Zakazováním telefonů se školy chovají jako bachaři. Mobil je prostředkem sebeobrany, míní psycholog

neděle 21. dubna 2019 ·

„Ten zákaz je tak hloupý, že člověk ani neví, ze které strany se do něho opřít. Školy dávají najevo, že se žákem jednají partnersky – a pak na jakýkoli malý problém reagují represí,“ říká psycholog Robert Čapek v pořadu Pro a Proti Čro Plus.

Robert Čapek (robertcapek.cz)

Namísto toho, aby školy žáky učily dodržovat pravidla a zodpovědnost, tak se chovají jako bachaři ve vězení, kde mobilní telefony plošně zakáží a dál se s tím nemažou.

„Pokud chcete změnit nějaké problémové chování žáka, ať je to práce s mobilem, nadávky nebo cokoli, tak on sám se musí chtít změnit. Represe ještě nikdy nic nevyřešila a nikoho nic nenaučila,“ dodává Čapek.

Poukazuje i na to, že pro žáky může být mobil také prostředkem k sebeobraně: „Podle mých zkušeností se učitelé někdy bojí toho, že by se ukázalo, jak učí. Zesměšňování žáků, sarkasmus, špatná výuka, řvaní při hodině... Mobil v rukou žáka, který je samozřejmě poučený o pravidlech jeho užívání na síti, by tyto učitele možná zklidnil,“ uzavírá.


Celý text a pořad ke stažení naleznete zde

56 komentářů:

PP řekl(a)...
21. dubna 2019 4:58  

Jsem rád, že autor neučí.
Dost to potvrzuje jedno české přísloví, končící "kdo neumí učit, učí učitele".
Doufám, že není placený z veřejných peněz. :)

laimes řekl(a)...
21. dubna 2019 5:12  

ten člověk je totálně mimo

Ivo řekl(a)...
21. dubna 2019 9:31  

"Pan psycholog" - K TOMU NENÍ CO DODAT :D :D :D

jir řekl(a)...
21. dubna 2019 9:56  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
BP řekl(a)...
21. dubna 2019 10:40  

Pane psychologu, máte zkušenost se závislostmi?

Dnešní děti a mládež jsou na mobilu již závislí. Takže jaká domluva a nastavování pravidel?

Když chceme někoho zbavit závislosti na drogách či alkoholu, tak mu také nastavíme jen pravidla, za kterých bude moci požívat ony omamné látky?

Když mobily neexistovaly, nikdo je nepotřeboval. Školy jsou již dostatečně vybaveny připojením k internetu a dostupnými pc, není problém s tím pracovat.

Žáci už nechtějí pracovat v jazycích s klasickými slovníky, kterými jsou školy dokonale vybaveny, ale bohužel, jsou to dnes již vyhozené peníze. Leží ve školách ladem.

Vím, pokrok nezastavíš.

Q. E. D. řekl(a)...
21. dubna 2019 12:40  

"Represe ještě nikdy nic nevyřešila a nikoho nic nenaučila."

Bože všemohoucí, má pravdu! Pojďme zrušit všechna vězení a propusťme všechny vězně!!

Jir řekl(a)...
21. dubna 2019 13:59  

Problém je v tom, že to není malý problém. Pokud to tedy autor článku řeší jako malý problém, tak to určitě nevyřeší a jeho přístup a rady jsou pak jen k pousmání. Slušně napsáno.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2019 17:23  

Poukazuje i na to, že pro žáky může být mobil také prostředkem k sebeobraně: „Podle mých zkušeností se učitelé někdy bojí toho, že by se ukázalo, jak učí. Zesměšňování žáků, sarkasmus, špatná výuka, řvaní při hodině... Mobil v rukou žáka, který je samozřejmě poučený o pravidlech jeho užívání na síti, by tyto učitele možná zklidnil,“ uzavírá.

Už jako žák základní školy jsem před více než 50 léty slyšel o jednom panu řediteli školy, který využil reproduktory školního rozhlasu jako mikrofony k tomu, aby nemusel chodit na hospitace. Stačilo, aby si "zapnul" mikrofon do příslušné třídy, a slyšel kdykoli, "co se v té třídě děje..." bez vědomí odposlouchávaných osob. Jeho jednání bylo shledáno jako protiprávní a musel s tím přestat...

Obecně platí, že zaznamenávání (nahrávání) projevů osob bez jejich vědomí je přípustné jen v případech povolených zákonem. Patří mezi ně i záznam protiprávního jednáni osob, jak se to správně stalo například ve známém případě šikanované paní učitelky v jedné pražské průmyslovce.

„Podle mých zkušeností se učitelé někdy bojí toho, že by se ukázalo, jak učí. Zesměšňování žáků, sarkasmus, špatná výuka, řvaní při hodině... Mobil v rukou žáka, který je samozřejmě poučený o pravidlech jeho užívání na síti, by tyto učitele možná zklidnil,“ Napsal "psycholog" pan Čapek.

Na hlouposti, které pan Čapek publikuje, není mobil potřeba...

J.Týř

poste.restante řekl(a)...
21. dubna 2019 17:34  

Pan Čapek prosazuje "partnerský přístup".
Předpokládám tedy, že souhlasí také s tím, aby si učitelé na své mobily nahrávali a případně také zveřejňovali chování svých žáků.
Často je to pro ně jediný prostředek "sebeobrany" vůči agresivním žákům a jejich rodičům.

Ivo Mádr řekl(a)...
21. dubna 2019 17:50  

Mobily ve škole jsou zakázány ve Francii. Zákaz se chystá v Německu a Itálii. Pan psycholog nikdy nestál v "první linii" a o současné škole nemá ani potuchy.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2019 19:36  

Pokud by byl R. Čapek psychiatr, mohla by veřejnost před jeho bludy pravděpodobně alespoň částečně ochránit Česká lékařská komora. On se však prohlašuje za jakousi "mozartovskou obdobu psychologa a pedagogického školitele učitelů" (viz jeho nedávná diskuse s panem Doleželem). S tím mnoho nenadělá ani tzv. Pedagogická komora, která má sama problémy s tzv. pedagogickým populismem*. Vylomeniny "líného psychologa a pedagogického školitele učitelů" pana Čapka mají, myslím, přínos zejména v tom, že ukazují, jací by psychologové a školitele učitelů neměli být.

J.Týř

* Proč se aktivistická Pedagogická komora rozčiluje, že stát už nechce podporovat Pedagogickou černou díru v resortu MŠMT?
http://www.ceskaskola.cz/2019/02/reditele-skol-k-novele-zakona-o.html#comment-4508878650805968356

laimes řekl(a)...
21. dubna 2019 21:11  

www.youtube.com/watch?v=MYgpfgCu0Xk

Petr Portwyn řekl(a)...
22. dubna 2019 8:41  

Už před lety podobný článek napsal do LN Ivan Adamovič.
Po krátké diskuzi prohlásil, že od jeho školní docházky "se ve školách nic nezměnilo", on se sice o školství nezajímá, ale kdyby se změnilo, tak by to musel vědět. Byl stejně sprostý, jako Rober Čapek. Skoro bych si tipl, že ten článek byl zdrojem tohoto.

Tajné natáčení protiprávní nepochybně je.

Josef Soukal řekl(a)...
22. dubna 2019 9:16  

Výstižný komentář Kamila Kopeckého z FB:
Hrozná slátanina: "Namísto toho, aby školy žáky učily dodržovat pravidla a zodpovědnost, tak se chovají jako bachaři ve vězení, kde mobilní telefony plošně zakáží a dál se s tím nemažou." Jak kdyby snad školy, které regulují používání mobilů ve výuce, neučily žáky dodržovat pravidla a chovat se odpovědně (viz třeba Scio). Jak kdyby to byly opaky. Stejně tak zaměnit slovo represe (což je násilné potlačení nebo dokonce trest) se slovem regulace (což je normální pravidlo definované ve školním řádu), to je taky moc fajn... ale ono to zní dobře, drsně - když vězení a bachaři, tak represe. Toto fakt ne, školy nejsou černé nebo bílé... Žáci škol, které mají regulováno používání mobilů ve výuce nebo o přestávce, přece mohou se souhlasem učitele bez problému mobil využívat v rámci výuky/přestávky - je to v souladu s omezením. Ať si klidně žáci fotí zápis na tabuli, ať si fotí úkoly, stačí, ať je to se souhlasem učitele a po dohodě s ním, který třeba na fotkách být nechce. Ne bez jeho souhlasu za jeho zády.
Přestávky nechávám stranou, tam už jsem to mnohokrát komentoval, ale výuka je snad jasná...

Pavel Doležel řekl(a)...
22. dubna 2019 11:38  

Já bych měl dotaz, kde vystudoval mistr Čapek psychologii. Má sice doktorát z pedagogické psychologie, ale zajímalo by mne, zda má vůbec psychologii vystudovánu. V jeho životopise se pyšní studiem na FSS MU v letech 2000 - 2002, ale žádnou závěrečnou práci z tohoto studia jsem v IS MU nenašel. Tak jak to tedy je? Jakou diplomovou práci z psychologie pan Čapek obhájil a kde?

Pavel Doležel řekl(a)...
25. dubna 2019 9:29  

Pane Komárku, nemohl byste vy, když přebíráte informace o tom, co vykládá "psycholog", ověřit, kde a jak vystudoval pan Čapek psychologii? Rád bych si přečetl jeho diplomovou práci.

Že má doktorát z pedagogické psychologie, je asi stejně validní, jako když paní Straková vystudovala fyziku a pak si udělala doktorát z pedagogiky. Pokud někdo někdy procházel postgraduálním studiem, tak ví, co se tam naučí a jaký přehled o oboru při tom získá. Není mi zcela jasné, proč je tato oborová turistika tolerována - resp. je mi to jasné, ale nesouvisí to se vzděláváním, nýbrž s hospodařením VŠ.

Brandtnerová řekl(a)...
26. dubna 2019 18:42  

Ano, mělo by to být doloženo. Kdo psychologii nevystudoval, by se jako psycholog rozhodně neměl označovat, vydávat se za něj. Absolvent pedagogické psychologie není psycholog.

Pak snadno dojde i k takové chybě, jako když je v textu původního článku označen dotyčný dokonce mylně za dětského psychologa. (V relaci naštěstí moderátorka používá správné označení: školní psycholog.) Seriózní média by taková pochybení v textu rozhodně mít neměla, respektive by je měla neprodleně opravit.

Jinak jsem názoru, že ve veřejnoprávních médiích by neměl být dáván prostor osobám, které oslovují jen velice minoritní skupinu a sklízí tak negativní ohlas veřejnosti, a to i díky svému problematickému vystupování. To už lze považovat za směřování k bulvarizaci veřejnoprávního prostoru. Dnes je, zejména na internetu, dostatek různých míst, kde je taková osoba jistě vhodným kandidátem pro články a rozhovory. Veřejnoprávní média by měla mít určitou zodpovědnost, už jen proto, že se pak následkem chybného výběru mohou následně šířit v mediálním prostoru různá další zkreslení, přejaté interpretace. Je to ukázkové vidět ve zkráceném textu výše, který původní článek i relaci naprosto komolí a propaguje aktéra pořadu (Robert Čapek), který ale působí v rozhovoru právě naopak, dalo by se říci dokonce jako takové páté kolo u vozu, také díky své neschopnosti si své postoje dostatečně obhájit.

Daleko zajímavějším účastníkem rozhovoru by byl samozřejmě někdo, kdo například obhajuje využití mobilních zařízení při výuce. Takový oponent a jeho názory (pokud by byly rozumné) by byl jistě pro posluchače z hlediska informací přínosem.

Na druhou stranu volba obou aktérů pořadu splnila určitý účel – řekla bych skoro až umělecký dojem – když byl do kontrastu postaven racionální přístup speciální pedagožky paní Martincová, reprezentující zde zdravou (a podle mého i efektivní) komunikaci ve vztazích rodiče-žák-učitel-vedení školy, a konfliktní postoje jejího oponenta, jemuž navíc chyběly smysluplné argumenty.

Helena řekl(a)...
27. dubna 2019 17:13  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Helena řekl(a)...
27. dubna 2019 17:39  

Jen na okraj - není pravda, že absolvent pedagogické psychologie není psycholog. Psycholog je absolvent magisterského studia psychologie (ale to zřejmě není případ pana Čapka), ve druhé části tohoto studia si student vybírá specializaci - jednou z možných specializací je i pedagogická psychologie, a to, že si student vybere tuto specializaci neznamená, že není psycholog...

Robert Čapek řekl(a)...
27. dubna 2019 20:49  

Milí kolegové, opět jste pobavili. Tolik kolegiality, tolik nadhledu, tolik dobroty od srdce…
To si snad nezasloužím. Jestli vám to nevadí, opět použiji do některých ze svých textů. Samozřejmě královsky honorovaných. Pojďme ale na odpovědi, nemám na to celý den.

A: Jsem rád, že autor neučí. Dost to potvrzuje jedno české přísloví, končící "kdo neumí učit, učí učitele".
Doufám, že není placený z veřejných peněz. :)

Učil jsem desetiletí. Díky za vysvětlení. Až potkám nějaké lektory, to české přísloví jim vyřídím. Sám jsem ho neznal. Nevím, jestli jsem placený z veřejných peněz, nevyznám se v tom. Ale státní zaměstnanec nejsem.

B: Pane psychologu, máte zkušenost se závislostmi?

Děkuji za optání, celkem ano. Krátkou dobu jsme i pracoval i v organizaci Magdaléna o. p. s., která působí v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí, včetně přímě práce se závislými. A co vy?

C: "Represe ještě nikdy nic nevyřešila a nikoho nic nenaučila."
Bože všemohoucí, má pravdu! Pojďme zrušit všechna vězení a propusťme všechny vězně!!

Nebylo by lepší, než pouštět vězně, spíše pracovat na tom, aby se jim školy tak zoufale nepodobaly?

D: Pan Čapek prosazuje "partnerský přístup". Předpokládám tedy, že souhlasí také s tím, aby si učitelé na své mobily nahrávali a případně také zveřejňovali chování svých žáků.

Souhlasím. Jenomže kdyby učitel nahrával chování žáka místo toho, aby s ním pedagogicky pracoval, tak by vypadal jako pitomec, nebo ne? Tím by ukázal jedině svoji nekompetentnost, nic jiného. Rodiče jsou od toho, aby jim učitel žaloval? Takový bonzák by měl opravdu přirozenou autoritu…

E: Pan psycholog nikdy nestál v "první linii" a o současné škole nemá ani potuchy.

Nevím, co je to první linie. Je to být učitelem? Učil jsem roky na všech typech škol, včetně učilišť a zvláštní školy. Je to být školním psychologem? Také splněno. Je minulý školní rok „současná škola“? Celým srdcem doufám, že je.

F: Tajné natáčení protiprávní nepochybně je.

Není. Viz řeč zákona: Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Robert Čapek řekl(a)...
27. dubna 2019 20:49  

A malý koutek STB:
G: (na admina): Nemohl byste vy, když přebíráte informace o tom, co vykládá "psycholog", ověřit, kde a jak vystudoval pan Čapek psychologii? Rád bych si přečetl jeho diplomovou práci.
H: Ano, mělo by to být doloženo. Kdo psychologii nevystudoval, by se jako psycholog rozhodně neměl označovat, vydávat se za něj. Absolvent pedagogické psychologie není psycholog.

Asi takhle: o lidech, kteří se opájejí tituly, si myslím svoje. Já osobně své nikdy nepoužívám, ani se jimi nepodepisuji do mailu apod. I ten nejhloupější akademik by měl ale vědět, že titul není za studium, ale za závěrečnou práci. Doktorát je tedy za disertační práci, ne za studium. Moje je lehce dohledatelná v celém znění. Taková pitomost, jako že doktor pedagogické psychologie není psycholog, mě rozesmála. Mimochodem, slovo „psycholog“ je přímo napsáno na diplomu z Karlovy univerzity. Nic jiného. Takže asi nebudu klempíř, nebo snad ano?

H: Jinak jsem názoru, že ve veřejnoprávních médiích by neměl být dáván prostor osobám, které oslovují jen velice minoritní skupinu a sklízí tak negativní ohlas veřejnosti, a to i díky svému problematickému vystupování.

Jsem téhož názoru. Proto jsme rád, že například ohlas mého rozhovoru na DVTV byl v určitou dobu 1,6 tisíc „like“, 149 „super“, 19 „haha“, 9 „paráda“ a jenom 3 „to mě mrzí“ a 1 „to mě štve“. Pak jsme to už nesledoval. Ani to nechci srovnávat, ale třeba Soukal měl u svého apelu na DVTV 220 „like“, já 550 „like“. Takže i když se nikdy nedá přesně určit, kdo kdy sklidí ten negativní ohlas veřejnosti, já ho dozajista nesklízím. Na přednáškách pro veřejnost mám tu a tam i celkem nabito. Vlastně jediné dvě fronty, kde ho něco negativního sklízím, je zřejmě FB Pedagogické komory (to jen předpokládám, už jsem na jejím FB týdny nebyl) a malá část zdejší „komunity“ na České škole. To je ovšem jen několik naprosto nevýznamných jedinců, kteří nejsou reprezentativní k ničemu jinému. Prostě pár žlučovitých zoufalců a zbabělých anonymů, taková Petriho miska podivných individuí, kterým podobné ve školách ani nespatříte. Naštěstí. Ještě nějaké dotazy? 

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. dubna 2019 21:04  

Učil jsem roky na všech typech škol, včetně učilišť a zvláštní školy.

Mohu vědět co? Dík.

Robert Čapek řekl(a)...
27. dubna 2019 22:11  

Samozřejmě, když se tak pěkně ptáte. Nic neskrývám, není proč. Ale je fakt, že v jisté době učitel běžně učili i 3/4 předměty neaprobovaně v jednom školním roce. Takže leckdo vyzkoušel leccos, ani si o to nijak neříkal. Takže udělám takový výběr:
Zvl. škola: Vlastně všechno, jako na 1 stupni. Byla to taková malotřídka, navíc internátní.
ZŠ: Zeměpis, TV, OV, RV (a později třeba i Ma nebo Čj)
SŠ: Společenské vědy, TV.
VŠ: Didaktika, Pedagogika, Teorie výchovy, Dramatická výchova, později (na jiné fakultě) Psychologie, Sociologie, Komunikační dovednosti.
K tomu bych ještě skromně připočetl učebnici OV pro 6 - 9 ročník, v tom budu pokračovat snad i u jiných předmětů.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2019 6:45  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2019 6:47  

Nebylo by lepší, než pouštět vězně, spíše pracovat na tom, aby se jim školy tak zoufale nepodobaly?

V tom vězení to musí bejt docela fajn.
Vězeň nemusí nikoho poslouchat, nic mu nehrozí, když něco provede, třeba zmlátí spoluvězně nebo zničí nějaký majetek, je "postižen" jen tím, že jsou informováni jeho příbuzní. Rodina vězňova chodí do věznice vyhrožovat a ředitel zkroušeně kýve. Samozřejmě vězeň si může z vězení odejít, jak se mu zlíbí, a nic reálného se mu nestane. Když chce, pracuje, když nechce, nepracuje. Dozorci neustále vymýšlejí metody, jak vězňům jejich povinnosti usnadnit. Ve vězení zasedá rada vězňů, která předkládá řediteli věznice návrhy, co by se ještě pro vězně mělo udělat. Příbuzní vězňů ze zákona dohlížejí na chod věznice. Podle všeobecného konsenzu v médiích za kriminalitu vězňů mohou dozorci, a to i v případech, kdy vězeň předtím ve vězení nebyl. Příčinou je, že se ve vězení málo diskutuje a že dozorce nemá přirozenou autoritu.

Pak se člověk nediví, že je taková kriminalita, když vězení vypadají takhle. Vždyť jít do lochu je vlastně odměna...

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2019 19:04  

"Asi takhle: o lidech, kteří se opájejí tituly, si myslím svoje. Já osobně své nikdy nepoužívám, ani se jimi nepodepisuji do mailu apod. I ten nejhloupější akademik by měl ale vědět, že titul není za studium, ale za závěrečnou práci."

Jistě, mistře. To je hned vidět na vašich stránkách a z vašeho vystupování.

Čili opakuji otázku - na které škole jste vystudoval psychologii a kde jste obhájil diplomovou práci z psychologie?

Ptát se po tom, kde autor nějakého článku vystudoval obor, jímž se honosí, nebo v němž se nechá označovat za odborníka, není praktika STB, ale prostý kritický přístup k informacím. Chápu, že s vaším typem osobnosti, je každý, kdo vás jakkoliv kritizuje, nebo omezuje, přinejmenším bachař, nebo důstojník STB.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2019 19:07  

"Milí kolegové, opět jste pobavili. Tolik kolegiality, tolik nadhledu, tolik dobroty od srdce…"

Milý mistře, nedivte se, že máte v zrcadle křivou hubu. Tolik kolegiality, nadhledu a dobroty od srdce, jako vy rozdáváte všude, kam vás pustí, jsem v životě neviděl.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2019 19:14  

Takže mistr učil OV, TV, RV a na chvilku ho (zřejmě z nedostatku aprobovaných učitel) na ZŠ pustili i k ČJ a MA.

No, tak to by tak nějak odpovídalo.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2019 19:18  

"Jen na okraj - není pravda, že absolvent pedagogické psychologie není psycholog. Psycholog je absolvent magisterského studia psychologie (ale to zřejmě není případ pana Čapka), ve druhé části tohoto studia si student vybírá specializaci - jednou z možných specializací je i pedagogická psychologie, a to, že si student vybere tuto specializaci neznamená, že není psycholog..."

Souhlasím. Jen se zdráhám nazývat někoho, kdo pouze sepsal disertaci, kterou obhájil v oboru pedagogická psychologie, za psychologa, nebo někoho, kdo vystudoval fyziku a pak sepsal disertaci, kterou obhájil v oboru pedagogika, za pedagoga (viz paní Straková).

Disertaci pana Čapka si zcela určitě přečtu, až budu mít chvilku čas. Třeba změním názor alespoň na odbornost, když už ne na "osobnost".

Helena řekl(a)...
29. dubna 2019 10:37  

Jasně, člověka, který nemá magisterské studium psychologie a pouze sepíše disertaci, bych za psychologa taky neoznačila.... Bohužel se opakovaně setkávám i s tím, že člověk, který vystuduje např. učitelství nějakého předmětu a v rámci studia má 2 semestry psychologie, se pak cítí být psychologem a jako psycholog vystupuje.....

Brandtnerová řekl(a)...
30. dubna 2019 16:47  

Pedagogická psychologie je hybridní obor pedagogiky a psychologie. Nabízí se otázka, jak kvalitní toto studium při PedF je, když vypouští do světa „psychology“, kteří znatelně zůstali trčet v období vzdoru, nedosáhli ani v základech integrity osobnosti dospělého člověka a druhé ohromují svým božským komplexem.

Upřímně, žádného absolventa tohoto čtyřletého oboru jsem dosud nepotkala, tak ani nevím, kde nacházejí reálné uplatnění. Pokud jsem zaznamenala správně, školská zařízení využívají spolupráci s profesionálními psychology (tzn. absolventy magisterského studia psychologie).

Pro srovnání: profil a kompetence psycholožky, se kterou spolupracuje ZŠ, kterou v pořadu Pro a proti reprezentovala speciální pedagožka paní Martincová:

https://www.zsbrve.cz/o-nas/poradenske-sluzby/skolni-psycholog

Brandtnerová řekl(a)...
30. dubna 2019 16:52  

„F: Tajné natáčení protiprávní nepochybně je.“

„Není. Viz řeč zákona: Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.“


Nikdo nebrání – nedej bože – v případě skutečného protiprávního jednání učitele či třeba spolužáka donést si na vlastní zodpovědnost do školy zařízení (mobil, diktafon, kameru, skrytou kameru nebo odposlech, co vypadají jako propiska či brož… :-) a natočit ho. (I když – jak už je zřejmé z předchozí diskuse – jsem jednoznačně pro normální komunikaci, která řeší naprostou většinu problémů nesrovnatelně lépe a dokáže jim i velkou měrou předcházet.) S probíranou problematikou (mobily ve školách ano či ne) to nesouvisí. Argument, že mobily by ve škole měly být povoleny z důvodu, aby žáci mohli případně natočit protiprávní jednání učitele, je pitomost non plus ultra.

Brandtnerová řekl(a)...
30. dubna 2019 17:05  

„Proto jsme rád, že například ohlas mého rozhovoru na DVTV byl v určitou dobu 1,6 tisíc „like“, 149 „super“, 19 „haha“, 9 „paráda“ a jenom 3 „to mě mrzí“ a 1 „to mě štve“. Pak jsme to už nesledoval. Ani to nechci srovnávat, ale třeba Soukal měl u svého apelu na DVTV 220 „like“, já 550 „like“.“

Lajkovací fanoušci a DVTV se svou „kvalitou“ je určitě dobrý ukazatel. Odtud by měla veřejnoprávní média zcela jistě čerpat inspiraci, ať na té cestě k jejich bulvarizaci pokročíme.

Neměli by snad pan Soukal a ostatní taky začít tajtrlit hlavně na netu, ať mají hodně fanoušků?

Skutečnému odborníkovi je asi jedno, kolik má někde lajků. Předpokládám, že to ani nijak nesleduje. Skutečný odborník neposkytuje rozhovory, aby byl oblíbený, ale aby něco hodnotného sdělil.

„Takže i když se nikdy nedá přesně určit, kdo kdy sklidí ten negativní ohlas veřejnosti, já ho dozajista nesklízím. Na přednáškách pro veřejnost mám tu a tam i celkem nabito.“

A tak to oni i různí guruové a šarlatáni vyprodávají sály a lidé jim ochotně a královsky platí za několikadenní semináře i desítky tisíc korun. Zažívat pocit, že jsem nebo jsem na cestě být lepší než většina/zbytek světa je pro některé jistě velice svůdný.

„…malá část zdejší „komunity“ na České škole. To je ovšem jen několik naprosto nevýznamných jedinců, kteří nejsou reprezentativní k ničemu jinému. Prostě pár žlučovitých zoufalců a zbabělých anonymů, taková Petriho miska podivných individuí, kterým podobné ve školách ani nespatříte. Naštěstí.“

V této diskusi je těch „žlučovitých zoufalců“, z nichž většina jsou učitelé a na školách je dozajista potkáte, kupodivu minimálně třináct a přitom žádný „nežlučovitý nezoufalec“. V jiných debatách je to obdobné. A to je tento web aktivitám pana Čapka svým zaměřením nakloněn. Tak kde je ta větší část zdejší komunity, která ho zřejmě miluje? Na dvou dalších webech jsem zaznamenala také téměř naprostý nebo převažující nesouhlas.

Brandtnerová řekl(a)...
30. dubna 2019 17:14  

Závěrem mi nedá se nepodělit o jeden vtipný postřeh:

„Mercedes bych nechtěl ani zadarmo. Abych nepřeháněl, možná ano, ale jen abych ho prodal a pak si koupil auto, které opravdu chci. A to už mám. :-D Takže si ho klidně nechte. Pro mě je symbolem asi takovým, jako obrovské pruhy Adidas na bundě. Je to legrační status, vy mě něco říkejte o marketingu :-D“

… řekl Robert Čapek 6. dubna 2019 16:43 v diskusi: http://www.ceskaskola.cz/2019/04/rozdily-ve-vzdelavani-mezi-kraji-jsou.html

A pak ilustrační foto u tohoto článku:

https://www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/robert-capek-dve-sborovny-dva-svety-stejne-penize-je-to-fer/

Odříkaného chleba největší krajíc :-D

Pavel Doležel řekl(a)...
30. dubna 2019 20:10  

Paní Brandtnerová jako vždy několik přímých zásahů do černého.

Já bych jen doplnil, že z medailonku pana Čapka na uvedené stránce, kde má mistr několik pruhů Adidas a zrovna jako na potvoru na bundě, se lze nadíti následujícího: "Robert Čapek vystudoval sociální pedagogiku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Své pedagogické vzdělání dále rozvíjel na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorské studium pedagogické psychologie ukončil na pedagogické fakultě UK v Praze. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel základní školy, pedagogicky působil i na střední a vysoké škole. Nyní pracuje jako školní psycholog na ZŠ Miroslav. Lektoruje, mentoruje, bloguje a píše knihy pro učitele. Napsal didaktickou příručku Líný učitel."

K tomu dvě poznámky:

1) Vysokou školu pedagogickou jsem v Hradci Králové nenašel a ani nikde jinde.
2) Mistr zřejmě studoval na MU a na UPOL tak ňák na košt. Normálního, zdravého člověka by hanba fackovala, nechat se s vystudovaným tělocvikem a sociální pedagogikou nazývati psychologem, byť tedy mu bylo dáno obhájiti disertaci na téma "Učitel a žáci jako spolutvůrci a konzumenti školního klimatu", čímž zřejmě autor ve svých očích nabyl odbornosti v klasických psychologických disciplínách od psychologie vývojové, přes psychologii osobnosti, obecnou psychologii, psychopatologii až třeba po psychologii sociální, či kognitivní, nota bene psychologii biologickou. Citujme tedy oponenta jeho práce, když už my jsme jen noname nebožáci, kteří ničehož sami nedosáhli: "Základní myšlenkou autora bylo, zda existují rozdíly v naměřených hodnotách klimatu mezi autorovými měřeními a staršími daty, získanými stejnými metodami. Dochází k závěru, že např. u metody CES nenašel rozdíly. V obecné rovině autor až na výjimky (výpočty korelací) při porovnávání výsledků dvou od sebe časově vzdálených měření vůbec nevyužívá průkazných statistických metod (analýza rozptylu, t-test atd.) a přesto suverénně předkládá čtenáři tvrzení o výsledcích jejich pozorování. Obdobně lze hodnotit např. i text na str. 138 dole a 139 nahoře; i zde autor práce bohužel prokazuje minimální metodologickou dovednost, zkušenost, rozhled a nutnou dávku pokory a solidnosti."

No, pane Čapku, možná by stálo za to se samyslet nad tím, proč vás mnoho lidí vnímá podobně. Vaši práci jsem pročetl a neshledávám na ni absolutně nic vědeckého, nevidím v ní jediný reálný přínos, vyjma toho vámi tolik verbálně potlačovaného zisku "prestižního" titulu. Zkuste se podívat na nějakou skutečnou vědeckou práci s vlastním přínosem, v níž se pouze neshrnuje, necituje, napřežvýkává a nepředstírá se statistické porovnání dat. Jsem přesvědčen, že sedmdesátera sedmera mistr ani netuší, co vlastně jsou ony zmiňované korelace. Skutečná znalost totiž u mistrů není podstatná. Podstatný je v první řadě titul, v druhé pak obdiv tribun určených k naplnění ega a alespoň nějaký zástup fanynek a lajků. Ostatně, čím více pruhů, tím více adidas.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. dubna 2019 20:13  

oprava: samyslet -> zamyslet

Petr Portwyn řekl(a)...
30. dubna 2019 21:42  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
30. dubna 2019 21:46  

paní Brandtnerová

…malá část zdejší „komunity“ na České škole. To je ovšem jen několik naprosto nevýznamných jedinců, kteří nejsou reprezentativní k ničemu jinému. Prostě pár žlučovitých zoufalců a zbabělých anonymů, taková Petriho miska podivných individuí, kterým podobné ve školách ani nespatříte. Naštěstí.

Díky za upozornění na pozoruhodný výrok. Takže čeští učitelé nestojí za nic, je to stádo naprostých pitomců, kteří nic nechápou, jsou zakomplexovaní a nejspíš každou chvíli porušují zákon, což by se mělo tajně natáčet. Ovšem "podivná individua" ani "žlučovití jedinci" se mezi nimi nevyskytují.
Zajímavé :o)

Petr Portwyn řekl(a)...
30. dubna 2019 21:52  

p. Pavel Doležel

Když jsem absolvoval já (1996), jmenoval se místní ústav Vysoká škole pedagogická. Teprve později umělým založením dalších fakult pro rychlokvašky se VŠP přeměnila na UHK. Pan Čapek tedy v tomto směru nelže.
Jinak kdo se pohyboval v hradeckém školství, má informace o Mistrovi už delší čas.

Helena řekl(a)...
30. dubna 2019 22:47  

"Pedagogická psychologie je hybridní obor pedagogiky a psychologie. Nabízí se otázka, jak kvalitní toto studium při PedF je, když vypouští do světa „psychology“, kteří znatelně zůstali trčet v období vzdoru, nedosáhli ani v základech integrity osobnosti dospělého člověka a druhé ohromují svým božským komplexem.
Upřímně, žádného absolventa tohoto čtyřletého oboru jsem dosud nepotkala, tak ani nevím, kde nacházejí reálné uplatnění."

Paní Brandtnerová, to je teda silná káva, kolik absolventů psychologie z PedF znáte, že je takhle šmahem urážíte? Pan Čapek není absolvent magisterského studia psychologie na PedF. Když už chcete posuzovat kvalitu studia, tak alespoň vycházejte z nějakých reálií - dohledejte si např. studijní plány a kdo na PedF na katedře psychologie přednáší a přednášel, jaká je výzkumná činnost a publikace přednášejících, podívejte se na diplomky absolventů....

Pedagogická psychologie je aplikovaná psychologická disciplína, studuje se jak na filozofických fakultách, tak na pedagogické fakultě, a všude je magisterské studium na 5 let, o 4letém oboru slyším poprvé, to máte zřejmě na mysli nějaký postgraduál. Absolventi pracují často v Pedagogicko psychologických poradnách nebo Speciálně pedagogických centrech.

Robert Čapek řekl(a)...
1. května 2019 1:36  

Pane Doležale, je mi jasné, že internetové diskuze otevírají v člověku stavidla zloby a je o tom i dost výzkumů. Brandtnerová, Portwyn a podobní anonymní zbabělci a hlupáci tady plivou a vlastně podávají výpověď jedině o sobě. Ale zamyslete se sám nad sebou - ekonom, který chce pošpinit lektora učitelů a tak nelituje času a leze na jeho web, komentuje jeho vzdělání, pravopis, hledá si jeho texty, čte jeho disertačku (ač je z úplně jiného oboru), hodnotí ji a ještě cituje oponentský posudek (samozřejmě, cokoliv pozitivního vynecháte), troufá si na nějaké rozbory jeho osobnosti - samozřejmě negativní.. Tolik času, tolik energie, věnované zlobě. A celé to estébácké hrabání v životě někoho jen proto, aby byla munice pro křečovité a žlučovité výplody. Nepíšete jeden post, ale tři, pět, v jedné diskuzi, stále přidáváte, pořád o tom jednom člověku. A proč? Protože někde v textu nebo rozhovoru od mne padly jiné názory než máte vy? Ne, v té posedlosti je něco jiného. Závist? Nenaplněné vlastní ambice ve svém oboru? Jednat jako umanutý stalker má hlubší důvody než rozdílné názory na vzdělávání. Možná jste na sebe hrdý, jak mi to "nandáváte". Vsadím se, že kdybyste měl tu moc, už mi doma páni v kožených kabátech vykopávají dveře a odvezou mě někam na "výslech". Nezastavíte se před ničím, chcete zadupávat do země. Nemůžete to nechat být. I na tohle jistě odpovíte. Nedá vám to, neumíte se ovládnout. Ale to všechno, co děláte, je vlastně velice smutné. Váš svět musí být zatraceně prázdný. Chudáčku malý.

Robert Čapek řekl(a)...
1. května 2019 1:54  

P.S. Brandtnerová i Doležal - a to pěkně ukazuje, jak nakládají s fakty - se výše otírají o moje oblečení (respektive Adidas bundu). Je to klubová bunda Liverpool FC (v té době se smlouvou dodavatele Adidas), kterou jsem na sobě měl při survivor aktivitě se zakládáním ohně a dalších outdoor činnostech. Tedy je to oblečení, u kterého je člověku jedno, zda se propálí či jinak poškodí. Vytržené z kontextu od těchto dvou módních policistů by se mohl člověk domnívat, že jsem porušil všechna možná pravidla dobrého vkusu. Díky, vy "dobří" lidé, ale zase víte o věci kulový a parádně jste trefili pudla. Ne poprvé. A co je vám vlastně do toho? Jak to s čímkoliv souvisí? Pomlouvající babky na pavlači jsou proti vám dvěma férová děvčata.

Petr Portwyn řekl(a)...
1. května 2019 7:32  

Nerozumím jedné věci.
Pan Botlík si moji identitu zjistil za pár minut, a génius Mistrova formátu to nedokáže?

Josef Soukal řekl(a)...
1. května 2019 8:09  

Znovu uvádím komentář Kamila Kopeckého z FB:
Hrozná slátanina: "Namísto toho, aby školy žáky učily dodržovat pravidla a zodpovědnost, tak se chovají jako bachaři ve vězení, kde mobilní telefony plošně zakáží a dál se s tím nemažou." Jak kdyby snad školy, které regulují používání mobilů ve výuce, neučily žáky dodržovat pravidla a chovat se odpovědně (viz třeba Scio). Jak kdyby to byly opaky. Stejně tak zaměnit slovo represe (což je násilné potlačení nebo dokonce trest) se slovem regulace (což je normální pravidlo definované ve školním řádu), to je taky moc fajn... ale ono to zní dobře, drsně - když vězení a bachaři, tak represe. Toto fakt ne, školy nejsou černé nebo bílé... Žáci škol, které mají regulováno používání mobilů ve výuce nebo o přestávce, přece mohou se souhlasem učitele bez problému mobil využívat v rámci výuky/přestávky - je to v souladu s omezením. Ať si klidně žáci fotí zápis na tabuli, ať si fotí úkoly, stačí, ať je to se souhlasem učitele a po dohodě s ním, který třeba na fotkách být nechce. Ne bez jeho souhlasu za jeho zády.
Přestávky nechávám stranou, tam už jsem to mnohokrát komentoval, ale výuka je snad jasná...

Pavel Doležel řekl(a)...
1. května 2019 9:25  

Mistře Čapku,

1) Ano, nemám problém věnovat energii na uvádění věcí na pravou míru. Obzvláště jedná-li se o lidi, kteří škodí. S mým vzděláním, ani ambicemi, to nijak nesouvisí - to jsou jen nějaké vaše konstrukce a pokusy si vysvětlit něco, čemu pravděpodobně nemůžete rozumět a tak soudíte dle své vlastní motivace. Ne každý má touhu býti na té tribuně a mít zástupy zbožňovatelů. Já jsem spíše introvert a vašim potřebám obdivu a zbožštění opravdu nerozumím.

2) Nesnažte se hrát oběť. Žádní pánové v kožených kabátech po vás nejdou a nikdo je neposílá. Jen jste se stal obětí vlastní manipulace a polopravd, které o sobě šíříte, nebo necháte šířit. Bunda Adidas, kterou jste měl na sobě - pokud jste to neráčil pochopit - naznačuje váš legrační status.

3) Nerozumím tomu, co se vám nelíbí na tom, když někdo o vás napíše pravdu - vystudoval jste dva bakalářské cykly, jeden magisterský a dva postgraduální. Ten magisterský cyklus je z oblasti vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu. To je vaše jediná skutečná odbornost. Že vás i přes poměrně výrazné výhrady nechali obhájit disertaci z pedagogické psychologie a pedagogiky na dvou pedagogických fakultách je s podivem, nicméně psychologa to z vás nečiní. Co mě ale zaráží ještě mnohem více, je to, že jste se vůbec ucházel o tituly z fakult, jejichž kvalitu hodnotíte s šarmem sobě vlastním, jako katastrofální.

4) Získávání odborné kvalifikace psychologa jako pedagogického pracovníka upravuje [1]§ 19 zákona o pedagogických pracovnících. Psycholog získává odbornou kvalifikaci pouze vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie. Z toho mi vyplývá, že post školního psychologa zastáváte v rozporu se zákonem. A dokonce vám nevadí ani když jste nazýván dětským psychologem. Byť to tak nějak pasuje k vaší osobnosti, které "na nějakém tom titulu nesejde". Obzvláště, když vám ho někdo přidá, že?

5) Možná, kdybyste k ostatním lidem přistupoval s elementární slušností a pokorou, nedočkal byste se tak často tak příkrých hodnocení své osoby. Člověk, který je schopen takovým způsobem, jako vy, odsuzovat ostatní, ostouzet je a zesměšňovat, by měl mít opravdu velmi rozsáhlé znalosti a erudici a měl by být schopen chápat elementární vědeckou metodologii, což ani jedno není váš případ. Máte plnou hubu partnerského přístupu a ohledů, ale sám nejste mocen ani jednoho a to ani v elementární míře běžné u zdravých normálních lidí - natož v míře, která by měla býti vlastní psychologům.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. května 2019 9:37  

Pane Portwyne děkuji za upozornění. Máte pravdu, že Vysoká škola pedagogická existovala. Já jsem to nemyslel v tomto případě tak, že si Mistr Čapek vymýšlí - ani mě nenapadalo, že by si ten medailonek psal sám.

Mně nevadí, že pan Čapek vystudoval sociální pedagogiku (Bc.), vychovatelství se zaměřením na TV (Mgr.) a Školský management a výchovné poradenství (Bc.). Jistě i s těmito odbornostmi a zkušenostmi může mít co říci. Ale pokud se své extrémní postoje a sprostotu nezdráhá schovávat za to, že je psychologem, pedagogem a didaktikem, když reálně ani nemá žádnou učitelskou aprobaci (možná kromě té TV) a je de facto toliko vychovatelem, tak to už vnímám velmi negativně. Ať si na komerční bázi poskytuje své rady a pomlouvá si koho chce, ale ať nepodvádí a nebalamutí lidi.

Robert Čapek řekl(a)...
1. května 2019 10:28  

Portwyne, proč bych to zjišťoval? V podstatě mě to nezajímá ani trochu. Odvaha stát si za svým jménem vám chybí, tečka. Jste zkrátka další ze zbabělých internetových anonymů. Lustrace nejsou můj koníček. Tipoval bych vás jako nějakého učitele matematiky na gymnáziu... Doležal jako bojovník za ohledy, který vyzývá k pokoře a je proti jakýmsi "podvodům" - to už je opravdu vrchol trapnosti a nulové sebekontroly. Člověk s doktorátem psychologie z Karlovky bude vždy psychologem, přestože se to bezvýznamnému Mgr. et Mgr. Bc. Pavel Doležalovi nelíbí. Bože, to je ubohost, řadit si takhle svoje titulíčky do řady na své osobní stránce, milý malý doktorande. Už jsem pochopil lépe tu vaši titulovou umanutost. Můj text nebyl o tom, že jsem oběť, ale zamýšlel se nad tou vaší grafomanskou motivací stále kopat a kopat (pod jakoukoliv, i tou nejhloupější záminkou) do někoho, kdo má jen jiný názor. Nepochopil jste a jak byste vůbec mohl? Už se vámi nehodlám zabývat, dokonale jsem vás přečetl - nic pěkného, přínosného ani zajímavého to není.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. května 2019 11:08  

Ne, Mistře. Vy nemáte doktorát z psychologie, ale z pedagogické psychologie a navíc psycholog získává odbornou kvalifikaci pouze vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie. A ještě vám není hanba se nechat označovat dokonce za dětského psychologa. Vy jste toliko vystudovaný vychovatel se zaměřením na tělesnou výchovu. Učitelskou aprobaci nemáte žádnou (možná vyjma toho tělocviku). Vy jste se nezabýval studiem oboru, vy jste pouze vyplodil jakousi práci, která ani nebyla příliš pozitivně hodnocena - snad vyjma toho, že jste mnoho citoval - byť některé techniky jste zcela opomněl - například Sociometrický ratingový dotazník Vl. Hrabala st., který se u nás používá od 70. let. O vaší neschopnosti zvládnout základní metodologii kvantitativního výzkumu nemluvě. Proč vás pánové docenti a profesoři z té pedagogické fakulty, která má dle vašich vlastních slov katastrofální úroveň, a kteří neumějí učit, nakonec nechali (i přes poměrně ostrou kritiku) obhájit, je otázka na ně. Bohužel, s masovým rozšířením postgraduálního vzdělávání - ostatně stejně jako s masovým rozšířením VŠ studia obecně, se již není možné divit tomu, že někdo obhájí diplomku tristní úrovně na téma "Standardní situace ve fotbale", nebo předstírá vědeckou činnost prováděním jakýchsi umělých rádoby "výzkumů", které jsou metodologicky zcela nedostatečné, či dokonce chybné.

Mohl byste se tedy nějak vyjádřit k tomu, že údajně pracujete jako školní psycholog, byť je to v rozporu se zákonem o pedagogických pracovnících? Tvrzení, že: "člověk s doktorátem psychologie z Karlovky bude vždy psychologem", je spíše jen vaším zbožným přáním. Zřejmě doufáte, že lidé nemají dostatek schopnosti kriticky myslet a ověřovat si fakta a tak vám to bude donekonečna procházet. Toto zneužívání lidí se mi sice hnusí, ale já nejsem ten, kdo na vás půjde někam bonzovat. Mně by stačilo, kdybyste trochu zpytoval svědomí a k učitelům, kteří na rozdíl od vás, mají aprobaci učit, se choval slušně a s elementární pokorou. I když vím, že je to vzhledem k vaší osobnosti naprosto nereálné přání. Spíše to vyvolá ještě větší agresi, ale alespoň to otevře oči některým čtenářům. A pokud někdo nabyde dojmu, že jsem příliš příkrý, tak doporučuji si otevřít stránky kultu Mistra sedmdesatera sedmera umění a přečíst si tam Mistrem zveřejňované blogy, jejichž prostřednictvím Mistr plive špínu a zesměšňuje kde koho - tu bývalého rektora Ostravské univerzity, tu scénáristku, tu bývalou ministryni školství a zkrátka kohokoliv, kdo mu v jeho pokřiveném světě nesahá ani po kotníky. Po kotníky vychovatele se zaměřením na tělesnou výchovu.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. května 2019 11:36  

Jinak, pokud jde o mě, neschovávám se za žádný pseudonym, byť Mistr není ani schopen správně přečíst mé příjmení, takže je to stejně prd platné.

Titulíčky nějaké mám, ale pochopitelně s Mistrem se měřit nemohu. Za své vzdělání se ale nestydím a neprezentuji se jako někdo, kým nejsem. Onen magický a syntakticky zanedbatelný rozdíl mezi "studoval" a "vystudoval", často využívaný všelijakými hochštaplery, sémanticky již tak zanedbatelný není. Mistr docházel někam na přednášky a tak studoval - byť v informačním systému školy o jeho studiu není zmínky. To bych se mohl za psychologa označit i já a kromě toho za biochemika a jaderného inženýra - mimo jiné.

Ať si každý porovná obsah studia jednooborové matematiky na MFF UK se studiem vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu sám. Nebo studia na Institutu ekonomických studií FSV UK se studiem školního managementu a výchovného poradenství. Samozřejmě, nechci to snižovat - jde o praktické vzdělání, ale Mistr z těch svých návštěv nabyl nějakého bludu, že je vědcem a znalcem didaktiky a psychologie.

Řečeno pregnantně spolu s Komenským:

"Nicméně já, chtěje vždy, co pak dále z nich bude, viděti, hledím po jednom tom umění mistru, anť mu teď počítati cos poroučejí, on neuměl; poroučejí měřiti, neuměl; poroučejí hvězdy jmenovati, neuměl; poroučejí syllogismy dělati, neuměl; poroučejí cizími jazyky mluviti, neuměl: poroučejí svým jazykem řečňovati, neuměl; poroučejí naposledy čísti a psáti, neuměl. „Ký pak hřích,“ řekl sem já, „mistrem sedmerého umění se psáti, a žádného neuměti?“ Tlumočník odpověděl: „Neumí-li ten, umí druhý, třetí, čtvrtý; nemůž všudy plně býti.“ — „Tedy já rozumím,“ řekl sem, „že po strávení v školách věku, po vynaložení na to statku, po přivěšení titulů a pečetí naposledy zeptati se potřebí, učil-li se čemu? Bopomozi té správy.“ — „Ty muderlantství nepřestaneš,“ dí on, „leč sobě něco utržíš, žvi jen předce, přisahámť, že se s něčím potkáš.“ — „I nu tedy,“ řekl sem, „nechť sou třeba sedmdesatera sedmera umění mistří a doktoří, a nech třeba všecka umějí aneb žádného, říkati nic víc nechci: jen poďme odtud.“"

Petr Portwyn řekl(a)...
1. května 2019 14:43  

Pane Čapku,
je od Vás hezké, ač při míře Vašeho rozhledu a erudice nikoli překvapivé, jak jste mne geniálně odhadl, samozřejmě aniž byste o mně cokoli četl :o)
Ano, mj. matematika. Ta hnusná, odporná a nespravedlivá matematika, co by se neměla zkoušet a vlastně ani učit ;o)

Co se týká Vašich soudů, jsem rád, že jsem dopadl takto. Kdyby ty soudy byly příznivější, bylo by to se mnou opravdu zlé.
Nekomentuji především Vaši osobu, ale Vaše výroky. Ty jsou vnitřně rozporné. Jestli to víte či nevíte (tj. zda lžete nebo nechápete), je mi v podstatě jedno. Ostatně ty komentáře ani nebyly určeny Vám - tolik sebereflexe nečekám z důvodu, který jsem již uvedl.

Petr Portwyn řekl(a)...
1. května 2019 14:45  

... nekomentoval jsem ...

Petr Portwyn řekl(a)...
1. května 2019 14:50  

Pane Doležele,
berte to jen jako upřesnění k názvu VŠP v 90. letech, tj. ryze formální upozrnění.
Moje poznámka k ředění kvality (nejen) na UHK je v podstatě nadbytečná a pouze dokreslující.

K zbytku: chápu.

Brandtnerová řekl(a)...
2. května 2019 19:03  

Paní Heleno (30. 4. 2019 22:47), z mého textu a profilu pana Čapka je zřejmé, že jsem měla na mysli konkrétně toto studium:

https://pedf.cuni.cz/PEDF-351.html
https://is.cuni.cz/webapps/akreditace/studium/11410/1006300/?lang=cs

Vůči magisterskému studiu psychologie se nijak nevyhrazuji. A nikoho neurážím, položila jsem pouze otázku (na kterou může kdokoliv odpovědět), jak a zda je toto studium kvalitní. A je-li na místě, aby se jeho absolvent nazýval psychologem. Respektive jaké jsou jeho kompetence a uplatnění, protože podle mého nemůže zdaleka poskytovat vše, co standardně vystudovaný psycholog.

Brandtnerová řekl(a)...
2. května 2019 19:09  

Pominu-li celkový projev, zejména komentáře 1. 5. 2019 1:36 a 1. 5. 2019 1:54 pana Čapka stojí za to.

„Tolik času, tolik energie, věnované zlobě.“

Nesrší zlobou naopak ten, kdo tady druhým nadává do zbabělců, hlupáků, zoufalců, individuí, chudáčků, haterů, stalkerů, estébáků…? (všechny výrazy jsou z této diskuse)

„…čte jeho disertačku (ač je z úplně jiného oboru), hodnotí ji a ještě cituje oponentský posudek (samozřejmě, cokoliv pozitivního vynecháte)…“

Takže někdo, kdo neřekne o učitelích, respektive účastnících diskuse, nic dobrého, tady nakonec pobrekává, že o něm oponent nenapíše taky něco pozitivního? Pozoruhodné! Ovšem z hlediska psychopatologie jaksi předvídatelné.

„Protože někde v textu nebo rozhovoru od mne padly jiné názory než máte vy?“

Nejde o jiné názory, ale o schopnost si je obhájit. Že si něco myslím, nebo se mi to zdálo ve snu, nebo to říkali kámoši či můj oblíbený filmový hrdina, a já tomu teď prostě věřím, nestačí.

„Už se vámi nehodlám zabývat, dokonale jsem vás přečetl…“

Tak přesně tuto větu, respektive její druhou část, by skutečný psycholog nikdy nevyslovil.

Brandtnerová řekl(a)...
2. května 2019 19:17  

A závěrem – jako tradičně – trochu módní policie: :-)

https://www.rodicevitani.cz/skola-a-ucitele/ucitele/skola-je-prilis-dulezite-misto-na-to-aby-se-tam-ucitele-mohli-flakat-rika-robert-capek-ostry-skolitel-ucitelu/

Obrovské logo Pumy na prsou je, odhaduji, taktéž legračním statusem. Také při tomto focení byl třeba ochranný oděv? Třeba aby se člověk nepolil kávou?

Jiří Klabal řekl(a)...
19. listopadu 2019 8:45  

Mobilní telefon v rukou žáka během výuky by byl hlavně koncem českého školství. Proboha vzpamatujte se :-) Nevím, kde pan Čapek žije, ale odebrat této z rukou mobilní telefony je prvním a nejdůležitějším krokem, který měli ředitelé udělat, aby se na našich školách dalo opět učit.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.