze


redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.