Daniel Münich: Stav nouze ve školství omlouvá nouzové řešení

pondělí 14. ledna 2019 ·

„České školství, od mateřských škol až po školy střední, má obrovský problém - nemá dost učitelů. Je to důsledek dlouhodobého podfinancování, velmi nízkých platů a před pár lety slepě zavedených restrikcí na vstup do učitelské profese. Situace dospěla tak daleko, že ředitelé dnes již ani neřeší kvalitu učitelů, ale nedostatek učitelů jako takový bez ohledu na jejich odbornou aprobaci a kvalitu. Řešením na poslední chvíli má být novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který by kromě jiného usnadnila vstup do učitelské profese lidem bez vysokoškolské pedagogické přípravy,“ píše Daniel Münich na svém blogu.


Daniel Münich (youtube.com)
Münich mimo jiné píše:

Byl jsem dotázán redakcí Vzdělávací služby na to, co si o návrhu myslím. Poněkud jsem mé odpovědi rozvinul a zde jsou.

Považujete vůbec tuto anebo jakoukoliv jinou novelu příslušného zákona za nutnou?

 Ano, změnu považuji vzhledem k zoufalé situaci na trhu práce s učiteli za nutnou.

Co v navržené novele postrádáte?

Jde o dílčí novelu vynucenou okolnostmi, takže nemá moc smysl uvažovat, co vše dalšího by se ještě mělo změnit. Není bohužel čas další věci promýšlet a projednávat.

A ještě něco k tomuto tématu?

Výzkumné studie ze světa, u nás se totiž žádné takové studie nedělají, ukazují, že vztah mezi formální papírovou pedagogickou kvalifikací a skutečnou kvalitou práce učitele je statisticky velmi slabý až žádný. U nás nezbývá než se jít poptat na ad-hoc zkušenosti ředitelů škol. Je zajímavé, že se takto významnému tématu v Česku dlouhodobě nevěnuje výzkumná pozornost a naproti tomu s jakou samozřejmostí zároveň někteří bez uzardění tvrdí, že papírová odbornost garancí kvality je. Učitelským odborářům lze obhajobu status-quo asi prominout, protože to tak nějak mají v popisu své práce a dělají to tak všude na světě. Zástupce pedagogických fakult lze také pochopit, protože si brání své výsady. A zároveň je omlouvá, že pedagogické fakulty rozhodně nejsou z těch, kam na vysokých školách putuje tolik peněz, kolik by odpovídalo tomu, jakou zásadní roli pro budoucnost vzdělanosti a celé země hrají. Novela zákona by měla projít, ale jako řešení dočasné a další systémovější kroky by měly následovat v rychlém sledu.


Celý text naleznete zde

12 komentářů:

Jana Maříková řekl(a)...
14. ledna 2019 v 8:49  

Zajímavé - na jedné straně dlouho mluví o podfinancovanosti školství a pak klidně akceptuje, že místo zvýšení platů nastoupí nekvalifikované síly. A ještě to korunuje tvrzením, že pedagogické vzdělání nemá na výkon práce učitele vliv. Tak děkujeme, experte.

Antonín Jančařík řekl(a)...
14. ledna 2019 v 8:58  

Vážený pane kolego,
doporučuji vaší pozornosti např. Výroční zprávu ČŠI za rok 2017/2018 (tedy nejaktuálnější data).

ČŠI vyhodnotila hospitace v 13337 vyučovacích hodinách na ZŠ s následujícím závěrem:

V hodinách vedených nekvalifikovaným nebo neaprobovaným pedagogem byly znaky kvalitní práce s cíli mírně nižší. Nedostatečná schopnost reflexe výuky byla vyšší u nekvalifikovaných (7,7 %) než u neaprobovaných (6,6 %). (str. 62)

Na SŠ došla ČŠI k obdobnému závěru:

V kvalitě průběhu vzdělávání se významně odráží odborná kvalifikace pedagogů včetně jejich aprobace (84,8 % pedagogů bylo odborně kvalifikovaných a zároveň aprobovaných), a to zejména tím, jak efektivně pedagogové užívají jednotlivé metody a formy výuky. Kvalitnější je výuka pedagogů odborně kvalifikovaných a aprobovaných ve srovnání s pedagogy bez odborné kvalifikace nebo příslušné předmětové specializace. Projevuje se to zejména v promyšlenosti hodin a účelnosti užití jednotlivých metod výuky odborně kvalifikovanými a aprobovanými pedagogy. Významný je rozdíl v kvalitě výuky mezi pedagogy kvalifikovanými a nekvalifikovanými, ale také mezi pedagogy aprobovanými a neaprobovanými. To dokládá význam nejen odborné kvalifikace, ale i příslušné předmětové specializace pro zajištění kvalitního průběhu středního vzdělávání. (str. 109)

Pokud opravdu existují nějaké zahraniční studie, na které se odkazujete, tak určitě jejich výsledky neodpovídají českému kontextu a to především vzhledem k rozdílné legislativě a kvalitě přípravy budoucích učitelů. V ČR je zjevně situace zcela odlišná a co do kvality je i výuka kvalifikovaného učitele bez aprobace přínosnější, než výuka nekvalifikovaného odborníka. Alespoň dle pozorování ČŠI a vyhodnocení dat z tisíců hodin.

Budu ale velmi vděčný, když zveřejníte odkaz alespoň na 3 zahraniční studie, na které se odkazujete.Ivo řekl(a)...
14. ledna 2019 v 9:25  

30 let různí "experti v oblasti školství" cíleně likvidovali celý resort od mateřských škol až po vysoké a nyní tito experti "přichází" s řešení ad-hoc, které je jednoznačně namířené proti pedagogům, jejich fakultám a obecně rezortu školství jako takovému.
Zajímalo by mě, z jakých zdrojů jsou tito "experti" financováni, aby mohli takto dehonestovat a degradovat učitele a jejich pedagogické fakulty.
Za bývalého režimu mělo Československo fungující školství vysoké úrovně. Je celý tento úpadek ve školství za posledních 30 let řízen cíleně, nebo za to může "neviditelná ruka trhu"?

"ještě zapálený učitel"
Ivo

Pavel Doležel řekl(a)...
14. ledna 2019 v 11:03  

Pane Jančaříku, a byla ta vámi zmiňovaná studie ČŠI zaslepená a dvojitě randomizovaná? Já jen, že když je hodnocení prováděno arbitrárně, tak tam může být jakési "evaluation bias". Kdybychom podobně arbitrárně testovali léky, tak už dávno umíme perfektně "vyléčit" rakovinu veškerých typů. Pravda, sluníčkáři by zaplesali, ale reálně by na rakovinu umíralo lidí více, protože část z nich by ztrácela čas na neúčinných preparátech.

Čili, vámi citované tvrzení: "To dokládá význam nejen odborné kvalifikace, ale i příslušné předmětové specializace pro zajištění kvalitního průběhu středního vzdělávání." by platilo, kdyby studie byla prokazatelně provedena zaslepeně a s dvojitou randomizací. Jinak je to stejně arbitrární tvrzení, jako ta studie. Tím netvrdím absolutně nic o skutečném stavu věci, pouze tím zpochybňuji vaši domněnku, že uvedená studie něco o tomto stavu dokládá.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. ledna 2019 v 12:04  

"Výzkumné studie ze světa, u nás se totiž žádné takové studie nedělají, ukazují, že vztah mezi formální papírovou pedagogickou kvalifikací a skutečnou kvalitou práce učitele je statisticky velmi slabý až žádný."

No toto!!! V kotlince je to jináč, lepší.

mirek vaněk řekl(a)...
14. ledna 2019 v 12:44  

Neodvolával bych se na studie, ale na řádný výzkum. Jinak je to jen plané řečnění. Amatéři nebudou nikdy lepší než kvalitní profesionálové.
Nekvalifikovaní jsou nouzové řešení, které jen oddaluje řešení problému. Tedy nedostatek kvalifikovaných. Amatérští gynekologové také nevyřeší problém neostatku gynekologů a nedostatek jich určitě nebude.

laimes řekl(a)...
14. ledna 2019 v 14:21  

ve školství není stav nouze ale stav anarchie -školství nikdo systémově neřídí

Radek Sárközi řekl(a)...
14. ledna 2019 v 22:44  

A nemělo to vyjít na portálu Vzdělávací služby, když jde o odpovědi na jejich otázky?

Tajný Učitel řekl(a)...
15. ledna 2019 v 7:58  

Zbývá vyjít do ulic a demonstrovat za kvalitní profesionály do škol.

tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 13:40  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 13:47  

ČŠI vyhodnotila hospitace v 13337 vyučovacích hodinách na ZŠ s následujícím závěrem:

V hodinách vedených nekvalifikovaným nebo neaprobovaným pedagogem byly znaky kvalitní práce s cíli mírně nižší. Nedostatečná schopnost reflexe výuky byla vyšší u nekvalifikovaných (7,7 %) než u neaprobovaných (6,6 %). (str. 62)

Na SŠ došla ČŠI k obdobnému závěru:

V kvalitě průběhu vzdělávání se významně odráží odborná kvalifikace pedagogů včetně jejich aprobace (84,8 % pedagogů..,


Česká školní inspekce očividně aktivisticky (do značné míry i protiústavně!) plete (svévolně zaměňuje) pojmy pedagog a učitel. Pedagog je vychovatel, učitel je učitel (vzdělávatel, didaktik). Ve Školském zákoně obsažený a do značné míry matoucí (!) pojem "pedagogický pracovník" zahrnuje učitele, pedagogy (vychovatele) a další profese (například "školní psychology").

Česká školní inpekce je pro mne instituce neplnící svou primární úlohu řádně kontrolovat školní VZDĚLÁVÁNÍ. Na ten svůj aktivismus čerpá velké množství rozpočtových i dotačních peněz. Loni například zahájila 228 mil. Kč dotovaný projekt Komplexní systém hodnocení, jímž "hledá nové metody pro hodnocení škol".

http://www.ceskaskola.cz/2017/02/ceska-skolni-inspekce-zahajuje.html

Inspekce, která neví nebo nechce vědět ani to, že ve školách při vyučovacích hodinách vyučují UČITELÉ, si podle mého názoru nezaslouží nic jiného, než rozpuštění toho rozpustile aktivistického spolku. Česká školní inspekce by, myslím, měla být na základě své celkové neschopnosti rozpušténa a znovu ustavena s lidmi, kteří vědí alespoň to, že učitel je učitel a pedagog je pedagog (vychovatel).

O nefunkčnosti České školní inspekce se všeobecně ví. Vědí to například krajští hejtmani, kteří požadují zavedení kontrolních měření žákovských znalostí v 5. a 9. třídách základních škol a lepší výkon kontroly kvality výuky ve všech předmětech.

Trefí-li žák k tabuli, dostane dnes mnohdy za tuto "znalost" čtyřku.

Rozezná-li školní inspektor alespoň to, že ve škole vyučuje učitel, mohl by asi dostat čtyřku. To se, bohužel, ČŠI objektivně netýká, když o učitelích s vážnou tváří píše jako o vychovatelích. Česká školní inspekce to u mne má za "plný počet bodů". Tedy "za pět".

poste.restante řekl(a)...
16. ledna 2019 v 9:26  

Stav nouze ve školství omlouvá nouzové řešení

Blbé řešení nelze omluvit ani stavem nouze.

Obzvláště to pak platí u "stavů nouze", které si někdo dokázal vyrobit svou předchozí nečinností, či naopak hloupou činností.

"Nemáme vodu, tak budeme hasit benzínem."

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.