Stres, který nemá smysl. Přísný systém testů na střední školy má zásadní vliv na to, co se české děti učí

pondělí 25. února 2019 ·

„Ačkoli to ambicí jednotné přijímací zkoušky nebylo, začala udávat tón v tom, co se děti učí. A zatímco část učitelů mantinely přivítala, jiní v ní viděli zásah do své učitelské svobody. Ta vychází z faktu, že v roce 2000 dali akademici a lidé z praxe dohromady takzvaný rámcový vzdělávací program a školy si pak v jeho intencích začaly připravovat vlastní programy. Změna reagovala na praxi v zemích, kterým se na poli vzdělávání daří. Výčet znalostí byl nahrazen kompetencemi: k učení, řešení problémů, sociálními, občanskými nebo pracovními. Jednotné testy jsou v tomto ohledu krokem zpátky. Jdou po učivu, nikoli po kompetencích, to je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.“ Reportáž o „testování“ přináší týdeník Respekt.


Letošní třetí ročník jednotných testů - alespoň soudě podle „zadání k procvičování“, která před třemi týdny zveřejnil Cermat - má zhruba stejnou strukturu jako v předchozích letech a znovu se opakují úlohy, které část školské veřejnosti kritizovala…

O tom, že současná podoba testů má zásadní vliv na to, co se děti učí ve školách, ví své i zakladatel firmy Přijímací zkoušky nanečisto Petr Husar... Zažil éru školních testů v době, kdy si je školy dělaly převážně samy, následně éru, kdy se masivně začaly používat testy firmy Scio, a teď šije úlohy na míru těm z Cermatu.

Jako příklad otisku testů do školního prostředí a do toho, co se učí, uvádí Husar geometrii. „V devadesátých letech, když jsem s přípravnými kurzy začal, ji české děti uměly výborně,“ říká. „Teď s ní mají veliké problémy.“ Vysvětluje to tím, že ve Scio testech, které u nás dlouhou dobu převažovaly, geometrie nebyla, učitelé se tomu přizpůsobili a začala se vytrácet i z výuky.

Ačkoli Husar sám má testy logicky rád, i on uznává, že by se s nimi mělo zacházet opatrně. Zvlášť tehdy, když se jako vstupenka na střední školu promítnou do toho, co se učí: „Čím dál víc přemýšlím nad tím, jestli by takové testy neměly být každý rok úplně jiné, aby tolik neovlivňovaly výuku.“


Celý text naleznete v týdeníku Respekt

15 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
25. února 2019 9:15  

To je ten článek, kde dala paní redaktorka Čápová do uvozovek k mému jménu něco, co jsem neříkal...

laimes řekl(a)...
25. února 2019 9:33  

potřebujeme zásadní reformu:
-systém jednotného a přímého řízení škol školskými úřady
- jednotné a závazné osnovy
- 1/základní školu 1.-6. ročník 2/střední školu 7.-12. ročník
-vědomostní zkoušky po 6.-8.-10. ročníku
-závěrečnou zkoušku poo 12. roč. v režii škol za podmínek určených mšmt
-rozřazovací systém po 8. a 10. ročníku na teoretické a praktické obory

Radek Sárközi řekl(a)...
25. února 2019 11:47  

Respekt se jedné chybné úloze věnuje opravdu zevrubně - komentář Tomáše Feřteka a článek Hany Čápové :-D

Jiri Janecek řekl(a)...
25. února 2019 11:53  

"Vysvětluje to tím, že ve Scio testech, které u nás dlouhou dobu převažovaly, geometrie nebyla, učitelé se tomu přizpůsobili a začala se vytrácet i z výuky."

Mozna by si mohli novinari usetrit praci s psanim novych clanku a vytahnout to, co psali pred deseti lety o stresu ze scio testu, ktery nemel smysl…

Krom toho moc nechapu, jak muzou ucitele prizpusobovat necemu vyuku, aniz by skola zmenila SVP... Mohla by Capova prinest nejake priklady skol, ktere kvuli prijimackam menily sve SVP?

Jinak furt nechapu, co je pricinou teto protiprijmackove vlny? Vyhladovely by soukrome stredni skoly, kdyby se zavedly odstupnovane hranice? Nebo by to poskodilo deti, ktere prosly alternativnimi systemy?

tyrjir řekl(a)...
25. února 2019 12:02  


Úroveň vzdělávání klesla tak, že je pro nás zcela nepřijatelná, a protože se ze strany ministerstva školství stále nic neděje, byli jsme nuceni přijít alespoň s dílčím návrhem. A reakce? Místo, aby ministr představil konkrétní kroky, co chce udělat pro to, aby děti už na základní škole měly motivaci kvalitně se připravit k přijetí na střední školu a tu úspěšně absolvovat, nechá vypracovat analýzu dopadu cut-off score. Považuji za naprosto nekorektní, že nás se závěry analýzy neseznámil, že jsme neměli možnost o ní diskutovat.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

Nedostačující kvalita výuky v základních školách je dnes mj. i v důsledku zavedení systému RVP/ŠVP do podfinancovaného školství hlavní problěm, který MŠMT ani ČŠI až dosud účinně neřeší. Především na ZŠ se od dob převedení ZŠ do působnosti obcí a zavedení systému RVP/ŠVP zhoršila kvalita výuky. Chybí tam kvalifikovaní učitelé, z mnoha škol zmizelo polytechnické vzdělávání a pěstitelské práce. Není zaveden systém povinně a nepovinně volitelných předmětů, chybí lepší vazby školní výuky na volnočasové aktivity atd. Vzdělávací aktivity škol jsou mnohdy nahrazovány "okecávacími" aktivitami výchovnými a pečovatelskými. Základní školy jsou z více než 85 % zfeminizované. DVPP je je roztříštěné (je že strany MŠMT neúčelně a neúčinně organizováno). Systematická výuka základů matematiky se např. někde nahrazuje konstruktivistickou Hejného metodou, jejímž údajným "kladem" je to, že děti téměř vše objevují samy... atd. atd.

Aktivistická ČŠI v tomhle zmatku do značné míry rezignovala na svou základní povinnost kontrolovat kvalitu výuky průběžně ve VŠECH předmětech ve VŠECH ročnících ZŠ. Pokud bude v pořádku kontrola kvality výuky ve všech předmětech ve všech ročnících ZŠ, nebudou jednotné přijímačky na SŠ jako vcelku hloupý avšak vlastně jediný nástroj kontroly kvality výuky v ZŠ potřebné.


http://www.ceskaskola.cz/2019/02/petr-gazdik-kraje-uz-nebudou-pozadovat.html

Aktivisticky konstruktivistický systém RVP/ŠVP aplikovaný na podfinancované a resortně mizerně řízené regionální školství, systém shora vnucený školám bez konzultace s učiteli, řediteli a zřizovateli škol a bez praktického předchozího ověření, velmi negativně poznamenal počáteční vzdělávání v České republice. Velmi vážné vady má i jeho právě probíhající revize::

*Viz např
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/o-mista-reditelu-skol-neni-v-cesku.html

Pokud Respekt usuzuje, že systém RVP/ŠVP je v pořádku, mýlí se.

J.Týř


Tajný Učitel řekl(a)...
25. února 2019 17:37  

Jiri Janecek: "Krom toho moc nechapu, jak muzou ucitele prizpusobovat necemu vyuku, aniz by skola zmenila SVP..."

To je snadné. ŠVP škola měnit nemusí. Stačí, když učitelé a v ne nepodstatné míře i žáci, podrobují učivo utilitárnímu prizmatu závěrečného testu. Čili nejde o švp/rvp, ale o způsob, jakým je závěrečný test udělán a o jeho obsah. Pokud je ten způsob a obsah předvídatelný, což musí být, jelikož takto udělaným testem lze prověřovat pouze specifické části učiva, pak nevyhnutelně dochází k redukci učiva na testovatelné části. Logicky, všechno navíc je v očích žáka ztrátou času.

Učitel pak má eminentní zájem na tom, aby jeho žáci test udělali. Na některých výběrových ústavech s velkým převisem uchazečů, si učitelé mohou, pokud chtějí, dovolit "propašovat" do výuky extra přesahy a hloubku, jelikož pečlivě vyselektovaní žáci snad mají kapacitu a motivaci tyto absorbovat. Na nevýběrových školách dochází k redukci učiva z výhledem na závěrečný test.

Kvalita vzdělávání každopádně trpí. Učí se chtě nechtě na test. Tyto i jiné negativní dopady high stakes testů byly mnohokrát detailně prozkoumány a popsány v zemích, kde se takové testy používají mnohem déle než tady. Proč si ty knihy nepřečetli zdejší úředníci, než testy zavedli, zůstává záhadou. Vlastně nezůstává. Test je pro úředníka mana z nebes. Je relativně levný, snadno vyhodnotitelný a dá se, krom "ověřování znalostí" využít na mnoho věcí, jako třeba na řebříčky škol, sankce za špatné výsledky v testech, bič na ředitele, arbitrární přesměrovávání částí populačních ročníků tam či jinam, apod. Záhada vyřešena.

Simona řekl(a)...
25. února 2019 19:14  

Řebříčky a macešky škol.....

mirek vaněk řekl(a)...
25. února 2019 19:53  


Bezzubý systém testů má zásadní vliv na to, co se české děti neučí!!!

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2019 11:42  

Skvělé vidět tak mnoho pestrých, informovaných a obohacujících názorů zkušených, výborných, plně kvalifikovaných a aprobovaných kolegů na zcela zásadní problém českého vzdělávání. Inu, kde nic není...

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2019 13:20  

Tajnej, není nad řebříčky škol a nepochopení shody podmětu s přísudkem. Král blbce ze sebe dělati může, ale blbec krále nikolivěk.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2019 15:44  

Doležele, to je těžké když jeden víno káže vodu pije. Blbec krále ze sebe evidentně dělati může, čehož jste zářným příkladem. Jen pro informaci. Můj první jazyk je angličtina, tudíž se omlouvám čtenářům za případné chyby.

Brandtnerová řekl(a)...
26. února 2019 18:00  

Nebylo to freudovské přeřeknutí? Řebříček je dobrý na skrytý vztek, mrzutost, ublíženost, obviňování ostatních, špatné trávení, zkrátka frustraci… Každý si svou bylinku najde :-)

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2019 18:07  

Přesné. To je moje bylyna.

Brandtnerová řekl(a)...
26. února 2019 19:02  

Jsem ráda, že jsme se konečně na něčem shodli :-)

Tedy až na ten pravopis :-(

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2019 19:47  

Jeden rád posloužý.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.