Jana Nováčková: Koperníkovský obrat v přemýšlení o vzdělávání

pátek 8. května 2020 ·

„Je třeba konečně položit tu nejpodstatnější otázku: proč je nutné, aby se všechny děti učily povinně totéž? Je to totiž právě jednotný povinný obsah vzdělávání, který je zdrojem všech obtíží. Ty se pak mírní vším možným, jen ne odstraněním skutečné příčiny. Podobně jako když se v medicíně pouze tlumí projevy nemoci, ale neléčí se to, co jí způsobilo,“ píše Jana Nováčková na svém blogu.Jana Nováčková (respektovani.com)
Proto je potřeba, aby se vedle současného vzdělávacího systému urychleně začala vytvářet paralelní místa vzdělávání bez povinného kurikula – ať je budeme nazývat centra, školy nebo jinak. To by měla umožnit změna v legislativě. Tato nová vzdělávací místa by měla fungovat mimo školský zákon, mimo povinný obsah vzdělávání, aby se tam děti mohly vzdělávat opravdu svobodně. Tato místa by měla vznikat všude, kde se najdou lidé schopní dát dětem svobodu, kteří budou mít jasno v tom, co děti pro svůj zdravý vývoj potřebují. Měla by mít stejné finanční zajištění od státu, tak jak je mají všechny státní základní školy, aby byla dostupná i dětem z vyloučených lokalit či dětem z ekonomicky slabších rodin-. Kritériem, že je všechno v pořádku, by mělo být, že se děti cítí dobře, že jsou aktivní, že nedochází k poruchám vývoje, nikoliv přezkušování zvládnutí jednotného učiva. Mluvím především o základní škole. Něco jiného je příprava na povolání, které má již nějaké parametry, i když i tam se principy vnitřně řízeného učení mohou uplatnit velmi pozitivně.


Celý text naleznete zde

15 komentářů:

Silvie A. řekl(a)...
8. května 2020 v 7:14  

je nutné, aby se všechny děti učily povinně totéž?

To je nepochopení situace nebo záměrné mlžení? On někdo chce, aby se všechny děti učily povinně totéž?
Děti se musí povinně učit totéž pouze v rozsahu toho nejzákladnějšího, hrubě osekaného minima, vymezeného v RVP. Nikdo žádnému dítěti nebrání, aby se učilo cokoli nad tento rámec. I kdyby se každé jednotlivé dítě chtělo učit něco úplně jiného.

Eva Adamová řekl(a)...
8. května 2020 v 13:27  

"Je to totiž právě jednotný povinný obsah vzdělávání, který je zdrojem všech obtíží."

Jenže, když si to vztáhneme na současnou situaci, která (nechci být samozřejmě špatným prorokem) se může v příštím školním roce, ne-li ještě i v dalších letech, opakovat, je problémem spíš to, že si každá škola dělá s odpuštěním podle svých zparchantělých ŠVP, co chce. Kdyby byly jednotné osnovy, bylo by všechno podstatně jednodušší a dala by se zabezpečit prostřednictvím televize a internetu vcelku solidní výuka alespoň hlavních předmětů. V tomto našem maglajzu to prostě nejde a podle toho to vypadá. A nedělejme si iluze, škol, které si s nastalou situací moc neporadily, není málo. Jestliže se bude letošní situace znovu opakovat, mělo by se o zavedení osnov v podobě z let před RVP uvažovat.

Silvie A. řekl(a)...
8. května 2020 v 18:44  

dala by se zabezpečit prostřednictvím televize a internetu vcelku solidní výuka

Internet je hodně velký, takže by někdo musel provést výběr. Učitel? Málo jednotné. Takže ministerstvo. Přestavujete si, paní Adamová, že kdyby dva měsíce před maturitami nastala karanténa, a kdyby maturant během těch dvou měsíců karantény absorboval úplně všechno, co mu naservíruje televize a co mu ministerstvo předepíše na Internetu, že by pak S JISTOTOU dal maturitu?

Petr Portwyn řekl(a)...
8. května 2020 v 19:52  

"Koperníkovský obrat"

Trochu nabubřelé, ne?

Petr Portwyn řekl(a)...
8. května 2020 v 20:06  

Tato místa by měla vznikat všude, kde se najdou lidé schopní dát dětem svobodu, kteří budou mít jasno v tom, co děti pro svůj zdravý vývoj potřebují.
Nojo, třeba ti rodiče z vyloučených lokalit (viz níže) by to určitě věděli.
"Proč se má učit číst? Bude se vdávat!"

Měla by mít stejné finanční zajištění od státu, tak jak je mají všechny státní základní školy, aby byla dostupná i dětem z vyloučených lokalit či dětem z ekonomicky slabších rodin-.
Ne. Pokud stát něco financuje, má právo kontrolovat, co financuje, a určit pravidla.

...lidé schopní dát dětem svobodu...
Jistě jim také dají odpovědnost. Nenaučíš se? Umřeš hlady, jsi přece svobodný!
Nepochybně se neomezí v "dávání svobody" na školu. Je třeba nechat dítě se rozhodnout, zda půjde k zubaři. Nebo zda si půjčí tatínkovo auto.
Rozhodně nezotročovat nějakými zákazy!

Děti vědí všechno nejlíp. To vidíme hlavně teď u těch, co se na online výuce ani neukázali. Určitě se urputně vzdělávají v něčem podnětném a praktickém. Patrně zrovna objevují lék proti rakovině nebo tak něco, a na malou násobilku nemají čas.

Petr Portwyn řekl(a)...
8. května 2020 v 20:32  

Nikdo žádnému dítěti nebrání, aby se učilo cokoli nad tento rámec. I kdyby se každé jednotlivé dítě chtělo učit něco úplně jiného.

Nepochybně.
Navíc když dítě provádí selekci, co z toho "odučeného" zapomene, provádí ji zcela individuálně a na základě zkušenosti.
Provede-li selekci "předem", bez zkušenosti, provede ji s nějvětší pravděpodobností podle zásady "tohle se mi nechce, s tím je moc práce" - tudíž špatně.

Eva Adamová řekl(a)...
9. května 2020 v 10:49  

Paní Sylvie, když jde taková věc prostřednictvím videí natočených skvělými kantory a prostřednictvím dalších online výukových materiálů, které nejsou šudlené na koleně, ale mají vysokou didaktickou hodnotu, zorganizovat běžně v Kanadě a Austrálii, kde nemůže řada dětí docházet pravidelně do školy kvůli velkým vzdálenostem, proč by to nešlo u nás.

A ano, muselo by se o to postarat MŠMT, kdo asi tak jiný.

A zároveň je potřeba si uvědomit, že i u nás je celá řada dětí, které nedocházejí pravidelně do školy z různých důvodů, ať už jsou to nemoci, domácí vzdělávání, pobyt v zahraničí, sportovní aktivity atd. Tyto děti a jejich rodiče nemají absolutně po čem sáhnout. A spolu s nimi nemají po čem sáhnout ani učitelé.

Ano internet je plný neucelených materiálů, videí na youtube apod., ale myslím si, že každý kantor, který se je v nynější situaci rozhodl používat se řádně zapotil, než objevil něco relevantního a skutečně přínosného. Děti samotné to v tom zmatku nemají šanci najít. My jsme přece z hlediska výuky absolutně nedokázali využít síly digitálních technologií, protože jsme usnuli na tvorbě statických prezentací, wordovských souborů, tvorby videí a materiálů v software pro interaktivní tabule, můdlů apod. Vývoj výukových programů se v podstatě zastavil. Ano, některé firmy dělají interaktivní učebnice a teď je školám a žákům poskytují zdarma, takže si je i Vy můžete vyzkoušet. Řada z nich nepřináší nic až tak extra oproti tištěným učebnicícm a pracovním sešitům a pro domácí výuku to tedy není vůbec žádná zázrak.

Až teď se v plné síle ukazuje, že peníze EU, které šly do školství se vrazily do naprostých nesmyslů typu prvních šablon a něco podobného smolili jednotlivé školy už minimálně pět let před nimi. Z 90 % se jednalo o vylití peněz do kanálu.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. května 2020 v 12:12  

...když jde taková věc prostřednictvím videí natočených skvělými kantory a prostřednictvím dalších online výukových materiálů, které nejsou šudlené na koleně, ale mají vysokou didaktickou hodnotu, zorganizovat běžně v Kanadě a Austrálii...

Tak je přebereme, jak jsou, ne?
Děti umí anglicky skvěle. Naučily se to hraním her. Teď, když je to neodnaučují neschopné české angličtinářky, pálí angličtinu jak z partesu.

Silvie A. řekl(a)...
9. května 2020 v 12:34  

muselo by se o to postarat MŠMT, kdo asi tak jiný

No jistě - kdo jiný než ministerstvo v čele s nesvéprávným Plagou a ve vleku aktivistů.

když jde taková věc (..) zorganizovat běžně v Kanadě a Austrálii, (...) proč by to nešlo u nás.

Třeba proto, že navzdory vzletným předvolebním řečičkám politiků má v Česku vzdělávání nulovou prioritu. Třeba proto, že většině společnosti je vzdělávání srdečně lhostejné.
BTW, zmiňujete Kanadu. Ale nemáte na mysli spíše Britskou Columbii? Ony se některé věci snáze zařizují na jiné než vrcholové úrovni. Líbilo by se mi, kdyby třeba Středočeský kraj měl pravomoc zorganizovat si školství ZCELA po svém.

každý kantor, který se je v nynější situaci rozhodl používat se řádně zapotil, než objevil něco relevantního a skutečně přínosného -- Každý ne. Některý si to vytvořil sám.

Děti samotné to v tom zmatku nemají šanci najít -- Správně. Od toho mají toho kantora.

My jsme přece z hlediska výuky absolutně nedokázali využít síly digitálních technologií, protože jsme usnuli na tvorbě statických prezentací, wordovských souborů, tvorby videí a materiálů v software pro interaktivní tabule, můdlů -- Tady se asi neshodneme. IMO to někdo dokázal. Video je OK a moodle pracuje s materiály ve všech formátech. V tom ostatním máte pravdu, interaktivní tabule opravdu jsou zvěrstvo.

Vývoj výukových programů se v podstatě zastavil -- Jak to můžete vědět? A jaké výukové programy máte na mysli? LMS?

některé firmy dělají interaktivní učebnice (...) Řada z nich nepřináší nic až tak extra oproti tištěným učebnicícm a pracovním sešitům -- Souhlas.

Až teď se v plné síle ukazuje, že peníze EU, které šly do školství se vrazily do naprostých nesmyslů typu prvních šablon a něco podobného smolili jednotlivé školy už minimálně pět let před nimi. Z 90 % se jednalo o vylití peněz do kanálu. -- Většinou souhlas. Ne "až teď", ale bylo to jasné od začátku. A ne 90, ale 99 nebo více. Zajímavé ale je, že se to odehrávalo s požehnáním jak EU, tak MŠMT. Skoro to vypadá, jako kdyby vztah těchhle institucí ke kvalitě českého školství byl poněkud volný.

Eva Adamová řekl(a)...
9. května 2020 v 20:22  

"Vývoj výukových programů se v podstatě zastavil -- Jak to můžete vědět? A jaké výukové programy máte na mysli?"

Výukový program je termínus technikus, a pokud si pod tímto termínem představujete LMS, jste vedle jako ta jedle. A jak to můžu vědět? Že by třeba tak, že už dlouhá léta nemáme na základních školách v podstatě co kupovat? No a pro střední školy žádné pořádné výukové programy ani nikdy nevznikly.

"každý kantor, který se je v nynější situaci rozhodl používat se řádně zapotil, než objevil něco relevantního a skutečně přínosného -- Každý ne. Některý si to vytvořil sám."

A Vy si myslíte, že při tom se nezapotil? Je nemyslitelné, aby matikář stíhal dělat výukové materiály kvalitní úrovně, byť by se mělo jednat jen o naanimované prezentace, v tempu, v jakém probírá učivo.

"Děti samotné to v tom zmatku nemají šanci najít -- Správně. Od toho mají toho kantora."

A budou od toho mít toho kantora i v době, kdy se už bude normálně chodit do školy a ony onemocní?

A skutečně, paní Sylvie, kdo jiný než MŠMT, by se měl o změnu stavu postarat? Máte nějaký návrh?

Silvie A. řekl(a)...
9. května 2020 v 21:16  

pokud si pod tímto termínem představujete LMS, jste vedle jako ta jedle

Jsem vedle jak ta jedle, paní Evo, k tomu se vesele hlásím.
Wikipedie píše: " Nejmodernějším výukovým programem určeným přímo pro výuku ve školách jsou interaktivní učebnice."
Nejrůznější nakladatelství makají na interaktivních učebnicích jako o závod, i když třeba v Oxford University Press s dost mizernými výsledky.
Vy asi ty interaktivní učebnice za výukové programy nepovažujete, že? Tak teď jsem vedle ještě víc.

Kdo jiný než MŠMT, by se měl o změnu stavu postarat?

George Orwell v románu "1984" vložil Winstonovi Smithovi do úst "If there is hope, it lies with the proles." Já tu větu chápu jako výraz té nejzoufalejší beznaděje, protože celý román popisuje proletáře jako třídu zcela pasivní a zdeptanou. Mám ten váš výrok o MŠMT chápat stejně?

Máte nějaký návrh?

Musí se začít zrušením MŠMT. A pak decentralizace. A pak někdy, v hodně vzdálené budoucnosti, se moje pravnoučata budou bavit o tom, jak dobře mají školství zorganizované v Budějovicích, na rozdíl od té zpozdilé Prahy.

Jirka řekl(a)...
9. května 2020 v 21:20  

Děti umí anglicky skvěle. Naučily se to hraním her. Teď, když je to neodnaučují neschopné české angličtinářky, pálí angličtinu jak z partesu.

Jen tak pro porovnání, pane Portwyne. Kolik procent "dětí" umí anglicky skvěle díky hrám? Definujte děti. Věřím, že "české angličtinářky" byla ironie.

Petr Portwyn řekl(a)...
10. května 2020 v 10:56  

Pane Jirko,
ano, to byla ironie. Od začátku do konce :o)

Petr Portwyn řekl(a)...
10. května 2020 v 11:18  

My jsme přece z hlediska výuky absolutně nedokázali využít síly digitálních technologií, protože jsme usnuli na tvorbě statických prezentací, wordovských souborů, tvorby videí a materiálů v software pro interaktivní tabule, můdlů apod.

Podle mého nemůžete chtít všechno hned.
Kromě toho není důvod odsuzovat prezentace. Na něco se nehodí, na něco naopak ano.
Z tohoto pohledu ani ty šablony (předpokládám, že se myslí DUM) nemusely být vylitím peněz do kanálu, protože umožnily učitelům získat zkušenosti s technologiemi, a dokonce je za to odměnily, což tedy v našem školství nebylo zvykem. Že se to někde dělalo formálně, to už je věc přístupu školy a jednotlivce. Jasně, šlo to udělat i jinak, ale pamatuju ve školství daleko horší věci.
Ano, řada z těch DUMů je dnes nepoužitelných. Jenže na něčem se to ti lidé naučit museli.
Interaktivní tabule je zbytečně drahá hračka, to nezpochybňuju.

rváčkazvesela řekl(a)...
12. května 2020 v 14:39  

Přiznám bez mučení, že jsem pochopila rozdíl mezi dataprojektorem a interaktivní tabulí žalostě pozdě. Nicméně mi je jasné, že to byly zakázky spřátelených přátel. Proč za toto zbytečné pouštění žilou nešel někdo do kriminálu?
A bylo toho a je určitě více, kde by se našly peníze na platy učitelů.
Třeba asistenti - přesněji - maminky dětí, které do školy chodí a jsou v domácnosti , tak tráví čas prostě ve škole. Je to praktické, pak vyzvednou dítě své a tradá do zlaté klícky.
Ta almužna, co za to mají je jejich výsostné kapesné - stačí. Proto může zůstávat tak nízká...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.