Registrace na konferenci Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030 byla otevřena

středa 30. října 2019 ·

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 na Magistrátě hl. m. Prahy od 9 do 14 hodin. V rámci programu členové externí expertní skupiny představí jednotlivé kapitoly Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+ a ministr Robert Plaga přiblíží proces přípravy Strategie 2030+ včetně tvorby implementační části a dalších kroků, které nás teprve čekají.Program: 

9,00-9,30 registrace, neformální setkání, pohoštění
9,30-10,00 úvodní slovo pana ministra R. Plagy
10,00-10,15 příprava HSVP (A. Veselý)
10,15-11,00 strategické cíle (A. Veselý, D. Prokop)
11,00-11,45 coffe break / lunch
11,45-12,45 strategické linie (R. Sáblík, I. Stuchlíková, A. Veselý, J. Fischer)
12,45-13,45 diskuze
13,45-14,00 závěrečné slovo (A. Veselý, R. Plaga)

Nutná registrace v on-line formuláři na https://forms.gle/bRE4Pwsfr5UnNpX8A 

 Dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030 bude zveřejněn v pondělí 4.11., aby se s ním veřejnost před konáním konference mohla seznámit.

Z konference bude pořízen audiozáznam.


Zdroj: Edu2030+

15 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
30. října 2019 v 11:06  

Oponentura se nekoná. Jako obvykle. Pak si může každý nadávat jak chce. Do roku 2030 se budeme zaklínat novým dokumentem.

Petr řekl(a)...
30. října 2019 v 12:38  

Pokud jsem správně pochopil kroky ministerstva, tak toto je zatím mezikrok: ten dokument, který bude MŠMT na konferenci prezentovat, má být prozatímní shrnutí diskuze, o kterém se bude dál asi debatovat. Výsledná strategie se od toho asi v lecčems může lišit, záleží na zpětné vazbě. Pokud si všichni řeknou, že už to je napsaný a nemá cenu se k tomu vyjadřovat, tak nepochybně výsledná Strategie v ničem odlišná nebude. Takže pokud máte něco na srdci, využijte příležitost.

tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 12:43  

KDO JSOU POŘADATELÉ A HLAVNÍ AKTÉŘI AKTIVISTICKY ZAKUKLENÉ STRATEGIE 2030+ A KONFERENCE "HLAVNÍ SMĚRY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR 2030" KONANÉ 7.11.2019?

LIST.
7.
Konference Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030
Veřejná · Pořádá Edu2030+


https://www.facebook.com/events/544599069629077/

Ani ne čtyřhodinová "konference" (14-9-0,5-0,75= 3,75 h) se 45 minutovou "diskusí" mezi z valné části zřejmě předem vybranými účastníky.

Pořadatelem je tedy "jakési cosi" aktuálně nazývané jako "Edu2030"? Co je tohle zase za novou "kuklu" ministerské odborné, informační a etické neschopnosti? Ono už se v MŠMT nemusí uvádět ani to, kdo jakou konferenci s účasti ministra školství pořádá?

Proč, krucipísek - řekla by moje babička, MŠMT poctivě neuvede, kdo a proč je hlavním aktérem těch "Hlavních směrů" a kdo je pořadatelem té konference? MŠMT, kterému letos "zbankrotovala" Revize RVP a NÚV a předtím NIDV s Kariérním řádem, to, zdá se, není. Zdá se, že to je jakási rádo by expertní ze školsko ministerské nouze pod aktivistickým (ná)tlakem z Fakulty sociálních věd UK zformovaná a jmenovaná aktivistická skupina, v níž mají významnou úlohu i aktivistické soukromé subjekty typu Eduin a Eduzměna a v níž aktivistické MŠMT, zdá se, zatím jen dost trapně sekunduje ...

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/10/ucitelum-chybi-vize-skolstvi-prekotne.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html

Dále viz např.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html
https://www.eduin.cz/tag/strategie-vzdelavani-2030/

Vztah pana premiéra k aktivismu MŠMT je zatím, zdá se, neutrální nebo spíše pozitivní. Aktivistické "zakuklování" ministerské odpovědnosti mu asi příliš nevadí.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 14:07  

AKTIVISTICKÉ PIDI SEANCE JAKO VÝCHODISKO A PODKLAD PRO ZPĚTNOU VAZBU MŠMT PŘI TVORBĚ HLAVNÍCH SMĚRŮ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR 2030?

ten dokument, který bude MŠMT na konferenci prezentovat, má být prozatímní shrnutí diskuze, o kterém se bude dál asi debatovat. Výsledná strategie se od toho asi v lecčems může lišit, záleží na zpětné vazbě. Pokud si všichni řeknou, že už to je napsaný a nemá cenu se k tomu vyjadřovat, tak nepochybně výsledná Strategie v ničem odlišná nebude. Takže pokud máte něco na srdci, využijte příležitost. Napsal nick Petr v této diskusi.

A hele! Tak ono tu aktivisticky zakuklenou "tříhodinovku", k níž podklad bude teprve tři dny před jejím konáním, pořádá MŠMT? MŠMT ČR je tedy "jakési cosi", které získává zpětnou vazbu pomocí takto upachtěných "komorních" akcí či spíš možná alibistických seancí, "ze kterých bude pořízen zvukový záznam"? Proč ne třeba přímý přenos s videozáznamem, který si budou moci všichni dodatečně prostudovat?

Jak se získává řádná zpětná vazba u tak závažných věcí? Potleskem účastníků na ne řádně sezvané a dokumentované pidi konferenci?

Začínám mít dojem, že by se teď celá školská veřejnost, vláda a parlament měli soustředit na důslednou oponenturu toho, co MŠMT výše popsaným způsobem "páchá".
Petr řekl(a)...
30. října 2019 v 14:45  

Panu Týřovi evidentně nemá smysl nic vysvětlovat. Napíšu to nicméně pro ty, kdo by případně měli zájem nejen exhibovat a zaplevelovat prostor nesmyslnými výkřiky, ale vstoupit do věcné diskuze.

Z toho, co jsem se dočetl výše, vyvozuji, že 4. listopadu ministerstvo zveřejní podkladový dokument (asi zdehttp://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 ), který bude představen 7. listopadu na konferenci. Tím veřejná konzultace nepochybně neskončí. Pravděpodobně bude mít kdokoli se k materiálu vyjádřit minimálně online.

Využijte toho, co víc k tomu říct.

Petr řekl(a)...
30. října 2019 v 14:48  

Samozřejmě je tu určité množství notorických hejtrů, kterým o žádnou diskuzi nikdy nešlo, ti samozřejmě budou vždy tvrdit, že s nimi se nikdo nebavil, o ničem nevěděli, neměli možnost a tak dále. Jako folklór dobrý, jinak s nimi škoda ztrácet čas.

tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 17:01  

ZMATEČNOST, ODBORNÁ A JAZYKOVÁ NEDBALOST?
aneb
JAKÁ JE METODOLOGICKÁ, ODBORNÁ A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE "EXPERTNÍHO" TÝMU PRO STÁTNÍ STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?


V současné chvíli externí expertní skupina vymezila dva strategické cíle (čeho chceme dosáhnout?) a čtyři strategické linie (jak toho chceme dosáhnout?). Cíle jsou definovány následovně:

(Strategické cíle SC1 a SC2)

1) Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život;
2) Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání.

Zatímco čtyři základní strategické linie představují následující prvky:
(SL1 až SL4)

1) proměna obsahu a způsobu vzdělávání;
2) podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání;
3) zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce;
4) zvýšení financování a zajištění jeho stability.


http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Na tyhle metodologicky pochybné, odborně zmatečně určené a jazykově nedbale formulované tzv. Strategické cíle a Strategické linie VZDĚLÁVACÍ politiky ČR (Strategii VZDĚLÁVÁNÍ) bylo nutné či potřebné ze strany MŠMT ČR ustavovat zvláštní ""expertní tým?

ad SC1:
Spíš než cíl strategický vzdělávací cíl je to aktivisticky pozpátku (stylem Poručíme větru, dešti!?) pojmenovaný obecný výchovný cíl. Ontologicky a metodologicky vznikají postupně spíš "kompetence" tj. postoje, znalosti a dovednosti osobní, profesní a občanské - nikoli občanské, profesní a osobní. Aktivisti z expertního týmu chtějí asi nejspíš malé dítě nejdřív "napasovat" do nějaké občanské formičky, aby se pak správně profesně vyvinulo a z toho všeho pak vzešly jeho osobní vlastnosti? Kde to proboha jsme? Někde v 50. létech minulého století? :)

ad SC2
Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání.
Pro pána krále! Odkdy je nerovnost nebo spravedlnost vysoká nebo nízká? Odkdy se nerovnost zvyšuje nebo snižuje? Nejsou tyhle věci spíš malé nebo velké, takže by se měly spíš zmenšovat nebo zvětšovat? Tohle chápou snad i děti v mateřské škole. Nechtěli by se tam příslušní členové "expertního" týmu vrátit a zopakovat si rozdíl mezi dvojicemi pojmů nízký-vysoký a malý-velký? :))

tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 17:32  

Zatímco čtyři základní strategické linie představují následující prvky

Zatímco? Aha! Zatím je přeci další "představení" jazykové úrovně expertního týmu: On tu někdo někomu nebo něco "představuje"? Odkdy linie "představují" prvky? Či snad prvky "představují" linie? Představuje se tam vůbec někdo nebo něco? Kdo, komu, co a jak se tu představuje? Proč je tam "posazeno" to neurčité a víceznačné slovo "představují"? A proč tam jsou linie (tj. čáry). On tu někdo někomu něco linkuje nebo linýruje? Aha! Vždyť tu jde o "směry" a k nim se jde po liniích, nikoli např. ve vějíři... Metodologický, pojmový a jazykový myšmaš "expertního" vyjádření se nám tu "představuje" jako východisko ke "strategickým liniím"? :)))


tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 17:38  


Na tyhle metodologicky pochybné, odborně zmatečně určené a jazykově nedbale formulované tzv. Strategické cíle a Strategické linie VZDĚLÁVACÍ politiky ČR (Strategii VZDĚLÁVÁNÍ) bylo nutné či potřebné ze strany MŠMT ČR ustavovat zvláštní "expertní" tým?

Dovoluji si vyslovit názor, že mnohý učitel či ředitel základní nebo střední školy by tuhle "kostru" vzdělávací strategie zformoval a následně "oblékal" lépe, a to po stránce metodologické, odborné i jazykové. :)))

J.Týř

Petr řekl(a)...
30. října 2019 v 17:50  

Pište to hlavně jim, tady vás sledovat nebudou. Hlavně ale nemá moc cenu se vyjadřovat k obsahu webových stránek, připomínkovat má cenu ten ucelený dokument, co odtajní v pondělí.

tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 22:22  

připomínkovat má cenu ten ucelený dokument, co odtajní v pondělí.

Opravdu? To mají tedy ti experti a možná i pan ministr do pondělka dost práce:

Nejdřív avizovali pozvánky 14 dní předem a zpozdili se. Teď tají ten "ucelený" dokument a dají ho účastníkům a veřejnosti až tři dny předem? Proč? :))

Doufám, že tu ten expertní elaborát pan Komárek hned v pondělí zveřejní. Mrknem tu na to a třeba se i dobře pobavíme. :)))

tyrjir řekl(a)...
30. října 2019 v 22:42  

Pište to hlavně jim, tady vás sledovat nebudou.

Tak oni to tu nesledují? Opravdu ne? Vlastně asi opravdu ne, když většina z výše uvedených připomínek tu byla už napsaná a změnilo se vcelku "houbeles". Má cenu psát MŠMT, které jmenuje takovéhle "expertní" týmy a neodpovídá řádně na jiné včas dané podněty? No, nevím, třeba jim po těch dosavadních špatných zkušenostech ještě něco napíšu.

Hlavně ale nemá moc cenu se vyjadřovat k obsahu webových stránek...

Proč by ne? Ten ministerský web je, myslím, vizitkou kvality práce MŠMT. On snad není financovaný ze státního rozpočtu, tedy "z peněz daňových poplatníků", na které se nic Petr jinde dovolává?°

°viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/10/ucitelum-chybi-vize-skolstvi-prekotne.html

Mohl byste si, prosím, nicku Petře, pro příště odpustit urážky a zdržet se hloupých vyjádření viz výše?

Radek Sárközi řekl(a)...
30. října 2019 v 23:17  

Pedagogická komora své návrhy týmu Strategie 2030+ zaslala. Co z nich bude ve výsledném textu, se dozvíme příští týden.

laimes řekl(a)...
31. října 2019 v 9:56  

hlavní směry vzdělpolitiky určuje parlament a reallizuje vláda (mšmt)

tyrjir řekl(a)...
1. listopadu 2019 v 14:28  

SAVE THE DATE!
aneb
ZRUŠÍ MINISTR PLAGA I MATURITU Z ČEŠTINY A PONECHÁ JEN MATURITU Z CIZÍHO JAZYKA?


Ministr Plaga nám sdělil:

Vyučujeme špatně matematiku a proto žáky matematika nebaví. Tož tedy zrušíme či odsuneme povinnou maturitu z matematiky, dokud se to nezlepší...

Dovoluji si panu ministrovi a Vládě České republiky navrhnout, aby ještě zrušil povinnou maturitu z českého jazyka a ponechali jen WELLBEINGOVĚ povinnou maturitu z cizího jazyka:

Když vyučujeme tak špatně český jazyk, že ani expertní tým MŠMT pro Strategii vzdělávání 2030+ ani MŠMT samotné nejsou schopny nebo ochotny se správně a srozumitelně česky vyjádřit a maskují svou neschopnost nebo neochotu cizojazyčnými slovními berličkami, je zřejmě i český jazyk poněkud zbytečně povinný maturitní předmět.

k Tomu viz například:
ZMATEČNOST, ODBORNÁ A JAZYKOVÁ NEDBALOST?
aneb
JAKÁ JE METODOLOGICKÁ, ODBORNÁ A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE "EXPERTNÍHO" TÝMU PRO STÁTNÍ STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
http://www.ceskaskola.cz/2019/10/registrace-na-konferenci-hlavni-smery.html

Po případné Plagově Strategické vzdělávací revoluci už možná nebudeme smět říkat "smrádek ale teplíčko" a dovolen bude jen "wellbeing"?

SAVE THE DATE!

:)))

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.