Škola jinak: V Novém Městě si přejí školu bez známkování

neděle 21. července 2019 ·

Škola Jinak. Tak se nazývá iniciativa rodičů, která chce příští rok v Novém Městě na Moravě otevřít školu, kde učitelé nemíní zatěžovat děti domácími úkoly a kilogramy učebnic na zádech. Ke zřízení školy s alternativní výukou vedla iniciátory, tedy rodiče z regionu, především nespokojenost se současným školstvím. Proto se rozhodli hledat způsob, jak umožnit svým potomkům navštěvovat školu, do níž budou chodit rádi. A která je dle jejich soudu co nejlépe připraví na život. Reportáž přináší MF DNES.


V zařízení, jež by mělo ve městě vzniknout, tak bude mimo jiné kladen důraz na respektování jedinečnosti žáka, rozvoj jeho talentu a vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Ve škole se nebude známkovat, ale slovně hodnotit, přáním je také nezatěžovat školáky domácími úkoly a kilogramy učebnic na zádech.

Počítá se s devíti ročníky, které však nebudou fungovat odděleně, ale propojí se podle aktuálních projektů. Jako sídlo budoucí školy, jež by mohla začít fungovat od září příštího roku, jsou ve hře Petrovice, místní část Nového Města.

Novoměstští rodiče jsou v kontaktu i se školou Na Radosti ze sousedního Žďáru nad Sázavou, kde tato alternativa vzdělávání funguje s úspěchem již několik let. Zájemce musí dokonce odmítat.


Celý text naleznete v MF DNES

16 komentářů:

laimes řekl(a)...
21. července 2019 v 8:41  

azase problém vycházející z fundamentu:
1/školy státní=jasná jednotná pravidla: známky-číslice nebo písmena
2/školy soukromé : jak je kde libo a rodiče nechť si vyberou,vždyť i to zaplatí

mirek vaněk řekl(a)...
21. července 2019 v 11:25  

"kde tato alternativa vzdělávání funguje s úspěchem již několik let. Zájemce musí dokonce odmítat."

Co je měřítkem úspěchu?
Pokud úspěch měříme počtem zájemců , pak opravdu jsou nejúspěšnější levné párky z obilí. Jen ta kvalita je někde jinde.

Pokud nadané děti budou vedeny odborníky, budou se vzdělávat třeba i samy a úspěch je zaručen. Chápu rodiče takových dětí, že nechtějí, aby se trápily v normální třídě se spolužáky s jinými prioritami než vzdělávání a s čím dál častěji vyhořelým, nekvalifikovaným učitelem. Důsledkem je odliv žáků na osmiletá gymnázia a takové soukromé školy. Je to zajímavá propagace antiinkluze.

Pokud se ale sejdou děti obtížně vzdělavatelné, pak je to tragédie. Místo alespoň nějakého vzdělání obdrží volný režim bez vybudování alespoň základních návyků. Rodiče si zaplatí za klid a pohodu(za hlídání), ale výsledkem je dítě, které je v budoucím životě neuplatnitelné. Pokud ho bude živit bohatá společnost, pak je v pohodě, ale samo vytvářet hodnoty neumí. Ani se to nemělo kde naučit. Rizik je příliš na to, aby to mohlo fungovat.
Na některé děti obtížně vzdělavatelné nemají kolikrát ani odborníci ze speciálních škol či diagnostických ústavů.
Obtížně vzdělavatelné děti potřebují pevný řád a podporu. Volnosti měly příliš.

V každé společnosti byli vzdělaní a nevzdělaní. Ve zdravé společnosti je snaha počet nevzdělaných snižovat. V opačném případě jsou důsledky jasné. Neradostné pro budoucnost země i národa.
Naše školství jde spoustu let opačným směrem. Vzdělávání nahrazuje výchovou. A ani to nefunguje.

rváčkazvesela řekl(a)...
21. července 2019 v 12:09  

"Vzdělání se nahrazuje výchovou" Ano, protože ponovu vychovává škola (má to vnuceno inovátory)- což je úplně špatně. Škola má monitorovat "vychovanost" a sdělovat informace rodiči. Samozřejmě, že trochu "vychovává - tím, že se snaží, aby učitel byl vzorem - ale ten jak známo se může urodit pouze, když získá důvěru dětí. A jak zjistit, jestli učitel má důvěru - ale ano šlo by to , máme nejrůznější evaluace...ale co se s jejich výsledky děje? Je nemyslitelné, že učitel, který si nezíská důvěru dětí dostane padáka ...no a "vo tom to (taky) je". Osobně nedávám poznámky ale monitoruji.
Vychovává rodič(je to vztah bezpečný a důvěryplný) a basta fidli... a taky proto, by měl být plně zodpovědný, co jeho sladké poupáttko ve škole vyvádí.

Petr Portwyn řekl(a)...
21. července 2019 v 12:21  

K těm domácím úkolům:
Tak já nevím. Pořád se píše, jak zaostáváme ze světem, ale podle průzkumu PISA patří ČR k zemím, kde jsou žáci méně zatěžovány domácími úkoly. Tudíž bychom těch úkolů měli spíš přidat, abychom svět dohnali, ne?

rváčkazvesela řekl(a)...
21. července 2019 v 12:55  

Domácí úkoly jsou na domluvě s rodiči v kontextu vzdělávacích potřeb jejich robat - je to interní oblast komunikace mezi rodiči a učitelem. Dávám úkoly dobrovolné a vedu děti k vědomí, že když procvičují - dělají úkoly (vyberou si např. ten úkol, který potřebují, učivo, které zvládají levou zadní nedělají), budou si jistější při testech a samozřejmě budou mít lepší známky.

K předchozí důvěře žák - učitel (podmínka dnes žádané výchovy): Žák samozřejmě nemusí mít důvěru ve smyslu bezmezné poslušnosti, žák má mít především respekt (který podpoří rodič). Čím déle učím, tím více inklinuji, k typu učitele suchara, který je spravedlivý, zná potřeby svých žáků a těmto specifikům přizpůsobuje styl a zátěž při výuce co nejvíc individuálně (s 30 žáky - takže aspoň skupinově), dobře učí a je k dětem přívětivý a aspoň občas zábavný. Vím, že je to protimluv ale představte si typ "Cimrmana"... Pokud si dítě vazbu vytvoří - super! Ale nemusí si být všichni a všude navzájem sympatičtí - pravda? Pokud si všichni stále tzv. padáme kolem krku - nevěřím tomu.
..no a taky nemůžeme mít plnou republiku Cimrmanů....učitel je taky úředník, povolaný zákonem a nemá primárně vychovávat.

Petr Portwyn řekl(a)...
21. července 2019 v 13:17  

Paní Rváčkazvesela
Já taky dávám úkoly většinou dobrovolně. Kontroluju to občas tak, že zadám pětiminutovku s úlohami velmi podobnými tomu, co bylo v DÚ. Když to dítě spočítá, nemá smysl řešit, zda dělalo úkol, nebo ne. Když to nespočítá, rodičem vidí v Bakalářích položku "5m podle DÚ" a špatné hodnocení, tak ať si to vyřídí s dítětem sami :o)

Je ale úsměvné, jak se u nás za moderní a světovou považuje škola, kde nejsou domácí úkoly.

rváčkazvesela řekl(a)...
21. července 2019 v 15:20  

To už není ani úsměvné...

Ivo Mádr řekl(a)...
21. července 2019 v 21:49  

A nebude snad za tím vším inkluze po česku?

rváčkazvesela řekl(a)...
21. července 2019 v 21:58  

Inkluze rychlá a hladká, takzvaně česká. A ticho po pěšině.....

Brandtnerová řekl(a)...
22. července 2019 v 17:18  

„Rodiče si zaplatí za klid a pohodu(za hlídání), ale výsledkem je dítě, které je v budoucím životě neuplatnitelné.“ (mirek vaněk)

Ano, je to tak. Doplním konkrétní příklad: Zrovna nedávno se se mnou jedna známá podělila o zkušenost, že mají v příbuzenstvu absolventa montessori školy, v současnosti už adolescenta. Studuje webdesign, zřejmě protože se jednalo na dané SŠ o nejméně náročný obor. Moc mu to nejde, postrádá výtvarný talent. Až v průběhu tohoto studia se přišlo na to, že je technicky zaměřený. Bavilo by ho studovat elektrotechniku, je i manuálně zručný. Sám ale uznává, že by studium nezvládal, jelikož mu chybí základoškolské znalosti, zejména fyziky a matematiky. Jeho vrstevníci, kteří elektrotechniku studují, jsou ve znalostech úplně jinde. Na montessori škole toho moc nemuseli, nikoho tam do ničeho nenutili, neměli domácí úkoly apod. Tedy za rok dostuduje obor, který ho nebaví, nejde mu, a v němž je navíc i velká konkurence, i díky jeho částečné nenáročnosti (často ho dělají i lidé bez příslušného vzdělání). Co bude dělat dál, zatím nikdo netuší.

Brandtnerová řekl(a)...
22. července 2019 v 17:33  

„Je ale úsměvné, jak se u nás za moderní a světovou považuje škola, kde nejsou domácí úkoly.“ (Petr Portwyn)

No, já vždycky u podobných věcí nevím, jestli se ještě smát nebo už plakat. Taky mi přijde absurdní, jak tady různí aktivisté vyhlašují za moderní kdejakou blbost. Přitom například v tomto případě z hlediska moderní pedagogiky platí, že učení je mnohem efektivnější, pokud se daná látka do čtyřiadvaceti hodin zopakuje. (Druhé opakování by mělo následovat do dvou až tří dnů.) Tedy tímto směrem, tedy ke zvyšování účelovosti domácích úkolů apod., bych zaměřovala modernizaci výuky. Tomu já říkám „být trendy“.

A to nemluvím o absurditách, které jsou možné z veřejných zdrojů opravdu snad jen v České republice. Teď nedávno vyšel na webu rodicevitani.cz – který celkově považuji už sám o sobě za pofiderní – článek o tom, jak v jedné montessori škole, zanedbají děti až 8% roční školní docházky z důvodu, že vaří v týdenních pracovních intervalech (namísto výuky) ostatním obědy (čtyři žáci sedmého nebo osmého ročníku musí denně uvařit šedesát obědů). Takže někdo se snažil dětskou práci vymýtit, a nějaká jelita ji tady zase budou znovu zavádět! Opravdu, někteří mají kurz nastavený zpátky do středověku (předpokládám, proto ta nevraživost vůči Marii Terezii a době osvícenství) nebo snad rovnou na stromy a do jeskyně. Na druhou stranu, jak tak někdy pozoruji, výdobytků civilizace se přitom vzdávat ti samí jedinci příliš nechtějí, a ještě nejlépe, aby jim padaly zdarma rovnou samy do klína.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. července 2019 v 18:27  

Přitom například v tomto případě z hlediska moderní pedagogiky platí, že učení je mnohem efektivnější, pokud se daná látka do čtyřiadvaceti hodin zopakuje.

Pokud je někdo toho názoru, že děti žádnou "látku" umět nemusí, ale mají být hlavně ve škole šťastné, a taky že mají diskutovat o svých pocitech, tak žádné opakování není třeba :o)

Brandtnerová řekl(a)...
25. července 2019 v 19:54  

Myslíte: jako když se nic nenaučím, nemusím nic opakovat? No, nebo když se nic nenaučím, nemusím jít pracovat a můžu celý život trávit na podpoře.

Vy jste na to teda káp :o)

S tím středověkem jsem se nijak nemýlila. V diskusi o kus dál (pod článkem „Václav Hořejší: Zrušme maturitu a hodnoťme slovně“) jsem se dočetla, že jste podle všeho čaroděj; možná dokonce i vedoucí sabatu? :-D Ne že bych si o někom občas nemyslela, že je to pěkná čarodějnice, ale obviňování z čarodějnictví – to už tady dlouho nebylo. V tom snad dnes jede už jen IS a voodoo mafie v Africe. A zřejmě teda i mistři z PedF UK.

Opět se ptám: Je tohle ještě k smíchu?

Petr Portwyn řekl(a)...
25. července 2019 v 21:50  

Viďte :o)

K smíchu situace na internetových diskuzích už dávno není, ale pořád ještě na ČŠ nikdo nepíše, že oponenty pověsí na lucerny. Až tu začne skutečně jednostranná cenzura, jak ji známe z některých politických webů, bude teprve doopravdy zle. Možná jsem příliš otrlý?
K těm čarodějům: pohybujeme se v prostředí, kde se uvědomělí trollové prohlašují za elfy... evidentně je prosyceno magií :o)
Za komunistů jsem se uživil rukama, rukama se uživím i za pirátů. Ale než k tomu dojde, budu si nadále otvírat hubu.

Díky za podporu... bez ironie.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. července 2019 v 19:20  

No, kdysi tady pan Botlík psal něco o tom, že autoři maturitních úloh by měli viset v průvanu za koule. Ale kandelábry a šibenice, to zatím ne.

Brandtnerová řekl(a)...
31. července 2019 v 19:14  

No… to jsou ty nenaplněné potenciály. Co dělá ve školství? Měl jít pracovat do Fear Hausu :-O

Pane Portwyne, magie mi nevadí. Upalovači nebyli žádní věštci nebo hvězdopravci, ale fanatici, impotenti, sadisti a zloději. Mně vadí hloupost, násilí a lhaní.

Aktuálně: článek se specifickými názory na vliv mediálního a virtuálního násilí na děti na mnou výše zmíněném specifickém webu:

https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/rodina-v-siti/hraje-vase-dite-strilecky-a-povida-si-s-kamarady-o-tom-kolik-zabilo-zombiku-klid-neznamena-to-ze-z-nej-vyroste-masovy-vrah/

Taky už jsme přišli na to, co myslel tehdy Tajný tím, že vychovávat dítě můžou i čtyři dominy a pes. Animal play patří skutečně k BDSM:

https://www.idnes.cz/xman/styl/dog-play-lide-si-hraji-na-psy-cesko-akim-petr.A170927_201326_xman-styl_fro

A my, trumberové bez přehledu, jsme se zbytečně trápili s právní normou, zda rodičem může být i pes! :-D

Jen doufám, že inkluze a podpora respektu k odlišnosti nedospěje tak daleko, že učitel a školní prostředí budou muset vyjít vstříc dítěti, u kterého převládne názor, že je pes. Netuším, kde mají naši aktivisté hranice – řekla bych, že nikde. A takové štěkání ve výuce, no, nevím… ;-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.