MŠMT ke schůzce ministra Plagy s ředitelem BIS

středa 16. ledna 2019 ·

„Schůzka s ředitelem BIS jenom potvrdila, že v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin. Měl by to být také jeden z cílů revize RVP.“ Je s podivem, co z tohoto vcelku neutrálního vyjádření ministra školství Roberta Plagy dokázala některá média udělat… Přitom nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, což někteří novináři lživě uvádějí.


Robert Plaga (msmt.cz)
K pochopení celé věci je potřeba se podívat trochu dál do nedávné minulosti. Daleko před inkriminovanou zprávu BIS, která byla publikována v prosinci minulého roku. Již v září loňského roku se ministr školství Plaga v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu (odvysíláno 4. 9. 2018) nechal slyšet, že je potřeba se na moderní dějiny zaměřit. Konkrétně uvedl: „Já si skutečně myslím, že třeba v dějepise je nezbytné, abychom se posunuli a řekli si zcela jasně, kde má být těžiště této výuky. A měly by to být novodobé dějiny a ne třetihory.“

Když BIS v prosinci prezentovala svou zprávu o údajném ruském vlivu na školství, ministr Plaga se k těmto silným vyjádřením stavěl velmi rezervovaně a již tehdy avizoval, že se bude chtít s ředitelem BIS sejít a zjistit, z jakých zdrojů se při tvorbě této zprávy vycházelo. Po schůzce uvedl POUZE to, že „v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin“, aniž by jakkoliv komentoval zprávu BIS z loňského prosince.

Z hlediska názoru pana ministra tedy po schůzce s ředitelem BIS nenastal žádný zásadní posun, protože o nutnosti dbát na vyváženou výuku moderních dějin hovořil již v Českém rozhlase v září, jak je uvedeno v úvodu. Jako doplnění pak lze úvést vyjádření ministra Plagy, že „neznalost moderních dějin mezi mladými lidmi je alarmující – zejména pak klíčové události od doby založení samostatného Československa – např. roky 1918, 1938, 1948, 1968 nebo 1989. V rámci revize rámcových vzdělávacích programů je tedy potřeba vytvořit dostatečný prostor pro vyváženou výuku moderních dějin“.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

54 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
16. ledna 2019 v 7:35  

Tady jde spíš o to, že se ve školách logicky ventiluje pohled na svět tak, jak ho prezentuje Hrad a Strakova akademie. A tento pohled je souhlasný se stanoviskem Ruska a Číny (tj. Ukrajina Rusko provokuje, Krym byl vždycky ruský, Čína je krásná země s připravenými investicemi atd). Po historických zkušenostech (napadení Polska, připojení pobaltských států do SSSR, Únor 1948, procesy 50. let, bratrská pomoc v 1968, dočasný pobyt vojsk, ...) je jasné, že přimknutí se k těmto zemím je riziko pro existenci demokratické České republiky a BIS jen plní úkol, který je ji dán (ochrana současného zřízení).

laimes řekl(a)...
16. ledna 2019 v 9:27  

1/výuku dějepisu dnes neurčuje ideologická komise úv ksč ale různé spolky typu ústrk,člověk v tísni,post bellum apod
2/česká společnost dodnes nenašla sílu vyrovnat se s vlastní historii,systém se od 89 nezměnil pouze jsme julka fučíka zaměnili miladou horákovou
3/jsme uprostřed evropy a nikam se přstěhovat nenůžem,ani na východ ani na západ,žádné riziko ze strany ruska či číny neexistuje,neboť budou li chtít tak ti první to tu rozvrátí do 48 hodin a ti druzí si totu do týdne všechno koupí
4/úkolem bis není plést se do politiky ale starat se o bezpečnost občanů,které ohrožují cizí i domácí mafie,výrobci a prodejci drog,statisíce kolujících ukrajinců,korupce-dneska se vlní dálnice a zítra budou padat baráky jak v rusku.....

Ivo Mádr řekl(a)...
16. ledna 2019 v 9:33  

Milan Keršláger

A znáte nějakého učitele dějepisu, VO, ČJ,... který ve své výuce oslavuje SSSR? RVP-ŠVP jasně v osnovách definuje toto učivo. Od toho tady máme ředitele škol, ČŠI, zřizovatele, veřejné mínění v místě školy, patřičné učebnice, svobodné sdělovací prostředky,...
Systémovou chybu zde nevidím. Je proto třeba dodat patřičné důkazy. A je především důležité více důvěřovat učitelům. Informace musí být vyvážené.

Pavel Doležel řekl(a)...
16. ledna 2019 v 11:20  

Kdybych vycházel z ideologie pana Keršlágera, tak bych musel jako bezpečnostní hrozbu vidět kdekoho. V první řadě Německo a Rakousko, které na našem území napáchaly škody na životech lidí absolutně nesrovnatelné s Ruskem. Okupace z roku 1968 i procesy 50. let jsou nesrovantelné s okupací v roce 1938 a počty obětí za Heydrichiády, kdy se popravovalo prakticky na denní bázi, kdy byly vyvražděny a srovnány se zemí celé vesnice a desítky tisíc lidí byly poslány do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Proti tomu jsou Rusové pořád žabaři. Pak možná Švédsko, jehož armáda vyplenila České země tuším v 17. století, atd.

Každopádně jsem si nevšiml, že by výuka ve školách probíhala podle diktátu Hradu, nebo Strakovky. Neměla by ale probíhat ani podle diktátu zanícených kremlofobů a sinofobů. Prostě svět je jaký je, mocnosti světa mají své zájmy - všechny - a je třeba tak nějak vyváženě předkládat fakta. A když právo na sebeurčení, tak pro všechny, včetně Skotska, Sev. Irska, Katalánska a Krymu. A když právo na sebeurčení nemá být, pak tedy ani pro Tibet, Kosovo, Sýrii, atd. Výběrová, neboli fajnová morálka je pro mě nepřijatelná, i když zcela v souladu s působením místních odpůrců objektivizovaných hodnocení typu - tenhle fešák jo, protože ten je "více v souladu se strategií a cíli školy" a tenhle fešák už ne, protože je třeba moc chytrej, moc schopnej, moc brejlatej, moc nosatej, moc tmavej, moc světlej, apod. A obdobně pak hodnocení typu - Krym ne, protože chce k Rusku, ale Kosovo jo, protože chce pryč z ruského vlivu, Katalánsko ne, protože to by jinak nešlo, ale Tibet ano, protože chce pryč od zlých a špatných Číňanů. To je morálka tak výběrová, až je poněkud fajnová a černobíle ideologická.

tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 11:43  

Tady jde spíš o to, že se ve školách logicky ventiluje pohled na svět tak, jak ho prezentuje Hrad a Strakova akademie. napsal pan Keršláger.

Co je tohle zase za hloupost? Učitelé jsou svéprávní lidé, kteří tohle nemají ani nařízeno a nemají to, až na nějaké "konjunkturalistické" výjimky zapotřebí. Souhlasím s panem Doleželem. Věcná omezenost a zarputilá podjatost pana Keršlágera je, myslím zřejmá. Jeho snaha propagovat despekt k demokraticky voleným představitelům naší domoviny je, myslím, dost směšně prostoduchá.

Rusko, Indie a Čína patří do světové kultury, ekonomiky a politiky stejně jako velmoci tzv. Západu. Indie a Čína dokonce i déle. Všechno jsou to velmoci, před kterými je potřeba komunikovat s ohledem na zájmy Česka.

tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 11:49  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Milan Keršláger řekl(a)...
16. ledna 2019 v 15:21  

Ano, že bylo Kosovo ukradeno Srbsku jsem opakovaně slyšel od Putina a četl na Sputniknews. Asi zapomněli na Srebrenicu. Základem demokracie je, že mohu svobodně komentovat kteréhokoliv "demokraticky" zvoleného představitele. Snaha umlčet kritiku je projevem despocie a diktatury (notabene poukazem na demokracii). Ti ruští mladíčci byli zázračně propuštěni z armády a odvezeni na Donbas. To nezařídí žádná agentura, to je postup státu (Ruska). Kdyby za to mohly agentury/oligarchové, měl by stát (Rusko) okamžitě zakročit (je-li tak mírumilovný). Nenapsal jsem nic o diktátu Hradu, nýbrž o konformitě mnohých učitelů vůči němu, což se zde potvrzuje. Srovnávat Kosovo a Donbas je úlet - třeba jen ten "nepatrný" rozdíl, že žádná evropská země Kosovu nedodává těžké zbraně (na Rozdíl od Ruska v Donbasu, Jižní Osetii atd.).

Tajný Učitel řekl(a)...
16. ledna 2019 v 16:41  

Je zajímavé, že Mnichov byla zradááá, ale Rusové na ukrainském Krymu mají právo na sebeurčení. Stejně jako Kurdové, Katalánci, Baskové, Romové, Tajní učitelé, ad infinitum.

tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 17:30  

žádná evropská země Kosovu nedodává těžké zbraně (na Rozdíl od Ruska v Donbasu, Jižní Osetii atd.).

Jasně! Když např. Francie rozbombardovala Lybii a "popravila" Kaddáfího, když např. USA "humanitárně" bombardovaly Srbsko, nemusely jim možná tyto státy "dodávat těžké zbraně" - ty jejich jsou dost dobré. V přehledu agresí zemí Západu i Ruska by se dalo pokračovat (Iráķ-Husajn, nedůvodná záminka neexistujících chem. zbraní a poprava Husejna), Fašistický převrat v Chile podporovaný USA. Rusko v Maďarsku, Československu, Afghánistánu. Atd. atd.

Velmocenská politika není mnohdy založena jen na mezinárodním právu. Kdo ji chce v diskusích vidět jen jednostranně, nikdo mu v tom držení mávátka či ukazovátka jedním směrem v opravdové demokracii nebrání (až na drobné "cenzorské" výjimky). Takový "mávátkář" či "ukazovátkář" se ale musí smířit s tím, že je v diskusi na jeho jednostrannost poukázáno.tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 18:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 18:30  

BIS jen plní úkol, který je j dán (ochrana současného zřízení).

Opravdu? Opravdu ta ideologicky jednostranná podjatost BIS je "ochranou současného zřízení"? BIS je tedy jakési "politbyro", které si může jen tak lážo plážo dovolit jednostranně zaměřovat své aktivity a v rámci toho i intervenovat do školství?!

Dovoluji si doporučit panu Kešlágerovi, aby si lépe prostudoval Ústavu České republiky (lid a jeho volba je zdrojem státní moci) a strukturu státní moci v ČR. Pak možná pochopí, že BIS (útvar zřízený a jmenovaný volenými zástupci lidu) tu není od toho, aby jednostranně ideologicky (aktivisticky) "korigovala" postoje volených přestavitelů státní moci a intervenovala do školství tak, jak to tou svou zprávou udělala.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/prorusky-dejepis-ve-skolach-potrebuje.html#comment-595909989777909722

Osobně jsem názoru, že za to, co si BIS tou letošní zprávou dovolila, by měl nést její ředitel důsledky iniciované těmi, kteří za její činnost odpovídají a jimž ze BIS ze své činnosi zodpovídá. Tedy důsledky vyvozené vládou, prezidentem a parlamentem České republiky.


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 18:44  

Osobně jsem názoru, že za to, co si BIS tou loňskou zprávou dovolila, by měl nést její ředitel důsledky iniciované těmi, kteří za její činnost odpovídají a jimž ze BIS ze své činnosi zodpovídá. Tedy důsledky vyvozené vládou, prezidentem a parlamentem České republiky.

E.Kocourek řekl(a)...
16. ledna 2019 v 18:49  

Pouhé přání otcem myšlenky, pane Týř, ty vaše odkazy na Ústavu České republiky. Ústava je nesmyslný blábol sám se sebou v rozporu a nemůže z něj nic vyplývat. A jediný její oprávněný vykladatel, Ústavní soud, tvrdí, že odevzdání suverenity do Brusele NENÍ v rozporu s ústavou suverénního státu. ////

PP řekl(a)...
16. ledna 2019 v 19:43  

Čím dál silněji doufám, že tajnej učí fakt tajně, takže nikoho. Se schopností takhle plácat to není ani na pokladnu v kauflandu.
Hnus, co může vypadnout z dospělého člověka.

PP řekl(a)...
16. ledna 2019 v 19:43  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
16. ledna 2019 v 19:49  

Ústava České republiky není nesmyslný blábol. Je to vcelku demokraticky vyvážený základní právní dokument - základní zákon určující závazná pravidla fungování státu:

Česká ústava je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ústava_České_republiky

BIS v Ústavě ni v zákonu o BIS ani nikde jinde jako legitimně suverénní složku státní moci nevidím. BIS je výkonnou složkou státní moci podřízenou Vládé České republiky. Především vláda má tedy za její činnost odpovědnost.

Z Ustavy ani z dalších zákonů CR nevyplývá, že by BIS měla nebo směla plnit funkci jakéhosi ideologicky aktivistického "politbyra korigujícího jednání" jí nadřízených složek zákonodárné a výkonné moci a svévolně přitom intervenovat i do školství tak, jak to ve své loňské zprávě, domnívám se, udělala.

Ivo Mádr řekl(a)...
17. ledna 2019 v 9:49  

"tajnej učí fakt tajně"

Je sním pěkná prča. Aspoň se každý dozví jak vypadá multikultura v praxi.

Tajný Učitel řekl(a)...
17. ledna 2019 v 11:06  

Něco k věci by nebylo, zřejmě.

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 0:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 0:11  

Pokud vím, místopředseda vlády a ministr vnitra Hamáček vyslovil se zprávou BIS bezvýhradný souhlas a předseda vlády Babiš k tomu trochu umírněněji řekl, že je s činností BIS vcelku spokojen. Teď se ukázalo, že kromě nékterých politiků tato zpráva vadí nejen odborníkům, učitelům a značné části médií a veřejnosti, a to pro její očividný nesoulad s posláním a kompetenceni BIS mj. i kvůli jejímu intervenování do školství. O panu Hamáčkovi si nedělám velké iluze, že by svůj názor chtěl změnit. Jsem však zvédav, jak z té šlamastyky "vybruslí" premiér Babiš.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/prorusky-dejepis-ve-skolach-potrebuje.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ministr-skolstvi-plaga-ma-namale-ve.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 0:25  

Ministr školství Robert Plaga se bohužel ostře nevymezil proti formulaci BIS. Sice ji nepotvrdil, ale to je málo. Diplomacie není v tomto případě namístě. řekl pan Sárközi z Pedagogické komory v rozhovoru v Parlamentních listech.

Pane Sárközi, nevadí Vám, že předtím předseda i místopředseda vlády tu zprávu BIS vcelku souhlasně přijalí?

Milan Keršláger řekl(a)...
18. ledna 2019 v 11:13  

Překrucuje se zde, co BIS řekla, to především (nikomu nic nediktuje, nenavrhuje změnu osnov atd). Že je rusofilství rizikem pro současné státní zřízení je jednoznačné (viz naše zkušenosti s Ruskem '48, '68) a BIS před ním varuje a pojmenovává problémy, což je v souladu se zákonem o BIS (hledat to v Ústavě je nesmysl). To jak se zde obhajuje anexe Krymu a další je jasná rétorika ruské propagandy, což je přesně to, před čímž BIS varuje.

PP řekl(a)...
18. ledna 2019 v 12:02  

Vždycky pobavěj, Keršláger. :D

Milan Keršláger řekl(a)...
18. ledna 2019 v 13:43  

Ano, měli byste se na Donbas nebo Krym odstěhovat, když tomu tak věříte.

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 13:43  

Česká ústava je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ústava_České_republiky

BIS v Ústavě ni v zákonu o BIS ani nikde jinde jako legitimně suverénní složku státní moci nevidím. BIS je výkonnou složkou státní moci podřízenou Vládé České republiky. Především vláda má tedy za její činnost odpovědnost.

Z Ustavy ani z dalších zákonů CR nevyplývá, že by BIS měla nebo směla plnit funkci jakéhosi ideologicky aktivistického "politbyra korigujícího jednání" jí nadřízených složek zákonodárné a výkonné moci a svévolně přitom intervenovat i do školství tak, jak to ve své loňské zprávě, domnívám se, udělala.


Tohle není nesmysl. Opovážlivost, se kterou BIS, útvar podřízený vládě ČR, zneužila svého postavení k šíření pochybné jednostranné propadandy a k intervenci do školství, je alarmující a nezpochybnitelný fakt. Odporuje to nejen Ústavě České republiky. Jde tu i jistý druh cenzury (resp. i o pokus navodit autocenzuru) a o pokus omezit akademickou (vědeckou) svobodu, který je v rozporu s Listinou základních práv a svobod:

Každý má samozřejmě právo na svobodu projevu. Garantuje ji článek 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy...

Listina v článku 2 odst. 2 stanoví, že: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ Lidově řečeno občan a firma si mohou dělat, co chtějí, pokud to nezakazuje zákon. Ministr, státní úředníci a agenti tajných služeb v rámci své práce mohou dělat pouze to, co jim ukládá zákon. A to výhradně takovým způsobem, který je stanoven v zákonech. Cokoli, co při výkonu funkce činí nad rámec zákona, lze v krajním případě považovat za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby ve smyslu § 329 Trestního zákoníku...

žádné oprávnění posuzovat obsah a kvalitu učebnic, podle nichž se učí v českých školách, naopak příslušníci BIS nemají. Zákon o zpravodajských službách ani zákon o Bezpečnostní informační službě, ani žádné jiné zákony jim k tomu nedávají zmocnění.

Hodnotícím výrokem obsaženým ve výroční zprávě, podle něhož se v českých školách učí podle „ruských not“, se naopak BIS v podstatě dopustila činnosti směřující proti demokratickým základům státu.

Ústava a na ni navazující Listina v článku 15 odst. 2 zaručují akademickou svobodu a svobodu tvorby. V článku 17 odst. 3 je výslovně ZAKAZÁNA CENZURA. A to všem orgánům veřejné moci – BIS a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nevyjímaje.https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/cuckari-s-ministrem-skolstvi-klesli-na-uroven-predhusitskeho-arcibiskupa-abecedy

Milan Keršláger řekl(a)...
18. ledna 2019 v 13:53  

BIS má podle zákona chránit demokratické zřízení a zjišťovat a informovat o rizicích demokracie v našem státě, což dělá. Když učitel předkládat nekriticky propagandu Putina/Ruska/Sputniknews nezletilým je to ohrožování demokratického zřízení jako řemen. Dokonce na to pamatuje i naše Ústava. To je zoufalé, co zde šíříte.

Odstěhujte se na Krym nebo Donbas, když se vám to tak líbí. Děkuji.

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:05  

Že je rusofilství rizikem pro současné státní zřízení je jednoznačné.. píše pan Keršláger.

Co je tohle zase za hloupost? Láska (resp. náklonnost) k nějakému národu může ohrožovat demokratické státní zřízení? Pane Keršlágere, vzpamatujte se, prosím, a přestaňte tu šířit národnostní nenávist a omezovat práva lidí kolem sebe. Jako Čech a občan České republiky jsem i světoobčan a v rámci toho například rusofil, anglofil, germanofil, frankofil atd. Je to moje právo a to právo si nedám vzít ani od nějaké BIS ani od vás.

J.Týř

Milan Keršláger řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:16  

Rusko má rozmístěny na hranicích ozbrojené síly, které jsou určeny pro napadení zemí NATO a EU. Putin to osobně deklaruje ve svých projevech včetně cíle zničení "nepřátel". Putin osobně nařídil několikrát posílit množství vojáků/raket u hranic a v Kaliningradské oblasti na základě vojenských cvičení NATO (mimochodem se směšným množstvím vojáků a techniky oproti silám cvičícím v Rusku). To vše NENÍ projevem spolupráce nebo mírového přístupu či snahy zachovat demokratické zřízení a celistvost EU/NATO (natož ČR, odkud se museli stáhnout).

Stačí? Prosím, odstěhujte se na Krym, do Donbasu nebo Ruska. Bude se vám tam líbit. Mám celkem dost známých z východu (jedni z nich mají na Krymu rodiče a další tetu v Luhansku). Všichni vám to doporučí ;-)

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:24  

BIS má podle zákona chránit demokratické zřízení a zjišťovat a informovat o rizicích demokracie v našem státě, což NEDĚLÁ (!). Nedělá to tím, že ve své zprávě, myslím dost hloupě, nadhodnocuje nepochybně existující dílčí rizika ve vztahu k současnému Rusku tím, že v ní zamlčuje nepochybně existující dílčí rizika ve vztahu k dalším velmocem. Nedělá to tím, že svou ideologicky podjatou intervencí (nelegitimním, zákonem mu neurčeným, vnějším zásahem) do školství ohrožuje akademické svobody, praktikuje cenzuru a navozuje autocenzuru. Nedělá to tím, že v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod i v rozporu se zákonem o BIS ohrožuje lidská práva občanů, školství a politické i ekonomické zájmy České republiky. Tím vším vším, nejen podle mého názoru, ohrožuje BIS i demokratické zřízení České republiky.

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:45  

"..BIS zamlčuje dílčí rizika ve vztahu k dalším velmocem..."

Například?

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:46  

Pane Keršlágře, prosím, prosím, napište ještě něco legračního. Například o tom, kolik a jakých vojenských základen je rozeseto kolem Ruska, mnohdy i na územích jinak vcelku vojensky "bezvýznamných" "cizích" států. Například o tom, jak nelogické je, že na to Rusko NA SVÉM VLASTNÍM ÚZEMÍ reaguje. Například o tom, kolik agresivních válek v uplynulém století rozpoutalo Rusko a kolik jich rozpoutaly jiné velmoci. Buďte prosím tak hodný a udělejte to. Rádi se tu, myslím, ještě trochu pobavíme.

Tajný Učitel řekl(a)...
18. ledna 2019 v 14:51  

p. Keršláger, nechte kremlofily, ať si líbaj ruskou zadnici, uvidíte jak rychle pofrčí do náruče nato, když Putin udělá bububu. To je samý tovaryšč Zemanovič, ale nikdo nechce mít hlad a nemít toaleťák. Národ holubičí.

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 20:14  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2019 v 21:13  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
PP řekl(a)...
30. ledna 2019 v 22:00  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Milan Keršláger řekl(a)...
30. ledna 2019 v 22:08  

Neziskové organizace vykonávají velmi levně a velmi mnoho nezbytné práce. Kdyby tady nebyly, bál byste se například kvůli kriminalitě jít večer parkem (tj. trpělivá práce s problematickými a jejich resocializace) nebo se musel smířit s neúnosnou zátěží sociálního systému (navracení nezaměstnatelných do pracovního procesu, vytváření pracovních návyků).

Jistí diktátoři dříve i nyní dehonestují a odsuzují práci s lidmi, které byste rád neviděl, ale mezi něž můžete snadno spadnout i vy... Netolerance je jako rakovina - dnes jsou to "oni", zítra budete zahrnut i vy (nebo vaši blízcí).

soumar řekl(a)...
30. ledna 2019 v 22:15  

Milan Keršláger:
Ono to do školy nepatří, ale kriminalitu by lépe než neziskovky řešil zákon 3x a dost (násobení trestů při recidivách, cosi jako sedmkrát trestaný recidivista je flagrantní selhání státu) v kombinaci s rekvalifikacemi a volným režimem nevedoucím ke ztrátě pracovní schopnosti u prvotrestaných (vězení na víkend, např.) a významně méně přívětivými podmínkami ve věznicích pro recidivisty.
Navracení nezaměstnatelných do práce spíše neziskovky brzdí; co by návrat mohlo posílit je ustavičné zvyšování minimální mzdy, nezvyšování životních a existenčních minim a vázání výplaty minim na povinnost vzít nabídnutou práci nebo alespoň veřejnou službu.
Popisovaným opatřením se obvykle neziskové organizace značně brání.

poste.restante řekl(a)...
31. ledna 2019 v 1:01  

Neziskovky můžeme zjednodušeně rozdělit na převážně prospěšné a převážně parazitické.
Občas se dělící čára nachází spíše v konkrétních činnostech a projektech.
U těch skutečně prospěšných se na hodnocení většina obvykle snadno shodne.
U některých je to věcí názoru.
A u některých je většinová shoda o jejich škodlivosti.

Milan Keršláger řekl(a)...
31. ledna 2019 v 7:33  

Zákon 3x a dost nic neřeší, protože budete mít jen přeplněné kriminály. Navíc kriminál nenapravuje, nýbrž vytváří recidivu.

Zvyšování minimální mzdy překvapivě (a logicky) vyrábí nezaměstnané a rozšiřuje počet lidí v bídě. Nikdo nezaměstná chudáka, když bude pro něj "moc drahý" (ve firmě, kam chodím, je takhle dlouho dementní pán s IQ kolem 80 a brzy bude muset být propuštěn, protože nelze takhle bohulibě vyhazovat čím dál víc peněz za nic).

Představa, že existují "dobré a špatné" neziskovky je zcestná, protože se zakládá na subjektivném pohledu jedné osoby, tj. diktatura, v čemž bych žít už nikdy nechtěl. Zítra bude špatný ten, kdo je dementní, pozítří ten, co kulhá, popozítří ten s červeným trikem, pak už jen ten, co se na hlídku špatně podívá. Fuj.

poste.restante řekl(a)...
31. ledna 2019 v 9:25  

Představa, že existují "dobré a špatné" neziskovky je zcestná,

Pane Keršlágere, ve vší úctě, nepsal jsem o "dobrých" a "špatných" neziskovkách, právě z toho důvodu, že takové hodnocení je subjektivní.

Psal jsem o "převážně prospěšných" a "převážně parazitických".
A to jsou, kategorie buďto zcela objektivní, nebo alespoň objektivizovatelné.

Pokud například SOS vesničky nebo Klokánek poskytují zázemí dětem, asi nenajdeme moc lidí při smyslech, kteří by rozporovali jejich většinový přínos. To stejné třeba u Armády spásy, nebo nadace Paraple.
Naopak takový ČOSIV je organizace přímo škodlivá a následky "inkluze po česku" budeme snášet ještě hodně dlouho.

Pokud výsledkem několikaleté činnosti nějaké "neziskovky" jsou leda tak studie s nulovou užitnou hodnotou, pak jde o instituci parazitickou.
A je jedno, zda žije ze soukromých zdrojů, nebo je přisátá na veřejné rozpočty.
Když se k tomu přidá aktivistické a ideologické působení takových "odborníků", v důsledku čehož dochází ke zhoršení stavu, je už hodnocení jednoduché.

Někdy je hranice v konkrétních činnostech.
Lékaři bez hranic odvedli obrovské množství práce, která si zaslouží uznání. Pokud se ale pouští do projektů, které končí jako "cestovka" pro imigranty, pak už je hodnocení takové činnosti přinejmenším sporné a závisí spíše na postoji hodnotícího.

Zkuste, prosím, příště číst s porozuměním, než začnete plivat svá "Fuj."

E.Kocourek řekl(a)...
31. ledna 2019 v 9:30  

Je třeba ocenit pana Keršlágera jako mistra ve vymýšlení důvodů, proč co nejde. Nežli mít plné kriminály, to raději ať jsou ti zločinci pěkně v parku, aby měl pan Keršláger důvod podporovat neziskovky. ////

Pokud neexistují dobré a špatné neziskovky, pak jistě - dle p.Keršlágera - neexistuje nic dobré a špatné, a zejména neexistují dobří a špatní lidé. A proto zrušme kriminály a všechny pusťme ven. Neziskovky se o ně postarají! ////

Bohužel neexistuje mechanismus, jak kvalifikovaně rozhodnout o neziskovkách. Takže se to bude muset udělat subjektivně. Nebo to nechat na p.Keršlágera - ten jim všem ještě přidá peníze. ////

E.Kocourek řekl(a)...
31. ledna 2019 v 9:34  

Lháři bez hranic odvedli obrovské množství práce v poskytování lékařské péče teroristům z islámskému státu. I nemocnice jim postavili a zařídili. ////

Milan Keršláger řekl(a)...
31. ledna 2019 v 9:41  

Vidíte, právě odsouzení Lékařů bez hranic, kteří poskytují lékařskou pomoc bez ohledu na cokoliv, je za hranou. Kdo reálně rozhodne, že už jsou "špatní"? Vy těžko, takže premiér? A máme tady diktaturu jako vyšitou.

Ohánět se tvrzením "většina si myslí" je velmi ošidné a takto se rodí právě diktatury. V demokracii má místo i vaše "špatná neziskovka", protože teprve na základě široké diskuze (a voleb) se zjistí, jestli je to není jen vaše přání.

E.Kocourek řekl(a)...
31. ledna 2019 v 9:52  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
E.Kocourek řekl(a)...
31. ledna 2019 v 9:58  

V demokracii má místo i vaše "špatná neziskovka" -- Samozřejmě. V demokracii má místo ledacos. Další důkaz, že demokracie je nefunkční. ////

Samozřejmě jenom pro toho, kdo si toho dosud nevšimnul. ////

Milan Keršláger řekl(a)...
31. ledna 2019 v 10:01  

Pane Kocourku, zřejmě máte radost, že tam chcípají civilisté, kteří za nic nemohou a jsou uprostřed války, kterou nevedou ani nezpůsobili. Měl byste se do Sýrie k Asadovi či do Donbasu odstěhovat, bude se vám tam líbit.

E.Kocourek řekl(a)...
31. ledna 2019 v 10:10  

Pane Keršláger, Lháři bez hranic jim neříkají "civilisté" ale "pacienti", a já z jejich likvidace opravdu mám radost. Vy nejspíš ne, tak to zkuste objasnit. Že by hodní teroristé? ////

BTW, jak hodnotíte angažmá českých vojáků v Afghanistánu? Neubližují oni tam civilistům? ////

Sýrie mě věru neláká, ale kdybych se odstěhoval do Donbasu, chyběl bych v Česku, až mě bude zapotřebí TADY. ////

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 v 10:18  

Opovážlivost, se kterou ss například neziskovaky Člověk v tísni nebo Eduin vměšovaly do procesu inkluze, by neměla být zapomenuta:

Konference Budoucnost pro školu - listopad 2015

od 21.14 - poslankyně V. Bohdalová: V poslaneckém školském výboru se rovněž projevil lobbysmus nevládních neziskovývh organizací. Role MŠMT a odborníků byla, bohužel, upozaděna. Učitelé, školy, zřizovatelé a rodiče jsou znepokojeni tím, co bude. MŠMT musí rozhodovat především ve spolupráci s nimi. Nemůžou o tom rozhodovat nevládní organizace. (23.10) (potlesk)

od23.15 - náměstek ministryně školství S. Štech: Malá korekce: Nevládní organizace nemohou nás (MŠMT?) řídit, ale jejich poznatky mohou být nesmírně cenné. Například z terénné práce ve vyloučených lokalitách. Státní politika ve veřejném zájmu bere v úvahu všechny aktéry. (24.00)
(Poznámka JT ad S. Štech: Proč tedy ve věci sociální inkluze na konferenci nevystoupila např. Agentura pro sociální začleňování, která je nástrojem Úřadu vlády a je tedy nástrojem státu ?? Proč se Člověk v tísni ... na konferenci angažoval v inkluzi dětí s LMP a ne v té sociální inkluzi?)


http://www.ceskaskola.cz/2015/11/video-1-rocnik-odborne-konference-skola_23.html

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 v 10:24  

Opovážlivost, se kterou se například neziskovky Člověk v tísni nebo Eduin vměšovaly do procesu inkluze, by neměla být zapomenuta:

Konference Budoucnost pro školu - listopad 2015

od 21.14 - poslankyně V. Bohdalová: V poslaneckém školském výboru se rovněž projevil lobbysmus nevládních neziskovývh organizací. Role MŠMT a odborníků byla, bohužel, upozaděna. Učitelé, školy, zřizovatelé a rodiče jsou znepokojeni tím, co bude. MŠMT musí rozhodovat především ve spolupráci s nimi. Nemůžou o tom rozhodovat nevládní organizace. (23.10) (potlesk)

od23.15 - náměstek ministryně školství S. Štech: Malá korekce: Nevládní organizace nemohou nás (MŠMT?) řídit, ale jejich poznatky mohou být nesmírně cenné. Například z terénné práce ve vyloučených lokalitách. Státní politika ve veřejném zájmu bere v úvahu všechny aktéry. (24.00)
(Poznámka JT ad S. Štech: Proč tedy ve věci sociální inkluze na konferenci nevystoupila např. Agentura pro sociální začleňování, která je nástrojem Úřadu vlády a je tedy nástrojem státu ?? Proč se Člověk v tísni ... na konferenci angažoval v inkluzi dětí s LMP a ne v té sociální inkluzi?)


http://www.ceskaskola.cz/2015/11/video-1-rocnik-odborne-konference-skola_23.html

MŠMT, které, bohužel, řádně neplní všechny své úlohy, některým neziskovkám v některých věcech nesprávně podléhá. To by nemělo být.Milan Keršláger řekl(a)...
31. ledna 2019 v 11:42  

...a logicky (!!!) jsou tudíž špatné neziskovky, nikoliv MŠMT. To myslíte vážně?

Ovšem to, že je MŠMT ovlivněno, je pouze spekulace (viz vyjádření Štecha).

Jde tedy evidentně o převzatou rétoriku kvůli nepohodlnosti některých neziskovek pro Babiše a jeho ANO. Logické argumenty a věcný přístup jde stranou :-(

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 v 12:58  

Opovážlivost, se kterou s některé ideově aktivistické se projevující nevládní neziskovky například Člověk v tísni a Eduin nebo vládní neziskovka BIS vměšovaly do procesu inkluze nebo do výuky dějepisu, by neměla být zapomenuta.

Pane Keršlágře, vzpamatujte se, prosím, a dejte si do pořádku svou logiku a schopnost chápat věcnou podstatu problému:

Aktivistický Člověk v tísni a Eduin svůj aktivismus nezastírají a jako nevládní neziskovky mají právo svou ideologickou podjatost projevit. Je ostuda, že v mnoha věcech aktivisticky suplují MŠMT - někdy k prospěchu a nékdy ke škodě školství.

V práci vládní neziskovky BIS nemá ideologický aktivismus být. Je, myslím, ostuda, že to té BIS MŠMT tak snadno strpělo a že například ministr vnitra Hamáček jí to dokonce výslovně schvaluje.

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 v 12:59  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 v 13:00  

Opovážlivost, se kterou některé ideově aktivisticky se projevující nevládní neziskovky například Člověk v tísni a Eduin nebo vládní neziskovka BIS vměšovaly do procesu inkluze nebo do výuky dějepisu, by neměla být zapomenuta...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.