Scio: Kraje budou moci omezovat vznik nových škol i nadále, naději rodičů hledajících alternativu odzvonilo

čtvrtek 18. července 2019 ·

Návrh 18 senátorů iniciovaný společností Scio na zrušení části školského zákona u Ústavního soudu neuspěl. Přestože mezinárodní smlouvy právo zřizovat soukromé školy a získávat v nich vzdělání jednoznačně zakotvují, bude zápis nové školy nebo navýšení její kapacity i nadále podmíněn souladem s pravidly často velmi striktními dlouhodobými záměry vzdělávání České republiky a jednotlivých krajů. Ty vzniku nových škol často brání a rodičům a jejich dětem omezují právo na výběr alternativní školy.


Návrh senátorů poukazoval kromě české Listiny základních práv a svobod i na mezinárodní smlouvy, konkrétně na Listinu základních práv EU, Úmluvu o právech dítěte a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Ty rodičům, kteří nejsou spokojeni s nabídkou poskytovanou státními vzdělávacími zařízeními, zaručují možnost přihlásit své dítě do zařízení soukromého, které podle nich bude poskytovat vzdělání lépe, případně takové zařízení sami založit. Přestože dle dlouhodobé judikatury Ústavního soudu jsou tyto smlouvy de facto součástí ústavního pořádku, soud je zcela nebo částečně ignoroval. Stejně tak ignoroval i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž je právo zakládat soukromé školy součástí Evropské úmluvy o lidských právech. „V konečném důsledku tak Ústavní soud posvětil možnost libovůle výkonné moci v otázkách bezprostředně ovlivňujících realizaci ústavně garantovaných práv“, uvádí soudkyně Milada Tomková, členka pléna Ústavního soudu ve svém odlišném stanovisku.

Při rozhodování o vzniku škol podle dlouhodobých záměrů tak bude nadále bráno v potaz především to, zdali již existující školy v daném kraji mají prázdné kapacity. Pokud ano, pak může být nová škola zamítnuta – a to i když vzniká s cílem pokrýt poptávku rodičů po alternativě, kterou, byť poloprázdné, veřejné školy v daném místě nedokážou pokrýt.

„Chcete-li tedy v určitých krajích provozovat soukromou školu a nabídnout kvalitní alternativu dětem žijícím v okolí, máte vy i děti smůlu, jelikož v již fungujících školách je ve třídě např. „jen“ třicet žáků. Nic jiného není v tu chvíli důležité. Kvalita vzdělání je tím patrně zajištěna.“, konstatuje soudkyně Tomková. Ministerstvo navíc připravuje nový Dlouhodobý záměr České republiky, podle nějž nebude některé druhy škol či školských zařízení do rejstříku téměř vůbec zapsat, nebude-li o stejný počet žáků ponížena kapacita jiné školy.

S odkazem na Dlouhodobé záměry České republiky a příslušných krajů byly v minulosti zamítnuty i čtyři žádosti o zápis do školského rejstříku ScioŠkol jejímu zřizovateli, společnosti Scio. Mezi jinými MŠMT například zamítlo zápis ScioŠkoly ve Frýdku-Místku pro školní roky 2017/2018 a 2018/2019, přestože do komunitní školy (ScioNeŠkoly) v obou letech docházelo cca 40 dětí. „Naším cílem není, aby se soukromé školy řídily jinými pravidly než školy veřejné. Cílem je, aby bylo rodičům, nespokojeným s nabídkou veřejných škol, umožněno vzdělávat své dítě ve škole, která jim nabídne vzdělávání, které pro své děti chtějí. Naše činnost se však samozřejmě řídí úplně stejnými zákony jako školy veřejné,“ uvádí Jon Šotola z vedení Scio.

Pro školní rok 2019/2020 je ScioŠkola ve Frýdku-Místku do školského rejstříku již zapsána, nicméně kvůli tomu, aby do budoucna k obdobným případům již nedocházelo, podalo Scio na Ministerstvo dvě správní žaloby. V případě neúspěchu je připraveno obrátit se postupně až na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.


Zdroj: Tisková zpráva Scio

40 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
18. července 2019 v 15:30  

Pokora a vstřícnost je dlouhodobou charakteristikou "hnutí" SCIO2011.

laimes řekl(a)...
18. července 2019 v 16:42  

VZNIK SOUKROMÝCH ŠKOL KE TŘEBA PODPOROVAT

Nowak řekl(a)...
18. července 2019 v 18:43  

Rozumím tomu tak, že stát by měl povolit založení jakékoliv soukromé školy a zároveň by měl držet v záloze dostatečnou kapacitu škol státních, kam by mohli rodiče své děti převést v případě, že soukromá škola jejich naděje nesplní.

laimes řekl(a)...
18. července 2019 v 20:15  

jistě,polovina zš ke dnes nadbytečná,tak provedeme optimalizaci a zavřene jen třetinu a ostatní nabídneme za 1kč soukromým subjektům,pořád zůstane v rezervě dost míst, dáme prostor soukromým subjektům (podnikatekům,rodičům,obcím aby provozovali soukromé školy)

rváčkazvesela řekl(a)...
18. července 2019 v 22:08  

A což takhle se zamyslet, proč ty soukromé školy vlastně vznikají? Asi něco těm rodičům fakt nevyhovuje….Nemyslím si, že je to ten nejsprávnější krok, mnohé soukromé školy to s tou undergoundovštinou určitě přehánějí ale oni jsou fakt s něčím nespokojeni. A stát neumí nic jiného, než vznik soukromých škol omezovat? Kde je prosím ten proklamovaný volný trh? A jak rodičům ve státních zařízeních nasloucháme? Kde je platforma komunikace rodiny a školy? A my bychom v té komunikaci měli být ti zdatnější, ne? Neříkám pokorně posluhovat rodičům ale profesionálně zvládat nasměrování rodiče ke spolupráci. Ano velké sousto to je. Znám ale jen dva typy spolupráce školy s rodičem. Buď jim vedení s prominutím leze do …. Nebo se připomínky rodiče bagatelizují. Ano, týká se to vždy jen těch extrémních případů ale těch myslím přibývá. Mimochodem znáte někdo nějaký validní výzkum zkoumající efektivitu komunikace školy s rodiči? Proč místo známých jevů (jako že jsou učitelé vyhořelí a proč)nezkoumají vědátoři tento motor vzniku nových škol? Ministerstvo (pardon asi parlament...je to rozdíl? - všude plno lobbistů) umí jen omezit a seškrtat? No, tak takhle jsem si ten kapitalismus nepředstavovala:-)

tyrjir řekl(a)...
19. července 2019 v 2:28  

Návrh senátorů poukazoval kromě české Listiny základních práv a svobod i na mezinárodní smlouvy, konkrétně na Listinu základních práv EU, Úmluvu o právech dítěte a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Ty rodičům, kteří nejsou spokojeni s nabídkou poskytovanou státními vzdělávacími zařízeními, zaručují možnost přihlásit své dítě do zařízení soukromého, které podle nich bude poskytovat vzdělání lépe, případně takové zařízení sami založit. Přestože dle dlouhodobé judikatury Ústavního soudu jsou tyto smlouvy de facto součástí ústavního pořádku, soud je zcela nebo částečně ignoroval. Stejně tak ignoroval i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž je právo zakládat soukromé školy součástí Evropské úmluvy o lidských právech. „V konečném důsledku tak Ústavní soud posvětil možnost libovůle výkonné moci v otázkách bezprostředně ovlivňujících realizaci ústavně garantovaných práv“, uvádí soudkyně Milada Tomková, členka pléna Ústavního soudu ve svém odlišném stanovisku.

Docela by mne zajímalo odůvodnění toho zamítnutí senátorského návrhu. Revolta proti zkorumpovanosti tzv. elit může mít různý obsah i formu. Ti navrhující senátoři a zřejmě i někteří ústavní soudci, myslím, naznačují, že zakládání soukromých škol je reakce na zjevné nesrovnalosti v řízení veřejného školství. Ústavní soud to asi neměl při rozhodování lehké. Nedivím se, když máme takové MŠMT, Vládu a Parlament ČR, která na školství škudlí a nezabývá se řádně (dostatečně důsledně a dúrazně) zjevnými závažnými nesrovnalostmi v něm.

Viz např.

JE SOUČASNÉ MŠMT A SOUČASNÁ VLÁDA SCHOPNÁ A OCHOTNÁ ŘÁDNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY ŠKOLSTVÍ?
http://www.ceskaskola.cz/2019/07/michal-komarek-ministerstvo-si-dva-roky.html

Možná by se ti páni senátoři mohli zamyslet nad tím, jak oni v Senátu proti nesrovnalostem ve školství bojují. Zakládáním soukromých škol se to, co i oni v Senátu Parlamentu ČR zřejmě zanedbávali, myslím, nevyřeší.

Podniknout kroky k prošetření korupce v MŠMT a dát poslanecké sněmovně a vládě důrazný podnět k vyšetření nesrovnalostí v práci MŠMT a podnět k navýšení školského rozpočtu na jinde obvyklou úroveň by byl možná účinnéjší postup než obtěžování Ústavního soudu lamentacemi nad špatným stavem veřejných škol, kteréhožto stavu jsou zřejmě i oni částečnými viníky.


J.TýřPetr řekl(a)...
19. července 2019 v 7:56  

Osobně bych vzniku nových soukromých škol nebránil. ALE ať se prosím financují samy, bez jakékoli podpory státu a to i za tu cenu, že je stát nebude smět kontrolovat.
Ušetřené peníze pak mohou být použity na podporu škol státních.
PetrK

laimes řekl(a)...
19. července 2019 v 7:57  

v 68- socialismus s kapitalistickou (lidskou) tváří
v 89- kapitalismus se socialistickou tváří
obojí jest životaneschopný kočkopes
stále více se budeme přibližovat čistému kapitalismu
www.youtube.com/watch?v=oSXCN-sLL84&t=23s

laimes řekl(a)...
19. července 2019 v 8:18  

jistěže se soukromé školy musí samofinancovat,nicméně stát je musí podporovat,má k tomu dostatek nástrojů např daně,když můžeme prominour na 10 daně zahr pneumatikárně,proč neprominout na 5 let škole daně,pokud je investuje do zařízení,možností je spousta
ve francii jsou municipální=obecní školy v kategorii soukromé a pokud rodičům z šesti obcí nevyhovuje ta jedna státní-v jedné obci,založísi jiná obec školu vlastní a funguje to skvěle,kasírují rodiče,kasírují obce které tam děti posílají ,prostě trh funguje,vzhůru do kapitalismu,nelze donekonečně ze státní kasy financovat všechno všem,
podle průzkumů cjce 1/2 pro své dítě soukromou školu,pro 2/3 z nich není problém za to platit..

rváčkazvesela řekl(a)...
19. července 2019 v 8:57  

Pane Petře, opravdu si myslíte, že stát potřebuje školy kontrolovat? Na Třebešíně (zemřela tam před pár lety učitelka v důsledku šikany) byla inspekce půl roku před událostí - seznala, že atmosféra ve škole je dobrá....
Skutečně nám nevadí, že za takto "kvalitní práci" platíme prostřednictvím danímy všichni? Skutečně nám nevadí, že platíme partu lidí, kteří nás jako vedou , jako řídí? Nikdo tomu nevěří ale nic se neděle. Školsvtí je slabý resort - nejsou v něm peníze(tedy dost peně,z aby to stálo za to...neziskovek je ještě zatím málo) Podívejte , co se děje v kultuře - kvůli marginalitě se viklá židle pod kdekým....
Mimochodem ve Finsku inspekce není.

rváčkazvesela řekl(a)...
19. července 2019 v 8:59  

...omluva za překlepy a to napořád, to víte rvu se rychle:-)

Petr řekl(a)...
19. července 2019 v 9:12  

Paní rváčkozvesela, myslel jsem to sice trochu jinak - státní MZ; státní přijímačky.
Pokud by soukromé školy nedostávaly od státu ani korunu (teď na provoz minimálně 60%, ale spíš 90%), tak by se jich pak netýkala žádná ze "státních taškařic", ani pochopitelně inspekce.
Mimochodem vzhledem k minimálním pravomocem ČŠI nechápu, proč se to ve všech debatách stále ventiluje. Když jsem se zde před časem jednoho kantora ptal, co mu inspektoři udělali, že proti nim tak brojí, napsal, že musel poslouchat jejich blbé kecy. To mě fakt pobavilo. Jako podřízený ve fabrice jsem se blbých keců naposlouchal až až :-)
PetrK

Tajný Učitel řekl(a)...
19. července 2019 v 12:38  

Soukromé školy zakázat. Když špatné školství tak pro všechny.

rváčkazvesela řekl(a)...
19. července 2019 v 13:40  

Já před inspektory taky nijaký respekt nemám - beru je terapeuticky jako "poradce" jenže si myslím, že po.... je před nimi vedení, protože jejich závěry jdou do výročky atd atd.
A sebevědomí řediteů škol - aby jaksi věděli co dělají a stáli si sebevědomě za tím - je ho jak šafránu myslím. .. a nakonec je nakonec je pravda, že je starosta kde jaké "horní dolní", který je třeba původem instalatér může pod vlivem nějakých špatných hodnocení ČŠI sundat...tak asi tak.
Zřizovatelem i kontrolorem (do určité míry - jsou to přece jen státná peníte) by měl být stát - dobrý stát. Takže ten náš asi ne - a je to stále dokola dokolečka...
Jo a s tajným souhlas, ať se dřív zaboříme do dna!!

Pavel Doležel řekl(a)...
19. července 2019 v 22:05  

Dovolávat se údajného práva na to, aby stát měl povinnost financovat někomu soukromý business, je slušně řečeno, nehoráznost. Pokud chce někdo soukromou školu, musí si ji zaplatit. Stát i nad soukromými školami pochopitelně nějakou kontrolu mít bude, tak jako nad jinými soukromými provozy.

Otázkou je, zda přihlášení dítěte např. do nějaké pošahané ultrapřírodní křesťanské školy, kde se dětem budou vymývat mozky kreacionismem a místo fyziky si budou hrát, nebo si budou vyprávět o tom, co je baví, nemá mít i jiné následky než pouhé placení školného. Např. ztrátu nároku na sociální služby státu. Odmítám-li své děti vzdělávat ku prospěchu společnosti a prosazuji, aby byly především spokojené a moc se nenamáhaly - ať dřou děti ostatních, tak je otázkou, zda je spravedlivé nenést potom následky svého rozhodnutí. To je podobné, jako vymáhat právo neplatit daně. Studenti nemají platit penězi školné, ale mají platit úsilím a časem. Nevidím žádný důvod, proč by někteří měli mít možnost tu píli, úsilí a čas nahradit těmi penězi. To totiž pak vede prakticky k témuž, jako prodávání diplomů a titulů, nebo psaní diplomových prací za úplatu.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. července 2019 v 11:25  

Nuže, apelujte u svého poslance a změňte zákon. Stejně se v kanclíku jen nudíte. Já zapomněl. Vy jste velký jen slovy. Smysluplný skutek utek.

Pavel Doležel řekl(a)...
20. července 2019 v 12:46  

Ale nedělaj se, tajnej. Ještě to prosadím a vy pak budete s Lippmannem chodit po světě (z poloviny tajně samozřejmě - protože jak se ukázalo, statečnost je vaším druhým já) a vykládat, jak nebyla celospolečenská diskuse a jak si to nějací průmyslnící a kapitalistí a profesůrcí s upocenýma ručkama zase u těch nenáviděných úředníčků a politiků prosadili proti vůli lidu vezdejšího (nutno dodat že zejména proti vůli lidu s pomaleji se rozvíjejícím mozkem, davu frustrátů a nominálních mozků).

poste.restante řekl(a)...
20. července 2019 v 13:51  

Školství je veřejná služba.
Stejně jako policie, armáda, soudnictví, nebo zdravotnictví.
To ale neznamená, že policajt u přechodu má plnit mé úkoly, nebo soudce rozhodovat podle toho, kdo platí větší daně.

To, jak jsou placeny soukromé školy je výsledkem politického konsensu mezi názorem, že nemají dostat ani korunu a názorem, že jim má stát platit úplně všechno a do ničeho nekecat.

Zákony platí i pro soukromníky.
I soukromý lékař pracující bez smlouvy s pojišťovnou, či veterinář musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon profese a dodržovat například hygienické předpisy.

Já nevím, proč je pořád dokola potřeba vysvětlovat "některým" lidem triviality.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. července 2019 v 16:34  

Tak to sakra pánové vezmou do vlastních pazourů, nepindaj na prázdno a lobují do zmodrání. Třeba prosadí 0%tní podporu soukromého školství. Stejně už soukromé školy mají po krk úřednických slintání na to či ono. Budou tam mít čisto pro hygieniky, budou mít výsledky, často daleko lepší, než státem hýčkaná vg a g, nechť se stát zdarma učí jak se to dělá.

poste.restante řekl(a)...
20. července 2019 v 17:07  

Tolik střelby do vlastních řad jsem tedy nečekal.
On někdo Tajného přeobsadil?

Tajný Učitel řekl(a)...
20. července 2019 v 17:10  

PR, long time no see. Pac a pusu. Doporučuji KY jelly.

poste.restante řekl(a)...
20. července 2019 v 17:20  

No fajn, takže vesmír je v pořádku.
Málem jsem se lek.

E.Kocourek řekl(a)...
20. července 2019 v 18:29  

Vaše triviality, PR, jsou pouhé oblíbené omyly etatistů. ////

I v supercentralizovaném českém soudnictví si každý soudce soudí jak chce, a ohled na platné zákony někteří už ani nepředstírají. Tak to dávám přednost soudci volenému v rámci obce, který pak respektuje (kromě zákonů) i mínění svých voličů. ////

Stejné je to se šerifem. Celostátní policie (FBI, Scotland Yard) se má starat jenom o hodně závažné prohřešky. ////

Školství možná je veřejná služba, ale svoje školy si klidně může organizovat a platit obec, a také stanovit kvalifikační požadavky na učitele. Horší nežli vyšilování MŠMT to nemůže být. ////

poste.restante řekl(a)...
20. července 2019 v 19:13  

Pro Vás triviality, pro mne principy, na kterých stojí systém, který Vy popíráte, pane Kocourku.
Tudíž se jaksi logicky shodnout nemůžeme.
Na čem bychom se (snad) shodnout mohli, to jsou základní principy demokracie.

Školství možná je veřejná služba, ale svoje školy si klidně může organizovat a platit obec, a také stanovit kvalifikační požadavky na učitele.
Tak to je bomba.
A co třeba takhle:
Zdravotnictví možná je veřejná služba, ale svoje nemocnice si klidně může organizovat a platit obec, a také stanovit kvalifikační požadavky na lékaře.
Městská doprava možná je veřejná služba, ale svoje autobusy si klidně může organizovat a platit obec, a také stanovit kvalifikační požadavky na řidiče.
Mám pokračovat?

PP řekl(a)...
20. července 2019 v 21:13  

Klidně pokračujte. Mně to přijde zajímavé i možné.

Unknown řekl(a)...
20. července 2019 v 22:08  

ad rváčkazvesela: Mimochodem ve Finsku inspekce není.

Vzdělávací systém je ve Finsku založen na důvěře, což je věc, kterou si v našich podmínkách zatím neumím představit. Navíc se od našeho velmi podstatně liší. Kromě toho, podle mé zkušenosti, volá po zrušení inspekce vždycky potrefená husa.

E.Kocourek řekl(a)...
20. července 2019 v 22:24  

Když jsem chodil do školy - dávno, předávno tomu - tak to ještě takhle fungovalo. Ed.gov získal svoje pravomoci až později. ////

Předpokládám, PR, že jste zcela v zajetí tzv. středoevropské tradice, kde bez rozhodnutí mocnáře ve vzdálené Vidni (později Praze) se nikdo ani neuprdne. V U.S.A. to fungovalo (a v některých oblastech ještě funguje) jinak. Na rozumy z Washingtonu D.C. nejsou zvědaví. ////

Unknown řekl(a)...
20. července 2019 v 22:33  

ad E.Kocourek: ale svoje školy si klidně může organizovat a platit obec, a také stanovit kvalifikační požadavky na učitele.

to nelze brát ani jako hloupý vtip, to by byl zločin na našich dětech

E.Kocourek řekl(a)...
20. července 2019 v 22:33  

Co se týče demokracie, PR, neshodneme se zcela jistě. Demokracie je systém správy věcí veřejných, určený a úspěšně použitý v obcích do cca 5000 obyvatel. Ve větších obcích přestává fungovat a v městech, aspirujících na roli velmoci (např. Atény) nefunguje ani omylem. ////

Doporučuji oprášit dějiny antického Řecka, zejména peloponésské války. ////

Můj pokus o vysvětlení, proč pro víc obyvatel demokracie nefunguje: Demokratické mechanismy potřebují korekci, kterou poskytuje např. situace, kdy zvolený představitel chodí se sousedy do stejné putyky. Když vládne hodně blbě, sousedi mu rozbijou hubu. Jakmile má mocipán ochranku a nechodí chlastat se sousedy, ztrácí zpětnou vazbu a systém jde do kopru. Vynálezy jako ostrakismus jsou zajímavý pokus, ale ve finále nestačí. ////

poste.restante řekl(a)...
21. července 2019 v 1:21  

Školství možná je veřejná služba, ale svoje školy si klidně může organizovat a platit obec, a také stanovit kvalifikační požadavky na učitele.
A jak si je bude "organizovat", když demokracie nefunguje?
Kdo rozhodne v obcích nad 5000 obyvatel?

E.Kocourek řekl(a)...
21. července 2019 v 5:37  

S potěšením sleduji, PR, že uvažujete správným směrem. Obecně politická řešení existují, ale já je nemíním probírat na ČŠ. ////

Neexistuje důvod, proč by se o školství mělo rozhodovat v obcích (významně) početnějších nežli 5000. ////

E.Kocourek řekl(a)...
21. července 2019 v 5:41  

No, sorry jako. Důvod možná existuje. Měl jsem přesněji napsat, že já nepovažuji za rozumný žádný takový důvod ... ////

PP řekl(a)...
21. července 2019 v 8:38  

To je zvláštní, zase to vidím naopak.
Nevidím důvod, proč by se mělo o školství rozhodovat výše, než na kraji, potažmo obci.
Můžete uvést nějaký důvod, který nepovažujete za rozumný?

laimes řekl(a)...
21. července 2019 v 8:45  

stát zřizuje a provozuje a platí školy státní a školu soukromou necjť si založí(provozuje a financuje) kdo chce (pokud splní jistá základní pravidla ) :obec,rodiče,soukromník,firma....

laimes řekl(a)...
21. července 2019 v 9:35  

Unknown řekl(a)...
ad rváčkazvesela: Mimochodem ve Finsku inspekce není.

zato tam mají školské rady a to je síla taková rada -složená z pastora,staré panny knihovnice a nudící se věčně nacamrané manželky místního dřeokapitalisty...
nevyhovíš podnikatekce nechá tě vyrazit,vyhovíš ji vyrazí tě stará panna a vyhovíš oběma vyrazí tě ty nemravný chlípníku pastor

laimes řekl(a)...
21. července 2019 v 9:43  

školství jest kompromis státního zájmu a veřejné/privátní služby...
jeden z principů může převládat:
1/britský =služba pro bohaté aby mohli kvalifikovaně vládnout
2/pruský )rakouství= fungování státu (armády)
marieterezie nahnala dítka do škol aby si podřízený důstokník mohl přečíst rozkaz nadřízeného a aby kanonýr věděl že 100m = 1 km

laimes řekl(a)...
21. července 2019 v 9:47  

E.Kocourek řekl(a)...
Demokracie NENÍ systém správy věcí ,je to slovo (termín) jehož význam je forma vlánutí
demo-kratos vláda-lidu -komu čemu-neboli způsob jak vládnout lidu )lidem,obyvatelstvu

E.Kocourek řekl(a)...
21. července 2019 v 9:58  

Omlouvám se za nejasný výrok, PP. O školství by se zajisté mělo rozhodovat v obcích a NE někde výše. Šlo mi jen o to, že když je ta obec moc velká, stojí za to vytvořit menší školské distrikty do té kýžené velikosti 5000 obyvatel. ////

Znám distrikt v U.S.A., 1500 obyvatel, rozloha asi jako náš okres, jedna škola (základní a střední). Vše si řídí sami, o rozumy zvenčí nestojí. ////

Jičín má 7000 a připadá mi OK (ale nevím, kolik je tam škol). Radotín (nyní součást Prahy 5) míval 10 tisíc a jedinou ZŠ a jediný gympl - ideální situace. Ale třeba Kladno má cca 100 tisíc a mnoho škol, tam bych radil ty distrikty. ////

MŠMT zrušit, pozemek přeorat a posypat solí! ////

PP řekl(a)...
21. července 2019 v 10:35  

Rajská hudba. :) Možná by stačilo zrušit to ministerstvo, ostatní se stane samospádem.

laimes řekl(a)...
22. července 2019 v 8:10  

státní školy musí řídit ministerstvo přes okresní školské úřady,které vše řeší,nikdo jiný do toho nemá co mluvit,školy souromé se řídí sami,splňují pouze pár kritérií jako např že učit musí učitel a ne kosmetička a jinak dodržovat obecně platné zákony bezpeč práce,hygieny apod a to jest vše

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.