Soud zamítl žalobu proti ministerským opatřením o uzavření škol

čtvrtek 7. května 2020 ·

Soud dnes zamítl žalobu právničky Venduly Zahumenské, která tvrdila, že dvě opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření škol neoprávněně zasáhla do jejích práv. Žena spatřovala zásah v tom, že musela v době zrušené školní docházky zajistit péči o své dvě nezletilé děti. Soud ale uvedl, že ministerstvo mělo pravomoc obě opatření vydat a že jeho postup byl vzhledem ke koronavirové situaci důvodný. Verdikt je pravomocný. Informuje ČTK.
Celý text naleznete zde

6 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
7. května 2020 v 17:03  

Kdyby paní právnička neargumentovala "svou kapsou" ale neadekvátním zásahem jednoho ministerstva (zdravotnického) do základního lidského práva na počáteční vzdělávání dětí, mohla možná uspět.

Anonymní řekl(a)...
7. května 2020 v 22:33  

Pane Týři, byla to sledovaná kauza. Neměla šanci. Podobné pokusy tady byly po celém světě od USA po Anglii, Německo,...Nechat otevřené školy v době pandemie by znamenalo nekontrolované šíření pandemie. A samozřejmě ještě větší hromady mrtvých než dnes. Kdo si to vezme na svá bedra?

tyrjir řekl(a)...
8. května 2020 v 7:38  

ZÁKON O ZDRAVOTNÍ PÉČI JE PROTIÚSTAVNÍ NEBOŤ UMOŽŇUJE OMEZIT ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO NA BEZPLATNÉ POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODNUTÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Základní a střední školy byly uzavřeny "z akutně naléhavého důvodu" zákazem školní docházky rozhodnutím ministra zdravotnictví na základě zákona o zdravotní péči tušímjeden den před vyhlášením nouzového stavu na základě krizového zákona.

Právo na bezplatné počáteční vzdělávání je ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO výslovně uvedené v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Základní lidská práva je dovoleno omezovat rozhodnutím vlády nebo jednoho ministerstva jen na nezbytně nutnou dobu 30 dnů. Případné pokračování jejich omezení podléhá schválení parlamentem:

Viz

MŠMT ČR NESMÍ NEDŮVODNĚ OMEZOVAT PRÁVO OBČANŮ NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROHLAŠOVAT PŘITOM CHAOTICKÉ NEPLNĚNÍ SVÝCH POVINNOSTÍ ZA POKROK

Vláda, jednotliví ministři ani parlament ČR nesmějí nedůvodně dlouho omezovat lidská práva ani v režimu nouzového stavu ani opatřeními mimo něj (například parlamentem nekontrolovanými operativními rozhodnutími jednotlivých ministerstev). Lidská práva lze podle Listiny základních práv a svobod dočasně omezovat jen a pouze na základě platného zákona s pokud možno taxativním výčtem opatření, ke kterému je parlamentu při jeho předložení k dispozici písemná důvodová zpráva, ze které je jasné, proč se takový zákon přijímá. K tomu viz vyjádření předsedy Ústavního soudu a ústavního právníka J. Kysely ve včerejších Otázkách VK v ČT24:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/220411030510503-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/765532-vlada-prava

Poslanecká sněmovna povolila prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020. Pokud po tomto datu bude trvat ministr zdravotnictví na svém nařízení o zákazu školní docházky, jde nejen podle mne o nařízení jednoznačně protiústavní, když jím bez svolení parlamentu bez vážného důvodu (nepořádek v MŠMT není vážný důvod) je to základní lidské právo omezováno.

To, co tu tvrdím není jen můj názor. Dokládají to nejen výklady ústavních právníků, ale i stanoviska dalších odpovědných osob:

- Vedoucí epidemiologického týmu Prymula prohlásil na začátku nouzového stavu, že návrat žáků do škol by mělo být jedno z prvních rozvolňovacích opatření. Čím dál víc se ukazuje, že děti nejsou přenašeči ani obětmi toho viru (bioložka Soňa Peková a další). Nic zdravotně podstatného tedy nebrání umožnit dobrovolnou školní docházku dětem všech ročníků ZŠ a SŠ a umožnit jejich rodičům, aby mohli přestat suplovat školu a mohli se věnovat naplno své profesi.

- Hlavním problémem dneška není virus SARS 2. Hlavním problémem je politická a ekonomická krize globalizace, která se naplno rozhoří do konce tohoto roku. Čeká nás restrukturalizace ekonomiky ČR a to se bez vzdělaných lidí nemůže podařit. Tyto hlasy se dnes ozývají z mnoha stran, mimo jiné čím dál zřetelněji už i v Parlamentu:

- Na schůzi Poslanecké sněmovny konané 6.5.2020 mnozí poslanci za souhlasu ministryně financí uváděli, že prvořadou věcí je nastartování ekonomiky a tomu mimo jiné brání i nesrovnalosti v rozvolňovacích opatřeních. Včetně školství. Poslanci se přitom dotazovali, proč tam není ministr školství, aby jim svůj postup vysvětlil. Došlo i na problém možnosti jednání sněmovních výborů "na dálku" prostřednictvím videokonferencí, což nebylo shledáno jako vhodné a dobře proveditelné...

tyrjir řekl(a)...
8. května 2020 v 13:03  

Sdělení ministra školství, že dobrovolná školní docházka je oddalována ze zdravotních důvodů, že "formativně hodnocené" distanční vzdělávání nahrazuje klasickou výuku a že je přijatelné tím zatěžovat rodiče a jejich zaměstnavatele atd. nebere podle mne už dnes nikdo vážně - viz např. i ty námitky poslanců k oddalování dobrovolného nástupu žáků do škol, námitky k návrhům omezujícím rozhodovací pravomoci poslanecké sněmovny, námitky k časté neúčasti ministra školství ve sněmovně, námitky ke konání poslaneckých výborů na dálku atd. Této (obecně každé) krizové situace se snaží různé politické, ekonomické a názorové skupiny využívat ve svůj prospěch. Je na občanech, aby si nedůvodný aktivismus odporující zákonům ČR i zdravému rozumu nedali jen tak snadno líbit:

VZDĚLÁVÁNÍ SE BEZ KLASIFIKACE NEOBEJDE - FORMATIVNÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ Z PRINCIPIÁLNÍCH DŮVODŮ NEMŮŽE DOBŘE NAHRADIT KLASIFIKACI ZNÁMKOVÁNÍM
http://www.ceskaskola.cz/2020/05/skoly-nejspis-zustanou-u-znamek-slovne.html

http://www.ceskaskola.cz/2020/04/ladka-ortova-uz-prichazeji-novi.html

MŠMT ČR NESMÍ NEDŮVODNĚ OMEZOVAT PRÁVO OBČANŮ NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROHLAŠOVAT PŘITOM CHAOTICKÉ NEPLNĚNÍ SVÝCH POVINNOSTÍ ZA POKROK
http://www.ceskaskola.cz/2020/05/anketa-ceske-skoly-k-manualu-jana.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. května 2020 v 1:25  

Haranténa je nový výraz vytvořený při současné karanténě. Děti máme doma. Spousta z nás si to i užívá, tráví s dětmi více času, učí se a diskutuje... Obě účetní v naší firmě mají na střídačku „home office“, aby se doma učily se svými dětmi. Jedna má dvě na základní škole a druhá má jedno na střední druhé na základní a třetí ve školce.

Děti se mají doma učit. Schopnost samostudia po delší dobu ale potřebuje člověk v podstatě až na vysoké škole. Do té doby potřebuje vedení. Pokud možno každodenní. Dítě není schopno si naplánovat rozvrh dne, a už vůbec ne rozvrhnout látku v řádu týdnů a pravidelně se samo vzdělávat a připravovat. Tohle až do maturity dělá škola a dnes jsme to ze dne na den přenesli na rodinu... Mámy a tátové jako já si opakují učivo. Zařizují aplikace na přístup na internet na sdílené vyučování. Podle své současné situace spěchají z práce, přerušují na pár hodin „home office“ anebo se snaží odehnat starosti ze ztráty zaměstnání, aby se na chvíli věnovali výuce dětí...


http://casopisargument.cz/2020/05/07/harantena-prinese-brutalni-zvetseni-socialnich-rozdilu-u-deti/


Takovýchhle in flagrantních ohlasů na zbytečně dlouhé omezování omezení Ústavou ČR Listinou základních práv a svobod určeného ZÁKLADNÍHO LIDSKÉHO PRÁVA na státem zajištěné počáteční vzdělávání dětí jsou tisíce desetitisíce možná statisíce či milióny. Věcně ani právně relevantní zdůvodnění tohoto protiprávního a společensky škodlivého stavu (nedůvodná "výmluva" MŠMT, že distanční výuka může nahradit školní výuku z údajně "zdravotních" důvodů) je podle mne z více v diskusi výše i jinde uvedených důvodů nepřijatelná.

Doufám, že se MŠMT a MZ polepší a ve spolupráci se zřizovateli škol co nejdřív organizačně, materiálně a personálně umožní alespoň dobrovolnou docházku dětí do všech ročníků základních a středních škol.

tyrjir řekl(a)...
9. května 2020 v 1:51  

Petr Gazdík: „Obrátila se na mě celá řada starostů a ředitelů škol, že nedokážou zajistit nastavení pro chod školy podle představ ministerstva. Hrozí, že ministerstvem představené postupné a nelogické uvolňování, nebude mnoho menších škol schopné splnit. Jménem těchto starostů proto vyzývám ministerstvo školství, aby zvážilo své kroky a přehodnotilo plán na částečné otevírání škol.
Znovu budeme požadovat, aby se školy v určený termín, tedy 25. května otevřely plošně pro všechny žáky za přísnějších hygienických opatření. Každý rodič by mohl rozhodnout, zda své dítě do školy pošle nebo ne. Ti žáci, kteří do konce roku zůstanou doma, by museli povinně splnit přezkoušení pro postup do dalšího ročníku.
Ponechávat zákazy pro velkou část žáků škol nedává smysl, protože děti se stejně budou shromažďovat po skupinkách venku, oni už dnes výrazně postrádají sociální kontakt. Navíc ten vir nezmizí 30. června, protože si to vláda přeje a v září budeme pravděpodobně postaveni před stejný problém.“
Starostové a ředitelé menších škol budou mít problém zrealizovat návrh na zřízení dětských skupin pro omezený provoz škol. Poslanec Petr Gazdík proto vyzývá Ministerstvo školství, aby přehodnotilo svůj plán na uvolnění pouze některých opatření.

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/gazdik-mensi-skoly-nemohou-plan-ministerstva-skolstvi-splnit-otevrete-vsechny-skoly-a-nechte-rozhodnout-rodice?fbclid=IwAR2fR_HxkIsjMPK_AVggwSMEmF3pp9T4Y38iQmmDYsL7FvzHQq5TtCPri54

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.