Alternativní školy slibují konec biflování a špatných známek

pátek 22. května 2020 ·

Vzdělávání má být o nadšení a energii, a ne o strachu ze špatných známek a neúspěchu. V Havlíčkově Brodě se od září otevře další soukromá alternativní škola. V Kraji Vysočina je takových zařízení necelá desítka. Alternativní škola má vést děti k sebeuvědomování, demokracii a empatii. Ne všichni pedagogové alternativnímu vzdělání fandí. Varují, že že některé alternativní přístupy nemusí děti připravit na překážky, které je v životě čekají, zvlášť když školy pracují pod hlavičkou nějakých komunit. Reportáž přináší Deník.Státní škola nebo alternativní vzdělání? To je téma které vždy spolehlivě rozdělí každou skupinu lidí na dva nesmiřitelné tábory a diskuse na sociálních sítích jsou bouřlivé. Odborník na vzdělávání organizace EDUin Tomáš Feřtek charakterizuje žáky alternativních škol jako lidi, kteří jsou připraveni se vzdělávat celoživotně. „Jsou si vědomi svých kvalit i nedostatků, a pokud narazí na to, že něco nevědí, jsou schopni si to rychle doplnit,“ konstatuje Feřtek.

„Už Komenský věděl, že výuka by se měla nějakým způsobem ozvláštnit. Proč vlastně neposlat dítě do klasické školy na rohu ulice? Mnoho hlasů ze strany laické veřejnosti i mezi odborníky tvrdí, že tradiční škola může dítěti uškodit. Tvrdí, že škola tak, jak si ji představuje většina z nás, vnucuje žákům poznatky a vědomosti příliš násilně a tím udusí jejich přirozenou zvídavost a touhu učit se. A proto vznikla celá řada alternativ,“ říká pedagog a psycholog Jiří Chaloupka. Podle jeho názoru by se rodiče měli nejdřív seznámit s netradičními přístupy ke vzdělávání a vybrat to, které padne dítěti přímo na míru.

Podle ředitele školy ve Ždírci nad Doubravou Oty Bence nic není černé nebo bílé. Existují alternativní školy, které prostě nejsou dobré a dětem nepřinášejí nic pozitivního. Naopak, je dost "tradičních" škol, které navzdory zažitým představám připravují pro děti podnětné a motivující prostředí.


Celý text naleznete zde

21 komentářů:

laimes řekl(a)...
22. května 2020 v 10:54  

konečně snad mnohým začíná docházet že nejsme již v socialismu a nemůžeme zajistit všechno stejně všem,na to i komunisti dojeli že nedokázali každému zajistit dovču v jugošce,mercka v garáži a banány každý den k snídani,
místo abychom udělali školství takříkajíc dialektické-státní a soukromé a rodič měl svobodnou volbu výběru,přeměnili jsme státní školství v jakýsi bezplatný supermarket,kde co škola to jiné zboží a u kasy se neplatí,jelikož to platí stát,nemá s tím problém,jelikož žije na dluh

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 12:43  

Laimes

Asi si alternativci vybrali pro své tažení špatnou dobu. Ekonomická krize nenahrává velkému rozvoji skutečně soukromých škol. Vše naráží na nedostatek financí v mnohých alternativních rodinách. Aktivisté by je samozřejmě chtěli, ale pokud možno stále z peněz daňových poplatníků. Soukromá škola je dle mého plně hrazena z peněz zájemců.

MG řekl(a)...
22. května 2020 v 13:36  

Moje děti absolvovaly alternativní ZŠ. Jak na tom jsou? Dnes studují na prestižních gymnáziích, patří mezi nejlepší žáky a já vidím, že mají jednu velkou výhodu - umí přemýšlet. Oproti jiným, zvyklým se biflovat fakta a sbírat známky, je baví hledat a nalézat. Jsem rád, že jsem je na alternativní školu umístil.
A ještě jedna poznámka, jsou výborné školy a mizerné školy (spíše hlídací ústavy), ryba vždy smrdí od hlavy, tedy od ředitele. Když je dobrý ředitel, hlavně dobrý pedagog, který si vybuduje dobrý sbor, s ním dobré klima ve škole, dostaví se dobré výsledky, ať už se jedná o jakýkoli typ školy...

MG řekl(a)...
22. května 2020 v 13:38  

K panu Laimesovi - to jsou přesně názory člověka, který o školství neví nic. Škoda debatovat...

Jana Maříková řekl(a)...
22. května 2020 v 13:40  

Kdy jste naposled viděli někoho se biflovat? Jen dotaz - já naposled za "socíku".

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 16:43  

Marian Gavlák

Myšleny jsou soukromé alternativní školy, bez státních dotací. Viz. Anglie, USA. A k vaším dětem. Jsou šikovné a mají zřejmě slušné IQ. Z žáka s nízkým IQ génia neudělá ani Bůh.
A biflování? To ještě někde funguje?

Eva Adamová řekl(a)...
22. května 2020 v 16:51  

Alternativní škola se nerovná dobrá škola, to ani náhodou.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. května 2020 v 21:53  

Prozradí někdo pytlikům, jakým způsobem lze v té dnešní překotně se měnící době přimět žáka, aby se něco nabifloval nazpaměť? Pytlici by to tuze potřebovali.
Jakože provozní řád učebny, pravidla práce s daty, bezpečného provozu v síti a tak nějak podobně.

laimes řekl(a)...
22. května 2020 v 22:40  

odpovědi všem? 1/mám za sbou 22 let v českém školství a 10 let mimo školství
2/manželka stále učí
3/přestalo se biflovat před 30 lety
4/soukromá škola neznamená automaticky školné,jsou dokonce školy co platí stipendium

Anonymní řekl(a)...
23. května 2020 v 11:51  

"4/soukromá škola neznamená automaticky školné,jsou dokonce školy co platí stipendium"

Ne všechny školy jsou jako ta Kellnerova. Je to sponzorováno miliardářem. Ostatní soukromé školy v ČR jsou závislé na státních dotacích na rozdíl od těch zahraničních. Tam je živí především školné a finanční dary.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. května 2020 v 13:51  

V prváku se nám každým rokem sejdou žáci alternativ, žáci z domácího vzdělávání i z klasických základek. Rozdíly jsou přibližně tyto:
Žáci z alternativ a dv, jsou v hodinách aktivní.
Když je něco zajímá, zeptají se.
Nevnímají učitele apriori jako nepřátele, kteří jim už jen samotnou existencí ve škole ubližují.
Nevadí jim dělat věci navíc, pokud je výklad zaujme a dostanou příležitost k tvůrčí práci.
Rychle prokouknou snahy o formální autoritu.
Prudí je hloupá, líná zadání ve stylu, str 98., cv. 2-6.
Pak dají svůj pohled na učitele - flákače jasně najevo.
Nebojí se.
V hodinách k tématu mluví se spolužáky, což zapříčiňuje šumy.

laimes řekl(a)...
23. května 2020 v 15:12  

Unknown / naše představa o soukromých školách na západě jest pohádkově mylná (nechávám mimo anglii a usa),soukromé školy tam nezakládají kreativní učitelé či rodiče,aby se dítka místo biflování válela po koberci či pobíhala po palouku ale jde o prostý business!!!příklady sš-konsocium stavařů provozuje učňáky (školné se neplatí,vše se fasuje,výborní žáci mají stipendium),bezpečnostní agentura si vychovává vlastní sekuriťáky,takže bez školného,platí se pouze kurzy),výrobce letadel-vlastní učňák bez školného,ale skládá se při přijet kauce,jelikož má stát zájem aby mu nepadala na hlavu letadla,tak určitému poštu mechaniku škole ty žáky zaplatí !
u zš jsou to církve provozující školy (mnohdy školné takříkajíc nekřesťanské :-) )
jsou to neziskovky ano slyšíte dobře ! tam nežijí ze státní kasy,tam se otáčejí! a co vydělají musí proinvestovat, za soukromé jsou považovány školy obecní !např jedna státní škola je na 5 vesnic (viz naše spádovka) ale jedna ves se rozhodne mít vlastní tak ji platí a tam je školné skoro vždy.....prostě jedná se o propracovaný systém,kterým se u nás nechce nikdo zabývat,proč taky......

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. května 2020 v 19:31  

Žáci z 'alternativ' mívají problémy s dodržováním pravidel, dohod a především pak termínů. Jsou roztěkaní a u ničeho moc dlouho nevydrží.
Mají nezanedbatelné sklony ke křivolakosti. Často až nápadnou přímost v jednání v případě vlastního selhání substituují rozesíláním stížností na domnělého viníka toho selhání, kam se jen dá.
Žáci z 'klasiky' bývají velmi pracovití se smyslem pro kvalitu svojí práce i v detailech.
Jsou schopni a ochotni snést vyšší i dlouhodobou fyzickou a psychickou zátěž. Pracují soustředěně a je na ně spolehnutí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. května 2020 v 19:45  

Alternativní školy slibují konec biflování a špatných známek

Žáci, kteří neznají mnohdy i běžné odborné pojmy a pojmy vůbec mají problémy s porozuměním většině sdělení, zejména pak zadáním práce. Dožadují se velmi podrobného textu s výčtem všech detailů. Pokud je jim vyhověno, pak se v té několika stránkové publikaci ztrácejí a pro jedno zapomínají druhé. Při absenci základních pracovních návyků je výsledek jejich práce spíše nanicovatý.
Slib konce oněch 'špatných známek' se splní velmi snadno tím, že se práce nehodnotí s patřičnou péčí.

Anonymní řekl(a)...
23. května 2020 v 19:45  

S žáky z některých alternativních škol jsou i docela zajímavé problémy. Nějak u nich mnohdy v matematice nefungují základní početní operace, trojčlenka, úměry, procenta se snaží neskutečně okecávat a v matematice by nejraději diskutovali nad referáty, které jsou staženy z webu. Tož až tak.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. května 2020 v 19:52  

Žáci z klasiky bývají v hodinách tiší, poslušně plní zadané úkoly.
V hodinách se nijak zvlášť neprojevují, někteří v obavě ze zesměšnění se před spolužáky, někteří, protože jsou "tak naučeni". Jejich snahou je co nejdříve hodinu a školu přežít. Bývá velmi obtížné je vtáhnout do výkladu, intelektově a emočně je zapojit do diskusí a debat k tématu, neboť jsou navyklí na hodiny, kde se nediskutuje, nýbrž poslouchá, zapisuje a procvičuje.

Pokud nejsou pravidelně testováni a známkováni z jasně a dopředu přesně vymezeného učiva, motivace k učení rapidně opadá, ať už je výklad poutavý, nebo ne. Termíny plní v daném čase do té doby, než si uvědomí, že za pozdní odevzdání nebudou hodnocení špatnými známkami. Většinou. Ne všichni, ne vždy.

Jinak s Pytlíkem souhlasím v "Žáci z 'alternativ' mívají problémy s dodržováním pravidel, dohod a především pak termínů. Jsou roztěkaní a u ničeho moc dlouho nevydrží." Jen bych dodal většinou, ne všichni a ne vždy.

Se stížnostmi na stížnosti je potřeba obrátit se nejprve na rodiče.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. května 2020 v 20:28  

někteří v obavě ze zesměšnění se před spolužáky

Zpravidla ne v obavě ze zesměšnění se před spolužáky, ale ze zesměšňování svými spolužáky z 'alternativ'. Ti mívají potřebu zvedat si sebevědomí pošklebováním se každému, kdo 'nevyniká', není kúl a in souběžně.
Schopnost nerušit ostatní v práci neustálými vtipnými postřehy nepovažují pytlici za projev zakřiknutosti.
Ona snaha 'co nejdřív hodinu a školu přežít' se projevuje zejména v té dnešní překotně zavirované době snad až enormně krátkými prodlevami mezi zadáním práce a jejím odevzdáním.
Čas je relativní. Rychlost jeho plynutí je přímo úměrná rychlosti a kvalitě myšlení.
S vtahováním žáků do výkladu pytlici zkušenosti nemají.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. května 2020 v 10:42  

Snad aby nebylo mýlky...
Pytlici si ty výstupy svých nanejvýš věrohodných výzkumů z prstu vycucali.
Nesledují totiž, který žák z jaké školy přichází. Nezajímá je to.
Jen si zkusili, jaké že je to potěšení mlít pitomostě o bezduchém biflování v běžné škole a vzdělávacím ráji ve škole alternativní.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. května 2020 v 11:19  

"Nesleduji z které školy jaký žák přichází..." Třeba by měli.
Postřehy pramení z téměř dvou dekád výuky v prváku a výše.
Pošklebování se ostatním kvůli chybě či čemukoli kvůli zvedání si sebevědomí je výsadou žáků z alternativ? Oni mají nízké sebevědomí? To nějak neštimuje s představou alternativních učitelů a rodičů zvedajících sebevědomí dětí až do mrtě umetáním cestiček a válením na kobercích.

Aby nebylo mýlky. Netvrdím, že žáci se na běžných školách bezduše biflují pitomosti. Pouze popisuji svá pozorování a shrnutí odpovědí na otázky, např.proč se v hodině nepřihlásíte, pokud něčemu nerozumíte?

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. května 2020 v 13:42  

Třeba by měli.

Proč?

Oni mají nízké sebevědomí?

Pytlici už opustí to připitomělé sortýrování na tyto a tamty.
Mnozí lidé se sebevědomím zbytnělým nad přiměřenou mez mají ustavičnou potřebu se utvrzovat, že jsou ze všech ti ale doopravdy nejvíc nejlepší. Jako poměrně jednodušší cesta se jim pak jeví machrování na ostatní. Což se nakonec projevuje hojně i v mnohých zdejších diskusí, že?

Jiri Janecek řekl(a)...
25. května 2020 v 7:48  

"Moje děti absolvovaly alternativní ZŠ. Jak na tom jsou? Dnes studují na prestižních gymnáziích, patří mezi nejlepší žáky a já vidím, že mají jednu velkou výhodu - umí přemýšlet."

Ja jsem absolvoval totalitni herbartovskou skolu… A taky umim premyslet, na VS jsem patril mezi nejlepsi studenty a sve vzdelani jsem uplatnoval na prestiznich vyzkumnych institucich…

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.