Ředitelka gymnázia: Nedovedu si představit, jaké hygienické standardy bych si mohla vymyslet, když tu mám 900 žáků

pondělí 3. srpna 2020 ·

„Nedovedu si představit, jaké hygienické standardy bych si mohla vymyslet, když tu mám 900 žáků a sto zaměstnanců. Obávám se, že je jen otázka doby, kdy se nákaza tady objeví,“ řekla Právu ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová, která stojí v čele Asociace ředitelů gymnázií. „Za den tady kantor učí šest nebo osm tříd. A třeba na jazyky jsou u nás studenti rozděleni podle pokročilosti. V posledních ročnících mají semináře podle výběru a tam se sejdou ze všech tříd,“ uvedla s tím, že není v silách školy zajistit, aby se studenti nepomíchali. A to ani při příchodu do školy nebo do jídelny.Renata Schejbalová (repro ČT)
„Samozřejmě se ty věci zvládají jinak, pokud máte ve škole třeba polovinu dětí, a jinak za plného provozu. Třeba když chodí jen zlomek dětí, tak se výdej obědů po skupinkách, aniž by se mezi sebou skupinky potkávaly, zvládal. Ale když tam jsou všechny děti, tak bychom obědy vydávali čtyři hodiny,“ řekl Právu prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, který vede Masarykovu ZŠ v pražských Klánovicích.

Stejně tak se bude hůř organizovat příchod a odchod žáků, aby se nemísili před školou, v šatnách apod. A odstupňovat vstupy podle času by bylo nad síly, natožpak rodičům vysvětlovat, aby se děti nezdržovaly povídáním.

Problémy mohou být s kroužky a družinami. Podle Černého je na zvážení, aby se odpolední zájmové či sportovní kroužky zúžily například jen na dva ročníky. Jenže pokud jeden kroužek míval dosud 15 účastníků ze všech pěti ročníků 1. stupně, tak při věkovém omezení by se musel zrušit.


Celý text naleznete v Právu

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
3. srpna 2020 v 9:46  

Uvidíme 17.8. Mám však obavy, že za těchto podmínek nám bude MŠMT doporučeno:"Často si umývejte ruce a větrejte." To časté větrání může být v zimním období docela zajímavé, protože při mrazech nemůže mít celá škola otevřená okna celý den. A roušky? Pan ministr si prý nedokáže představit výuku v rouškách. Žáci je měli na jaře nasazené až do konce roku a nic se nedělo. Opravdu jsem zvědavý na pandemický plán MŠMT (a mediálně propagovaný "semafor" a jeho aplikace na běžné školy). Doufám, že je vytvářen nejen s epidemiology a hygieniky, ale budou reflektovány i připomínky těch, kterých se to přímo týká - ředitelů a učitelů škol.

laimes řekl(a)...
3. srpna 2020 v 12:03  

vůbec bych si s nějakým virusech ve školách hlavu nedělal,jestli se vláda tahá nakažené poláky a ukrajinci a pouští lidi do ciziny,tak je všechno vpohodě,jaký rozdíl jestli se dítě nakazí ve škole nebo v chorvatsku či tunisu ?

Robert Čapek řekl(a)...
3. srpna 2020 v 13:01  

Možná je na místě se zamyslet nad těmi velkokapacitními vzdělávacími gymnaziálními velkovýkrmnami. Zrušení víceletých gymnázií, větší podpora nestátních škol a zjednodušení procesu zakládání nových SŠ by jistě také pomohlo s tímhle problémem. Konkurence a pestrost jsou prvky, které zvyšují kvalitu vzdělávání.

Anonymní řekl(a)...
3. srpna 2020 v 14:21  

Současní i opoziční politici, majetnější občané chtějí své děti na víceletých gymnáziích. Je to pro ně věc prestiže. Kdo tam nemá dítě, jako by nebyl. A navíc, každý ví, jak začínají vypadat školy hlavního vzdělávacího proudu po zavedení inkluze po česku. Unikem z tohoto prostředí jsou dozajista víceletá gymnázia a 95% soukromých škol.

laimes řekl(a)...
3. srpna 2020 v 14:47  

zásadní změny jsou nutné,čím později,tím hůře
je třeba jasně definovat školy státní a školy soukromé
škola státní základní by měla mít šest ročníků a škola střední též
u střední školy by se žáci vždy po dvou letech rozřazovali na učební a studijní
někdo by vyšel po dvou letech s dvěma řemesly někdo po čtyřech se třemi a někdo by absolvoval šest studijních ročníků a po státní závěrečné zkoušce v režii školy mohl pokračovat na vš

Anonymní řekl(a)...
3. srpna 2020 v 14:53  

Tak se člověk dozvídá, že když je ve třídě nakažené dítě, tak do karantény jde pouze jeho soused. Je to docela zajímavé. Každý ví své o infekčnosti SARS-CoV-2 a dlouhé inkubační době. Tedy větrat i za mrazu, umývat si ruce a prosedět 6 hodin v jedné místnosti s nakaženým spolužákem. V Izraeli se jim druhá vlna koronaviru rozjela právě přes školy. Kde je ochrana chronicky nemocných dětí ve třídě s nakaženým spolužákem, ochrana pedagogických a nepedagogických pracovníků?

Unknown řekl(a)...
3. srpna 2020 v 16:05  

Desatero hygienických zásad při 2. vlně koronaviru:
1.Celoročně mějte v každé třídě otevřená okna. Koronavirus se na nikom nezachytí a prolétne ven.

2.Celoročně užívejte v každé třídě i doma od rána do večera roušku či respirátor. Toto hygienické opatření zklidní napjatou atmosféru nejen v třídních kolektivech, ale i ve vašem rodinném prostředí.

3.Žáky nepřetěžujte. Budou-li mít pocit, že jsou psychicky, výukově či sociálně přetěžováni, doporučte jim, aby se učili online v domácím prostředí. Sníží se tím stres nejen u učitelů, ale i mnohých žáků.

4.Při vyučování raději nemluvte, nebo omezte výklad školního učiva na minimum. Snížíte tak riziko nákazy koronavirem.

5.Budete-li přesto při vyučování mluvit na své žáky, často si umývejte ruce, a to nejlépe po každé vyučovací hodině. V případě nutnosti i v průběhu vyučování (např. po ústním zkoušení žáka u tabule).

6.Před vstupem do třídy, ale i při vyučování používejte zásadně jednorázové ochranné rukavice. Po jejich použití rukavice spalte ve školní kotelně.

7.Po ukončení písemné práce žáků všechny sebrané materiály pečlivě vydezinfikujte.
8.Zjistíte-li ve své třídě dítě nakažené koronavirem, potom do karantény odešlete všechny spolužáky v jeho okolí, kteří se nacházejí v okruhu 5 metrů.

9.Zjistíte-li ve své třídě dva i více žáků nakažených koronavirem, potom dezinfikovaným ukazovátkem ukažte na vyvěšeném semaforu na červenou barvu a všechny spolužáky ve třídě odešlete do karantény.

10.Máte-li pocit, že na vás ve třídě číhá koronavirus, vyučujte žáky zásadně co nejblíže otevřeným dveřím školní třídy, abyste měli možnost rychlého úniku na chodbu či do sborovny.

mirek vaněk řekl(a)...
3. srpna 2020 v 19:34  

Dá se očekávat, že možná vedoucí asociace ředitelů gymnázií má nějaké informace o připravovaných ministerských opatřeních. Tedy mě znepokojuje, její reakce. Očekával bych, že na opatřeních usilovně spolupracuje(spolu s opravdovými odborníky a lidmi z praxe). Pokud ty informace nemá, pak kdo tedy? Ministerská uklizečka?

Proč ministerstvo nekonzultuje svá opatření s partnery, se školami - tedy řediteli a učiteli, aby se vyvarovalo průšvihů jako s Pokyny k hodnocení. Aby se ministr v médiích nezesměšňoval svou neznalostí problematiky. Proč nedá návrh k veřejné diskuzi, když úředníci nejsou sami nic slušného schopni vytvořit.

Eva Adamová řekl(a)...
3. srpna 2020 v 20:26  

"Možná je na místě se zamyslet nad těmi velkokapacitními vzdělávacími gymnaziálními velkovýkrmnami. Zrušení víceletých gymnázií, větší podpora nestátních škol a zjednodušení procesu zakládání nových SŠ by jistě také pomohlo s tímhle problémem."

Stokrát si mohu říkat, že na komentáře R.Č. nebudu reagovat, ale toto fakt bez komentáře nechat nemohu. Takže vážený, když na gymnaziálních velkovýkrmnách v Praze zrušíte víceletá gymnázia, budete muset děti z jejich nižšího stupně přesunout na základní školy. Jenže základní školy v Praze jsou v současné době, kdy na nich pobývají silnější poulační ročníky, narvané až po střechu. Takže by nezbylo nic jiného než třídy základních škol ponechat v budovách gymnázií. A máte problém vyřešený, že?

Váš návrh se bohužel nedá hodnotit jinak, než zneužívání koronavorové situace k řešení problémů, které na řešení potřebují čas a klid. Řešit je v průběhu krizivé situace je nevhodné.

Anonymní řekl(a)...
3. srpna 2020 v 20:38  

11.Při třetí vlně koronaviru požijte místo roušky respirátor té nejvyšší možné třídy, na trhu od 300,- Kč výše a sčítejte si minuty a hodiny.
12.V žádném případě žáci nebudou používat roušky ve škole, přece nejsme v blbém Německu (viz. dnešní ČT1).
13.S ochrannými pomůckami zachází učitel velmi opatrně, aby se ho žáci nelekli (viz. jaro 2020, 1.vlna, MŠ, "učitelka by vypadala jako mimozemšťan a děsila by děti").
14.Několik žáků ve třídě nebude pít z jedné lahve (viz. společné brčko v TECHTLE MECHTLE).
15.Žáci z různých tříd se nebudou vzájemně oťapkávat a osahávat, popřípadě veřejně líbat (v rámci třídy zřejmě povoleno).
16.Na WC maximálně po jednom. Jak toto organizačně zařídit, to nevím.
17.Jídelnu otevřít v 10:00 a obědy postupně vydávat do 14:00. Nákaza kuchařek koronavirem ve škole by byl opravdu malér jak vrata.
18.Do školy budou žáci jednotlivých tříd postupně chodit od 7:00 do 9:00
19.Školu budou žáci postupně opouštět mezi 14:00-15:00.
20. O kantorech se bavit nebudeme, protože na každém učiteli přece záleží.
21.Školství už bude navěky prioritou pro všechny. S koronavirem na věčné časy a nikdy jinak (viz. dnešní vystoupení představitelů MZ na tiskové konferenci).

Unknown řekl(a)...
3. srpna 2020 v 21:02  

Kdo mi to, sakra, dělá z desatera dvacatero nebo dokonce jednadvacatero?
Desatero úplně stačí, protože jinak by si to kolegové ve školách pletli s manuálem MŠMT.

Anonymní řekl(a)...
3. srpna 2020 v 21:15  

Unknown 1

Sranda musí být.

Unknown 2

Unknown řekl(a)...
4. srpna 2020 v 0:33  

Sranda teprve přijde. Tohle je letní, prázdninové zahřívací kolo.

Anonymní řekl(a)...
4. srpna 2020 v 8:48  

Unknown 1

Až dojde k propojení dalších respiračních onemocnění s koronavirem, tak bude ČR a EU (dle semaforu) "červená" od západu na východ a od severu na jih. Budeme ještě vzpomínat na Španělskou chřipku před 100 lety jako na něco, co bylo několikanásobně překonáno. Nejvíce mě irituje slovo promořenost. Dnes už všichni víme, že po prodělané koronavirové nemoci neexistuje doživotní imunita. Ale tak trochu chápu, že epidemiologové, hygienici a politici musí být "optimističtí", aby nevznikla nekontrolovatelná panika.

rváčkazvesela řekl(a)...
5. srpna 2020 v 15:51  

Nechápu jediný důvod, proč by hygienické standardy měla vymýšlet zrovna ředitelka školy...už jen to, že o tom přemýšlí je zvrácené...ale proč se divím...

rváčkazvesela řekl(a)...
5. srpna 2020 v 15:54  

epidemiologové, hygienici a politici musí být "optimističtí" proto, aby ekonomika, která jim plní kapsy fungovala. Na životechz lidí už vůbec nezáleží. Zkuste si říci svému lékaři o vakcínu na letošní chřipku, bylo jich prý nakoupeno jen 800 000 - pro deseti milionový stát...pro koho asi budou?

Ivo řekl(a)...
5. srpna 2020 v 22:25  

...palec hore, rváčkozvesela. Nejen na životě, ale ani na morálce. To, co se nyní odehrává ve společnosti je prostě konečná civilizace...

BP řekl(a)...
6. srpna 2020 v 14:08  

Ivo, to je trefné!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.