Chci přidat školám volnost. S ministrem školství Robertem Plagou o vzdělávání lidí, kterým se pod rukama mění svět

pondělí 20. května 2019 ·

„Priorita číslo jedna je spojena s návratem atraktivity učitelského povolání. Nechci to zplošťovat jenom na peníze, ale peníze jsou prvním krokem k nápravě. Ten systém možná dobrých patnáct let hrál na to, že se učitelé neseberou a na rozdíl od lékařů neodejdou do zahraničí. Že takzvaně všechno skousnou. Školství bylo pravidelně téma před volbami a potom se na učitele zapomnělo nebo maximálně se jim přidalo stejně jako ostatním. Přitom sliby 130 procent průměrné mzdy tady byly snad už v roce 2004. A až teď, musím říct, reálně do systému – a nezačalo to za mě, ale za mých předchůdců – začaly peníze přibývat,“ říká ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro týdeník Respekt.


Robert Plaga (msmt.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Co dál chcete při nejasném časovém horizontu zvládnout?

Bez ohledu na časový horizont jsme zahájili práce na Strategii 2030+, což je debata o tom, jak má vypadat vzdělávání v dalším desetiletí. Přípravu a projednání se všemi aktéry bude dělat ministerstvo v následujících měsících, protože pokud chceme – a myslím si, že musíme – přistoupit k systémové proměně obsahu vzdělávání, tak nechci, aby to vznikalo za zdmi ministerstva.

Proč chcete měnit obsah vzdělávání?

Šetření České školní inspekce ukazuje, že rámcové vzdělávací programy jsou přehlceny obsahem a že valná většina škol nestihne probrat to, co stát předepisuje. Naším zájmem tedy je tento obsah redukovat a změnit.

Kde se má v povinném učivu ubírat?

Ta otázka je správně položená, ale ministr na ni nebude odpovídat. Já si nebudu hrát na odborníka, který řekne, co se má a co nemá učit. Naším zájmem je vydefinovat těžiště učiva. Například při výuce historie co je jádro nezpochybnitelné pro všechny a co jsou rozvíjející obsahy. Tak se pojďme férově bavit o tom jádru, které bude stíhatelné, procvičitelné. To vydefinujme a u zbytku nechme školám volnost.


Celý rozhovor naleznete v týdeníku Respekt

16 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
20. května 2019 8:59  

Aha: "rámcové vzdělávací programy jsou přehlceny obsahem a valná většina škol nestihne probrat to, co stát předepisuje. Naším zájmem tedy je tento obsah redukovat a změnit".

Takže když je úkolem přeskočit potok a nejde nám to, najdeme se užší potok! To je řešení hodné ČŠI. Což třeba zvýšit efektivitu zkompetentňovacího procesu? Což nepouštět do vyšších ročníků nezkompetentněné? Což efektivněji dále vzdělávat učitele? Pokud problém, že škola nestihne probrat to, co stát předepisuje, vyřešíme tím, že zmenšíme požadavek státu, budou školy dobře hodnoceny inspekcí, ale vzdělanost žáků půjde do kopru. Budeme se plácat po ramenou, jak jsme dobří, že máme tak nekompentntní děti. OMG!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
20. května 2019 9:48  

Učivo stanovuje ŠVP, nikoliv RVP. Stát do učiva zasahuje až prostřednictvím testování.

Nowak řekl(a)...
20. května 2019 10:21  

Lidi, kterým se pod rukama měnil svět: generace našich rodičů, prarodičů ...
Začátek 20. stol., 1. svvv., rozpad RU - vznik ČSR, hospodářská krize, 2. sv.v. - protektorát, období 1945-48, Víteězný únor, znárodňování, kolektivizace, soudní procesy, krásná 60. léta, rok 68, normalizace, Sametová revoluce, velké naděje a jejich likvidace zejméma dvojicí Klaus+Zeman, nová naděje - Babiš.
Nebo jinak: orientace na SSSR, pak na USA, pak na EU, nyní na Čínu

Ivo Mádr řekl(a)...
20. května 2019 13:43  

Zdeněk Sotolář

Základní učivo máte v RVP . Výstupům z RVP musíte přiřadit školní výstupy v ŠVP a základní učivo. V tématických plánech si to může rozpitvat každý sám dopodrobna.

tyrjir řekl(a)...
20. května 2019 16:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. května 2019 16:10  

REVIZE RVP - PĚT OTÁZEK PRO MINISTRA ŠKOLSTVÍ

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MUSÍ ODPOVÍDAT NEJNOVĚJŠÍM POZNATKŮM:
- vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat, a
- pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného...


Toto se doslovně píše ve zprávě Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), který tu revizi provádí.

http://www.nuv.cz/t/rvp

Dovoluji si panu ministrovi školství toto cestou veřejně položit pět již dříve vznesených avšak dosud ministerstvem školství neodpovězených* otázek:

Otázka 1: Proč se ve výčtu věd, které nelze při Revizi RVP (základního vzdělávacího tj. didaktického dokumentu) opomenout, ani v celém Návrhu revize RVP vůbec (ani jednou jedinkrát !) nevyskytuje nauka o výuce DIDAKTIKA? Proč jsou tam uvedeny jen "žákům zprostředkovávané vědy" a dále pak už jen pedagogika a psychologie (!)? Vědí vůbec pracovníci NÚV, že věda zabývající se primárně vzdělávací transformací vědy do podoby srozumitelné žákům (tzv. didaktickou transformací) se nazývá nauka o vzdělávání to jest DIDAKTIKA? Že učitel je primárně DIDAKTIK a ne pedagog nebo psycholog? Pokud to vědí, proč se ve výčtu neopomenutelných věd a v celém Návrhu revize RVP vyhnuli didaktice jako hlavnímu učitele profilujícímu vědeckému oboru?

Otázka 2: Odpovídá Návrh revize RVP a jeho Celkový rámec vypracovaný NÚV těmto vědeckým a metodologickým požadavkům, když má jeho Celkový rámec a Návrh revize RVP výše popsané a další nedostatky?


PŘEDBĚŽNÝ PLÁN PRACÍ (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách...

Zpracování podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem; cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné. Studie jsou diskutovány v NÚV, následně v odborných skupinách NÚV. Naší snahou je, aby po dopracování byly alespoň vybrané studie zveřejněny...

V současné době se pracují dvě odborné skupiny (matematika; ICT) v první fázi (bod c); ostatní se svou činností začínají (bod b).


Otázka 3: Budou ty Podkladové studie v pořádku, když při jejich tvorbě je zřejmě ignorována didaktika jako hlavní věda profilující učitele a školní vzdělávání, tedy když zřejmě vycházejí z didakticky vadného Rámce revize RVP?

Otázka 4: Proč mají být zveřejněny jen některé Podkladové studie, a to až po jejich dokončení? Proč nemohou být zveřejněny všechny podkladové studie? Proč mají být zveřejněny až po jejich úplném dokončení, tedy bez možnosti reagovat na připomínky širší školské veřejnosti?

Otázka 5: Máme už rok 2019. Revize RVP má být hotova v r. 2020. V NÚV na té Revizi v lednu 2019 pracovaly jen dvě (!) z mnoha odborných skupin. PROČ? KDO A JAK ZA TO ODPOVÍDÁ? Jak je to v NÚV s pracemi na Revizi RVP dnes? Zrevidoval NÚV svůj očividně liknavý a odborně závadný přístup k Revizi RVP? Dalo už mu k tomu MŠMT ČR Národnímu ústavu pro vzdělávání odpovídající zadání?


* Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
20. května 2019 16:14  

...Zrevidoval NÚV svůj očividně liknavý a odborně závadný přístup k Revizi RVP? Dalo už k tomu MŠMT ČR Národnímu ústavu pro vzdělávání odpovídající zadání?...

BP řekl(a)...
20. května 2019 16:21  

Simono Carcy, opravdu je dnes nutná redukce učiva. Proč se nedá stihnout probrat?
Jelikož na úkor jakýchsi nových předmětů, celkem zbytečných jako samostatné jednotky, se zredukovaly počty hodin hlavních předmětů. Pak není čas na usazení a procvičení učiva. Tak se to buď do žáků valí hlava nehlava (bez efektu), nebo se jde pomalu s procvičováním, ale stihne se sotva polovina učiva zapsaného v ŠVP a TP (za což hrozí i finanční postihy).
Ten stres už nechci prožívat. Jsem momentálně v šedesáti letech nezaměstnaná, ale kvůli tomuto se ani do školství vrátit už nehodlám.

Radek Sárközi řekl(a)...
20. května 2019 16:41  

Učivo je v RVP ZV nepovinné. Povinné jsou pouze očekávané výstupy.

Ivo Mádr řekl(a)...
20. května 2019 18:44  

"Učivo je v RVP ZV nepovinné. Povinné jsou pouze očekávané výstupy."

To bylo takto avizováno v době vzletných zítřků v podání první verze RVP za Petry Buzkové. 99% škol však logicky sáhlo k osnovám Obecné a Základní školy. Pracovně museli tvůrci ŠVP z něčeho vycházet a proto se v RVP objevilo základní učivo. Moc toho nikdo nevynechal. Taková osmá třída pak byla doplněna třeba statistikou. V deváté třídě pak byly díky RVP vynechány goniometrické funkce, lomený výraz,...- třeba v matematice. Výstupy jsou mnohdy postaveny tak, že je lze splnit jen díky avizovanému základnímu učivu z RVP. Názory aktivistů počítaly s tím, že kantoři si mohou vybrat jakékoliv učivo ke splnění klíčových kompetencí a výstupů z RVP. Naštěstí většina tvůrců ŠVP zachovala zdravý selský rozum.

Radek Sárközi řekl(a)...
20. května 2019 20:44  

A po revizi RVP to dopadne podobně. Co se vyučuje, určují spíše učebnice a tradice, než rámcové vzdělávací programy...

BP řekl(a)...
20. května 2019 21:16  

Přesně tak, pane Sárközi. Jakmile změníte učebnici, musel byste přepsat celé ŠVP. A dnes vydržíte s jednou učebnicí maximálně 4-5 let. Všechno jde mílovými kroky kupředu a žákům připadají některé věci nepochopitelné opravdu po pár letech, neboť už dávno neexistují.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
20. května 2019 21:51  

proto se v RVP objevilo základní učivo

Nic takového tam nikdy nebylo. Učivo uvedené v RVP.ZV nikdy nebylo a není závazné, nikdy nebylo označováno za základní. O zavedení základního učiva (jádra) se mluví až od počátku revize.

Ivo Mádr řekl(a)...
20. května 2019 22:11  

Pane Sotoláři, závazné nebylo. Zkuste však bez něho učit třeba matematiku. Se zlou se potážete. Proto většina škol, slušně řečeno, okopírovala osnovy Obecné a Základní školy. Učivo tedy nazvěme DOPORUČENÉ. Netřeba slovíčkařit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. května 2019 10:56  

Promiňte, ale používat správně slova není slovíčkaření.
P.S. Kolik asi učiva se do ŠVP dostalo z rozšiřující části učiva Základní školy?

tyrjir řekl(a)...
21. května 2019 11:20  

RVP je podle mého názoru z mnoha hledisek nevědecky zmatečný a nepraktický dokument. Vnesl do škol zmatek. Školám i jednotlivým učitelům přidělal neúčelnou a neúčinnou práci. "Přispěl" významně k úpadku kvaliy vzdělávání zejména v ZŠ. Jeho vady nejsou dodnes napraveny (viz komentář výše 20. května 2019 16:10 ).

Viz i
http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

Je nutné určit neopominutelné základní učivo pro 40 - 70 % výukové doby (jádro učiva) a ve zbytku dát školám a učitelům volnost. Aktivistickému MŠMT a NÚV to, myslím, jde asi "tak, jako psovi pastva". Doufám, že pan ministr školství odpoví na pět v diskusi výše uvedených otázek.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.