Robert Plaga: Pojďme si přiznat, že něco je odpřednášeno frontální výukou a že žák to okamžitě zapomíná, nepoužívá to.

pondělí 3. února 2020 ·

„Z šetření České školní inspekce vyplývá, že obsah, který nyní v RVP je, často nebývá odučen. A když už odučen je, není dostatek času na jeho procvičování. Proto teze Strategie 2030+ hovoří o tom, že bychom měli redukovat učivo. A samozřejmě už jsou – a také budou – hlasy tvrdící, že už se zase snižuje laťka. Pojďme si přiznat, že v tuto chvíli je něco odpřednášeno frontální výukou a že student nebo žák to okamžitě zapomíná, nepoužívá to. Pojďme se férově pobavit o tom, co je jádro, které musí vstřebat každý student,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny ministr školství Robert Plaga.Robert Plaga (msmt.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Česká školní inspekce varuje před situací v chudých regionech, jako jsou Karlovarsko, Ústecko či Moravskoslezský kraj. Spousta učitelů je tam bez kvalifikace, neumějí pracovat s chudšími a znevýhodněnými žáky, studenti dokonce zaostávají ve výuce za „bohatšími“ regiony. Vznikne speciální program pro pomoc školám v těchto regionech? 

I podle mezinárodních šetření je rozdíl mezi testovanými dětmi v Praze a v těchto krajích až dva stupně, tedy dva školní roky. To je naprosto šílené. Jak jsem již uvedl, jedna ze dvou prioritních oblastí zmiňované Strategie 2030+ spočívá v proměně obsahu vzdělávání. Cílem té druhé priority je srovnání přístupu ke vzdělání a kvality vzdělání v České republice.

Ve školství se čím dál tím víc rozevírají sociální nůžky. Jak proti tomu chcete bojovat? 

Je smutným faktem české vzdělávací soustavy, že máme poměrně vysoké procento replikace sociálního statusu, tedy že děti kopírují kariéry včetně vzdělání své rodiče. To znamená, že vysokoškoláci můžou být relativně v klidu, protože s vysokou mírou pravděpodobnosti budou replikovat ve svém dítěti vysokoškoláka. Ale například Karlovarsko má extrémní podíl lidí se základním vzděláním. Což ve svém důsledku znamená, že se tam nikdy nevyužije potenciál regionu. Děti tam neprorazí skleněný strop, nedostanou se k vyšší úrovni vzdělání, než dosáhli jejich předci. Samozřejmě primární impulz je v rodině, my se však musíme snažit stavět co nejméně překážek do dalších stupňů vzdělávání.


Celý text naleznete v Lidových novinách

18 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...
3. února 2020 v 8:40  

"Pojďme si přiznat, že v tuto chvíli je něco odpřednášeno frontální výukou a že student nebo žák to okamžitě zapomíná, nepoužívá to."

A jak s tim souvisi ocekavane vystupy RVP?

Je smutným faktem české vzdělávací soustavy, že máme poměrně vysoké procento replikatoru hloupych myslenek…

tyrjir řekl(a)...
3. února 2020 v 8:58  

PROČ MINISTR ŠKOLSTVÍ NEDĚLÁ, CO MÁ, A ZABÝVÁ SE PODRUŽNOSTMI?

Ve čtvrtek 30. února 2020 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR interpelován předseda vlády ve věci neexistence Národního programu vzdělávání:

Pan premiér se ve své odpovědi na interpelaci podle mého názoru dost nehorázně vyhnul odpovědi na upozornění, že aktivisticky vytvářená státní Strategie vzdělávání 2030+ nesplňuje zákonné požadavky na Národní program vzdělávání, který má podle školského zákona být projednán a schválen v Parlamentu České republiky. Podotýkám, že Programové prohlášení vlády slíbilo Revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy, ale ta byla ministerstvem školství svévolně zrušena. Interpelant uvedl, že pan premiér slíbil vytvořit Národní program vzdělávání do roku 2019 a nestalo se to. Pan premiér na to odpověděl, že má teď jiné starosti a že se interpelant má obrátit s žádostí o vysvětlení třeba na Kateřinu Valachovou. Kde to vlastně jsme? V suverénním státu, kde Parlament kontroluje vládu, anebo v babišovsko-valachovském SliboFertu, kde neplatí školský zákon, Programové prohlášení vlády a ani slovo premiéra?

Všímáte si, vážení přátelé české školy, že ministr školství se řádně nevěnuje tomu, co má především dělat (Národní vzdělávací program, Revize RVP, financování školství včetně vybavení škol a platů učitelů) a namísto toho se zabývá podružnostmi, které jsou v kompetenci učitelů (formy a metody výuky). Myslíte si, že tahle nehoráznost našemu MŠMT a Vládě České republiky projde v Parlamentu?

Pane Komárku, mohl byste prosím v České škole zveřejnit tu poslaneckou interpelaci a odpovědi pana premiéra?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. února 2020 v 9:51  

Oprava: Ve čtvrtek 30. ledna 2020 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR interpelován předseda vlády ve věci neexistence Národního programu vzdělávání....

tyrjir řekl(a)...
3. února 2020 v 12:22  

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ, Poslanecká sněmovna 30.1.2020 - od 1.22 h záznamu

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

L. Bartoň: Vláda má ze zákona povinnost vypracovat Národní program vzdělávání(NPV). Premiér se zavázal NPV předložit do konce roku 2019. Nestalo se. Proč?

A. Babiš: NPV tu chybí od r. 2004 (tímto zákonem zanikly osnovy a začaly platit RPV). Nikdo z ministrů ho neudělal. Ministr Plaga už odpověděl, že zákonem určená podoba NPV je již neaktuální, neboť NPV měl být dřív než RVP. To se nestalo (Buzková) a tak už 10 let ho nahrazují RVP. Stalo se tak proto, že tzv. Bílá kniha rozvoje školství byla tehdy chápána jako náhrada NPV. Současná vláda vytváří státní Strategii vzdělávání 2030+, která obsahuje jeho hlavní cíle, čímž přejímá úlohu NPV. Revize RVP proběhne v návaznosti na tuto strategii. Strategii vytváří MŠMT ve spolupráci s odborníky, učiteli i zaměstnavateli. Tvorba NPV by vedla k velmi obecnému dokumentu, který by odrážel Strategii 2030+. Z tohoto důvodu lze uvažovat o změně školského zákona v části, kde je NPV.

L. Bartoň: RVP jsou v jiném paragrafu školského zákona než NPV, který je v paragrafu 3. Závěr je tedy jasný. Vláda opět nesplnila, co měla podle zákona udělat, nechce se jí do toho a tak radši by ten NPV zrušila?. Rozdíl mezi NPV a tou Strategiií je, že Národní program vzdělávání by musel projít oběma komorami Parlamentu ale ta Strategie nikoliv.

A. Babiš: Právě přišla K. Valachová. Jděte s ní na kafe, ona vám to vysvětlí. Já řeším koronavir - Čiňani sem nebudou létat, mluvil jsem už i s tím naším studentem...

Dva policisté našli mrtvolu před Kinem a psali zápis. "Jaké i/y se píše ve slově Kino?" ptal se ten píšící. "Víš, že taky nevím? Tak pojď, odtáhneme ho před Tabák" odvětil ten druhý.

DAJÍ SI UČITELÉ, RODIČE, ZŘIZOVATELÉ ŠKOL A POSLANCI A SENÁTOŘI LÍBIT TAK SMĚŠNÝ AKTIVISMUS, JAKÝ NÁM PRÁVĚ MŠMT A VLÁDA ČR PŘEDVEDLY?
laimes řekl(a)...
3. února 2020 v 12:37  

chádák pan ministr-zjevná oběť frontální výuky

Simona CARCY řekl(a)...
3. února 2020 v 12:48  

Pan ministr přináší objevná moudra zřejmá dvacet let, ale nepřináší řešení. Tak on ani nemůže, ale tým jeho hyperporadců by mohl něco "edu" ze sebe vypotit. Zatím je to bída.

Lenka Pokorná řekl(a)...
3. února 2020 v 13:25  

Já v matematice a fyzice na základní škole odučím, procvičím a stíhám. Žáci, kteří nemají více než 20 % absence v naprosté většině zvládají a ani nemusí psát ty potentěné domácí úkoly. Jistě, někteří za jedna, jiní za dva či za tři, pár z nich i za čtyři, ale tak hold všichni nemají od přírody stejně naděleno, že? Propadlíky bych za skoro 35 let napočítala na prstech jedné ruky průměrného tesaře. Podobně to mají i moji kolegové v jiných předmětech. To jen ČŠI a ministr Plaga si myslí, že když všichni nezvládnou testy NIQES na 67 %, že je všechno špatně. A takto to skutečně po testování před dvěma lty bylo prezentováno. No to tedy nezvládnou, protože v běžném testu se za 70 % dává dvojka a všichni prostě nejhůř dvojkaři být nemůžou. To si to jako Plaga představuje tak, že např. zlomky budeme procvičovat do zblbnutí, až to všichni na nejhůř dvojcli zvládnou, a kvůli tomu nebudeme probírat náročnější učivo? No a pak se budeme poplácávat po ramenou, jak jsme skvělí, protože všichni všechno zvládají. No a pak napíšeme první PISA testy a zjistíme, že jsme kde? Odpovězte si sami. No a pak přijdou děcka na vysoké školy, a zjistí, že jsou kde? Odpovězte si sami. No a pak přijdou děcka do praxe, a zjistí, že jsou kde? Odpovězte si sami.

Jana Maříková řekl(a)...
3. února 2020 v 13:36  

Pan ministr opakuje něco, čemu nerozumí a jen odříkavá to, co do něj nabrífovali Kartous, Šteffl a spol. Ostatně soudím, že ČŠI delenda est. Snížíme úroveň až na tu nejnižší, zrušíme víceletá gymnázia a ti, co se budou chtít něco naučit, budou muset draze platit za soukromé školy. Byznys je připraven.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. února 2020 v 16:43  

Dobrý frontál, t.j. dobrá přednáška bez slajdů, bez udělátek, od učitele k žákovi/studentovi má větší vzdělávací potenciál, než deset inovativních metod splácaných dohromady k progresivnímu modernímu cíli. Merde, nikdy jsem nemyslel, že budu hájit staré dobré osvědčené. Asi stárnu.

tyrjir řekl(a)...
3. února 2020 v 16:53  

PONĚKUD SILNÁ KÁVA: MINISTR ŠKOLSTVÍ A PŘEDSEDA VLÁDY KAŠLOU NA ZÁKONY ČR
aneb
STRPÍ OBČANÉ ČESKA A PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY "AKTIVISMUS" MŠMT A VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY?


Celý ten tzv. kompetenční model výuky a státní Strategie vzdělávání 2030+ jsou podle mého názoru jedna velká užvaněná fraška, v níž hraje neblahou úlohu bezohlednost a nenasytnost politiků při tzv. čerpání dotací EU do hrubě podfinancovaného, zfeminizovaného a hloupostmi sužovaného českého školství. Přípravy na tyto hlouposti (zrušení pedagogických center, zrušení okresních úřadů s převedením zřizovatelství ZŠ pod obce atd. atd.) začaly už před rokem 2000 mj. i v takzvaných předvstupních fondech EU (PHARE apod...). To ale bylo téměř nic proti tomu, co vypuklo v r. 2004, kdy jsme do té EU s nadějí vstoupili a začali jsme neuváženě čerpat tzv. strukturální fondy EU v tzv. systémových vzdělávacích projektech...

Co se od té doby se školstvím stalo? Školským zákonem z roku 2004 byly zrušeny osnovy a nahrazeny nefunkčními a užvaněnými RVP, aniž by byl vypracován tímto zákonem určený Národní vzdělávací program. V roce 2008 už bylo všem rozumným lidem jasné, že jde o velký průšvih:

Viz např.

Prof. Petr Piťha - Velká iluze českého školství
http://gis.fzp.ujep.cz/?q=prof-petr-pi-ha-velka-iluze-ceskeho-kolstvi
https://stolzova.deml.cz/view.php?cisloclanku=2008041701
http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/konf-cd/data/ostatni/pitha2.pdf

Učitelé před tím nesmyslem ohnuli hřbet nebo radši odcházeli ze škol. Někdy v roce 2010 vznikl Eduin a netrvalo dlouho, než přišla inkluze a pokus o zvlčilý Kariérní řád.

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html


Tornádo KAT a vládní jaderný výbuch
TŘI EPICENTRA VLÁDNÍHO JADERNÉHO VÝBUCHU VE ŠKOLSTVÍ - STAV 2019-06
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html#comment-8349347150208421795

Kde jsme teď?

AKTIVISTICKÁ DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE, NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY A HŘBET PŘED NÍ OHNUL UŽ I PŘEDSEDA VLÁDY

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ, Poslanecká sněmovna 30.1.2020 - od 1.22 h záznamu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/kvalita-efektivita-vzdelavani.html

Tomáš Zatloukal: Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/tomas-zatloukal-nedivme-se-ze-vyuka.html

Stanislav Štech: Magické legislativní zkratky ministerstva školství
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-magicke-legislativni.html

Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/od-ledna-pod-novym-nazvem-narodni.html

OPERACE SE NEZDAŘILA - ZE DVOU VZDĚLÁVACÍCH VZNIKLO JEDNO PEDAGOGICKÉ SLEPÉ STŘEVO MŠMT
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-firemni-fuze-na.html

Tu interpelaci by, myslím, měli poslanci podat znovu a mnohem důsledněji vyzvat MŠMT a pana premiéra k zodpovědnosti a dodržování zákonů a Programového prohlášení vlády. Nepomůže-li prostá interpelace, má Parlament i další možnosti, jak upomenout MŠMT a Vládu, že osud českého školství se "u kafe" neřeší a aby nebrali zákony České republiky a osud školství na lehkou váhu.

Té úlohy by se měl a mohl ujmout školský výbor Poslanecké sněmovny. Ten ale, pokud vím, nemá od vyloučení V. Klause ml. z ODS už téměř rok předsedu. Co s tím? Kdo a jak se toho ujme?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. února 2020 v 22:25  

Robert Plaga: Pojďme si přiznat, že něco je odpřednášeno frontální výukou a že žák to okamžitě zapomíná, nepoužívá to.

Občané a členové Parlamentu: Pojďme si přiznat, že něco je deklarováno v zákonech a v Programovaném prohlášení vlády a že ministr školství a předseda vlády to téměř okamžitě zapomínají, neplní to.

Unknown řekl(a)...
4. února 2020 v 10:34  

Asi jsem výjimka potvrzující pravidlo - za mých časů jiná než frontální výuka nebyla a hle - spoustu věcí si ze školy pamatuji! Pokud tedy tak tomu je, jak tvrdí ministr, zrušme všechny univerzity, na kterých jsou přednášky, vždyť jsou absolutně neefektivní!

laimes řekl(a)...
4. února 2020 v 10:40  

úroveň klesá,z gymplů jsou základky a mšmt (vláda) stále brzdí rozvoj
soukromého školství.pokud bychom tu měli tak 1/4 soukr škol teprve pak by se začala ukazovat mizerná efektivita škol státních a vhazování peněz do černé díry školství

Lenka Pokorná řekl(a)...
4. února 2020 v 15:53  

Jéžišíkriste!!! Vzpamatujte se, zatímco státní školy jakž takž drží svou úroveň (procento nezmaturovaných se po podzimním termínu v roce 2018 pohybovalo kolem 17 %), úroveň soukromýc škol je katastrofální (procento nezmaturovaných je v průměru skoro 30 %). A v PISA testech je v popředí Finsko, kde soukromé školství v podstatě neexistuje. Státní školy jsou možná oproto soukromým méně efektní, ale rozhodně jsou efektivnější.

Ivo Mádr řekl(a)...
4. února 2020 v 19:57  

Jak je vidět, tak se chystá redukce výstupů z RVP a potažmo redukce učiva. Vrabci na střeše povídali, že v některých předmětech to může být až o 50%.

Petr Portwyn řekl(a)...
4. února 2020 v 21:13  

Takže z ministra školství se stal aktivista, který do médií chrlí jeden osvícený rozhovor za druhým.
Jenže studentští aktivisté a jejich sympatizanti s plackami na batozích ANO stejně volit nebudou, tak blbí zas nejsou, aby si nespojili premiéra a jeho partaj... Takže školství se poj*be ještě víc a skutečného účelu se stejně nedosáhne.

tyrjir řekl(a)...
5. února 2020 v 19:41  

Jsem názoru, že to, co se ve školství děje (viz výše uvedená argumentace) má některé znaky tzv. systematické korupce:

Stadium systematické korupce

Většinou se jedná o korupci s velkými zisky a často je předmětem skandalizace. Využívá velkého počtu úředníků, prostředníků a podnikatelů, je vytvářena vysoce postavenými úředníky státní správy, kteří mají dobrý přehled o možných (i nelegálních) příležitostech ve vládních agenturách a vědí, jak jich využít a zneužít. Tyto praktiky jsou přímým narušením právního řádu, ale na rozdíl od systémové korupce, pokud jsou delikventi odstraněni, je výrazně snížen rozsah korupce. Mnoho reformních snah o nápravu není systematických – jedná se pouze o soubor politických manipulací ke zklidnění znepokojené veřejnosti...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
6. února 2020 v 22:43  

KAM A PROČ CHODÍ MINISTR ŠKOLSTVÍ "NA ŠVESTKY" ?

Neschopnost či neochota MŠMT řádně zajistit kvalitní výuku (například Revizi RVP) a neschopnost účelně a účinně organizovat tzv. státní maturity je všeobecně známá věc. Ty maturity jsou jen vrchol ledovce ministerské neschopnosti. Přístup k těmto záležitostem,, který zvolil ministr Plaga, je podle mne v některých ohledech trestuhodně nezodpovědný a jsem názoru, že by mu to Parlament České republiky měl dát jasně najevo.


Viz například:

PROČ MINISTR ŠKOLSTVÍ NEDĚLÁ, CO MÁ, A ZABÝVÁ SE PODRUŽNOSTMI?

PONĚKUD SILNÁ KÁVA: MINISTR ŠKOLSTVÍ A PŘEDSEDA VLÁDY KAŠLOU NA ZÁKONY ČR
aneb
STRPÍ OBČANÉ ČESKA A PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY "AKTIVISMUS" MŠMT A VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY?

DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE, NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY A HŘBET PŘED NÍ OHNUL UŽ I PŘEDSEDA VLÁDY

JSOU TZV. EVROPSKÉ RÁMCE ODBORNÁ ANEBO SPÍŠ POLITICKÁ ROZHODNUTÍ TYPU "PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI"?

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ, Poslanecká sněmovna 30.1.2020 - od 1.22 h záznamu

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

Projde-li ministersko vládní návrh na zrušení státní maturity Poslaneckou sněmovnou, není jisté, že projde Senátem Parlamentu ČR. Docela bych panu ministrovi přál, aby se vzpamatoval a vydržel nám nejen třeba do letošních švestek, ale spolu s vládou i do těch příštích. K tomu si dovoluji panu ministrovi doporučit, aby nechodil "na švestky" především jen k nezodpovědným aktivistům a neignoroval přitom rozumné názory a požadavky učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol, rodičů a zaměstnavatelů a veřejný zájem České republiky na kvalitním vzdělávání. Pokud to ministr školství neudělá, je mi ho sice líto, ale MŠMT by si, myslím, zasloužilo lepšího ministra.

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.