AŘG kritizuje nový zákon: Maturitu by mohli dostat i propadlíci

úterý 31. března 2020 ·

Parlament narychlo schválil zákon, který upravuje maturitní zkoušky pro případ, že by se středoškoláci nevrátili do tříd do 1. června. Pak by se maturity nekonaly a studenti by ji získali automaticky na základě známek z posledních tří vysvědčení. Zákon pamatuje i na repetenty, ale poněkud nejasnou větou, která dala některým naději získat zářijovou maturitu za nic. Ministerstvo školství to odmítá. Tématu se věnuje on-line deník Aktuálně.Renata Schejbalová (repro ČT)
Sporná pasáž Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který po poslancích schválili 25. dubna i senátoři, zní: "V případě, že se do 1. června 2020 nevrátí středoškoláci zpět do škol, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy obor s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku. A také ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce."

A právě v poslední větě "a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce" vidí například ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová problém. "Platí to i pro podzimní období, takže jak se to dostane na veřejnost, tak se všechny davy těch, kdo u maturity v posledních pěti letech neuspěli, přihlásí k podzimnímu termínu, aby dostali maturitu."... 

Jiní odborníci na vzdělávání na rozhodnutí zákonodárců nevidí nic špatného a alternativní výklad odmítají. S touto "maturitou zdarma" podle nich nešlo nijak spekulovat, přihláška k jarnímu termínu musela být podaná do 1. prosince 2019. "Nařízení se týká lidí, kteří se hlásili na zkoušku a nevěděli, že bude situace taková, jaká je. Teď se již samozřejmě přihlásit nelze, takže bych to neviděla nijak dramaticky," říká šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová.


Celý text naleznete zde

65 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. března 2020 v 10:08  

Maturitu by mohli dostat i propadlíci

Konečně to přišlo!
Každý, ale doopravdy každý má nárok na úspěch.
A maturita je úspěchem životním. Jinak nešťastník skončí na pracovním úřadu doživotně.
Bez ohledu na skutečnost, že ze země prchají zahraniční dělníci a jen tak se nevrátí.
Kdo by se dřel za těch pár šupů...

krtek řekl(a)...
31. března 2020 v 11:14  

Já vím, že bazíruju na maličkostech, ale co tam budou mít za známku ti, co to udělali darem?

Karel Lippmann řekl(a)...
31. března 2020 v 11:37  

Představitele ASČ (nejen) velice trápí riziko, že by někdo mohl dostat maturitu nezaslouženě. Nikdy jsem si ale nevšiml, že by je přinejmenším stejně trápilo to, za co se maturita vlastně dostává. Zda je to "spravedlivé" vůči vzdělání, potažmo všem maturantům.

L.snirch řekl(a)...
31. března 2020 v 13:39  

Smysluplná analýza toho, co má ověřovat maturita, se neudělala ani dopředu, ani za 9 let fungování. Podle toho to vypadá.
To ale opravdu nikoho netrápí (krom ministra Plagy o tom dlouho nikdo nemluvil).

Ondřej Šteffl řekl(a)...
31. března 2020 v 14:45  

Mnoho lidí "velice trápí riziko (1), že by někdo mohl dostat maturitu nezaslouženě." Takhle pregnantně formulované, se nabízí otázka, koho trápí riziko (2), že by někdo mohl NEdostat maturitu nezaslouženě. A pak je třeba porovnat škody spojené s riziky (1) a (2). Rád bych, kdyby mi někdo vysvětlil, v čem že jsou ty škody ad (1).

Jana Karvaiová řekl(a)...
31. března 2020 v 16:24  

Bravo Krtek!
Přesná trefa do černého.

Oldřich Botlík řekl(a)...
31. března 2020 v 16:33  

V souvislosti s maturitou, případně její společnou částí, se každý rok diskutuje o nejméně čtyřech druzích „trápení“. Ponechám pro jednoduchost prvním dvěma pořadovým číslům význam, který jim dal O. Šteffl.

(1) Nezasloužené složení maturity
(2) Nezasloužené NEsložení maturity
(3) Nevhodné pojetí společné části maturitní zkoušky
(4) Nároky na školy a organizační zmatky

Budu-li nyní zmiňovat jen jednotlivce, pak bodem (1) se asi nejčastěji vůbec, až fanaticky, zabývají J. Kostečka, J. Soukal a V. Stanzel. Bodem (2) se asi nejčastěji zabývá O. Botlík – jeden takový případ je také v současné době předmětem správní žaloby maturanta na MŠMT. Na rozhodnutí soudu čeká už od srpna. O bodu (3) psali v této diskusi K. Lippmann a L. Šnirch. Psali o něm mnohokrát i při jiných příležitostech také mj. J. Lukáš, V. Valíková, O. Šteffl nebo O. Botlík. K bodu (4) se pravidelně kriticky vyjadřují mj. ředitelé škol, často v souvislosti s hodnocením písemných prací. Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se -- výčet měl být spíše ilustrativním připomenutím.

Také mně připadají body (2) až (4) mnohem závažnější než bod (1). Především však nechápu, proč Asociace ředitelů gymnázií, která spuštění molochu státní maturity výrazně napomohla, v tuto chvíli nemlčí. Gymnazistům sice pojetí maturitních testů ČJL a M také škodí, ale až na zcela ojedinělé výjimky jim státní maturita nebrání v odmaturování. Protože testy jsou pojaty tak, aby vyhovovaly především jim.

Kolik ředitelů gymnázií AŘG vlastně sdružuje? Nezaregistroval jsem – až na bod (4) – z řad ředitelů gymnázií na státní maturitu žádné stížnosti. PROČ bod (1) po celou dobu leží na srdci hlavně jejich asociaci, i když se jich a jejich žáků prakticky netýká?

V původním článku na Aktuálně.cz je ještě jedna podivná pasáž.

Směrodatný je však v této věci výklad ministerstva školství. To pro Aktuálně.cz upřesňuje, že ze zákona vyplývá, že zvláštní úprava se vztahuje pouze na ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky.

Velmi mi to připomíná každoroční dohady nad odbytým zadáním některé testové úlohy. Pokud MŠMT nenapsalo návrh zákonné úpravy dostatečně jasně, nemá už k němu co dodávat. Pro žáky i pro školy je závazné to, co Parlament schválil, a případný výklad sporného ustanovení přísluší jedině a pouze soudu.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. března 2020 v 18:22  

"Rád bych, kdyby mi někdo vysvětlil, v čem že jsou ty škody ad (1)."

Škody napáchané chybou (1) jsou podobně neměřitelné, jako škody napáchané chybou (2). Otázkou je, zda dotyčný věří jednomu, či druhému směru kauzálního působení. Zda dotyčný věří tomu, že když nezaměstnanost lidí se základním vzděláním je devětkrát vyšší, než nezaměstnanost lidí s vysokoškolským vzděláním, tak stačí rozdat všem vysokoškolské diplomy, nebo zda naopak věří tomu, že to dosažené vzdělání signalizuje nějakou míru schopnosti projít nějakým systémem ověřování a vzdělávání a to je ten skutečný skrytý faktor určující schopnost poskytovat služby, po kterých je koupěschopná poptávka.

Finové už zjistili, že platí druhá možnost. Neomezovali přístup k vysokoškolskému vzdělání a zjistili, že jim dramaticky roste míra nezaměstnanosti vysokoškoláků. Tak to zase omezili. Proces vzdělávání není a nemá být o tom, že každý bude super univerzální a bude mít tak všeobecné vzdělání, že se rychle adaptuje na cokoliv. Schopnost adaptace lze rozvíjet, ale jen omezeně. V zásadních rysech je vrozená a velmi úzce souvisí se schopností chápat svět a jeho fungování. A protože platí princip Ricardovy komparativní výhody, je proces vzdělávání určitou optimalizací zdrojů, při níž každý by se měl specializovat na to, v čem právě má onu komparativní výhodu. No a když někdo neumí u maturity spočítat soustavu dvou lineárních rovnic, tak je téměř jisté, že komparativní výhodu v analytickém myšlení mít asi nebude. Kdo má v čem komparativní výhodu v praxi nelze úplně snadno měřit, ale naštěstí lidé sami brzy poznají, co jim jde lépe, než ostatním a co hůře a tak se tak nějak sami nasměrují. Pak ale existuje nějaká skupina lidí, kterým prostě ta sebereflexe chybí, nebo jsou uměle drženi v představě, že existuje možnost, že jsou ve všem lepší a tito pak potřebují tu zpětnou vazbu dostat externě. V zásadě nedostatek zpětné vazby mnohým lidem právě zabraňuje v tom, se nasměrovat do těch činností, v nichž mají komparativní výhodu a zbytečně ztrácejí čas nějakými Potěmkinovými vesnicemi. O tom to, dle mého, celé je. Rozdat to všem, protože když všichni umí "víc", tak se všichni musíme mít "líp", je naprostá hloupost, která snad může napadnout jen jedince, jehož analytické schopnosti zatuhly někde na sčítání přirozených čísel. Ta úloha je ve skutečnosti constrained optimization a tam prostá maximalizace prostě nefunguje. Ostatně o tom je celá ekonomie.

Oldřich Botlík řekl(a)...
31. března 2020 v 18:43  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Oldřich Botlík řekl(a)...
31. března 2020 v 18:59  

Pak ale existuje nějaká skupina lidí, kterým prostě ta sebereflexe chybí, nebo jsou uměle drženi v představě, že existuje možnost, že jsou ve všem lepší a tito pak potřebují tu zpětnou vazbu dostat externě.

Autor tohoto výroku do zmíněné skupiny nejspíš patří. Současně je příkladem toho, že maturita, dokonce ani vysokoškolský diplom, takovou externí zpětnou vazbu nemusejí vždy poskytnout.

A o to právě jde. Namísto státní maturity je u nás nutné zavést poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení pro další vzdělávací dráhu od lidí, jimž mohou důvěřovat. A to jak při výběru středního vzdělávání, tak při jeho ukončování.

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. března 2020 v 19:16  

nutné zavést poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení

To jakože by třeba pytlikům důvěryhodný odborník poradil, co pytliky baví?

Josef Soukal řekl(a)...
31. března 2020 v 19:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Oldřich Botlík řekl(a)...
31. března 2020 v 19:24  

To jakože by třeba pytlikům důvěryhodný odborník poradil, co pytliky baví?

Ne.

Josef Soukal řekl(a)...
31. března 2020 v 23:09  

Co se týče (anti)maturitního fanatismu, je O. Botlík kandidátem na speciální cenu. Nebýt jeho militantních výpadů a výpadů jemu podobných, ušetřili bychom si jenom na učitelských webech stovky komentářů.
Především je ale třeba připomenout, že celá maturitní diskuse je "cinknutá". Zejména kvůli pochybné, ale mediálně a mocensky vlivné lobby se jednak neřeší fundamentální maturitní problém, jímž je masifikace středoškolského studia, jednak paradoxně věnuje pozornost výhradně té části maturitní zkoušky, která a) je nejlépe metodicky připravená, b) je v hodnocení objektivní a spravedlivá ke všem a poskytuje maturantům efektivní možnost prověřit kvalitu hodnocení, c) prokazatelně přinesla vzdělávání pozitivní impulzy, d) přináší věrohodná maturitní data. Neplatí to o všech jejích částech stejně, ale principiálně ano. Školní část zkoušky není schopna naplnit ani elementární maturitní funkci, tj. funkci certifikační. Odpůrci státní maturity staví svoji oponenturu na velmi vágních argumentech, resp. zásadní argumenty ignorují (viz ministerské zdůvodnění loňského návrhu novely školského zákona), a především nejsou schopni navrhnout reálnou, diskutovatelnou alternativu.
Ve světle těchto faktů a po parlamentním posvěcení je diskuse o dalším Plagově zmetku vskutku už jen akademická, byť důsledky, zejména etické, pocítíme tak či onak všichni.

Nicka Pytlik řekl(a)...
1. dubna 2020 v 0:45  

Ne

Tak s pytliky se už nepočítá. To ale bolí!
Když teď v důchodu budou mít hafo času...

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 2:04  

"A o to právě jde. Namísto státní maturity je u nás nutné zavést poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení pro další vzdělávací dráhu od lidí, jimž mohou důvěřovat. A to jak při výběru středního vzdělávání, tak při jeho ukončování."

Já volím tu státní maturitu. Doporučovat si můžete co chcete komu chcete. Těším se na ty nové, progresivní metody ověřování toho, komu je možné důvěřovat. Dříve to bylo dáno právě těmi certifikacemi, státnicemi, atestacemi. Po novu to asi bude sebedeklarací a drzým čelem.

Pan Botlík, jako obvykle, nepochopil vůbec nic. Černobílá televize prostě barevně hrát nebude...

Oldřich Botlík řekl(a)...
1. dubna 2020 v 7:57  

Především je ale třeba připomenout, že celá maturitní diskuse je "cinknutá". (Josef Soukal)

Až doteď jsem pokládal za nejvýmluvnější příklad významu hebrejského slova chucpe jednání člověka, který zavraždil oba své rodiče a u soudu uvádí jako polehčující okolnost, že je oboustranný sirotek.

Tenhle příklad ovšem překonal právě Josef Soukal. Docela nedávno se na jednom webu rozběhla diskuse pod jeho vlastním článkem, jemu se nelíbila, a tak požádal o její smazání. Administrátor webu přání Josefa Soukala vyhověl – i ke své vlastní ostudě. Když se diskutující divili, kam diskuse zmizela, potvrdil to administrátor veřejně.

Konstatování Josefa Soukala, předsedy Asociace češtinářů a člena Národního kabinetu Český jazyk a literatura, že maturitní diskuse je "cinknutá", je proto dokonalé chucpe.

Karel Lippmann řekl(a)...
1. dubna 2020 v 8:44  

"Černobílá televize prostě barevně hrát nebude..."

Jsou lidé (blednu před nimi závistí), kteří se dívají na barevnou televize a vidí jen ideální, ostré geometrické tvary a čísla. Zkrátka krásný nový svět, jistá pravda a její druhá strana - nekonečná, absolutní krása! A protože mají tento zcela výjimečný kognitivní dar, náleží jim zcela zaslouženě právo měřit kognitivní schopnosti druhých. Centrálně. Aby jejich výjimečnost nebyla kontaminována zákeřnou a poctivosti prostou nedokonalostí. Ještě obdivuhodnější je to u češtinářů. Ti mají navíc zcela mimořádně vyvinutý smysl pro přesný výklad vágního jazyka a intuitivní literární prožitek. Proto mají i právo mazat příspěvky, které jejich kvalit nejsou hodny. Proč by se za to měli stydět?

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 9:43  

Chtěla jsem se ohradit proti tvrzení, že "celá maturitní diskuse je cinknutá", ale... neudělám to. Vysvětlím.

SUČJL se pere s novou maturitou od roku 20012 (já od roku 2010) a zatím nás to stálo krev, pot, slzy, mě jedno pracovní místo. Za případný návrat slohu a literatury do škol rozhodně žádné finanční odměny nedostaneme. Poděkují nám snad jen spisovatelé, kteří nesnáší rozbory svých děl a kteří jsou ze školních četeb vyřazováni. Ve Spisovatelském nebi. A ti češtináři, kteří svobodu dokážou ocenit.

Naopak protistrana se zjevně bojí, že by mohla přijít o finance za opravování slohů, poradenské práce, odměny za tvorbu úloh, pracovních listů... a také o moc.

Tedy musím s panem Soukalem souhlasit - ano, češtinářská diskuse o nové maturitě je od začátku cinknutá. Kvůli tomu balíku peněz, který se cpe do nedomyšleného projektu.

Podle sebe soudím tebe...


Silvie A. řekl(a)...
1. dubna 2020 v 9:45  

u češtinářů. Ti (...) Proto mají i právo mazat příspěvky, které jejich kvalit nejsou hodny.

Ten, kdo maže příspěvky, které nelichotí panu Lippmannovi, je češtinář?

Lenka Pokorná řekl(a)...
1. dubna 2020 v 10:49  

"A o to právě jde. Namísto státní maturity je u nás nutné zavést poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení pro další vzdělávací dráhu od lidí, jimž mohou důvěřovat. A to jak při výběru středního vzdělávání, tak při jeho ukončování."

On si snad někdo myslí, že toto poradenství neexistuje? Na základních školách je zabezpečováno výchovnými poradci, a ani jednotliví učitelé jistě nezavřou rodičům a žákům dveře před nosem, když budou chtít v této věci poradit. Výchovní poradci organizují exkurze do podniků a výjezdy na úřady práce, kde mají na výběr povolání pro děti speciální programy. Střední školy pořádají dny otevřených dveří, kde se žáci mohou seznámit nejen s prostředím šoly, ale i s obsahem jednotlivých vzdělávacích oborů. S tím se mj. žáci mohou seznamovat i na internetových stránkách škol, což s nimi navíc dělají i učitelé, protože jednou z oblastí pracovních činností je volba povolání.

A mohu všechny ujistit, že je to v době maturitománie a slabých populačních ročníků všechno houby platné, děti a ani většina rodičů na rady moc nedají, střední školy, které nabíraji na maturtní obory i žáky, o nichž ví, že budou mít zákonitě problémy, jim bohužel nahrávají, no a důsledkem toho všeho jsou pak problémy celé řady žáků při maturitě.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 11:16  

"A protože mají tento zcela výjimečný kognitivní dar, náleží jim zcela zaslouženě právo měřit kognitivní schopnosti druhých."

To není proto, že mají kognitivní dar. Kdo dal vám právo učit studenty? Je to právo absolutní, platné vždy a za všech okolností? A proč? Máte nějaký výjimečný kognitivní dar? Škola není sekta, ani církev.

To víte, že žádné hodnocení není bezchybné. Z toho ovšem nevyplývá, že všechna hodnocení jsou si rovna. Mnohokrát jsme ukazovali výhody a nevýhody high stakes testů a také probírali, že komplexní hodnocení by mělo obsahovat složku standardizovanou i nestandardizovanou.

Lidé od pradávna používají jisté mechanismy vzdělávání. Například že ti, kteří něco umí, učí ty, kteří ještě danou věc neumí a nikoliv naopak. Tuto inovaci přináší až ultramoderní a ultraliberální originální přístup některých věrozvěstů nových zítřků.

Pravda, v moderním inovativním aktivistickém světě se rozdíly v tom, co kdo umí, stírají, protože co kdo umí, se neověřuje - vše je otázkou sebehodnocení, sebeprezentace a nanejvýše pak vhledu vůdců sekt, kteří určí deklarací, kdo je jak věrohodný a komu lze věřit a důvěřovat (viz výše vyjádření Botlíka).

Pochopitelně, když ověřuji, jak kdo nějakou látku zvládl, mohu pak hodnocené podle nějaké ověřovací míry uspořádat a někdo holt skončí nahoře, někdo dole a někdo pod čárou. Ultraliberálním a ultralevicovým utopistům se pochopitelně toto nelíbí (z důvodů, které nebudu rozebírat), ale o tom je zkrátka fungování lidské společnosti. Život se skládá z řetězce voleb a výběrů z různých možností. Nikdy to není tak, že si všichni mohou zvolit stejně. Žijeme v reálném světě s omezenými zdroji.

Karel Lippmann řekl(a)...
1. dubna 2020 v 11:23  

Paní Silvie, jak jste na tohle přišla? Patrně nečtete zrovna moc pozorně. A já jsem se někdy se někdy podílel na mazání příspěvků, které mi nelichotí? Navíc z tohoto hlediska žádný příspěvek neposuzuji. To mi takto jen nepodloženě podsouváte.

Karel Lippmann řekl(a)...
1. dubna 2020 v 11:24  

Omlouvám se za dvojí "někdy".

Karel Lippmann řekl(a)...
1. dubna 2020 v 11:58  

Pane Doležele, omlouvám se, že s Vámi opět o věcných otázkách vzdělání diskutovat nebudu. Je předem jasné, jak by to skončilo. Jen Vás (spíše čtenáře) upozorním, že mluvíte-li o sektě, tak se dost nešetrně dotýkáte názorově Vám blízkých třech členů ASČ i některých zde diskutujících. Bůh suď, proč mi, pravda ne jmenovitě a na Vás až podezřele neagresivně, vysvětlujete, kdo jsou to "moderní inovativní aktivisté" či "ultraliberální a ultralevicové utopisté", já do takové kategorie rozhodně nepatřím, z ničeho, co jsem kdy napsal, to ani nepatrně nevyplývá. Ale lidé se sektářskými sklony rádi škatulkují názory druhých, dle své potřeby si je "upravují" a vůbec je nezajímá, zda "škatulka", do které je šoupli, alespoň trochu "sedí", zda má vůbec něco společného s realitou. A ve skutečnosti "kvalitou" své sektářské demagogie přímo otevírají brány dokořán těm, které tolik nemají rádi. Jedna nesmiřitelná krajnost totiž jen plodí druhou, stejně nesmiřitelnou krajnost. Nebo zprůměrovaný, nic neřešící hybrid (např. současnou maturitu)

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 12:20  

Pane Lippmanne, nebylo snad článku, který byste publikoval, v němž byste neškatulkoval. Neustále cítíte potřebu rozškatulkovávat rozum na různé části, potřebu oddělovat od sebe různé typy světů (geometrický, reálný, svět idejí, svět mechanický, kauzální a různé jiné světy). Jste to především vy, kdo cítí potřebu neustále svět rozdělovat a škatulkovat jeho poznání na "karteziánské" a "komeniánské", na pozitivistické a nepozitivistické. To jsou všechno škatulky.

Já proti ústnímu zkoušení nic nemám. Zkoušejte si své interpretace uměleckých textů. Vy byste se rád viděl jako někdo, kdo sjednocuje, kdo vnímá více různých složek nahlížení na svět, kdo je univerzálně vzdělán. Ale ve skutečnosti, a probírali jsme to mnohokrát, jste sám tím sektářem a fachidiotem, který propaguje jeden pohled a ostatní se snaží zadupat - byť verbálně stále propaguje sjednocující princip. Mnohokrát jsme si prošli tím, že vy nechcete, aby všichni studovali matematiku. Vy chcete, aby studovali vaši verzi matematiky, která je ale čistě rozšířením subjektivních interpretačních mechanismů. Snad pamatujete váš výčet otázek, jimiž by se měli žáci zabývat v hodinách matematiky. Já, naproti tomu, vám vaše interpretace nechci brát. Jen mi občas přišly hodně plytké, ale to není obecný odsudek interpretací, to je spíše odsudek vašich konkrétních schopností zpracovávat informace a porozumět jednotlivým "nečeštinářským" tématům.

Nemyslím si, že zrovna vy byste byl typickým inovativním aktivistou. Vás tipuji spíše na starého dobrého ultrakonzervativního křesťana, který ale zatuhnul někde v sedmnáctém století u Komenského a dožaduje se návratu hodně starých "pravd" a představ. Nic proti tomu, ale je to jen jeden velmi úzký, fachidiotský pohled na svět. Jste to vy, kdo propaguje tu nesmiřitelnou krajnost. Opakuji - nemám nic proti tomu, abyste si u školních maturit zkoušel třeba výplody poetického rozumu. Vedle toho ale stojí a má stát standardizovaný test ověřující exaktně a objektivně, co z RVP daný žák ovládá a co nikoliv. Jak si své subjektivní a subjektem omezené hodnocení pak dokážete obhájit a jak zajistíte, že jste ve svém hodnocení spravedlivý a v čase konzistentní, to už je na vás.

Karel Lippmann řekl(a)...
1. dubna 2020 v 12:58  

Tak teď už jste to zase Vy, pane Doležele. Už jsem se lekl. Takže jen dvě věty, více by byla ztráta času a přílišné pohrdání sebou samým.
S tím "škatulkováním" rozumu a světů a "zadupáváním" jiných pohledů jste totálně mimo realitu, stejně tak je totálně mimo realitu Vaše hloupé tipování (z obojího pak plynou Vaše stejně hloupé a nenávistné závěry).

Petr Portwyn řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:04  

Jak psala paní Pokorná,
poradenství dávno existuje - je to školní psycholog, kariérový poradce, ale především jeho učitelé. Žák chodí devět let do školy. Za tu dobu ho učitelé poznají mnohokrát lépe, než jej pozná expert, jehož hlavní kvalifikací je členství v nějaké ministrem oblíbené organizaci.
Ten žák dotává prakticky denně zpětnou vazbu ve formě známek, neformálního hodnocení učitelem a porovnání sebe sama se spolužáky. Stejné informace dostávají rodiče.
Jasně že dávat "doporučení" by byl skvělý kšeft; o to taky jde, pochopitelně. Ovšem efekt by byl prachmizerný... a odpovědnost dotyčných agentur nulová. Navíc dost reálně hrozí, že by si počínaly stejně, jako některé z "psychologických poraden" - prostě by rodičům říkaly to, co rodiče chtějí slyšet. Náš zákazník, náš pán.

Maturita je normální certifikační zkouška, stejně jako ten x-krát uvedený řidičák.

Bývaly doby, kdy rodiče i žáci sami dokázali dost přesně odhadnout, na co dotyčný má. Ovšem tehdy ještě po expertech nebylo ani slechu ani vidu.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:19  

Pane Portwyne, dělám ve čtyřiapadesáti s jedním okem řidičák, proto mohu srovnávat.

Teorie i jízdy jsou zaměřené na velmi potřebné znalosti a dovednosti, bez nichž se řidič skutečně neobejde. Jsou pro bezpečnost na silnici nezbytné.

Ústní maturita z češtiny i slohy jsou v tuto chvíli nastaveny tak, že se bez jejich absolvování člověk v životě bez problémů obejde. Nebo si myslíte, že literárněvědné analýzy dvaceti náhodných knih a recept na palačinky jsou nezbytné pro fungování v životě?

Oldřich Botlík řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:23  

Jak psala paní Pokorná,
poradenství dávno existuje - je to školní psycholog, kariérový poradce, ale především jeho učitelé.


Psal jsem o ... "poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení pro další vzdělávací dráhu od lidí, jimž mohou důvěřovat".

K vám, pane Špíno, případně k paní Pokorné, bych nepřišel ani s píchlým kolem. Natož s dítětem.

Petr Portwyn řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:25  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:27  

Paní Valíková,
ale no tak :) Při Vaší inteligenci víte, že jsem mluvil o certifikační povaze, nikoli náplni zkoušky.
Pro mne je maturita ukázkou, že absolvent je schopen splnit zadaný úkol určité intelektové obtížnosti. Pro Vás to možná nic neznamená, pro mne ano.
Kdybych byl zaměstnavatelem a měl bych vybírat "na dálku" (bez jiných kritérií) mezi dvěma lidmi, jeden by měl maturitu na normální SŠ a druhý osvědčení, že na alternativním ústavu měl hezké portfolio, tak vezmu prvního. Pravda, to v případě, že bych nepodnikal v neziskovkách nebo v jiném showbussinesu.

Jinak řidičák jsem taky dělal jako dospělý. Oči mám obě, je mi líto, že se nemohu plně vcítit do vaší těžké životní situace.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:30  

Pane Portwyne,

to není no tak. Certifikační zkouška má být smysluplná, v opačném případě je kontraproduktivní.

Krade čas, peníze a devalvuje svůj vlastní význam.

Petr Portwyn řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:34  

Paní Valíková,
ještě jednou - nemíním zde diskutovat o náplni MZ, a už vůbec ne o náplni MZ z ČJL. Omlouvám se.
Ideologa máte na této diskuzi také, to bude lepší pokec, než se mnou... a je to slušný diskutér, na rozdíl ode mne :o)

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:42  

Jistě, chcete hovořit pouze o formě. O splnění certifikátu.

Ale formu, jak známo, má naplňovat obsah.

Takže opakuji - řidičák a maturitu z čjl srovnávat nelze. V jednom případě je obsah nezbytný pro orientaci na silnici, ve druhém případě je obsah zcela zbytný pro orientaci v životě.

Pěkný den.

Petr Portwyn řekl(a)...
1. dubna 2020 v 13:54  

Já si nemyslím, že maturita je certifikátem orientace v životě. Vlastně si ani nedokážu představit zkoušku, která by tohle certifikovat mohla.
Podle mne maturita certifikuje schopnost na určité úrovni zvládnout daný typ úkolů vyžadujících jisté intelektuální úsilí. Nic více, nic méně.

O obsahu nemá smysl diskutovat, když obsahu maturity z ČJL nerozumím. Vím však, že názory jsou různé - tj. že Vy představujete pouze jeden, poměrně vyhraněný pohled na obsah MZ z ČJL. Kdo má pravdu, nerozliším; dokážu pouze pozorovat projev účastníků sporu a udělat si jistý názor o jejich osobnostech. O odborné stránce věci mi to ale valnou informaci nepřináší.

I Vám pěkný den.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 14:12  

Můžete si to přece nastudovat, pane Portwyne. Novamaturita.cz. Své blogy, respektive rubriku Škola a maturita, Vám necpu, považujete můj názor za vyhraněný.:)

Nicméně odpůrci SM nejsou jednolitá masa. SUČJL nechce šmahem zrušit celý "certifikát". Nechť si stát ponechá testy, slohy a ústí ať vrátí školám. Říkáme osm let.

Ale pro jednou i testy oželíme :).

Pěkný den.

Josef Soukal řekl(a)...
1. dubna 2020 v 14:22  

Ne že by mě překvapila ta "argumentační smršť" ze strany mých oponentů nebo třeba míra trapnosti p. Botlíka, který už dlouho trpí komplexem ASČ (Soukal atd.); pak si chudák ani nevšimne, že se ze mne pokouší udělat cenzora, a přitom si MUSÍ DÁVAT POZOR, ABY NEZMÍNIL JMÉNO WEBU, na kterém jsem se údajně měl dopustit čehosi špatného. (Pro informaci: Nešlo o potlačování jiných názorů, ty ostatně diskutující vzápětí mohli bez omezení šířit u jiných příspěvků, pouze o to, že jsem u příspěvku s názvem Poznámky a doporučení ke školnímu seznamu literárních děl chtěl udržet diskusi věcnou, nepřecházející k úplně jiným tématům, což se ale ukázalo být nemožné.)
Ale nemůžu se nevyslovit k p. Valíkové, která (S)PROSTĚ LŽE:
Moc dobře totiž z předchozích diskusí ví, že moje spolupráce s Cermatem prakticky skončila se založením ASČ v r. 2012. V ASČ jsou i tací, kteří s Cermatem nespolupracovali nikdy.
Co se týče moci, pak ta se s námi nebavila a nebaví (stejně jako s valnou většinou odborných a učitelských sdružení či institucí) a argumenty ignoruje - to je zřejmě stav, který kolegyně považuje za standardní a vyhovující. A byla to p. Valíková, kdo v diskusi přímo odmítla vytvářet metodické zázemí adekvátní státní maturitě v případě, že by prošla ministerská novela. Ano, jde o moc - o to, dělat si vše čistě podle sebe, bez možnosti efektivní kontroly a bez ohledu na to, co má maturitní zkouška splňovat z hlediska státu, který je v principu primárně zodpovědný za nastavování a naplňování vzdělávacích cílů.

I tohle všechno ukazuje, že a hlavně PROČ JE DISKUSE O MATURITĚ ZÁMĚRNĚ MANIPULOVANÁ.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 14:38  

Pane Soukale, pokud jsou mé diskusní příspěvky zmanipulované, doložte, to, prosím. Konkrétně.

Kdo mnou, respektive Společností učitelů ČJL, manipuluje?

Karel Lippmann řekl(a)...
1. dubna 2020 v 15:20  


Paní kolegyně Valíková,

pan Soukal nikdy nelže. On jen vždy lépe ví, co si myslí ti druzí, co a jak dělají a co by zákeřně udělali, kdyby se jim dopřál prostor. Je jejich svědomím.

Mne jenom mrzí, že nám ty své čiré pravdy nikdy konkrétně nepředvede. On je totiž přímo ztělesněním věcné diskuse. Až do toho mazání.

Alespoň mám pane Soukale věcně vysvětlete, jak je to s tou vágností, resp. exaktností skutečnosti a jí odpovídajících jazyků, jak s optimalizací jejich pravdivosti, které veličiny ověřuje současná maturita, jak si je její části rozdělily, k jakému ucelenému výsledku se tak dospívá, k čemu je žákům (všem) prospěšný a jak se případně nakládá v našich předmětech s fuzzy logikou. A jak s tím vším současná maturita nakládá. Prosím. Prosím.

Jinak nemohu zahnat, ač se o to usilovně snažím, podezření, že se jen neobratně pokoušíte o manipulaci. Vaše bojovnost bez patřičné výzbroje a za každou cenu je pro někoho možná obdivuhodná. Není už pro Vás ale její cena přece jen příliš vysoká?

Lenka Pokorná řekl(a)...
1. dubna 2020 v 16:07  

"K vám, pane Špíno, případně k paní Pokorné, bych nepřišel ani s píchlým kolem. Natož s dítětem."

Pane Komárku, divím se, že příspěvek pana Botlíka, v němž si vůči mé osobě dovolil tento osobní výpad, nebyl doposud smazán. Ale klidně ho tu nechte, já myslím, že vypovídá svoje nejen o Botlíkovi, slovo pan se mi nějak příčí napsat, ale i o Vás.

Jiří Lukáš řekl(a)...
1. dubna 2020 v 16:34  

Josef Soukal: bez možnosti efektivní kontroly

Efektivně kontrolovat, kontrolovat a odstraňovat! Ano, myslím, že kdekdo ví, že tohle je jádrem smýšlení spolku Asociace češtinářů, alespoň podle toho, jak se prezentuje jeho předseda Josef Soukal.

Je to jádrem jeho maturitního smýšlení – odstraňovat prostřednictvím státní maturity z češtiny z řad nositelů maturitního vysvědčení tisíce lidí, protože přece my víme, že jinak se nevyřeší „fundamentální maturitní problém, jímž je masifikace středoškolského studia“.

A je to také jádrem postoje k veřejné diskuzi – odstraňovat nepohodlné názory, protože přece právě my víme, co znamená „udržet diskusi věcnou“.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 17:16  

Znovu se ptám pana Soukala, kdo mnou manipuluje? Konkrétně, prosím.

Michal Komárek řekl(a)...
1. dubna 2020 v 18:54  

Paní Pokorná, jako pravidelná diskutující na ČŠ jistě víte, že některé "výměny" mezi stálými zkušenými diskutujícími, pokud obsahují také věcné argumenty, "pouštím" na hranu slušné diskuse. A také jistě víte, že nejde o jednostranné výpady pana Botlíka vůči Vám. V diskusi pod jeho textem, který byl na ČŠ publikován 18. února, jste se do něj pustila velice tvrdě. Vaše výpady v diskusi také zůstaly...

Neboli: Pokud se snažíte vyvolat dojem, že nechávám panu Botlíkovi větší prostor, zkreslujete.

Lenka Pokorná řekl(a)...
1. dubna 2020 v 19:10  

"Jak psala paní Pokorná,
poradenství dávno existuje - je to školní psycholog, kariérový poradce, ale především jeho učitelé.

Psal jsem o ... "poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení pro další vzdělávací dráhu od lidí, jimž mohou důvěřovat".

K vám, pane Špíno, případně k paní Pokorné, bych nepřišel ani s píchlým kolem. Natož s dítětem."

Mohl byste mi ujasnit, která část Botlíkova příspěvku je věcným argumentem?

První odstavec je v podstatě kombinace citace z mého přípěvku a z Portwynova příspěvku.

Druhá část je citace z jeho příspěvku. A touto citací Botlík v návaznosti na odstavec první urazil všechny školní psychology, kariérní poradce a učitele.

Třetí odstavec už není nic jiného než sprostý osobní útok.

Michal Komárek řekl(a)...
1. dubna 2020 v 19:12  

Psal jsem "výměny" a měl jsem na mysli více vzájemných reakcí. Několikrát jsem to už v různých diskusích vysvětloval, tak jsem měl za to, že je to srozumitelné. Omlouvám se, pokud nebylo...

Lenka Pokorná řekl(a)...
1. dubna 2020 v 19:20  

Ne, není to srozumitelné, protože můj původní příspěvek byl věcný a reakce Botlíka nepřiměřeně sprostá, a to nejen vůči mně, ale vůči všem učitelům.

Michal Komárek řekl(a)...
1. dubna 2020 v 19:24  

Dobře, paní Pokorná, vnímám, že je to pro Vás nesrozumitelné. Obávám se, že se dál nedostaneme. Pokračování v této diskusi postrádá smysl. děkuji.

Josef Soukal řekl(a)...
1. dubna 2020 v 20:08  

Věnoval jsem několik minut komentářům pod tímhle příspěvkem a své oponenty už mám jen jeden vzkaz: Svět není jen destrukce a napadání; stojí na něčem úplně jiném:

http://blog.aktualne.cz/blogy/josef-soukal.php?itemid=36358

Silvie A. řekl(a)...
1. dubna 2020 v 20:21  

Probíhá MZ-UZ z ČJL na všech školách přibližně stejně? Na stejné úrovni? Lze to předpokládat s rozumnou pravděpodobností? To je můj dotaz na paní Valíkovou, případně na další češtináře.

L.snirch řekl(a)...
1. dubna 2020 v 20:28  

Ne.
Jak by taky mohlo, že?
Ale podle stejně nesmyslných pravidel.
Taková pěkná Potěmkinova vesnice plná byrokracie.
A studenti už dávno znají řešení, jak se vlk nažere a koza zůstane celá.
Tak je to správné, tak to být, že.

Oldřich Botlík řekl(a)...
1. dubna 2020 v 20:46  

Lenka Pokorná (panu Komárkovi) k mému příspěvku z 13:23:

Mohl byste mi ujasnit, která část Botlíkova příspěvku je věcným argumentem?
První odstavec je v podstatě kombinace citace z mého přípěvku a z Portwynova příspěvku.
Druhá část je citace z jeho příspěvku. A touto citací Botlík v návaznosti na odstavec první urazil všechny školní psychology, kariérní poradce a učitele.
Třetí odstavec už není nic jiného než sprostý osobní útok.


Tak naposledy, paní Pokorná. Už jednou jsem vám napsal, že o diskusi s vámi ani trochu nestojím, a svůj postoj nemám důvod měnit. Původně jste reagovala na můj komentář, v němž jsem psal o ... "poradenství pro žáky, jehož prostřednictvím se jim dostane kvalitních doporučení pro další vzdělávací dráhu od lidí, jimž mohou důvěřovat".

Ani zdaleka si nemyslím, že by šlo o urážku školních psychologů, kariérních poradců a učitelů, natož všech. To jen demagogové vašeho formátu používají podobné zobecňující zkratky. Poradenství, o němž jsem psal, je služba, jejíž funkčnost je zásadním způsobem podmíněna důvěrou klienta v poskytovatele.

Sama jste ostatně napsala: mohu všechny ujistit, že je to [poradenství] v době maturitománie a slabých populačních ročníků všechno houby platné, děti a ani většina rodičů na rady moc nedají, ... Kdybych byl stejný demagog jako vy, napsal bych, že jste urazila všechny děti a většinu rodičů. Naštěstí nejsem a ani moje tvrzení neobsahovalo žádnou generalizaci: prostě potřebujeme poradenský systém, v němž klienti mohou důvěřovat těm, kteří jim radí. To, že podle vás "je všechno houby platné", si vysvětluji jednak nízkou kvalitou poskytovaných služeb, jednak nedostatkem důvěry na straně klientů. Jsem přitom dalek generalizování: například mojí starší dceři poradili její středoškolští učitelé skvěle – oborem, který na jejich radu vystudovala, je i 10 let po promoci nadšená.

A sprostý osobní útok? Ale houby! Jen jsem dal najevo, že pan Špína a vy byste jako poradci moji důvěru určitě neměli. Ani při opravě píchlého kola, ani při rozhodování o další vzdělávací dráze mých dětí. Vzhledem k vaší nechápavosti a aroganci pana Špíny ("Za tu dobu učitelé poznají žáka mnohokrát lépe, než jej pozná expert, jehož hlavní kvalifikací je členství v nějaké ministrem oblíbené organizaci.") to pokládám za zcela odpovídající úroveň odpovědi. A to se ani trochu necítím být cílem jeho hloupého výpadu.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 20:58  

Pan Soukal obhajuje obhajobu neobhajitelného slovy: "Svět není jen destrukce a napadání; stojí na něčem úplně jiném:..."

Nebo jinak, nedestruujte blbost, neboť svět není jen destrukce....
Ženiální.

Lenka Pokorná řekl(a)...
1. dubna 2020 v 21:09  

Nezlobte se na mne pane Botlíku, ale jste trapný. A nevykrucujte se, takto osobně jste urazil už celou řadu lidí, kteří si se Vám dovolili oponovat. Nejsem ani první, ani poslední.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 21:53  

Tajnej, ne-kom-bi-no-vat. Mohlo by se jim vymknout poslední kolečko.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 21:57  

"Poradenství, o němž jsem psal, je služba, jejíž funkčnost je zásadním způsobem podmíněna důvěrou klienta v poskytovatele."

Samozřejmě. Ze všeho nejdůležitější, je věřit. Zejména poskytovateli. Nejde o to, jestli vám ta televize funguje. Důležité je, že věříte poskytovateli. A pochopitelně, že za tuto důvěru patřičně zaplatíte. To teprve vytváří tu pravou důvěru. A co si zaplatíte, to budete mít, vážení.

Děkujeme, Mistře.

Jiří Lukáš řekl(a)...
1. dubna 2020 v 21:58  

Josef Soukal: Svět není jen destrukce a napadání; stojí na něčem úplně jiném

To si taky myslím. A asi všichni tady. Zároveň si ale myslím – a věřím, že mnozí tady taky –, že chucpe, o němž hovořil pan Botlík v této diskuzi v 7.57, se tím pozitivní věcí nestane, spíš naopak vynikne.

To, čeho se to Soukalovo chucpe týká, je cesta destrukce veřejné diskuze. A ten náš svět, život v této zemi, opravdu „stojí na něčem úplně jiném“. Konstruktivní by bylo, kdyby se dotyčný konečně omluvil – lidský svět totiž stojí mj. na cti lidí.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2020 v 22:08  

"Je to jádrem jeho maturitního smýšlení – odstraňovat prostřednictvím státní maturity z češtiny z řad nositelů maturitního vysvědčení tisíce lidí, protože přece my víme, že jinak se nevyřeší „fundamentální maturitní problém, jímž je masifikace středoškolského studia“."

A co má být? Jasně, že blbeček, který se neumí vyjadřovat ani na úrovni čtvrté třídy základní školy maturitu mít nemá.

Pokud se vám maturitní požadavky nelíbí, založte si vlastní certifikaci a ověřujte si v ní, co uznáte za vhodné. Pokud chcete působit ve veřejném školství financovaném z veřejných peněz, budete se muset podřídit představě většiny.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 23:06  

Pro Silvii A:
"Probíhá MZ-UZ z ČJL na všech školách přibližně stejně? Na stejné úrovni? Lze to předpokládat s rozumnou pravděpodobností? To je můj dotaz na paní Valíkovou, případně na další češtináře."

Upřímně - nevím. každý učitel je jiný, každý vede zkoušku po svém. Někteří rezignovali a jedou podle předepsané struktury, někteří jsou opravdu aktivní, přejímají i slovník a hledají ty metonymie a synekdochy v překladech, někteří se snaží ten jízdní řád polidštit. Jak řekla moje nejmenovaná kamarádka - já si s tou ústní nějak poradím, abychom se se studenty nezbláznili, ale nesmím tam mít kontrolu či agilního předsedu. Prostě jako za totáče.

Také se školy různí co se četby týče - ale ani ta nejlepší nenacpe do seznamu všechny autory a hlavně všechna díla. Ale především mnohde vznikají ty povinné četby, které z velké části určuje šéf kabinetu, respektive "duch všeobecného povědomí o jistých knihách".

Nejsem předseda, nesedím u komisí. Také jsem pár let, od sjednocení četby 2015, na arcigu nesměla maturovat, stihla jsem sama SM jen dvakrát. Ale chodila jsem se dívat, maturovaly mi děti, mluvím s kolegy. Učňáky systém zbytečně zatěžuje, gymply táhne dolů.

Stačí takto?

Veronika Valíková řekl(a)...
1. dubna 2020 v 23:08  

Také se školy různí, co se četby týče... uff, vykoukané oko z classroomu. :)

Silvie A. řekl(a)...
1. dubna 2020 v 23:10  

ve veřejném školství financovaném z veřejných peněz, budete se muset podřídit představě většiny

Ve skutečnosti se ale podřizujeme představě, kterou kdosi prosadil díky lhostejnosti většiny. Pane Doležel, IMO to není totéž.

Silvie A. řekl(a)...
1. dubna 2020 v 23:21  

Upřímně - nevím

Děkuji za upřímnost. Nejspíš to neví nikdo. Doufám, že chápete, že v takové situaci je váš odkaz na Novamaturita.cz irelevantní.

Na školách probíhá v rámci MZ-UZ z ČJL cosi neznámého. Pravděpodobně na každé škole unikátní. Dle na vlastní oči spatřeného je to horor, který má se vzděláním málo společného.

Čím že to argumentují zastánci MZ-UZ z ČJL ?

Jiří Lukáš řekl(a)...
1. dubna 2020 v 23:23  

P. Doležel: Pokud chcete působit ve veřejném školství financovaném z veřejných peněz, budete se muset podřídit představě většiny.


Vy jste, pane Doležele, myslím takovej trochu chytrolín, ne? To je přece jasný, to, co píšete! Současná maturita se mně nelíbí a už deset let se – stejně jako spousta dalších učitelů – podřizuju „představě většiny“. No a teď, po těch deseti letech, to vypadá, že od příštího roku se mně snad ta maturita bude líbit víc, těm, komu se teď líbí, tak těm naopak míň a „představě většiny“ se budou podřizovat oni. Tak to zkrátka je.

Robert Čapek řekl(a)...
2. dubna 2020 v 2:03  

Předseda Soukal a pozitivní? Nedalo mi to, a začetl jsme se do jím odkazovaného blogu. A je hezké, že chválí výrobu roušek. A pak jsme se začetl do věty: "Nemalá část učitelů se bleskurychle – až to zavilým kritikům tuzemského školství na chvíli vzalo dech – dokázala adaptovat na jiné formy výuky a také se vyvarovat nerozumného zatěžování žáků."

Ano, já jsem zavilý kritik - ovšem žádný dech mi učitelé nevzali. Protože na počet těch, kteří i nyní učí dobře, připadl větší díl druhých, kteří dělají opak, než v růžovém světě Soukalově, kde prý se podařilo "vyvarovat nerozumného zatěžování žáků". Protože každému rozumnému člověku je už zřejmé, že právě toto se obecně příliš nepodařilo a výhružky mnohých učitelů o pětkách, okamžitém zkoušení a oznamování sociálce a policii jsou jen plesnivou jahodou na tom zkaženém poháru hojné mizerné online výuky.

Ale pokud bude předseda Soukal hledat příklady pěkných rozhlasových pořadů, je to o 1000% lepší než to, co píše obvykle. Za to karanténě díky!

Tajný Učitel řekl(a)...
2. dubna 2020 v 8:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.