Ondřej Šteffl: Se školskými odbory do pekel. Odboráři hájí a podporují špatné učitele a působí tak proti kvalitě vzdělávání

středa 9. října 2019 ·

„V konfliktu mezi ministrem školství a školskými odbory jde o to, o kolik navyšovat nadtarifní složky platu. Tedy tu část, o které rozhoduje ředitel. Zatímco odboráři chtějí, aby ředitel na odměňování lepších učitelů nedostal nic, ministerstvo navrhlo dát ředitelům k dispozici polovinu letošního nárůstu platů. S tím odbory nesouhlasí a vyhlásily stávkovou pohotovost. Odbory tradičně hájí úplné rovnostářství, ale to bylo vždy cestou do pekel. Jejich „úspěchy“ jsou jednou z příčin současného nedostatku učitelů, malého zájmu schopných maturantů o učitelskou profesi a také jednou z příčin klesající úrovně českého školství,“ píše Ondřej Šteffl v Lidových novinách.Ondřej Šteffl (facebook.com)
Šteffl mimo jiné píše: 

Jak výstižně napsal na svém blogu Zdeněk Bergman, skvělý ředitel špičkového gymnázia v Teplicích: „Rovnostářství vede k pohodlnosti, ztrátě tempa a k zaostávání. Když všichni učitelé dostanou stejně, tak zákonitě klesne jejich motivace pracovat lépe a více a iniciativně a nápaditě... Je přece frustrující, když se snažím, vymýšlím, aktivizuji a motivuji žáky, stále se vzdělávám a dostanu za to stejně peněz jako kolega, který odemele výklad a utíká ze školy za svým. Tlak odborů směřuje k pohodlnému životu těch méně schopných a k demotivaci nadšených a pracovitých.“

Kdybychom dali všechny peníze do tarifů, tak nejenže přidáváme špatným učitelům a demotivujeme ty dobré, ale také kazíme práci dobrým ředitelům. Úkolem ministra školství je především hájit kvalitu škol, kvalitu vyučování a vzdělávání, a proto musí podporovat dobré učitele a dobré ředitele. Pokud odbory svými požadavky směřují proti kvalitě vzdělávání, rozhodně jim nesmí ustupovat.


Celý text naleznete v Lidových novinách

26 komentářů:

Jana Maříková řekl(a)...
9. října 2019 v 8:04  

Miluju dělení na dobré a špatné učitele. Policisté také dostávají přidáno, jen když jsou dobří, lékaři také, úředníci také...jděte do....., Šteffle! Za tyhle peníze a za stávajících jsou všichni učitelé dobří - nebo taky nebudou žádní a můžete nasadit všude skautské vedoucí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
9. října 2019 v 9:48  

Je snad náhoda, že se právě teď objevil výzkum Scio o šikaně?

Radek Sárközi řekl(a)...
9. října 2019 v 9:55  

Proč tedy ředitelé škol podporují požadavek odborů? Majiteli sítě soukromých škol může být celkem jedno, jak jsou odměňováni ředitelé státních škol...

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2019 v 9:58  

Pane Sotoláři, ten průzkum o šikaně se provádí každoročně, jak je uvedeno v tiskové zprávě.

Pepa D řekl(a)...
9. října 2019 v 10:31  

Pan Štefl určitě taky dostává odměny?? Je určitě nejlepší.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. října 2019 v 12:53  

Ředitelé škol podporují požadavek odborů, neboť vědí, že v opačném případě elasticita jejich rekt nebude dostatečná k tomu aby mohla bez úhony pojmout všechny uchazeče o nadtarifní složky platu.

Někteří ředitelé také vědí, že počty absolvovaných stáží, hospitací, depistáží a školení ve výkazu profesního růstu znamenají pouze to, že "dobrý" učitel jaksi není ve třídě, aby mohl své dobré učení šířit mezi žactvem, nýbrž kdesi zahřívá židli a poslouchá povrchní, líbivé a zhusta blábolivé kydy dobře zaplacených teoretiků či expertů.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. října 2019 v 13:21  

Že se majitel sítě soukromých škol snaží všemožně ničit školy veřejné, určené pro všechny -tedy i ty, kteří nemají na školné - je pochopitelné. Jeho výrok bych si ovšem dovolil malinko poupravit:

"Odboráři hájí a podporují dobré učitele proti špatným ředitelům a zvyšují tak kvalitu vzdělávání"

Zcela analogicky vytvořená hypotéza, kterou nelze ověřit úplně stejně, jako Štefflův účelový výkřik. Ověřovat můžeme začít až se shodneme na tom, co je to dobrý učitel a jak ho detekovat. Zatím jsme se neshodli ani na tom, jak detekovat dobrého a jak špatného studenta. Dokonce se ukazuje, že někteří "myslitelé" v existenci špatných/hloupých studentů ani nevěří, ale nevěřit v existenci špatného učitele jim kupodivu činí obrovský problém. To sice náhodnému pozorovateli připadá jako poněkud podivný konstrukt s vlastností nanejvýše Occamovy palice, ale dotyčné to nikterak netrápí.

Takže u nás nejsou hloupé děti. Nejsou studenti, kteří mají špatné výsledky. U nás má špatné výsledky matematika, nikoliv děti. Viz páně Botlíkův nedostižný výrok: "Kvůli nespokojenosti s výukou matematiky a s jejími výsledky navrhl ministr školství návrat k možnosti volby mezi státní maturitou z matematiky a z cizího jazyka." U nás nejsme nespokojeni s výsledky studentů, ale s výukou a výsledky matematiky. Krásné. Potřebujeme nezbytně tyto bojovníky za chytré děti, které po devíti letech školní docházky neumí ani sečíst dva zlomky. Hlavně je třeba, aby nám tito hrdinní bojovníci předváděli vlastní nadřazenost nad špatnými učiteli, kteří trýzní nebohé chytré děti takovými pitomostmi.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. října 2019 v 13:23  

"Někteří ředitelé také vědí, že počty absolvovaných stáží, hospitací, depistáží a školení ve výkazu profesního růstu znamenají pouze to, že "dobrý" učitel jaksi není ve třídě, aby mohl své dobré učení šířit mezi žactvem, nýbrž kdesi zahřívá židli a poslouchá povrchní, líbivé a zhusta blábolivé kydy dobře zaplacených teoretiků či expertů."

Jistě. Zeptám se - vy jste dobrý učitel? To já jen abychom měli všichni jasno.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. října 2019 v 13:35  

PD milášek se vrátil. Nevím. Co vy, jste dobrý predikční modelář? Jen abychom měli všichni jasno.

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2019 v 13:36  

A hypotézu "Že se majitel sítě soukromých škol snaží všemožně ničit školy veřejné, určené pro všechny -tedy i ty, kteří nemají na školné..." ověřujete jak, pane Doležele? že by to byla zase spíš jen nepodložená urážka?

laimes řekl(a)...
9. října 2019 v 13:51  

základem všeho jest rozdělení škol na státní a soukromé,již si konečně uvědommě,že tak jako každá nemocnice ve státě nemá jen sovy a blažeje ,tak to není i ve školství,proto máme mít školy státní,kde budou učit kvalifikovaní pedagogové,kteří budou poskytovat potřebný standard a kromě nich školy soukromé,kterých bude méně,neboť ne každý rodič si je bude moci dovolit,a tyto školy mohou najímat špičkové pedagogy a špičkově je platit

Janek Wagner řekl(a)...
9. října 2019 v 14:12  

Pane Komárku, prosím, zkuste číst s pochopením textu nebo počítejte do deseti, než něco plácnete. Pan Doležal totiž napsal: "Zcela analogicky vytvořená hypotéza, kterou nelze ověřit úplně stejně, jako Štefflův účelový výkřik."

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2019 v 15:04  

Pane Wagnere, zkuste se zamyslet nad textem a nad tím, co píšete. Jedna věc je nepodložená urážka, že se "majitel sítě soukromých škol snaží všemožně ničit školy veřejné, určené pro všechny -tedy i ty, kteří nemají na školné". Druhá věc jsou ty úvahy o hypotézách, které nelze ověřit. Tam jde o "Štefflův výkřik" "Odboráři hájí a podporují špatné učitele a působí tak proti kvalitě vzdělávání"

rváčkazvesela řekl(a)...
9. října 2019 v 16:43  

Po ovoci poznáme, zda má p. Štefl pravdu. Já osobně jsem velice zvědavá, jak se uplatní absolventi SCIO škol. Jakkoliv se mi svobodná škola líbí, jsme zvědavá, zda dítě, které do 12 o matemtiku nezavadilo(nechtělo a nemuselo) dohoní všechno a udělá i maturitu(slova páně Štefla) Bude to samozřejmě "cinklé" tím, že do jeho škol chodí děti rodičů, kteří si tu školu platí, takže milého potomka patřičně "motivují"""Když to platím, budeš se učit!" Také tam asi mají spu děti(pro laiky integrované)
Takže pane Štefle, ozvěte se tak za deset let. To budeme mít jistotu, že Vaše cesta je správná. A taky nám vymyslete, kdo tento systém "průvodčích školou" - kde je zjevně více dospělých na partu dětí bude financovat, když na to ti všichnirodičpové mít nebudou a stát zjevně taky ne.V podstatě nevím, o co Vám jde. Nemáte dostatečný zájem o Vaše školy? Nebo chcete přispět k rozvratu státních? Trochu v tom tápu. Rozumíte vzdělávání, to bez pardonu, tak školství prospívejte. Pokud to sleduji, postavil jsme si na svých schopnostech pouze svůj byznys.
Omlouvám se, jestli používám nevalidní vstupy ...ale SCIO školy jsou tak nějak pod pokličkou. Jo weby mají pěkný a děti se tam zjevně mají dobře, kdy se nemusejí zabývat tím, na co nemají náladu. Já osobně nevím, jestli bych se naučila slovíčka,trojčlenku nebo druhy vedlejších vět kdyby to po mě někdo nechtěl...

rváčkazvesela řekl(a)...
9. října 2019 v 17:18  

...děti s SPU tam nejsou ...ale nevím, přiznám, že spekuluji.Je to kde zjistit.
K odměnám (nadtarifním několika stokorunám...) Myslím, že v situaci, kdy nás "študovanejch" je v systému stále měně a méně a 6000 učitelů (tedy včetně těch motivovaných laiků) prostě chybí, je tato diskuze na hlavu padlá.
Já jsem kdysi, kdy moje malé děti nějkou náhodou byly delší dobu zdravé a já tedy nebyla delší dobu na očr,dostaala 100,Kčs odměny..chtěla jsem to vrátit, aby mělo vedení na pivo.
Takže otázka: "Bude těch pár stovek motivovat někoho, aby přípravy na hodinu ještě, ještě a ještě zlepšil a zmodernizoval a víc v hodině juchal? Ne učitel učí, jak nejlépe umí. Každý, o tom jsem přesvědčená.
Nebo se pletu a někohom musíme motivovat tisícovkami...platí tedy, že muž dostane deset tisíc, aby ve škole zůstal a žena nic? Nevím. Vy víte kolik kdo ber odměn? Vždyť to vědět nesmíme. Ale ve státem financovaném jobu bychom to snad vědět mohli, ne?

rváčkazvesela řekl(a)...
9. října 2019 v 17:21  

..překlepů tam mám hodně - omluva, přišla jsme z procesu a dnes jsem obzvláště hodně edukačně juchala, tam melu z posledního:-)

Petr Portwyn řekl(a)...
9. října 2019 v 17:34  

K těm odměnám a chybějícím učitelům:
Občas mi přiletí nějaké upozornění, neboť kdysi instalovaný hlídací pes odolává pokusům o zantouškování, navíc se přestal starat o lokality a posílá, co ho zrovna napadne. No a včera přišlo, že Gymnázium JAK v Dubí (Ústecký kraj) poptává učitele fyziky a matematiky. Prý pozice vhodná pro studenty pedagogických fakult.
Když už ani na gymnáziu, kde je práce opravdu příjemná, nemohou sehnat lidi a musí to lepit nedostudovanými, jak to asi vypadá jinde?

Tajný Učitel řekl(a)...
9. října 2019 v 17:40  

Například, kolik odměn bere třídní třídy, kde se nachází ředitelovo dítě. To by mne vážně zajímalo. No nic, ředitelé aby si v garáži zřídili výpalovnu, těch švestiček budou tuny.

BP řekl(a)...
9. října 2019 v 18:00  

Ne, odboráři nehájí ani dobré ani špatné učitele, ale hájí peníze, které mají jít do platů učitelů. Co není přidáno do tarifu, totiž k učitelům vůbec nedoputuje. Tečka!

Ivo Mádr řekl(a)...
9. října 2019 v 18:01  

Jednoho napadne kacířská myšlenka, nemůžou soukromé školy financovat svou činnost pouze za své? Bez jakýchkoliv dotací od státu. Máme tady poměrně velkou skupinu vyšší střední třídy, která si "plně soukromé školství" může bez problémů dovolit. Něco podobného je plně rozvinuto na západ od našich hranic. A určitě může být zajímavá ještě jedna věc. Tou je kontrolní činnost ČŠI na takové soukromé SCIO škole ohledně RVP-ŠVP. Rád se nechám poučit.

Ivo Mádr řekl(a)...
9. října 2019 v 18:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivo Mádr řekl(a)...
9. října 2019 v 18:08  

"Ne, odboráři nehájí ani dobré ani špatné učitele, ale hájí peníze, které mají jít do platů učitelů. Co není přidáno do tarifu, totiž k učitelům vůbec nedoputuje. Tečka!"

Cesta nadtarifních peněz je opravdu mnohdy velmi dlouhá, mnozí říkají, že je to i cesta nekonečná. Před jistou dobou jsem to "nekonečno" po dobu nejméně 10 let zažil.

rváčkazvesela řekl(a)...
9. října 2019 v 21:40  

No, přiznejme si, že je to ve státním školství na všech frontách prostě nalevačku.
Důvody:
1.Pracují zde převážně "hodný holky", co udělají víc než je potřeba a strhají hlavně sebe, než by se bouřily, nebo postupovbaly trochu i takticky.Těch pár chalpů, co tam je to nevytrhne a zažila jsme i školu, kde vládl testosteron a taky nic moc. Děcka se tam ukázňovaly tvrdým známkováním, vládlo tam krédo "lehká škola - sociálnín zlo" - vyslovila to nejzdatější z nejzdatnějších - matematikářka na jedené poradě a všicni souhlasně mručeli.
2. Státu to vyhovuje : nízké náklady, žádné bouře , systém probublává a v testování ještě nejsme nejhorší...
3.Ředitelský post je tak nevýhodná pozice (tlaky ze všech stran), že to nikdo nechce dělat.
Resost školství je všude slabý resort ale u nás je to konečná.

Petr Portwyn řekl(a)...
10. října 2019 v 6:32  

Ivo Mádr
Nevím, jak na Scio školy, ale na soukromou školu, kde jsem pracoval, inspekce zavítala několikrát. Ovšem bude to asi závislé i na délce prstů v konkrétním případě.

tyrjir řekl(a)...
11. října 2019 v 8:19  

Odbory tradičně hájí úplné rovnostářství...

Kdybychom dali všechny peníze do tarifů, tak nejenže přidáváme špatným učitelům a demotivujeme ty dobré, ale také kazíme práci dobrým ředitelům. Úkolem ministra školství je především hájit kvalitu škol, kvalitu vyučování a vzdělávání, a proto musí podporovat dobré učitele a dobré ředitele. Pokud odbory svými požadavky směřují proti kvalitě vzdělávání, rozhodně jim nesmí ustupovat.
Napsal ve svém článku O. Šteffl.

Jsem názoru, že pan Šteffl se hluboce mýlí nejen tím, když beze studu tvrdí, že požadavek odborů je "úplně rovnostářský". Tarifními mzdami, které obsahují či mají a mohou obsahovat i motivační složky, jsou odměňováni pracovníci v náročných profesích, ve kterých je vyžadována svědomitá práce. Nejsou-li v takovýchto profesích dobré ani základní tarify proto, že školský rozpočet je malý, nenahradí se to proměnlivými složkami platů dávanými na úkor tarifů.

Úkolem ministra školství je zajišťovat kvalitu školství po stránce koncepční, materiální, personální, organizační a kontrolní. Tyto úkoly ministr školství a MŠMT nezvládají například z těchto hledisek:

1) Příprava Strategie vzdělávání 2030+ byla svěřena aktivistickému expertnímu týmu, kterému MŠMT, jeho zaměstnanci a organizace prozatím jen jaksi "přicmrndávají".
2) Záměry provést Revizi RVP a Státní maturity z matematiky skončily v MŠMT debaklem - ministr je odsouvá na neurčito očividně z důvodu, že
3) Ministerstvem přímo řízené koncepční, organizační a vzdělávací organizace NÚV a NIDV fakticky zkolabovaly při plnění svých základních úloh (systém RVP/ŠVP, Inkluze, Kariérní řád pro učitele, Revize RVP atd.) a teď jsou ve stádiu rušení či reorganizace vykazující některé aktivistické znaky a zahlazující nesrovnalosti v reorganizovaných organizacích.
4) ČŠI neplní svojí základní úlohu kontrolovat kvalitu výuky ve všech předmětech ve všech ročnících základních a středních škol a i její práce vykazuje některé nesystémově aktivistické (z hlediska její kontrolní úlohy neúčelné a neúčinné) prvky.

Jestli něco kazí práci dobrým ředitelům a učitelům, je to, myslím, především nekompetentnost ministra školství při řešení výše popsaných problémů.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
11. října 2019 v 8:21  

....Tarifními mzdami, které obsahují či mají a mohou obsahovat i motivační prvky...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.