Je tu klíčový rok změn českého školství. Co ho zásadně zmodernizuje?

pátek 7. února 2020 ·

„Podle ministra Plagy by se klíčový dokument vzdělávání pro následujících deset let - Strategie 2030 - neměl vnucovat všem, ale měla by se zajistit podpora těm, kdo o ni mají zájem. "Důležitá nyní bude implementační fáze - co, kdo, do kdy a za kolik," říká v reportáži deníku Aktuálně, která se kromě Strategie 2030 týká dalších zásadních změn ve školství.Zavedení Strategie do škol bude její nejobtížnější fází i podle dalších odborníků na vzdělávání. "Dobrých vzdělávacích strategií již bylo napsáno za posledních 25 let opravdu hodně. Problém přichází v momentě jejich přenosu do škol. To už záleží na učitelích a ředitelích," říká Bob Kartouz, konzultant společnosti EDUin. "Je na ministerstvu školství, aby Strategii a její přínos dokázalo učitelům i ředitelům vysvětlit natolik, že ji vezmou za své a sami ji začnou naplňovat," dodává.


Celý text naleznete zde

15 komentářů:

Jiri V. řekl(a)...
7. února 2020 v 11:09  

"Zmiňuje také, že pro mnohé matikáře je stále mantrou Běloun, tedy autor dnes již legendární sbírky matematických úloh. Jenže František Běloun působil jako metodik výuky matematiky od roku 1954 do roku 1976…" Co se změnilo v matematice od roku 76? Platí jiné zákony? Proč Běloun ne a Hejný jo?

Jiri Janecek řekl(a)...
7. února 2020 v 12:18  

"Podle ministra Plagy by se klíčový dokument vzdělávání pro následujících deset let - Strategie 2030 - neměl vnucovat všem, ale měla by se zajistit podpora těm, kdo o ni mají zájem."

To nejak nechapu… Nejmenuje se ten dokument nahodou "Hlavni smery vzdelavaci politiky do roku 2030"? Neni to dokument jen a pouze pro MSMT, co udelat a jak upravit prostredi v cele repulbice?


Petr řekl(a)...
7. února 2020 v 13:18  

Nejmenuje.
Není.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. února 2020 v 14:02  

Co se změnilo v matematice od roku 76? Platí jiné zákony? Proč Běloun ne a Hejný jo?
Změnilo se to, že děti z dnešních ZŠ už Bělouna (nebo jinou sbírku srovnatelné náročnosti) prostě nezvládnou. Ale prý to nevadí, protože mají smartphone.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. února 2020 v 14:06  

http://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-hlavni-cile-pripravovane

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Pan Janeček
To nejak nechapu…
A jste si jistý, že to chápe pan ministr?

Ivo Mádr řekl(a)...
7. února 2020 v 19:23  

"Co se změnilo v matematice od roku 76?"

Aktivisté se domnívají, že 1 + 1 v desítkové soustavě a v oboru N se nerovná 2.
Pan Portwyn má pravdu. A nejhorší na tom je, že ty příklady z Bělouna mnohdy nevypočítají ani maturanti na gymnáziu.

E.Kocourek řekl(a)...
8. února 2020 v 10:38  

Je na ministerstvu školství, aby Strategii a její přínos dokázalo učitelům i ředitelům vysvětlit

Sakramentsky náročný úkol. Možná by pro začátek mohlo MŠMT vysvětlit, že nedělá vše pro zničení českého školství. ////

Pavel Doležel řekl(a)...
8. února 2020 v 10:50  

Ano. Čeká nás doslova revoluce. Zase někdo, jako již mnohokrát, vyprodukuje nějaký blábol, který prakticky nemá dopad na nic jiného, než na počet konferencí o něm pořádaných a počet kulatých a hranatých stolů. A možná počet předsedů nejrůznějších bizarních neziskovek a spolků.

tyrjir řekl(a)...
8. února 2020 v 15:12  

DOPORUČENÍ PREMIÉROVI ČESKÉ REPUBLIKY: ZAJDĚTE SI NA KAFE SE SVÝM MINISTREM ŠKOLSTVÍ A PŘÍPADNĚ I S KATEŘINOU VALACHOVOU NEBO MOŽNÁ RADŠI PŘÍMO S B. KARTOUSEM

Zásadní modernizace ani "Kulturní revoluce", o které Eduin, B. Kartous a další aktivisté tak často hovoří, pokud vím, není nikde v zákoně ani v závazných programových dokumentech. Tato fráze se vyskytuje jen a jen ve slovníku aktivistických "progresivistů", kteří se jí snaží na ideologickém a nikoli na odborném základě zmatečně dosahovat svých mnohdy pochybných cílů. Svědčí o tom i rozpory mezi činy a prohlášeními aktivismu podléhajícího ministra školství a jemu nadřízeného předsedy vlády. Například :

Ve čtvrtek 30. února 2020 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR interpelován předseda vlády ve věci neexistence Národního programu vzdělávání:

Pan premiér se ve své odpovědi na interpelaci podle mého názoru dost nehorázně vyhnul odpovědi na upozornění, že aktivisticky vytvářená státní Strategie vzdělávání 2030+ nesplňuje zákonné požadavky na Národní program vzdělávání, který má podle školského zákona být projednán a schválen v Parlamentu České republiky. Podotýkám, že Programové prohlášení vlády slíbilo Revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy, ale ta byla ministerstvem školství svévolně zrušena. Interpelant uvedl, že pan premiér slíbil vytvořit Národní program vzdělávání do roku 2019 a nestalo se to. Pan premiér na to odpověděl, že má teď jiné starosti a že se interpelant má obrátit s žádostí o vysvětlení třeba na Kateřinu Valachovou...


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

Zhruba po týdnu se dovídáme, že "Podle ministra Plagy by se klíčový dokument vzdělávání pro následujících deset let - Strategie 2030 - neměl vnucovat všem, ale měla by se zajistit podpora těm, kdo o ni mají zájem. "Důležitá nyní bude implementační fáze - co, kdo, do kdy a za kolik...". AHA! Tak takhle je to tedy:

1) Ta státní Strategie vzdělávání 2030+ je tedy nezávazný dokument, u kterého
2) ani ministr školství nemá jasno v tom "co, kdo, do kdy a za kolik" v jeho rámci bude dělat.

Dovoluji si doporučit panu předsedovi vlády České republiky, aby si před příštím jednáním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR "zašel na kafe" se svým ministrem školství, případně s Kateřinou Valachovou nebo případně i rovnou s B. Kartousem. Pokud mu tyto osoby nevysvětlí, co je to ta státní Strategie vzdělávání 2O30+, kterou prosazují i jako náhradu Národního programu vzdělávání, nebylo by, myslím, od věci zvážit v rámci Vlády nebo Parlamentu České republiky příslušná nápravná opatření.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
10. února 2020 v 5:51  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
10. února 2020 v 6:02  

Oprava a doplnění ke kávě pro pana předsedu vlády České republiky:

Ve čtvrtek 30. LEDNA 2020 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR interpelován předseda vlády ve věci neexistence Národního programu vzdělávání:

Viz

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ, Poslanecká sněmovna 30.1.2020 - od 1.22 h záznamu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

Viz i

Ziskuchtivé neziskovky

Když do rady městské části Prahy 7 nastoupilo hnutí, byly obecní finance v troskách a komunální majetek téměř celý rozkraden.... Jenže rozpočtem obce s pověřením k výkonu státní správy v přenesené působnosti protékají ze státního rozpočtu k provozovatelům veřejných služeb miliardy... Sáhnout si na ně lze, ale až na úrovni ředitele příslušné organizace. Například školy.

Předchozí vedení radnice, které si na špagátcích jako loutky vodili političtí kmotři... zašantročilo kdeco z obecních peněz a majetku. Na školství a další činnosti, kde obec zřizovatelskou pravomoc, však nesahalo. Nechalo jej v klidu žít. I díky tomu se mimo jiné ze Základní školy Františky Plamínkové, o níž se mezi rodiči na jedné straně a radnicí a neziskovkami na druhé straně, vede nedramatičtější boj, podařilo vybudovat elitní školu s rozšířenou výukou jazyků.

Jenže právě na takové poskytovatele veřejných služeb, jako jsou školy, zaměřily svoji pozornost nevládní neziskové organizace, které svoji činnost financují z dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu. I když jde v součtu o více než 35 miliard, které na dotacích neziskovkám takto přitečou, což v odpovědi na interpelaci místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) přiznal bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), je jim to pořád málo.

Školství je chronicky podfinancované. Což se projevuje zejména v nedostetečných platech kantorů, navzdory neustálému“přidávání“. Učitelé pomalu „vymírají“ a dlouhodobě ze škol odchází. Přesto se z něj již několik let neziskovkám daří vysávat řádově miliardy na různé nesmyslné projekty, jejichž realizace se účastní. Jen inkluze počesku stojí letos stojí více než 7 miliard korun. Další peníze mizí v černých dírách všemožného testování žáků dodávaného externími subjekty jako Scio. A další na přeškolování a doškolování učitelů z různých nesmyslů, které s výukou nemají nic společného...

...Čižinského parta v případě pověření neziskovky EDUin provedením úkonů, které jsou zákonem svěřeny výhradně členům Rady a kvalifikovaným úředníkům Úřadu městské části Praha 7, hranici zákona zcela překročila. Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu je v této oblasti sjednocená. Ve všech případech, kdy soudy rozhodovaly o přenosu veřejné moci na jiný subjekt bez toho, že by zákon takovou možnost připouštěl, bylo „vytunelování“ veřejné správy soudem zrušeno. Lze proto důvodně předpokládat, že pokud by ředitelé či členové školských rad nezákonně konkurzovaných škol, nebo i kterýkoli občan Prahy 7, napadl pověření spolku EDUin organizací výběrového řízení správní žalobou, že by příslušný správní senát městského soudu v Praze zrušil toto nelegální přesunutí veřejné moci na nikým nevolenou partu.


http://www.samizdat2016.cz/2020/02/politicti-kmotri-a-ziskuchtive-neziskovky-najdi-5-rozdilu/?fbclid=IwAR2SgXlP84x-PBovtDKQktpn24r6YhU1Vpzmw9H46z6x4ZtV7GlfccGJn6s

Co myslíte, vážení přátelé České školy, půjde pan premiér "na kafe" i s B. Kartousem? Já myslím, že by mohl. Když mohou státní tajemník a ústřední školní inspektor zasedat ve správní radě nikým nevolené Eduzměny, proč by nemohl jít premiér "na kafe" s mluvčím Eduinu?

https://eduzmena.cz/o-nas/

Petr Portwyn řekl(a)...
10. února 2020 v 8:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
10. února 2020 v 8:21  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
10. února 2020 v 8:23  

Článek se tváří jako obecný, ale je to čisté promo pro materiál EDUinu. Nikdo kromě lidí spjatých s EDUin a ministra Plagy není citován.

Pokud je to tak, jak je článek napsán, tak EDUin de facto řídí ministerstvo školství, resp. jeho budoucí směřování. To ale znamená, že za budoucí vývoj ve školství EDUin nese plnou zodpovědnost.

tyrjir řekl(a)...
10. února 2020 v 16:56  

NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ: CO ŘEKNE PARLAMENT NEBO PŘÍPADNĚ SOUD NA TO, ŽE MINISTR ŠKOLSTVÍ NEPLNÍ ŘÁDNĚ SVÉ POVINNOSTI URČENÉ MU ZÁKONEM A PŘEDSEDA VLÁDY HO PŘITOM "KRYJE"?

Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu je v této oblasti sjednocená. Ve všech případech, kdy soudy rozhodovaly o přenosu veřejné moci na jiný subjekt bez toho, že by zákon takovou možnost připouštěl, bylo „vytunelování“ veřejné správy soudem zrušeno. Lze proto důvodně předpokládat, že pokud by ředitelé či členové školských rad nezákonně konkurzovaných škol, nebo i kterýkoli občan Prahy 7, napadl pověření spolku EDUin organizací výběrového řízení správní žalobou, že by příslušný správní senát městského soudu v Praze zrušil toto nelegální přesunutí veřejné moci na nikým nevolenou partu.

Domnívám se, že výše citovaná judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu "o přenosu veřejné moci na jiný subjekt bez toho, že by zákon takovou možnost připouštěl" je použitelná i na to, jakým způsobem vytváří MŠMT ČR státní Strategii vzdělávání 2030+:

Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu je v této oblasti sjednocená. Ve všech případech, kdy soudy rozhodovaly o přenosu veřejné moci na jiný subjekt bez toho, že by zákon takovou možnost připouštěl, bylo „vytunelování“ veřejné správy soudem zrušeno. Lze proto důvodně předpokládat, že pokud by ředitelé či zřizovatelé škol a další ministerstvem dosud relativně ignorované osoby určené Školským zákonem jako aktéři tvorby Národního programu vzdělávání (paragraf 3), nebo i kterýkoli občan České republiky, napadl v kontextu s tím začlenění státního tajemníka a ústředního školského inspektora do správní rady soukromého spolku Eduzměna správní či jinou žalobou, že by příslušný soud zrušil toto nelegální přesunutí části působnosti představitelů vysokých orgánů veřejné moci do nikým nevolené party.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

EDUZMĚNA = AKCEPTOVANÝ SOUKROMÝ SUPLENT ODPOVĚDNOSTI AKTIVISTICKY PANÁČKUJÍCÍHO MŠMT ČR?
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/nadacni-fond-eduzmena-predstavil-sve.html

VÍTE, KTERÉ MINISTERSTVO JE DNES NEJJEDNODUŠŠÍ ŘÍDIT?
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.
MINISTROVI POSTAČUJE ZAMLČOVAT NESCHOPNOST ČI NEOCHOTU MŠTMT VYKONÁVAT SVÉ POVINNOSTI A DOVOLIT MŠMT SKRÝVAT SE POD STŘECHOU AKTIVISTICKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ.

V současné době by se, myslím, patřilo položit Parlamentu, Vládě a MŠMT tyto otázky znovu a důrazněji. Společně s otázkou, proč tak v důležitých věcech, jaké nastolila Eduzměna, nekonají MŠMT a PedF, jak mají, a do značné míry často jen přicmrndávají (ministrují či ministrantují s druhými houslemi v ruce) soukromým organizacím. Vina za tento stav není na straně těch soukromých organizací. Vina je, myslím především na straně státu, který ten nepořádek v MŠMT dopustil, na straně Pedagogických fakult, které se tomu nepořádku nevědecky přizpůsobily, a na straně občanů včetně učitelů ředitelů a zřizovatelů škol, kteří ho až dosud tolerovali.

http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html


J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.