Ženy na Olympu: Jana Havrdová

čtvrtek 3. ledna 2019 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a aktivně se o ně zasazuje. Za tímto účelem jsme spustili mediální kampaň Ženy na Olympu , jejímž cílem je zviditelnění vybraných významných českých žen, které byly či stále jsou úspěšné nejen jako sportovkyně, ale především uplatnily své schopnosti ve významných rozhodovacích pozicích. Tato kampaň je zaměřena na oblast sportu proto, že chce podpořit ženy v hojnějším zastoupení na významných postech právě ve sportu, kde přetrvává disproporce mezi podílem žen a mužů. Za tímto účelem vzniká seriál medailonků, jež budou zveřejňovány jednou měsíčně na webových stránkách ministerstva a na jeho sociálních sítích. Dnes přinášíme příběh Jany Havrdové.


Jana Havrdová (twitter.com)
Jana Havrdová: Nikdy jsem neměla potřebu soupeřit s muži

Vystudovala práva, předsedá nebo je aktivní hned v několika významných českých i mezinárodních organizacích z oblasti sportovního aerobiku a fitness a je zakladatelkou preventivní kampaně Česko se hýbe. Diváci České televize ji mohou pravidelně vídat v pořadu Sama doma, který od roku 2005 moderuje. Jana Havrdová je žena mnoha talentů, která říká: „Pokud je člověk pracovitý a dělá, co ho baví, může celý život realizovat pěkné a společnosti prospěšné projekty.“

V 80. letech minulého století se Jana Havrdová zhlédla v Jane Fondové a dalších průkopnicích aerobiku. Předcvičovat začala už ve svých čtrnácti letech a byla doslova k nezastavení. To změnilo až narození dětí. Po mnohaleté praxi instruktorky skupinových lekcí přišlo i období závodní, během kterého získala několik velkých úspěchů - dvakrát například se svým týmem Těžká směs vyhrála mistrovství světa v oblasti fitness step. Proti dnešním závodnicím měl tým o 10 let vyšší věkový průměr, což dnes Jana vidí jako jednu z příčin tohoto úspěchu. „Už jsme byly všechny dospělé holky, řada z nás měla děti. Věděly jsme, co chceme a dokázaly jsme se všechny zaměřit na jeden konkrétní cíl. Většina z nás je stále velmi aktivní, řada mých kolegyň má své kluby a vychovává mladé závodnice a závodníky,“ říká Jana Havrdová.

Díky své píli a schopnostem se později vypracovala do funkce prezidentky Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Zde nemusela zdolávat jinde časté překážky předsudků a předpojatostí o manažerských schopnostech žen, protože v tomto svazu jsou prakticky jen samé ženy. Poněkud jinou situaci ale zažila v rámci její role prezidentky České komory fitness a současně členky představenstva Hospodářské komory, kde je naopak převaha mužů. Díky svým manažerským schopnostem, odborným znalostem nejen z oblasti fitness sektoru a stejně tak i díky právnickému vzdělání se dokázala prosadit i zde.

O tom, že ženy jsou skvělými manažerkami, Jana Havrdová nepochybuje. Oproti mužům mají podle ní řadu schopností, které lze získat např. mateřstvím. Práce je životním motorem a tak je třeba k ní přistupovat. Sladění náročného pracovního života s rodinným Jana vyřešila tak, že v situacích, kde mohla být i s dětmi, je často brala s sebou. Všechny její děti tak zažily mnohá Mistrovství Evropy i světa a výsledkem je, že na těchto akcích aktuálně všechny podle svých možností pomáhají. Janin odpolední program spočívá v rozvážení dětí po kroužcích. Často tak sedí s počítačem na klíně před baletním sálem, kde tančí její dcerka. Pracuje všude, kde to jde. Moderování v televizi ale vyžaduje plnou přítomnost i koncentraci, takže při vysílání pomáhá maminka.

„Najít si čas na vlastní pohyb chce plán a silnou vůli. Každá žena by si měla uvědomit, že stejně jako plánuje program svým dětem, tak ho musí naplánovat i sobě. Rodina bez problémů zvládne pustit mámu několikrát týdně cvičit, běhat nebo jakkoliv jinak se hýbat. Máma si navíc vyčistí hlavu a doma je pak mnohem spokojenější,“ říká Jana Havrdová, která 4-5x týdně běhá a cvičí jógu a věří, že pravidelný pohyb je jediný fungující elixír života.


Příběh Věry Čáslavské naleznete zde

Zdroj: MŠMT

12 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
3. ledna 2019 v 7:47  

Jsem pro. Ve všech školách povinně 50% mužů a 50% žen.
A výhledově i v porodnicích!

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 8:41  

PROJEKT GENDEROVÁ ROVNOST NA MŠMT

V dubnu 2017 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy práci na projektu s názvem „Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ (zkrácený název „Genderová rovnost na MŠMT“). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Základní informace o projektu:

Celková finanční alokace: 6 869 344,88 Kč
Trvání projektu: 3 roky (duben 2017 - březen 2020)
Hlavní cíl projektu: ukotvit genderovou agendu v rámci struktur MŠMT, zahrnout do práce MŠMT princip genderového mainstreamingu a zajistit stabilitu systému po skončení projektu
Projektový tým: celkem 6 osob na 3,15 úvazku
Cílová skupina projektu: MŠMT a jeho přímo řízené organizace, zaměstnanci a zaměstnankyně MŠMT, další aktéři agendy školství a vzdělávání


http://www.msmt.cz/ministerstvo/projekt-genderova-rovnost

Je to projekt financovaný z ESF EU. Takhle si všeobecně, nejen za propagaci "genderového mainstreamu", "přivydělávají" vyvolení zaměstnaci v resortu MŠMT ke svému platu: Předpisy MŠMT umožňují mít 1,5 úvazku (např. hlavní úvazek v resortní organizaci a půl úvazku v projektu EU): Vychází jim to docela hezky: 6 mil. / 3 roky = 2 mil. Kč ročně pro 6 osob tzn. nějakých 330 tis. ročně včetně odvodů na 1 osobou, tedy asi 20 tis měsíčně hrubého jako přivýdělek k nekrácenému resortnímu platu. Tohle už za nějakou tu politickou koreknost stojí. Nemusí pršet, hlavně když vytrvale kape.


tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 9:30  

CO JE TO TZV. GENDEROVÝ MAINSTREAM V RESORTU MŠMT?

GENDEROVÁ PROBLEMATIKA ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLSTVÍ

Statistické údaje o genderové problematice zaměstnanců ve školství vycházejí z dat sbíraných v rámci Informačního systému o platech Ministerstvem financí. Datové výstupy obsahují údaje o věkové a vzdělanostní struktuře pracovníků v regionálním školství s ohledem na muže a ženy.


http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi

Je tam ke stažení soubor Tabulky s genderovými daty MŠMT za rok 2017. Z něj vybírám:

Podíl mužů z celkového počtu zaměstnanců

Řídící pracovníci 2011 ... 31 % mužů (ZŠ 35,2 %)
Řídící pracovníci 2017 ... 29,9 % mužů (ZŠ 34,2 %)

Učitelé bez říd. pr. 2011 ... 21,1 % mužů (ZŠ 15 %)
Učitelé bez říd. pr. 2017 ... 18,4 % mužů (ZŠ 13,6 %)

Ostatní pedagogičtí pracovníci 2011 ... 14,7 %
Ostatní pedagogičtí pracovníci 2017 ... 11,4 %

Hrubě nelidskoprávní feminizace školství se tedy v České republice všeobecně objektivně prohlubuje. Všechny děti jsou diskriminovány tím, že se ve škole vyváženě nesetkávají (nejsou vyučovány a vychovávány) s ženskými a mužskými vzory.

Tak už, vážení čtenáři České školy, víte, co je to ten GENDEROVÝ MAINSTREAM V RESORTU MŠMT?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 9:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 9:50  

Zajímavé je i to! že ty Tabulky s genderovými daty MŠMT za rok 2017 obsahují jen data z regionálního školství. Nejsou tam uvedeny genderové údaje z MŠMT a z jím řízených vrcholových organizací - například z NÚV, NIDV atd.

Jak je to s tím, podle mého názoru, nelidskoprávně zvráceným školským GEDNEROVÝM MAINSTREAMEM na "školském Olympu" tedy přímo v MŠMT a v jím řízených vrcholových organizacích? Je alespoň tam vyvážený pomě mezi muži a ženami? Každý, kdo nahlédne do stránek MŠMT, NÚV atd. si o tom může udělat jen částečný názor. Tahle data prostě k veřejné dispozici nejsou? Mohl byste, pane Komárku požádat MŠMT o tato data a zveřejnit je v České škole? Dékuji Vám předem za odpověď.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 10:48  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a aktivně se o ně zasazuje. Za tímto účelem jsme spustili mediální kampaň Ženy na Olympu, jejímž cílem je zviditelnění vybraných významných českých žen, které byly či stále jsou úspěšné nejen jako sportovkyně, ale především uplatnily své schopnosti ve významných rozhodovacích pozicích.

Obávám se, že vzhledem k výše uvedeným faktům jde o typicky dogmaticky zideologizované prohlášení, když mnohem větším problémem českého školství je jeho feminizace. Je-li nějaký resort fatálně zfeminizovaný, je v pořádku řešit to dalším feminizačním tlakem ("spouštěním" feministických kampaní)?

Ví vůbec MŠMT, co je jeho hlavním posláním? Česká republika má snad MŠMT veřejné školství proto, aby sloužilo jako prototyp stupidního genderismu? Co je hlavním cílem (posláním) veřejných škol? Zodpovědně vzdělávat děti, anebo sloužit jako nástroj něcí zideologizované feministické převýchovy a diskriminace dětí a tím vlastně všech občanů České republiky?

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 10:50  

Hrubě nelidskoprávní (diskriminační) feminizace školství se tedy v České republice všeobecně objektivně prohlubuje. Všechny děti jsou diskriminovány tím, že se ve škole vyváženě nesetkávají (nejsou vyučovány a vychovávány) s ženskými a mužskými vzory.

Michal Komárek řekl(a)...
3. ledna 2019 v 11:30  

Pane Týři, už to stačilo, ne? A vyhněte se, prosím urážlivým ideologickým termínům typu "stupidní genderismus", či "feministická převýchova". Děkuji!

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 12:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 12:05  

Když v základních školách objektivně existuje diskriminační stav ve vzdělávání a výchově dětí (je tam jen 14 % mužů oproti 86 % žen) a MŠMT ten diskriminační stav účinně neřeší a "spouští feministické kampaně", co to je, pane Komárku?

Proč tuhle diskriminaci všech dětí (omezení práva dítěte být ve veřejné škole řádně vzděláváno a vychováváno ženským i mužským vzorem) nikdo účinně neřeší?

Kdyba tu kampaň s pozitivními příklady J. Havrdové, V.Čáslavské atd. atd. spustilo MPSV, ani bych nehlesl. Když to ale dělá MŠMT, které genderovou vyvázenost školství dlouhodobě zanedbává ke škodě dětí a nás všech, je to, myslím, na pováženou.

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2019 v 12:39  

Necelých 14 % je necelá jedna sedmina. Počítejme, prosím:

Když je v základní škole s 18 třídami (po dvou třídách v každém ročníku) dejme tomu 21 učitelů jsou jednou sedminou 3 učitelé. Je tam tedy průměrně 18 žen a tři muži. Kolik dětí v takové škole projde všemi ročníky pouze pod péčí žen?

Když je v takové škole dejme tomu 6 mužů, existuje někde škola, kde není žádný, anebo více škol, kde je třeba jen jeden nebo dva muži. Kolik dětí v takových školách projde všemi ročníky pouze pod péčí žen?

Kdy a kdo s touhle objektivně existující diskriminací VŠECH dětí něco udělá? K čemu máme MŠMT, které tuhle fatální diskriminaci účinně neřeší?

PP řekl(a)...
6. ledna 2019 v 8:17  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.