EDUin: Desatero ředitele školy v době krize

pátek 3. dubna 2020 ·

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, internet se hemží radami a doporučeními pro žáky, rodiče, učitele. Nyní něco speciálně pro vás oblíbenou formou desatera, třeba vám něco z toho přijde vhod. 
1. Úkolem vůdců je vést, nikoliv následovat 

Nestačí zdaleka jenom organizovat a řídit, lidé kolem potřebují cítit podporu. Povzbuzuj, buď majákem a nadějí. A nezapomínej na humor, pokud je ti alespoň trochu vlastní. Lidé pracují často na hranici svých možností, dvakrát zvaž případnou formu kritiky. Pokud už to musí být, lepší než výtka e-mailem, je přímý rozhovor alespoň po telefonu.

2. Spolupráce se cení 

Snaž se maximálně podporovat spolupráci mezi kolegy napříč sborovnou, vzájemné sdílení informací a učení se tomu, co druhý už zvládl. Spolupráce se odehraje tehdy, jestliže ředitel pomůže nastavit parametry a vytvoří podmínky. Lze velmi efektivně využít vzedmuté vlny solidarity a sdílet a kooperovat i mezi školami či s ostatními institucemi. Mimochodem, rozvoj spolupráce se po nás v rámci kurikula chce i u žáků.

3. Je naší škole zvenku rozumět? 

Všichni jsou nyní závislí na informacích ze školy dálkovým způsobem. Na webu a v dalších používaných kanálech by mělo být jasně a srozumitelně vysvětleno, jak je výuka v distanční podobě organizována, co se očekává od žáků, co od rodičů, co škola nabízí a jakou formou. Požádej někoho nezávislého z jiného oboru, aby se podíval na školu a její informace k současné situaci zvenku laickým pohledem a poskytl ti zpětnou vazbu, zda je to komplexní a srozumitelné. Urči člověka (učitele ICT, zástupce…), který zajistí aktuálnost všech informací a bude obratem odstraňovat ty zastaralé.

4. Sjednotit komunikaci 

Mnozí žáci i jejich rodiče musí lovit úkoly a zprávy z jednotlivých předmětů na mnoha různých aplikacích. Od ředitele by měla vyjít snaha o sjednocení a stanovení jedné hlavní komunikační platformy. Ideálně takové, která je bezplatná a umožňuje komunikaci s mnoha žáky najednou. Mnoho mailů, učitelova smrt!

5. Pravá ruka musí vědět, co dělá levá 

Mnoho procesů se nyní děje na dálku, o to více je potřeba důsledné koordinace. I ve výuce. Někdo (třídní, vedoucí předmětových komisí…) by měl v rámci školy být pověřen koordinací výuky, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zahlcování některých tříd, jde zejména o druhý stupeň ZŠ a SŠ, kde každý učitel má svůj předmět. Ale informaci, že množství učební látky je třeba spíše redukovat, a že lidský kontakt, který děti nyní mají jen se svými nejbližšími, je víc než kompletní zvládnutí učební látky, to by měli slyšet všichni učitelé od tebe.

6. Pozor, nerovnosti porostou 

Stát na tebe v našem decentralizovaném školství spoléhá, že to budeš ty, kdo ohlídá a bude čelit nerovnostem ve školství. Měj na paměti, že při výpadku prezenční výuky se extrémně propíší do výkonu žáků nerovnosti z rodin, které škola při běžné výuce dokáže částečně kompenzovat. Při hodnocení výkonu žáků takto na dálku de facto odrážíte více jeho rodinu a podmínky, v jakých dítě vyrůstá, jak je vedeno, jak má nastavený doma režim. Tohle musí svým učitelům připomenout ředitel, sami s tím nepřijdou, je to jeho letová hladina.

7. Nevynechat ty, kteří se odmlčeli 

Říká se, že stát je tak vyspělý, jak se dokáže postarat o své menšiny a slabé. Jak to vztáhnout na školu? Vyučující nebo třídní (nutno jasně určit!) by měl řešit odmlčené žáky a snažit se odstraňovat důvody nekomunikace. Je vhodné to ještě pojistit střešní druhou úrovní (výchovný poradce?) pro komplikovanější případy. Někomu může být při práci na dálku lépe, ale v drtivé většině je za tím spíše nepodnětné prostředí, absence techniky nebo internetového připojení, rozpadlý režim dne apod. Práci na dálku nezvládá sám o sobě ani leckterý dospělý, natož ohrožené děti. Zaslouží si naši péči a pokus dostat je do hry. Jde nám o každé dítě. Prevence školního neúspěchu musí běžet naplno i v této době. Učitel si to pro tisíc jiných starostí nejspíš neuvědomí.

8. Krize obnažuje skutečný potenciál každého 

Učitelé dnes pracují s velkým nasazením a zaslouží si za to obdiv celé společnosti. Mnozí dělají déle než v běžném provozu školy, přesto mezi nimi zůstávají rozdíly. Sleduj výkony jednotlivých učitelů teď v době karantény, bude ti to lepším vodítkem při příštím stanovování nadtarifů než dřívější sebedokonalejší kritéria odměňování. Po uplynutí karantény se bude hodit nějaký dotazník u žáků a rodičů.

9. Co nejdříve je třeba stanovit způsob hodnocení 

Jednou to všechno skončí. A bude nutné to nějak uzavřít a mimořádnost situace zohlednit v hodnocení. Je potřeba na to myslet dopředu. Rozmysli si, jaké zásady navrhneš pedagogické radě k uzavření klasifikace za druhé pololetí. Mělo by to být stanoveno co nejdříve, aby se tomu učitelé stihli přizpůsobit, mnohé se dá řešit s žáky již nyní průběžně. Velmi zvažte a dopředu se domluvte ve sboru na způsobu hodnocení – klasifikovat známkami nebude nejšťastnější a bude to velmi nepřesné – jakékoliv formativní prvky by měly mít přednost (např. popis konkrétního pokroku každého žáka bez porovnávání s ostatními nebo portfolio). Je to úžasná příležitost rozvíjet sebehodnocení žáků. 

10. Využij krizi jako příležitost 

Je dobré už nyní přemýšlet o tom, které z dnes používaných technologií by bylo dobré začlenit jako součást běžné výuky a jak to udělat, aby se vše s koncem pandemie nevrátilo do zajetých kolejí. Založ nákupní seznam, jaké technologické vybavení bude třeba později dokoupit. Přemýšlej, jak to propojit s DVPP. Máme velkou šanci se sladit s technologickou realitou a způsobem komunikace ve 21. století. Na tento digitální megaskok české školství čekalo 20 let. Vše zlé bývá pro něco dobré.

Je jasné, že se budeš muset vypořádat se stále se měnícími tekutými písky, požadavky budou často protichůdné, informací pomálu. Nakonec ti často nezbyde než se spoléhat na osvědčený zdravý selský rozum. A když už někdy opravdu nebudeš vědět, pomůže ti zodpovědět si otázku:

Která z variant je dobrá pro žáka? 

V EDUinu vám držíme palce a děkujeme, s jakým nasazením do toho jdete!Zdroj: EDUin

17 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. dubna 2020 v 9:51  

Učitelé dnes pracují s velkým nasazením a zaslouží si za to obdiv celé společnosti.

A he le me se!
Už aby ty koronavíry skončily a učitelé se mohli ve školách už zase normálně poflakovat...

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. dubna 2020 v 9:59  

Sleduj výkony jednotlivých učitelů

Takže se pořád jede na ten výkon.
A nemohli by učitelé alespoň v té karanténě také pracovat svým vlastním tempem?

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. dubna 2020 v 10:02  

aby se vše s koncem pandemie nevrátilo do zajetých kolejí.

Výborný nápad.
Tak třeba na jazyky a tělocvik by mohly děti zůstávat doma.

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. dubna 2020 v 10:10  


Neví někdo, kde je hranice mezi vysokým nasazením učitelů a přetěžování žáků?
V té dnešní překotně zavirované době...

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. dubna 2020 v 11:43  


Hele, pytlici nemají sílu reagovat na všechny ta desaterní perly.
Uznávají svoji intelektuální porážku. To se fakt nedá...

Silvie A. řekl(a)...
3. dubna 2020 v 13:23  

Mnoho mailů, učitelova smrt!

To poukazuje na reálný a závažný problém. Ale nechápu, jak tohle vyřeší jakási bájná "sjednocená a stanovená jedna hlavní komunikační platforma".
Těch zpráv prostě je a bude mnoho a IMO e-mail dává lepší možnosti nežli jiné komunikační prostředky, jak to obrovské množství zpráv zorganizovat.

Petr Portwyn řekl(a)...
3. dubna 2020 v 13:42  

Učitelé dnes pracují s velkým nasazením a zaslouží si za to obdiv celé společnosti.

Ehm... to jako myslíte ty zkostnatělé učitele, jak jich většina učí špatně a naprosté zbytečnosti?

Petr Portwyn řekl(a)...
3. dubna 2020 v 13:44  

Neví někdo, kde je hranice mezi vysokým nasazením učitelů a přetěžování žáků?

To je jednoduché. Učitel musí volat žákům, povzbuzovat je, vysvětlovat jim, že nic nemusí dělat, a kupovat jim kytary.
Ovšem nesmí jim dát žádnou práci, to by bylo přetěžování a (cit.) "šílenství". Všechno musí dělat sám. Žáci jsou vysíleni!

Tajný Učitel řekl(a)...
3. dubna 2020 v 13:59  

To nejhlavnější pro ředitele je, aby v době nedostatku příležitostí k byrokratické buzeraci, nějakou tu zaškrtávací dotazníkovou bejkárnu na učitele vymysleli.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. dubna 2020 v 14:00  

Páč jinak by se mohlo ukázat, že jsou ve škole potřební jak mrtvýmu kabát.

Silvie A. řekl(a)...
3. dubna 2020 v 14:47  

Od ředitele by měla vyjít snaha o sjednocení a stanovení ...

Na to má kvalifikaci a schopnosti málokterý ředitel. Na druhé straně teď budou ředitelé pod silným tlakem, aby právě takovéhle (a mnohé další) hovadiny páchali. Obávám se, že některé školy čeká dost hororové období. Všichni budou učit online, všichni budou online spolupracovat.

Zajímavá je role školních ajťáků v nadcházejícím hororovém období. I když ajťák dobře rozumí výpočetní technice, není zaručeno, že také chápe potřeby školy a potřeby učitelů. A že bude schopen (schopna?) činit správná koncepční rozhodnutí týkající se celé školy.

tyrjir řekl(a)...
3. dubna 2020 v 15:02  

CO SPOLEČNÉHO MÁ MOKOBUKO A ŘEDITELSKÉ EDUDESATERO EDUINU?

Mokobuko bylo dvanáct principů přijatých v roce 1961 na XXII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a postupně se k němu přihlásila většina komunistických a dělnických marxistických stran, tu československou nevyjímaje...

O něco podobného se předtím snažil v roce 1958 východoněmecký představitel Walter Ulbricht:

1) trvale se zasazovat o mezinárodní solidaritu dělnické třídy a všech pracujících a nezlomný svazek všech socialistických zemí
2) milovat svou vlast a být vždy připraven ze všech sil a všemi schopnostmi hájit dělnickou a rolnickou moc
3) pomáhat v boji proti vykořisťování člověka člověkem
4) vykonávat dobré činy pro socialismus, protože socialismus je cesta k lepšímu životu všech pracujících
5) při budování socialismu jednat v duchu vzájemné pomoci a přátelské spolupráce, respektovat kolektiv a přijímat kritiku
6) chránit a rozmnožovat všelidové vlastnictví
7) neustále usilovat o zlepšení svých výkonů, být šetrný a upevňovat socialistickou pracovní disciplínu
8) vychovávat ze svých dětí v duchu míru a socialismu všestranně vzdělané, charakterově pevné a tělesně zdatné lidi
9) žít čistě a spořádaně a respektovat svou rodinu
10) být solidární s národy bojujícími za národní osvobození a nezávislost


Tohle stupidní Ubrichtovo Desatero vyšumělo i v tehdejších totalitních médiích NDR a během dvou let se tam o něm přestalo zcela psát....

https://zpravy.tiscali.cz/nerozkrades-budes-milovat-socialismus-a-makat-pro-nej-315623


EDUin si, koukám, se všemi ředitelkami a řediteli škol "po soudružsku" (tj. bez projeveného zájmu druhé strany) potykal dost prostoduchým způsobem. Tohle jeho podle mne vlezle rádoby mentorské či možná rádoby mojžíšovské tykání, myslím, celkovou "chudokrevnost" toho ředitelského EDUdesatera jen zvýrazňuje.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. dubna 2020 v 15:03  

EDUin si, koukám, se všemi ředitelkami a řediteli škol "po soudružsku" (tj. bez projeveného zájmu druhé strany) potykal dost prostoduchým způsobem. Tohle jeho podle mne vlezle rádoby mentorské či možná rádoby mojžíšovské tykání celkovou "chudokrevnost" toho ředitelského EDUdesatera jen zvýrazňuje.

Petr Jordán řekl(a)...
3. dubna 2020 v 17:33  

Viz
Na to má kvalifikaci a schopnosti málokterý ředitel. Na druhé straně teď budou ředitelé pod silným tlakem, aby právě takovéhle (a mnohé další) hovadiny páchali. Obávám se, že některé školy čeká dost hororové období. Všichni budou učit online, všichni budou online spolupracovat.

Zajímavá je role školních ajťáků v nadcházejícím hororovém období. I když ajťák dobře rozumí výpočetní technice, není zaručeno, že také chápe potřeby školy a potřeby učitelů. A že bude schopen (schopna?) činit správná koncepční rozhodnutí týkající se celé školy.


Dobrý den, máte pravdu, jsem ředitel školy a zároveň ajťák. Takže digitalizace školy probíhala u nás cca 7 let. Nyní jen více intenzivněji námi běžně používané nástroje využíváme a doplňujeme lehce něco navíc. I tak je to pochopitelně náročnější než při běžné výuce - pro všechny - učitele, rodiče a žáky. I když jsem byli připraveni dobře technicky, daleko více to zahýbe psychikou - na což nebyl připravován nikdo.
Již krátce po mém nástupu do funkce ředitele jsme prozíravě opustili do té doby nejvíce používaný školní informační systém v republice. Používáme jiný, jehož funkcionality jsme každý rok postupně více využívali a přidávali. Zejména skvělá je velmi dobře propracovaná i mobilní aplikace.
Nebudu někoho hanit, ani vychvalovat, ale důležité je nyní používat to, na co byl celý uč. sbor, žáci a rodiče naučení před nouzovým stavem. Nejhorší situaci zažívají školy, ve kterých byla tato oblast na okraji zájmu. Nyní se vyrojilo strašně moc rádobyradílků a SW firem, se snahou urvat ze situace co nejvíce.
Všem v počáteční fázi stresu, ale i euforie z nových nástrojů uniká spoustu věcí, které by se měly dělat dlouhodobě a systémově. Po opadnutí "korony" bude zajímavé sledovat počet možných případů, buď o porušení autorských práv či naopak porušení práv z hlediska GDPR.
A také jak se ke všemu stavěl ministr školství a co řekne a udělá potom.
Řada věcí byla vhodných, něco se vůbec neřešilo a za něco špatného budou školy pykat potom.
V dané chvíli je důležité zdraví lidí, ...a doma tekoucí voda, zapnutá elektřina, fungující internet jako hlavní informační kanál a přísun potravin. S ostatním se lidé vždy nějak srovnají.
Jsem optimista, ptoto si myslím, že přijímačky 9-ťáci letos zvládnou, i když s větším stresem. Vysvědčení rozdáme ve škole v červnu a po příměstských táborech o prázdninách vykročíme v září do dalšího školního roku s chutí a očekáváním dalších výzev!

Určitě nám tato zkušenost více dá, než vezme!
A je zbytečné plýtvání časem a energií chytat někoho za slovo, co je nyní správné a co ne, "po bitvě bude každý generál".

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. dubna 2020 v 17:47  

je zbytečné plýtvání časem a energií chytat někoho za slovo

Za hloupé slovo chytati je povinnost, prostěěě!
Bez ohledu na čas a energii. Hloupé slovo se rozlézá, pomnožuje se a bytní...

tyrjir řekl(a)...
3. dubna 2020 v 18:42  

Ministr školství by asi nejlépe udělal, kdyby si posvítil na prachmizernou informační a komunikační úroveň ministerských stránek. Něco tak stupidně hloupě nefunkčního po obsahové, formální, technické a komunikační stránce se podle mne jinde (ani u ostatních ministerstev) jen tak nevidí.

Až mu to bude dobře fungovat v MŠMT, pak teprve to podle mne může se ctí vnucovat školám.

J.Týř

Silvie A. řekl(a)...
3. dubna 2020 v 19:20  

Pane Jordán, znáte názor všech vašich učitelů na váš informační systém? Pokud ano, je názor všech přibližně stejný?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.