Konference 17.6.: Učíme se pro život či pro přijímací řízení?

čtvrtek 6. června 2019 ·

Ve třech panelech budou 17. června diskutovat účastníci konference k tématům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Absolvent předškolního vzdělávání a zápis do ZŠ, Absolvent základního vzdělávání a přijímací řízení na SŠ, Absolvent středního vzdělávání, společná část maturitní zkoušky a přijímací řízení na VŠ.


Program konference:

Úvodní slovo a vymezení cíle konference (15 min.):

● Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a člen expertní skupiny k přípravě Strategie 2030+

Začátek v 9,45 (105 min.) Panel č. 1: Přechod MŠ/ZŠ: Absolvent předškolního vzdělávání a zápis do ZŠ

 Panelisté a panelistky:

● Soňa Koťátková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
● Hana Splavcová, Národní ústav pro vzdělávání
● Vladimíra Pechanová, MŠ Obrnice
● Jaroslava Simonová, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Začátek v 12,30 (105 min.) Panel č. 2: Přechod ZŠ/SŠ: Absolvent základního vzdělávání a přijímací řízení na SŠ

Panelisté a panelistky:

● Dominik Dvořák, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
● Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání
● Jaroslav Jirásko, Asociace ředitelů ZŠ, Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad
● Michaela Kleňhová, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Začátek v 14,30 (105 min.) Panel č. 3: Přechod SŠ/VŠ: Absolvent středního vzdělávání, společná část maturitní zkoušky a přijímací řízení na VŠ

Panelisté a panelistky:

● Karel Starý, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
● Jaroslav Fidrmuc/Olga Kofroňová, Národní ústav pro vzdělávání
● Zdeněk Kalinovský, Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Písek
● Šimon Stiburek, MŠMT
● Jiří Kuhn, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

Shrnutí a závěrečné slovo:

● Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a člen expertní skupiny k přípravě Strategie 2030+

Konference se uskuteční 17. 6. 2019, od 900 do 1630 hodin v aule Pedagogické fakulty UK


Možnost přihlášení naleznete zde

15 komentářů:

Pavel Doležel řekl(a)...
6. června 2019 11:02  

Už jsem se přihlásil.

Ten, kdo se učí pro život, zvládne i přijímací řízení. Ten, kdo se učí pro přijímací řízení, možná zvládne přijímací řízení a později se může dostat do úzkých. Proto je přijímací řízení velmi dobrým klasifikátorem budoucí úspěšnosti ve studiu i v životě.

mirek vaněk řekl(a)...
7. června 2019 7:02  

Kdybych nebyl z druhého konce republiky, taky bych se přihlásil. Ale ony ty akce jsou ve všední dny, často dopoledne, kdy učitel učí.
Pane Doležel, držím Vám palce, ale mám obavu, že jdete do jámy lvové. Mezi panelisty nevidím nikoho(s výjimkou dr. Kuhna - takže gymnázia budou mít zastání), kdo by byl znám svými názory ze skutečné praxe. Jsou to úředníci, kteří mají názor nadřízených. Zbývá jen doufat, že se do pléna dostanou zástupci zaměstnavatelů a lidé z praxe a nebude to jen exhibice vyvolených a poplácávání po ramenou.
I když význam bych nepřeceňoval. Diskuze probíhají a ministerstvo jde dál.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2019 11:40  

"Ten, kdo se učí pro život, zvládne i přijímací řízení. Ten, kdo se učí pro přijímací řízení, možná zvládne přijímací řízení a později se může dostat do úzkých. Proto je přijímací řízení velmi dobrým klasifikátorem budoucí úspěšnosti ve studiu i v životě."

To bych vytesal do kamene u vstupu na mšmt, jako příklad toho, kam až může vést posedlost amatéra kafráním do vzdělávání.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2019 13:29  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
7. června 2019 13:38  

Pane Doležele, to jste s těmi urážkami už zase přehnal. Přitom Vaše odpověď nepochybně měla "racionální jádro", jenže to se v osobních útocích po čtvrté řádce zcela vytratilo...

tyrjir řekl(a)...
7. června 2019 14:31  

Myslíte, vážení přátelé vzdělávání, že po tomto dalším aktivistickém (nesystematicky zúženém) projevu expertní skupiny MŠMT ČR pro Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ pan ministr školství tuto skupinu rozpustí a ustaví novou skupinu ze skutečných expertů na vzdělávání?

Když už má MŠMT takové zpoždění například při revizi RVP, nic tak hrozného by se, myslím nestalo. Základní problémovou otázkou u této věci, myslím, možná je, co by tomu asi tak řekl jeho politický náměstek Petr Pavlík z koaliční ČSSD.

J.Týř

* Viz i
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/michal-komarek-vychova-ucitelu-v-cechach.html

tyrjir řekl(a)...
7. června 2019 18:35  


Konference (z lat.: conferre, confero, contuli, collatum; česky: shromáždit) je obvykle kratší diskusní setkání kompetentních osob k určitému tématu. Může být jednorázové nebo periodické, někdy je to i trvalá instituce.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Konference

Vědecká nebo odborná konference je obvykle krátkodobé diskusní setkání mnoha odborníků v určité oblasti. Účelem je šíření a výměna informací, prezentace dosažených výsledků i navazování styků a spolupráce. Větší konference se obvykle skládá z plenární části (zvané přednášky, panelové diskuse, závěry), z jednání v sekcích (multitrack), z výstavy posterů s krátkými sděleními a z doprovodného programu.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_konference

tyrjir řekl(a)...
7. června 2019 19:13  

Konference 17.6.: Učíme se pro život či pro přijímací řízení?

O JAKÝ DRUH KONFERENCE TU VLASTNĚ JDE?
JE TA KONFERENCE ŘÁDNĚ PŘIPRAVENÁ?
BUDOU JEJÍ PRŮBĖH, OBSAH A VÝSTUPY K DISPOZICI?


V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let...

Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou ČR v druhé polovině roku 2020.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/experti-zahajili-praci-na-priprave.html

Takhle je tedy po téměř půl roce připravená konference pro Strategii 2030? Konference s tématem určeným, myslím, nebetyčně hloupou (demagogicky podsuvnou) otázkou, na kterou znají všichni jasnou odpověď? Kde jsou například podkladové materiály k jednotlivým tématům? To je výsledek pěti mésíců práce expertní skupiny MŠMT ČR?

O JAKÝ DRUH KONFERENCE TU VLASTNĚ JDE?
JE TA KONFERENCE ŘÁDNĚ PŘIPRAVENÁ?
BUDOU JEJÍ PRŮBĖH, OBSAH A VÝSTUPY K DISPOZICI?

Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2019 21:36  

Název konference se moc nepovedl... Ale hlavně se nepovedlo, že mezi panelisty chybí učitelé.

tyrjir řekl(a)...
7. června 2019 22:19  

OMLUVA

S hlubokou lítostí si dovoluji MŠMT ČR, expertnímu týmu pro Strategii vzdělávání 2030, organizátorům a účastníkúm konference sdělit, že se vědecké konference ke Strategii vzdělávání 2030+ konané 17.6.2019 na téma

Učíme se pro život či pro přijímací řízení?

nezúčastním, neboť

dne 16.6.2019 začíná rybářská sezóna lovu dravců v českých vodách a v té době budu účastníkem jiné vědecké konference na téma

Teče voda?

Se strategickým pozdravem

:)))

J. Týř


tyrjir řekl(a)...
7. června 2019 23:30  

Ministr Plaga se 17.6.2019 v 8.00 podívá na hodinky a říká asistentce "Mně se na tu konferenci s podivným názvem Učíme se pro život či pro přijímací řízení? do té PedF UK nechce". "Musíte, pane ministře, musíte. Jednou jste ten tým pro Strategii vzdělávání 2030+ jmenoval a, když vás tam pozvali, tak musíte. Nejít tam, to by vám váš politický náměstek neodpustil." zněla odpověď asitentky.

Myslíte, že by to tak nějak mohlo nebo mělo být, vážení přátelé vzdělávání?

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2019 0:09  

Radek Sárközi
Proč by tam měli být učitelé? Víte přece, že ten póvl chce jen trápit děti zbytečnostmi, a vůbec, nejlíp by bylo, kdyby ze školství vypadli... Ještě nějakou výuku, nedejbože znalosti a dovednosti by chtěli.) do dětí cpát.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2019 0:45  

Pane Komárku, račte odpustitititi, ale už si vůbec nepamatuji, co jsem psal. Takže smolík pacholík. Budete si tady muset podiskutovat s tajným a Mistrem asi samička.

tyrjir řekl(a)...
8. června 2019 13:34  

Viz i

STRATEGIE 2030+: VÝZKUM NESMRTELNOSTI CHROUSTA METODOU PITVY MRTVÉHO CHROUSTA?
K čemu vlastně ty školy v České republice máme?:

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/hlavni-cil-skolstvi-predat-detem.html„Konečně už hovoříme o tom, zda do školství investovat. Ještě však nemáme jasno ani v tom, zda to chceme, natož jak přesně. Já osobně bych investoval do platů, kvalitnější počáteční přípravy učitelů a dalšího vzdělávání,“ vypočítává Münich.

Do čeho investovat, je zatím otázka bez jasné odpovědi. Mimo jiné i kvůli skomírající pedagogické vědě. „Nyní nevíme, co se v systému děje. Buď nemáme data, nebo z nich nedovedeme vytáhnout užitečné informace. Znalosti nám chybějí například i o způsobu, jak dnešní děti zpracovávají informace. Za takové situace je strategické rozhodování ve školství obtížné,“ uzavírá Iva Stuchlíková.


http://www.ceskaskola.cz/2019/06/iva-stuchlikova-za-chvili-se-nebudeme.htmlVládě České republiky

ŽÁDÁME

1) Platy učitelů zvětšit na 80 % průměrného platu VŠ kvalifikovaných profesí do roku 2021 (plat obvyklý ve vyspělých zemích)
2) Školský rozpočet zvětšit na 5 % z HDP do roku 2021 (průměr v zemích OECD) ,
3) Zodpovědnou, na vědeckém a nikoli na aktivistickém základě postavenou, práci MŠMT ČR při vypracování Strategie vzdělávání 2030, při Revizi RVP a Revizi inkluze. (základní povinnost ministerstva školství Vlády České republiky)


http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pokud-cesko-vyrazne-investuje-do.htmltyrjir řekl(a)...
9. června 2019 16:27  

VYVODÍ MŠMT ČR DŮSLEDKY ZE ŠPATNÉ PRÁCE NÚV PŘI REVIZI RVP?

http://www.nuv.cz/t/navrh
http://www.nuv.cz/t/system-procesu-revize-rvp-infografika
http://www.nuv.cz/t/celkovy-ramec-revizi-rvp-infografika
http://www.nuv.cz/t/plan
http://www.nuv.cz/t/spolupracovnici-nuv-tema-revizi-rvp

Všude je jen sdělení "STRÁNKA NEBYLA NENALEZENA" a na stránce

http://www.nuv.cz/t/rrvp a na přidružených stránkách zůstaly jen povšechné téměř nic neříkající informace.

Za revizi RVP odpovídá v NÚV především

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek pro řízení Sekce pro všeobecné vzdělávání

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
zástupkyně náměstka Sekce pro všeobecné vzdělávání

To, co tyto odpovědné osoby z Národního ústavu pro vzdělávání (odborníci na svém místě nebo jacísi "národní vzdělávací (ne)umělci"?) prozatím při Revizi RVP vytvořily nebo zadaly k vypracování se tedy zřejmě přepracovává. Není divu, když v tom, co vytvořily jsou/byly zcela elementární chyby. K tomu, aby NÚV neplodil hlouposti, které očividně zplodil, myslím, zadání od MŠMT nepotřebuje.

Revize RVP pokud vím, stojí minimálně 90 mil. Kč a má být hotová za jeden rok (v roce 2021) a dnes, rok před dokončením, o ní nevíme zase prakticky nic konkrétního.
Docela by mne zajímalo, zda ze špatné práce NÚV při Revizi RVP vyvodí MŠMT ČR nějaké důsledky a, pokud ano, jaké.


http://www.ceskaskola.cz/2019/05/michal-komarek-vychova-ucitelu-v-cechach.html

Aha! Už to asi chápu! NÚV nemůže řádně pracovat na Revizi RVP, protože společně s MŠMT a jeho expertním týmem pro STRATEGII 2030+ teprve teď řeší kardinální problém

K čemu ty školy v Česku vlastně máme?

ve spolupráci s expertním týmen a PedF a FSV UK prostřednictvím

VÝZKUMU NESMRTELNOSTI CHROUSTA METODOU PITVY MRTVÉHO CHROUSTA!Bravo, MŠMT! Bravo, Expertní týme! Bravo NÚV!


Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.