Rostislav Konopa: Maturitu kritizuje kdekdo, a právem. Ale dokážeme si představit maturitu, s níž bychom byli spokojeni?

středa 24. června 2020 ·

„Jako ředitel gymnázia sedávám u maturit a jsem z nich tedy dost unavený. Nechci vytahovat ty pověstné a zprofanované ruchovce a lumírovce a dělat tu zkoušku ještě banálnější, než je, ale člověku se samozřejmě vkrádají otázky: To se těch studentů opravdu neumíme ptát jinak? A o co nám vlastně jde? Aby se něco nadrtili na zkoušku, nebo aby uměli přemýšlet v souvislostech? Pokud to druhé, tak z toho je ale nezkoušíme… Zkrátka, dává ještě někomu takto pojatá zkouška smysl? A když ne, nenastal místo pasivního odporu čas vymyslet konečně něco lepšího? Nebo k tomu aspoň nějak přispět?,“ píše Rostislav Konopa pro magazín Rodiče vítáni.Rostislav Konopa (linkedin.com)
Konopa také píše: 

Za prvé: maturitní ročník bych pojal jako samostudium proložené povinnými konzultacemi. Klasickou výuku v posledním ročníku, která se často omezuje na dril k maturitě, bych zrušil. Je to neuvěřitelná ztráta času.

Maturantům bych tak vytvořil prostor pro samostatnou závěrečnou maturitní práci. Na té by přece automaticky mohli ukázat vše, co si od středoškolského vzdělání slibujeme: zda rozumí textu (opírali by se v ní o nějaké zdroje), zda umí zpracovávat informace a ověřovat je, zda dokáží psát, kriticky přemýšlet, zda svou práci zvládnou prezentovat...

A co matematika? Ano, matematická gramotnost patří k všeobecnému středoškolskému vzdělání, ale zkoušku bych nechal jako volitelnou. A to dokud se nezlepší samotná výuka...

Jak by podle vás měla vypadat maturitní zkouška, s níž byste byli spokojeni?


Celý text naleznete zde

23 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. června 2020 v 6:19  

Komentuji nadpis:
Nedokáže, ale proč do toho pořád nekafrat, když se to může?

Veronika Valíková řekl(a)...
24. června 2020 v 13:49  

Vážený pane řediteli,

reformou maturity z čjl se alespoň v myšlenkách zabývá mnoho češtinářů, ale deset let jejich řady poněkud srovnalo do latě. Většina šéfů češtinářských kabinetů je napojena na Cermat a nepřeje si změny.

Tady je můj vymazlený model, který funguje (nutí přemýšlet v souvislostech, propojovat staré a nové příběhy i historické souvislosti).

https://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=434741

Kdykoli ho někde začnu "propašovávat" do češtiny, začne křik a ze mě je šarlatánka. Většinou řvou češtinářky, ředitelé a líní studenti.

A protože mou schopnost učit zpochybnil nedávno i zdejší moderátor, jen to sem lípnu a jdu se věnovat něčemu užitečnějšímu. Pěkný den. Mail mám na blogu.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2020 v 15:23  

To se těch studentů opravdu neumíme ptát jinak?

Ne. Umění ptát se jinak se nenosí.

A o co nám vlastně jde? Aby se něco nadrtili na zkoušku, nebo aby uměli přemýšlet v souvislostech?

To první. Říká se tomu v jazyku centralistů nepodkročitelné minimum.

Zkrátka, dává ještě někomu takto pojatá zkouška smysl?

Ne. Ne ještě, ale nikdy nedávala. Je skvělé, že to postupně začínají chápat i lidé z terénu. Sice to trvalo 11 let, ale lepší pozdě než nikdy.

Veronika Valíková řekl(a)...
24. června 2020 v 15:53  

Tak ústní je už v kompetenci škol. Zatím s nějakou vyhláškou, které se nemůžeme dopídit. Prosím o odkaz.

Jak bude v budoucnu vypadat snad rozhodnou i ředitelé a učitelé. Zatím ředitele čeština příliš netrápila. Zajímaly je výsledky, žebříčky a klid.

Pokud se ředitelé začnou zajímat o to, jak by měla vypadat nejen maturita, ale především výuka (jsem češtinářka, tedy češtiny) a trochu rozruší ty neuvěřitelné češtinářské molochy, které jim i díky Cermatu na školách vznikly, můžeme se posunouut. Ale bude to dost bolet.

Mohlo by to ovšem chvíli bolet někoho jiného než mě. Děkuji.

(Prosím ze sebezáchovných důvodů pana Komárka, aby do diskuse nevstupoval).

Hausenblas řekl(a)...
24. června 2020 v 17:39  

Pro pana ředitele Konopu: Jedna z možností, jak tedy by mohlo ukončování SŠ vypadat, je na webu od roku 2001 http://cz-21.sweb.cz/alterhtm.htm
Je to tedy z doby, kdy se neblahý vliv státních úředníků i zištných podnikavců na maturitu mohl snad ještě zvrátit - kdyby se těmi důvody a možnostmi bývali zabývali, mimo další, i ředitelé středních škol. Bylo jich však dvanáct let po posledním převratu stále maličko.
Ale myšlenka reformovat maturitu příkazem shůry je mylná. Ve vzdělávání je potřeba měnit moudře a moderně výuku, nikoli její zakončení. Budeme doufám moci sledovat, jak se bude dařit záměr páně ministrův - zlepšit nejprve výuku matematiky. Když se proti tomu budou bouřit i učitelé, kteří ji tak vyučovat umějí, a cítí se jen pohaněni tím, že by se výuka měla zlepšovat, zase zůstane procento odpůrců změn stejné a jejich hlas překřičí ministra. Ale když si ti schopní učitelé řeknou, že zlepšovat se profesionál může stále dál, možná se to podaří. Učitelé, kteří vyučují postaru a trvají na tom, ti se pro změnu sami nerozhodnou. Praxi mohou postupně proměnit právě ti, kdo bez maturitního strašáka rozvinou účinnou výuku rozumným vědomostem. A nakonec se k tomu proudu přidají i češtináři. Taky už je jich pár, kteří chtějí vyučovat lépe, a státní maturita jim visí na krku jak žernov osličí.

Veronika Valíková řekl(a)...
24. června 2020 v 18:09  

Skutečně jen pár, pane Hauseblasi. A některým ani nedovolí učit. :) Právě mi jeden pan ředitel na jednom "maloměstském" gymnáziu (jeho vlastní slova) oznámil, že kdyby mě přijal, rozpadl by se mu kabinet češtiny. :)

Takže práce bude opravdu hodně i na Pedagogické fakultě UK. Dcera letos odešla z češtiny, protože ji tamní výuka zoufale nebavila. Viděla jsem dost, až na několik výjimek mě nebavila taky.

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 18:10  

A o co nám vlastně jde? Aby se něco nadrtili na zkoušku, nebo aby uměli přemýšlet v souvislostech? Pokud to druhé, tak z toho je ale nezkoušíme...

Možná by si tedy měl pan ředitel udělat pořádek "doma".
A pokud možno nezobecňovat své vlastní zkušenosti.

Strávil jsem letos jako místopředseda i zkoušející maturitu ve dvou třídách.
A rozhodně si nemyslím, že by kolegové nezkoušeli tak, aby naši žáci nepřemýšleli v souvislostech. Právě naopak. Souvislosti a vnitřní logika byly podstatnější, nežli drobná opomenutí například v pojmech.
Ano, souhlasím s autorem, že na technické SOŠ by se maturanti mohli obejít bez "epifory a anafory". Na druhé straně si ale opravdu netroufám kecat kolegům češtinářům do toho, zda takové znalosti nepatří ani na gymnaziální zkoušky, jak se on domnívá.

maturitní ročník bych pojal jako samostudium proložené povinnými konzultacemi. Klasickou výuku v posledním ročníku, která se často omezuje na dril k maturitě, bych zrušil. Je to neuvěřitelná ztráta času.
Opět mne napadá otázka. Proč se tedy pan ředitel nepostará o to, aby to pro žáky nebyla "neuvěřitelná ztráta času"?
Já tedy z výuky ve 4. ročníku na naší škole tento dojem rozhodně nemám.
Nabízí se pak také otázka, když by výuka byla pojatá jako samostudium, proč tedy a za co vlastně platit tolik vyučujících? Za konzultace?

Maturantům bych tak vytvořil prostor pro samostatnou závěrečnou maturitní práci. Na té by přece automaticky mohli ukázat vše, co si od středoškolského vzdělání slibujeme: zda rozumí textu (opírali by se v ní o nějaké zdroje), zda umí zpracovávat informace a ověřovat je, zda dokáží psát, kriticky přemýšlet, zda svou práci zvládnou prezentovat.

Taková maturitní práce se dá dělat na jakémkoli typu školy a taky se to již děje.

Tak v čem je tedy problém?
Že to gymnázia běžně nedělají?
A brání jim v tom snad něco? Přece formu školní maturitní zkoušky určuje ředitel.
Ať se pan ředitel nejdříve seznámí s maturitami na odborných školách, kde je tato praxe naprosto běžná. Na mnoha školách jsou vypracovávány dlouhodobé maturitní práce a SOUČASNĚ je vedena často hodně náročná výuka odborných předmětů.
Pak si může odpustit OBECNOU kritiku maturit, založenou na svém úzkém pohledu.

Ponechal bych slohové práce v češtině a zkoušku z cizího jazyka. Sloh o počtu 250 slov mě uráží, ale chápu, že není fér požadovat od žáka učňovského oboru s maturitou totéž, co od gymnazisty, už jen proto, že má na češtinu poloviční časovou dotaci. Myslím, že by se to mohlo vyřešit zavedením dvou úrovní maturity. To platí i pro znalosti angličtiny nebo jiného jazyka. Maturant z gymnázia by měl mít úroveň logicky vyšší, a měl by z ní být i zkoušen. Takže B2 a nikoli B1, jak je tomu dnes.
Tak v tomhle bodě pro změnu naprostý souhlas z mé strany.

Ano, matematická gramotnost patří k všeobecnému středoškolskému vzdělání, ale zkoušku bych nechal jako volitelnou. A to dokud se nezlepší samotná výuka. Mluvíme o maturitách bez kontextu, ale jak se matematika učí a jaké výsledky z ní studenti mají, se nejvíce odvíjí od kvality a osobností učitelů. A učitelé na matematiku a fyziku prostě na trhu práce dlouhodobě nejsou. Školy se o těch pár absolventů MATFYZ přetahují se soukromými firmami a v této platové konkurenci nemohou obstát.
Zjednodušeně. Nebude to nikdy.
Pan ředitel nám v podstatě opakuje obvyklou mantru, že matematika se u nás učí blbě.
A že současní matikáři jsou jen "druhá liga".
Být matikář, asi se nejdřív urazím.
Ale to bych takovému nesmyslu vlastně dodával váhu. Takže bych zůstal v klidu.

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 18:10  

Jak by podle vás měla vypadat maturitní zkouška, s níž byste byli spokojeni?
Dvě úrovně. Na oborech, jejichž primárním cílem je příprava pro VŠ studium (gymnázia, lycea) povinně alespoň jednu zkoušku na vyšší úrovni.
A vedl bych vážně míněnou debatu o tom, proč nemůže být z trojice ČJL + Cizí jazyk + Matematika povinně všechno, nebo volitelně dvě ze tří.
Na gymnáziích přidat obhajobu dlouhodobé práce.
Je poněkud trapné, když budoucí elita má jednodušší podmínky k maturitě, nežli "obyčejní" technici a dokonce i učni.

Veronika Valíková řekl(a)...
24. června 2020 v 18:20  

Jedna úroveň, tři předměty - čjl, cizí jazyk, matematika/dějepis (nepodkročitelné minimum, klidně klouzavě, více pokusů od 2. či 3. ročníku).

Slohy a ústní si školy postaví samy, podle zaměření absolventů.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2020 v 18:49  

pr, napadlo vás někdy, že to, co vy vnímáte pod pojmy jako (zkoušení) přemýšlení o/v souvislostech a smysluplná výuka, nemusí být totéž, co pod tím vnímají jiní?

"Proč se tedy pan ředitel nepostará o to, aby to pro žáky nebyla "neuvěřitelná ztráta času"?"

Protože tam (ve čtvrťáku) musí být dril k maturitě, což je učení na test a tudíž neuvěřitelná ztráta času.

pr, nestřílejte posla. Říká to jak to je.

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 19:20  

Říká to jak to je.

Neříká. Protože to tak není. Rozhodně ne všude.
Zobecňuje (nejspíš) vlastní zkušenost. Z článku to tak aspoň vyplývá.
Třeba už jen v tom, že chce "měnit" maturitu zavedením dlouhodobých prací, které jsou přitom dávno možné a mnohde běžné.
Tak v čem ta změna spočívá? Chce ji snad nařídit povinně všem? To by byla naprostá blbost.

Protože tam (ve čtvrťáku) musí být dril k maturitě, což je učení na test a tudíž neuvěřitelná ztráta času.
Bla bla. Pořád stejný kafemlejnek.
Vy na Vaší škole "drilujete na testy"?
Na naší škole jsem žádný dril k maturitě neprovozoval ani já, ani mí kolegové.
Letos to ostatně ani moc nešlo, jak jste si mohl všimnout.
Přesto nám žáci odmaturovali. Většinou. ;-)

Pokud ovšem nepovažujete za "dril" docela obyčejné shrnutí a opakování probraného učiva.
Nebo třeba to, že češtinářka vzala loňský didaktický test a nechala jej zkusmo žáky vypracovat.
To pak "drilujeme" celé čtyři roky neustále. :-)

napadlo vás někdy, že to, co vy vnímáte pod pojmy jako (zkoušení) přemýšlení o/v souvislostech a smysluplná výuka, nemusí být totéž, co pod tím vnímají jiní?

A Vás? :-)

Já samozřejmě vím, že mnozí mají hokej v pojmech. Třeba v tom, co je to objektivita, dril, souvislosti, ...
Ale rád si rozšířím obzory i Vaším pojetím. Pokud tedy jste schopen formulovat, co je to třeba to Vaše "zkoušení v souvislostech". Klidně na příkladu. Předveďte se.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2020 v 19:28  

pr, s "bla bla" se nedá diskutovat.

Eva Adamová řekl(a)...
24. června 2020 v 19:50  

"maturitní ročník bych pojal jako samostudium proložené povinnými konzultacemi"

Už vidím v růžových barvách, jak by ono samostudium vypadalo např. na učebních oborech s maturitou.

Dovede si navrhovatel tohoto zázraku představit, o kolik by se zvýšila po tomto "samostudiu"

1, neúspěšnost u maturit
2, závislost na internetu
3, porodnost?

mirek vaněk řekl(a)...
24. června 2020 v 20:36  

Modelů a návrhů jak modernizovat maturitu jsou desítky. O to nejde, Klíčové je, co to ta maturita vlastně má být? Když ji má udělat 75% populařního ročníku. Pokud tohle nebude jasné, pak situace nemá řešení, když nevíme co máme řešit.
Tohle měla řešit strategie a ne podružnosti procent seškrtání učiva. Bez cíle je veškerá činnost jen chaosem, v lepším případě organizovaným.

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 20:40  

s "bla bla" se nedá diskutovat

Jistěže ne.
Ale úplně stejně se nedá diskutovat s někým, kdo pořád dokola blábolí o "drilu k maturitě".
A přitom sám, "samozřejmě", řádný "dril" neprovozuje.
:-)

No a že se vyzujte i z toho ostatního, to jsem tak nějak čekal.
:-)

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 20:49  

Klíčové je, co to ta maturita vlastně má být?

Podle mého názoru to má být certifikační zkouška, kterou stát garantuje minimální úroveň znalostí, které uchazeč o maturitní vysvědčení u zkoušky prokázal.
(Čili něco jako řidičák.)
Nic víc od ní už v toto chvíli, podle mého, očekávat nelze.
Ale pokud i z tohoto ustoupíme, pak ji můžeme rovnou zrušit.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2020 v 21:21  

Ale úplně stejně se nedá diskutovat s někým, kdo pořád dokola blábolí o "drilu k maturitě".
A přitom sám, "samozřejmě", řádný "dril" neprovozuje.


Na to jste přišel jak dobrý muži?

Bohužel, provozuje, ve čtvrtém ročníku a to tak, že fest. Chce, aby jeho žáci v té šarádě uspěli. Proto víc než dobře ví, co je zpropadený dril k maturitě.

Ale máte pravdu, mám hokej v pojmech, stejně jako všichni, se kterými nesouhlasíte. Blábolíme všichni a pokud neblábolíme, tak nám nějaký ten blábol podstrčíte. V jistém smyslu je vaše tence zastřená sprostota horší než Doleželova explicitnost. Ten aspoň kultivovanost nepředstírá a za své buranství se nestydí.

Veronika Valíková řekl(a)...
24. června 2020 v 21:41  

Dril k testům samozřejmě existuje. Školy mnohdy hodnotí své učitele podle toho, jak dopadnou studenti u testů. Driluje se i na gymnáziích, dokonce i k tzv. "malým maturitám" (paralelní testy přijímací pro kvartány).

Pokud jsou v testech věci rozumné, využitelné v dalším životě, trocha stresu neuškodí. Pokud jsou v testech blbosti, je to samozřejmě ztracený čas.

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 23:27  

Bohužel, provozuje, ve čtvrtém ročníku a to tak, že fest.
Ale jděte. Tak to jsem se ve Vás zklamal. Já myslel, že tak obskurní výukové metody nepoužíváte.
A jak to tedy v praxi provozujete?

mám hokej v pojmech, stejně jako všichni, se kterými nesouhlasíte
Ostatní nikoli nutně.
Vy ale zcela jistě. Minimálně v tom, co je to objektivní a subjektivní hodnocení.

Blábolíme všichni a pokud neblábolíme, tak nám nějaký ten blábol podstrčíte.
A to se dělá jak? Tím, že položím otázku a Vy na ni neodpovíte?

V jistém smyslu je vaše tence zastřená sprostota horší než Doleželova explicitnost. Ten aspoň kultivovanost nepředstírá a za své buranství se nestydí.
Co nadělám. Maminka chtěla, abych mluvil slušně.
Jenomže jak to mám tedy udělat, když někomu chci říci, že píše hlouposti a přitom nemohu (a ani nechci) používat slova, která by byla mnohem patřičnější a výstižnější?
A propos. Asi byste si měl vyjasnit význam pojmů "kultivovanost" a "buran".
Tak nějak se domnívám, že dost dobře nelze býti současně kultivovaný a zároveň buran.

poste.restante řekl(a)...
24. června 2020 v 23:32  

Dril k testům samozřejmě existuje.
Stejná otázka.
Jak to tedy v praxi vypadá?
Jak třeba Vy, nebo Vaši kolegové provádíte "maturitní dril"?

Opravdu mne to zajímá, protože já nic takového nezažil a ani neviděl.
Tak si chci vyjasnit, jestli jde jen o různý výklad pojmu, nebo se opravdu na jiných školách provádí příprava k maturitě jinak a drilem.

Veronika Valíková řekl(a)...
25. června 2020 v 1:57  

poste.restante:
2012 šla moje třída téměř povinně do vyšší úrovně. Dřeli jsme celou oktávu. Ismy, starou češtinu, jazykovědné pojmy, literárněvědné pojmy, figury... to všechno tam bylo. Lékařům inženýrům ... i češtinářkám zcela k h...

Byli jsem druzí v republice, ale málem mě kleplo (nedalo se to odhadnout, bála jsem se, že někdo rupne).

Na základní úroveň se na osmiletých gymplech driluje jen mírně. Dávají se na doma DT, někdy ve škole. Ukazuji vzorové úlohy. Vysvětluji strategii ... to vypustit, tady může být všechno za A, písmenka k číslům přiřadíme vylučovací metodou, k dlouhým textům nejdříve přečíst otázky... atd. Úlohy jsou podobné. Dávali mi to do dvojky, teď prý ovšem na bývalé škole byly i čtyřky.

Dlouho jsem nesměla maturovat, dlouho jsem tedy nedrilovala třídu, jen rizikové maturanty, kteří přišli na doučování. Tam je to více práce. Revize pravopisu, interpunkce, skladba... základní pojmy z katalogu... trocha literární historie. Loni to syn kamarádky dal o dva body. Bez dvacetihodinového drilu... nevím...

Jistě jsou učitelé, kteří to nedělají. Naučte se sami. Na mém stále ještě pracovišti prý takto přistoupil oblíbený učitel k malé maturitě (přijímačky - paralelně v kvartě, o nic nejde). Kdo myslíte, že to odnesl?

Letos propadlo z češtiny asi 14 % maturantů. Odborné školy se bez jistého drilu neobejdou. Ale zase - důležité je, co drilují. Dobrou noc.Tajný Učitel řekl(a)...
25. června 2020 v 7:46  

pr, nemohu za to, že nevidíte, co se kolem vás děje. Taková selektivní slepota, nevidím to, neslyším to. Jak jsem psal, ujasněte si, co je to dril a co je nesmyslný dril. Třeba nejste učitelem povinného maturitního předmětu. To by vysvětlovalo vaší ignoranci. Jiní jsou a mají zkušenosti z přípravy. Nebo je pro vás dobrá výuka něco jiného. Buď jak buď, nemá cenu s vámi diskutovat, protože to nikam nevede. Vaše žlučovitost bude jen více probublávat napovrch.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. června 2020 v 7:50  

btw pánové pr a pytlík, proč se vracet sem z platformy, která skýtá mnohem lepší prostředí pro vás a vám podobné a kde editor nikdy nemaže?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.