Svaz průmyslu nesouhlasí s návrhem na neřízené otevírání škol

sobota 18. dubna 2020 ·

SP ČR tímto prohlášením reaguje na zveřejnění návrhů MŠMT na konkrétní kroky spojené s návratem škol a žáků do režimu, který byl běžný před zavedením nouzových opatření a uzavření většiny škol a školských zařízení dne 11. března 2020. K navrženým termínům a podmínkám otevření máme tyto komentáře a výhrady:1. Souhlasíme s možností otevřít školy k přípravě a individuálním konzultacím pro žáky, připravující se na přijímací zkoušky, maturity a absolutoria, od 11. května 2020 (ovšem takovéto konzultace lze v režimu one-to-one uskutečňovat již dnes). Také doposud přijatá legislativní opatření a metodické návody MŠMT dávají podle našeho názoru školám dostatečnou možnost, jak zajistit ukončování vzdělávání a přijímání žáků, vč. pokračování distanční výuky a klasifikace ostatních ročníků do konce tohoto školního roku.

2. Ovšem plán na otevření prvních stupňů ZŠ po 25. květnu nepovažujeme za přínosný a konzistentní. Zásadně nesouhlasíme s tím, že návrh nechává rozhodnutí o otevření školy na konkrétním řediteli, čímž zcela přenáší odpovědnost státu a státních orgánů za zajištění ochranných pomůcek a všech souvisejících hygienických opatření na stranu ředitelů škol.

3. Přenechání odpovědnosti za otevření škol ředitelům škol nevnímáme jako systémové a plošné opatření. Požadujeme jasný plán ochrany žáků a pracovníků škol, vč. zajištění ochranných prostředků a dalších pomůcek, ze strany státu. V opačném případě požadujeme zajistit kvalitní online vzdělávání jako základní službu státu. Tím také zajistit, aby se vzdělávací zátěž nepřenášela na rodiče pracující v režimu home office, na což si stěžují mnozí zaměstnavatelé.

4. Z informací z tiskové konference České školní inspekce z 15. dubna 2020 vyplývá, že většina škol a drtivé množství žáků se byli schopni adaptovat na nové formy výuky. Podle našeho názoru ale MŠMT rezignovalo na potřeby sjednocení chaotické komunikace a zajištění kvalitní online výuky. Jsme přesvědčeni, že v současné době by se pozornost všech aktérů (vč. dobrovolného zapojení firemní sféry) měla zaměřit na zajištění dostupnosti vhodných komunikačních platforem a vhodného digitálního vzdělávacího obsahu pro všechny žáky, vč. znevýhodněných.

5. Pokud jde o rodiče, kteří nemohou pracovat na home office, doporučujeme zařadit do opatření možnost školy na zorganizování „hlídacích skupin“ pro žáky do 13-ti let, o jejichž vytvoření může požádat skupina rodičů či jejich zaměstnavatel (jako to funguje v případě dětí zdravotníků, záchranářů a policistů).

Na základě těchto argumentů NESOUHLASÍME s plánem MŠMT na neřízené otevírání škol po 25. květnu 2020 a žádáme z pozice člena Rady hospodářské a sociální dohody ČR o přehodnocení tohoto plánu. Současně upozorňujeme, že návrh neřeší ekonomické dopady pro zaměstnavatele a zaměstnance, tedy dlouhodobý výpadek zaměstnanců a pokrytí jejich nákladů ošetřovným.

Nad rámec tohoto prohlášení dále apelujeme na to, aby MPSV změnilo svůj dosavadní negativní přístup k možnosti nahradit prezenční výuku v celoživotním učení a vzdělávání dospělých (vč. firemního vzdělávání) distanční formou výuky.

Za SP ČR
viceprezidentka Milena Jabůrková


Zdroj: Socialní dialog

4 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
18. dubna 2020 v 3:09  

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je zaměstnavatelským svazem v České republice. Je nestátní, na vládě, politických stranách a odborech nezávislou organizací ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů na úrovni České republiky, ale i v evropských a světových organizacích. Vyjednává za zaměstnavatele s vládou a odbory v Radě hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartitě.

Svaz podle vlastních údajů sdružuje 33 odvětvových profesních či regionálních svazů a asociací (kolektivních členů), 146 individuálních členských firem a 4 pozorovatele (k červnu 2019). Celkově tak reprezentuje zhruba 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků.[1] Po České republice má sedm regionálních zastoupení, která vyjednávají za zaměstnavatele v krajských tripartitách.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svaz_pr%C5%AFmyslu_a_dopravy_%C4%8CR

tyrjir řekl(a)...
18. dubna 2020 v 3:16  

Tripartita je společný orgán představitelů vlády, podnikatelů a odborů. Tripartita projednává nejdůležitější předpisy, které ovlivňují podnikání a zaměstnanost. V Česku se tripartitní orgán nazývá Rada hospodářské a sociální dohody.

Tripartitní jednání se tedy vedou mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců za účasti státu (vlády) jako reprezentanta celospolečenského zájmu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tripartita

tyrjir řekl(a)...
18. dubna 2020 v 3:21  

Školský zákon

ČÁST PRVNÍ...

§ 3 Systém vzdělávacích programů

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Národní program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů. Národní program vzdělávání ministerstvo zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

tyrjir řekl(a)...
18. dubna 2020 v 3:47  

OBRÁTÍ SE SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY JAKO ČLEN TRIPARTITY NA VLÁDU A PŘÍPADNĚ I NA PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY S PŘIPOMÍNKAMI K NESROVNALOSTEM V PRÁCI MŠMT ČR?

4. Z informací z tiskové konference České školní inspekce z 15. dubna 2020 vyplývá, že většina škol a drtivé množství žáků se byli schopni adaptovat na nové formy výuky. Podle našeho názoru ale MŠMT rezignovalo na potřeby sjednocení chaotické komunikace a zajištění kvalitní online výuky. Jsme přesvědčeni, že v současné době by se pozornost všech aktérů (vč. dobrovolného zapojení firemní sféry) měla zaměřit na zajištění dostupnosti vhodných komunikačních platforem a vhodného digitálního vzdělávacího obsahu pro všechny žáky, vč. znevýhodněných.

5. Pokud jde o rodiče, kteří nemohou pracovat na home office, doporučujeme zařadit do opatření možnost školy na zorganizování „hlídacích skupin“ pro žáky do 13-ti let, o jejichž vytvoření může požádat skupina rodičů či jejich zaměstnavatel (jako to funguje v případě dětí zdravotníků, záchranářů a policistů).

Na základě těchto argumentů NESOUHLASÍME s plánem MŠMT na neřízené otevírání škol po 25. květnu 2020 a žádáme z pozice člena Rady hospodářské a sociální dohody ČR o přehodnocení tohoto plánu. Současně upozorňujeme, že návrh neřeší ekonomické dopady pro zaměstnavatele a zaměstnance, tedy dlouhodobý výpadek zaměstnanců a pokrytí jejich nákladů ošetřovným.


https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/13548-svaz-prumyslu-nesouhlasi-s-navrhem-na-postupne-otevirani-skol

Vzhledem ke krátké době od vyhlášení těchto opatření tu máme teprve první stanovisko Svazu průmyslu a dopravy, který je jako člen Tripartity důležitým partnerem Vlády ČR. Předpokládám, že tento významný svaz předloží jako člen Tripartity své podněty a připomínky k práci MŠMT přímo vládě ČR a případně i parlamentu a připomene přitom vládě a případně i parlamentu i již více než 15 letou absenci Národního programu vzdělávání, která je nedodržením ustanovení § 3 školského zákona a spolu s chybějící Revizí RVP i neplněním ProgramOvého prohlášení vlády ze strany MŠMT ČR.

K tomu viz též

ČESKO NA KŘIŽOVATCE a Školský robot na konci globalizačního tunelu
http://www.ceskaskola.cz/2020/04/virus-postavil-ceske-skolstvi-pred.html

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.