Nejméně třicet tisíc Čechů si umí představit, že by se stali učiteli. Co jim v tom brání? Nejen malé peníze

neděle 13. října 2019 ·

Podle průzkumu agentury STEM, který si nechal zpracovat program Učitel naživo, jsou v české populaci do 50 let asi tři procenta – tedy asi 30 tisíc – lidí, kteří si umí představit, že by se stali učiteli. Na učitelství je láká možnost předávat své znalosti a zkušenosti, radost z práce s dětmi, praktické výhody jako jsou letní prázdniny a smysluplnost profese. Co je naopak odrazuje – seřazeno od nejzmiňovanějších – psychická náročnost učitelství, nízké finanční ohodnocení, chybějící pedagogické vzdělání, ale i nízké sebevědomí. Tématu se věnuje magazín Rodiče vítáni.
Tuto situaci se snaží řešit právě program Učitel naživo, který už třetím rokem poskytuje výcvik pro budoucí učitele. Do studia, které trvá 750 hodin a staví na propojení teorie a praxe, mohou nastoupit lidé s ukončeným magisterským nebo inženýrským vzděláním. Ti pak každý týden absolvují jeden den výuky na základní nebo střední škole pod vedením zkušeného provázejícího učitele, jednou za čtrnáct dní se scházejí na reflektivních seminářích, kde můžou sdílet své zážitky a zhruba jednou za šest týdnů absolvují víkendový kurz týkající se pedagogiky, psychologie nebo komunikace. „Nejsem si vědom výzkumu, který by říkal, že naši učitelé mají problém v odbornosti, ale znám výzkumy, které říkají, že mají problém zvládat děti,“ říká k tomu Ondřej Neumajer.

Horší než podfinancování je dehonestace 

Vít Krčál z ministerstva školství vidí krom státu, který by měl pracovat na zatraktivňování učitelské profese, velkou zodpovědnost také na straně zaměstnavatele, tedy škol a jejich ředitelů. „Existují výzkumy, podle kterých to, co rozhoduje, jestli začínající učitel nastoupí a ve škole vydrží, jsou podmínky na pracovišti, školní klima nebo spolupráce s kolegy i s rodiči,“ uvedl.

„Já jsem slyšela o začínajících učitelích, kteří si svého ředitele museli vygooglit, aby věděli, jak vypadá,“ doplnila ředitelka základní školy ve Štětí Gabriela Hrušková. „To je samozřejmě špatně – ředitel má být ten první, kdo s novým učitelem všechno probere a je mu oporou.“ Učitelská profese by podle ní potřebovala „lepší PR“. „Studenti pedagogických fakult se nedostanou do škol tak často, jak by měli, takže informace získávají zprostředkovaně z médií. A co tam slyší? Děti jsou hrozné, rodiče jsou hrozní…“

I Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty se setkává se stížnostmi absolventů, že nemohou učit tak, jak by chtěli. Odrazuje je i obrovská administrativní zátěž a klesající morální kredit učitelů. Horší než reálné podfinancování školství je podle Jančaříka dehonestace profese. „To, jak se o zvyšování platů neustále diskutuje, slibuje ale neplní a objevují se otázky, jestli jsou učitelé dost kvalitní na to, aby si zasloužili dostat přidáno. To se v jiných profesích neděje, o hasičích se v tomto smyslu nediskutuje.“ 


Celý text naleznete zde

12 komentářů:

BP řekl(a)...
13. října 2019 v 12:25  

Přesně. Kdo diskutuje o tom, jak dobře pracují poslanci či vláda? Když si přidávají, nerozlišuje se, jestli někdo pracuje více a lépe. Přidají si všichni stejně. Ale učitele by chtěl každý pořád peskovat. Dává se jim nejméně ze všech, ale pořád budeme hledat, jak bychom jim dali ještě méně, protože si to přece vůbec nezaslouží.
A proč přidávat těm starým, kteří už učí víc než 32 let? Už jsou přece vyčpělí, nevýkonní, nemají co novým generacím předávat, jsou líní, učí podle příprav sto let starých ap.
Už jen proto, že v podfinancovaném školství dokázali vydržet celý život a čekat, že se snad jednou na sklonku své kariéry dožijí konečně trochu slušnějšího finančního ohodnocení, aby pak v důchodu nemuseli doslova živořit.
Mladí, kteří si myslí, že se má přidávat málo do tarifu a více do pohyblivých složek platu, vůbec nevědí, jak to ve skutečnosti ve školství v této nové třicetileté době chodí.
Co se přidá do tarifu, milí mladí, vám už nikdo ani v dobách utahování opasků (mimochodem ve školství si je víceméně utahujeme již 30 let) nevezme. Nadtarifní složky jsou první, na které se sáhne, když peníze chybí.
Od roku 2012 neznám žádné nadtarifní osobní ohodnocení, pouze základní tarif. A říkají to téměř všichni ze zlínských středních škol, na zš osobní ohodnocení dostávají, aspoň symbolicky.
Bohužel mě se nynější situace ve financování státních škol netýká, protože jsem placena mzdou na soukromé škole, a to je teprve ostuda. Po 35 letech praxe beru za zvýšený úvazek plat začínajícího učitele na státní škole, hluboko pod celostátním průměrem (cca o 15% méně a rozdíl oproti státní škole za tutéž práci činí 50%).

rváčkazvesela řekl(a)...
13. října 2019 v 14:00  

Vidím problém v tom, že naše práce není tak nějak vidět v reálu. Veřejnost to shrne: biflují, chtějí po nich jen encyklopedické znalosti.
Kdo dělá PR naší profesi?
Kdo nechá nahlédnout veřejnost do hodin?
A popravdě - my pracujeme za veřejné zdroje!!
Když si srovnám komunikaci učitel - žák dnes a před třiceti lety je to propastný posun. Dítě se dnes často neobává, se na něco zeptat, něco připomínkovat...je to samozřejmě ovlivněno i tím, jak je vedeno z domova a stylem každého učitele sepiciálně. Znám osoby, které vedou děti ponižováním, kázeň mají tzv "na sílu" a učitele, kteří komunikují , co jím síly stačí a večer prosí okolí, aby na ně nemluvilo.V hodinách je slyšet větší ruch........Kteří si myslíte, že jsou oceněni vedením šloly více? Trefa, ti první - tam totiž je větší kázeň ...na oko. Jak je tam DÍTĚ VEDENO K OBČNAKÉMU POSTOJI - TVOŘÍM ATMOSFÉRU PROCESŮ, KTERÉ SE MĚ TÝKAJÍ??
Některé děti se tam stále bojí si řící o pomoc atd atd.
Znám i pana ředitele - již je v penzi, který popsal situaci takto: daleko lepší jsou učitelky na prvním stupni školy, porotože mají větší kázeň. Ten pán vůbec nepřihlédl ke specifikům vývojové psychpologie - prostě lumpárna a laický přístup.
Můžeme tady stále nadávat na dehonestaci naší porofese, ale co jsme udělali pro její zviditelnění a zvýšení její prestiže my?

Petr Portwyn řekl(a)...
13. října 2019 v 14:22  

Studenti pedagogických fakult se nedostanou do škol tak často, jak by měli, takže informace získávají zprostředkovaně z médií. A co tam slyší? Děti jsou hrozné, rodiče jsou hrozní…
Fakt? To čtu asi nějaká divná média. Já spíš furt dokola čtu vyjádření, jak jsou hrozní učitelé. Zejména od těch, co fandí jisté organizaci...
Ono teda tvrdit, že "dehonestace profese" spočívá v tvrzení "rodiče jsou hrozní" už vyžaduje hodně velkou mentální piruetu... takový trojitý Pehe s vrutem.
"Třicet tisíc Čechů by chtělo"... teď jde o to, jestli je těch 30 tisíc dostatečně vzdělaných, a tím nemyslím, zda vystudovali PedF. Zda to nejsou lidé, co mají s bídou střední školu a představují si, jaká je to ve škole flákárna ("stačí jim umět to, co učí děti, a o půl jedné jsou doma") nebo absolventi různých nepoužitelných VŠ paoborů.

Protože že by se zas tak moc do školství hrnuli třeba programátoři nebo biochemici, kteří by výuku skutečně obohatili, to teda fakt ne.
Ale jinak se mi líbí, jak se EDUin už "neobává" nedostatku kvalifikovaných učitelů (to bylo cca před měsícem), ale vrátil se k tomu, že by měl mít dovoleno učit každý, kdo má zájem.

Mimochodem u ředitele není nejdůležitější, jak učí (protože prakticky neučí), ale jak umí vést školu, tj. dovednost manažera. I skvělý učitel může být (pod)průměrným ředitelem, a naopak. Ono u fotbalového trenéra taky nezáleží na tom, zda umí trefit růžek na 30 metrů...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. října 2019 v 16:13  

Kdyby se našly prachy, mohl by STEM vypátrat, kolik lidí si dovede představit, že by se stali poslancem.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. října 2019 v 16:17  

Ale jinak se mi líbí, jak se EDUin už "neobává" nedostatku kvalifikovaných učitelů (to bylo cca před měsícem), ale vrátil se k tomu, že by měl mít dovoleno učit každý, kdo má zájem.

Svůj zájem o učení zakladatelé EDUinu předvedli názorně. Ze školy zdrhli co nejrychleji. Stejně jako Dr.Všechnověd Kartous.

Petr Portwyn řekl(a)...
13. října 2019 v 16:32  

Kdyby se našly prachy, mohl by STEM vypátrat, kolik lidí si dovede představit, že by se stali poslancem.

Nebo chirurgem. Když už to mají okoukaný z tý Ordinace... :oD

Radek Sárközi řekl(a)...
13. října 2019 v 19:04  

Příslušný paragraf novely nenavrhlo MŠMT, dostal se tam dodatečně v rámci vnějšího připomínkového řízení. Nebyl tudíž řádně projednán... Proti vystoupily školské odbory, děkani pedagogických fakult a Pedagogická komora. Kdo tu novelu vlastně chce? Jen pár politiků a neziskovky typu Eduin...

Ivo Mádr řekl(a)...
13. října 2019 v 20:33  

Po roce 1774 učili světem zběhlí vojáci, protože všude byli, všechno znali,..Asi se budeme vracet v kruhu. Učit bude kdo má ruce, nohy, protože si to dokáže představit. Všichni přece chodili do školy!

Robert Čapek řekl(a)...
13. října 2019 v 23:44  

OK, tak proti vystoupily školské odbory, děkani pedagogických fakult a Pedagogická komora.

Školské odbory už tím, že chtějí peníze jen do tarifů, a ne pro odměny kvalitních učitelů ukazují, o co jim jde. O zakonzervování té bídy, které se ve školách odehrává, kdy peníze jsou za výslužku let a nic jiného - ačkoliv je všem známo, že délka praxe s kvalitou výuky vůbec nesouvisí. Tedy rozdíly v platech jsou dány stářím učitele... velmi motivační!

Děkani pedagogických fakult si chtějí udržet skoro monopol na vzdělávání učitelů a hlavní slovo v jejich přípravě - přestože desetileté v této disciplíně fatálně selhávají.

Pedagogická komora - co to je za kašpárky? Učitelé české republiky nemají pedagogickou komoru...

Kdo chce tu novelu? Třeba ředitelé, kteří vědí, že příprava budoucího učitele na pedagogické fakultě nepřináší žádnou kvalitu navíc proti jakékoliv klasické VŠ...

mirek vaněk řekl(a)...
14. října 2019 v 7:00  

Jo jo. Spousta lidí umí oblbovat druhé. A spousta lidí má sebevědomí a dovedou si představit, že budou kdečím. A kolik procent pak opravdu je?

3% je dost málo na představu. Proč jich není víc?

BP řekl(a)...
14. října 2019 v 21:36  

Pane Čapku, na jaké škole a kolik let už učíte, že si dovolujete soudit, jak učí učitelé vyššího věku?
Ve škole také ne vždy jde jen o přímou výuku, ale rovněž např. o organizaci zahraničních stáží či zájezdů pro žáky do zahraničí. Mladí Vám řeknou, že si na to najmou CK nebo se raději do žádného projektu nehrnou, protože nechtějí ze svého volného času věnovat škole nic. Staří vše zorganizují sami bez obezliček a drahých služeb tak, aby to žáky vyšlo co nejlevněji a ani svého času nelitují, přestože takoví jako Vy si pak do nich kopnou, protože přece už ve škole nejsou výkonní a neučí kreativně, před žáky si nenatřípají své peří.
Já také už mám dost učení, ale věk odchodu do důchodu se bohužel neustále prodlužuje. A tak i poloslepí, hluší a již ne tak pohybliví jako za mlada jsme nuceni ráno do práce vstávat a otravovat se s mládeží, která by nechtěla odtrhnout po celé dny prsty a oči od chytrých mobilů. Ale ne všichni jsou takoví a pak jednoho potěší zájem byť i jediné dušičky ve třídě, která s Vámi vede smysluplnou diskusi a ocení Vaše bohaté životní zkušenosti, ale tomu Vy ještě nemůžete vůbec rozumět. To přichází s věkem.
Pouze peníze, které jdou do tarifů, zaručují, že k řadovým učitelům skutečně také doputují a na tom si trvám a třikrát podtrhuji. Za 35 let praxe jsem se opravdu už přesytila těch naslibovaných holubů na střeše.

rváčkazvesela řekl(a)...
15. října 2019 v 23:16  

Též nesouhlasím s názorem, že starší učitelé učí špatně. A též přitakávám - není to jen to učení...dnes jsme například při dozoru vybírala peníze na focení..ono se už nefotí jen na konci roku ale i před vánoci - kalendáříčky a podobně. Někdo si namstí kapsu focením dětí a my to zorganizujeme - ve svém volném čase - přestávka nepřestávka vybírám peníze a že mi to ti drobečci umí předat i uprostřed diktátu...a kam že jsme to tu stovku dala..Jsem opravdu zvědavá, v jakém stavu bude školství - lidé v něm - ti kreativci nadšení plní energie tak za dvacet let...žiju bio - dočkám se.
Mimochodem společný rys mladých ve škole - snad vůbec se neusmívají.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.