EDUin: Učitelskou profesi je třeba uvolnit zájemcům s nepedagogickým VŠ vzděláním

čtvrtek 13. prosince 2018 ·

V souvislosti s návrhem na novelu zákona o pedagogických pracovnících, jenž je interně projednávám v rámci MŠMT, upozorňujeme na urgentní potřebu řešit v krátkodobém horizontu zvyšující se nedostatek pedagogů na všech stupních regionálního školství. V dlouhodobém horizontu by měla vzdělávací politika vést k tomu, aby se z učitelství stalo prestižní, nikoliv „ odpadové“ povolání.Dle respektovaných mezinárodních výzkumů je kvalita učitele klíčovým faktorem určujícím úroveň vzdělání žáků a studentů. Země jako Singapur, Ontario nebo Finsko se proto snaží vybírat ke studiu učitelství vysoce potentní kandidáty, kteří následně procházejí důkladnou odbornou a praktickou přípravou. ČR tento trend nerespektuje, právě naopak. EDUin proto opětovně akcentuje souhrn palčivých problémů, které se týkají současného nedostatku a kvality učitelů ve školách:

• Čeští učitelé mají jedny z nejnižších platů v OECD (v porovnání s jinými vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci).
• Učitelství není studiem první volby potentních uchazečů.
• Velká část absolventů učitelství volí jinou profesní dráhu (ihned po absolutoriu, případně po krátké době ve škole)
• V důsledku toho stárne učitelská populace a nereprodukuje se ve věkové kohortě do 40 let.

Za této situace je kvalifikační omezení v podobě současné podoby zákona o pedagogických pracovnících krajně neefektivní, jelikož posiluje nemožnost ředitelů škol obsazovat místa učitelů zájemci s dostatečným potenciálem a motivací. Jakkoliv z dlouhodobého hlediska spočívá řešení v kultivaci výběru, přípravy a ohodnocení učitelů, na přechodné období je nutné přistoupit k následujícím krokům:

• Otevřít učitelskou profesi VŠ na základních a středních školách VŠ vzdělaným a ponechat pravomoc a kompetenci výběru na řediteli školy. Jinými slovy, dekriminalizovat současný stav, kdy jsou ředitelé nuceni obcházet z nedostatku jiných řešení zákon.
• Umožnit získat dodatečně pedagogickou průpravu formami alternativními vůči současné podobě tzv. pedagogického minima, ať už se jedná o vzdělávací programy typu Učitel naživo, nebo formou atestace po určitém období stráveném výukou ve škole (typově první stupeň předpokládaného kariérního řádu).
• Dostát slibu významného zvýšení platů učitelů a současně se snažit v intenzivní diskusi s VŠ vzdělávajícími učitele iniciovat významnou transformaci učitelského studia dle zkušeností ze zemí, které takový proces úspěšně zvládly.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Dobrat se toho, aby byli čeští učitelé na úrovni singapurských, ontarijských nebo finských kolegů, bude i při naplnění všech nezbytných podmínek otázkou 20 let. Na to české vzdělávání skutečně nemá čas. Argumenty bránící status quo postrádají logiku. Skutečně není možné čekat na dlouhodobou změnu, která je navíc podmíněna řadou kroků ve vzdělávací politice. Minimálně na přechodné období musí české školství hledat cestu k okamžitému pozvednutí zdecimovaného učitelského stavu, jehož si v poslední zprávě Education at a Glance povšimla i OECD.“


Zdroj: Tisková zpráva EDUin

35 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...
13. prosince 2018 v 8:45  

...a lékařskou profesi je třeba uvolnit zájemcům s nelékařským VŠ vzděláním.

poste.restante řekl(a)...
13. prosince 2018 v 8:45  

Navrhuji vyřešit nedostatek zdravotních sester tak, že uklízečkám v nemocnicích rozdáme bílé pláště místo modrých a místo smetáků injekční jehly. Za ta léta vymývání chodeb a pokojů jistě už také leccos pochytily.
A jestli bych mohl prosit, tak kdyby pilotními prvními pacienty "nových sester" mohli být pracovníci společnosti EDUin. Řešilo by to mnoho problémů nejen ve školství na příštích dvacet let.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. prosince 2018 v 9:08  

Dnes stačí, když si člověk s VŠ nepedagogickým vzděláním udělá 250hodinový kurz. To není nikterak náročné. Není třeba nic měnit. Studium v rozsahu 250 hodin musíte absolvovat, když chcete např. dělat koordinátora ŠVP...

Ivo Mádr řekl(a)...
13. prosince 2018 v 9:50  

Na konci 18.století učili vysloužilí vojáci světa znalí. Vraťme se tedy o 250 let zpět a přihoďme k tomu ještě více inkluze a redukci RVP-ŠVP.

Unknown řekl(a)...
13. prosince 2018 v 10:28  

Netuším, proč tak usilujete o to, aby učitel měl pedagogickou fakultu.
Víme, jaká je úroveň fakult a jak učitele připraví na praxi ve škole.
Je to bída. Proč by nemohl učit jiný vysokoškolák s pedagogickým minimem?
Akorát bude problém s těmito bídnými platy do školství nalákat jiné schopné vysokoškoláky.

Q. E. D. řekl(a)...
13. prosince 2018 v 11:31  

Pane Drozde, četl jste to vůbec? Oni navrhují, aby se i to pedagogické minimum odbouralo.

laimes řekl(a)...
13. prosince 2018 v 11:39  

naopak! učit by měli pouze uřitelé! vidíme kam jsme s těmi neučiteli došli!

Tajný Učitel řekl(a)...
13. prosince 2018 v 12:15  

Také vidíme, kam jsme došli s učiteli.

Tajný Učitel řekl(a)...
13. prosince 2018 v 14:23  

Čím méně pedagogického minima či maxima tím lépe. Aspoň pak netrvá tak dlouho, než se ten balast absolventi odučí.

Tomáš Barták řekl(a)...
13. prosince 2018 v 14:32  

Tajný, učitelé společnost nedovedli k ničemu špatnému. Řeči typu Co vás v té škole naučili jsou nesmyslné, hloupé. Naučit se musí vždycky ti žáci sami. My učitelé se jen snažíme žákům (některým přes jejich trvalý až urputný odpor) pomáhat. Tak to je. Kecat umí kdekdo. Někdy nejvíce ti, kteří jsou anonymní a nejsou ochotní jít se svými názory veřejně ven.
S učiteli je to stejné jako v jiných profesích. Nebo se pletu? Já si myslím, že nepletu. Já jsem se ale setkal v drtivé většině s učiteli, kteří svou práci v těchto podmínkách dělají zodpovědně a poctivě. Že to na některých žácích není vidět? To je další věc. U některých žáků platí: Kde nic není, ani smrt nebere. A v jiných případech platí, že ovoce učitelské práce se projeví za několik (možná i desítek) let. A i v tomto případe díky za to.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. prosince 2018 v 15:38  

A příště Eduin vydá tiskovou zprávu, že učit může kdokoliv, kdo má maturitu, např. elektromechanik, aby mohl Tomáš Feřtek nastoupit do školství?

Michal Komárek řekl(a)...
13. prosince 2018 v 15:42  

Pane Sárközi, značnouu část Vašich příspěvků tvoří buď propagace vašeho spolku nebo osobní výpady. Zkuste, prosím diskutovat věcně. Děkuji!

Tajný Učitel řekl(a)...
13. prosince 2018 v 15:45  

Pane Bartáku, Žáci se musí učit, aby se něco naučili. Ale motivace a inspirace k tomu aby se chtěli něco naučit, ta je přeci také a zejména na učitelích. Jinak by nás nebylo potřeba a stačil by gůgl. Zejména pak na základce valit vinu na děti, že se dost tak nějak samy od sebe, samy neučí, to je přeci blbost.

"Učitelé společnost nedovedli k ničemu špatnému."

O tom by se dalo diskutovat.
Nerozporuji evidentní fakt, že někteří učitelé učí zodpovědně a poctivě, navzdory pakárně. Nicméně, učitelů kvapem ubývá. Staří budou pryč a mladí nebudou. Výplaty jsou v poměru k práci některých učitelů směšné. Dovedli to sem sluníčkářské neziskovky či inovátoři? Když doktoři neměli dost peněz a žádné východisko, pamatujete co udělali, aby mladí felčaří nezdrhali za lepším? Učitelé svou apatií nechají profesi vykrvácet.

Nikdo to už nechce dělat, jen ti, kteří kvůli snadnosti studia, kvůli papíru nebo z idealismu zabrousili na pajdy a pak si to jako zkusí, v tom lepším případě, aby se neřeklo, a pár zůstane i po počátečním šoku z toho, co všechno je/se nenaučili a co všechno nepotřebného se naučili. Kdo za to může? Eduin? Liberálové? Třeba za to může socialismus.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. prosince 2018 v 18:42  

Dle šetření ČŠI aprobovaní učitelé vyučují kvalitněji, než když vyučují neaprobovaně. Stejně tak kvalifikovaní oproti nekvalifikovaným.

E.Kocourek řekl(a)...
13. prosince 2018 v 19:07  

Každý středně inteligentní učitel chápe, že podle vzoru lékařů NELZE postupovat. Protože lékaře každý potřebuje nebo ví, že potřebovat bude, zatímco učitele valná většina společnosti nepotřebuje. Navzdory blábolům prolhaných politiků. ////

Česká společnost se dostala do stavu, kdy většina lidí ví, že vzdělání nepotřebují. Leda nějaký ten orazítkovaný papír - a na to nepotřebují učitele. Poskytovala snad plzeňská práva VZDĚLÁNÍ? ////

Pane Sárközi, opravdu vše nasvědčuje tomu, že ČŠI ví, o čem mluví? Párkrát jsem byl poblíž jejich inspekčního zákroku a čekal jsem, že se dozvím něco ve smyslu "takhle se učí správně a takhle se učí špatně", ale pokaždé z nich vypadlo jenom něco jako "tyhle papíry jsou vyplněné správně a tyhle papíry špatně" ... ////

laimes řekl(a)...
13. prosince 2018 v 21:05  

po 89 první vlna neučitelů: pionýrské vedoucí, družinářky,inženýrky zemědělství,ekonomie a stavařky po r 2008 druhá vlna bakalářky čehokoliv,povětěšinou dálkovnice s ujakem,sládkovičovem apod

Dana Nová řekl(a)...
14. prosince 2018 v 10:22  

Zatím si společnost myslí, že vzdělání nepotřebuje, a proto se k učitelům chová, jak se chová. Otázka je,jak dlouho bude trvat, než dojde k prozření, pokud vůbec. Anebo je nevzdělanost cílem, protože nevzdělance je snadné ovládat.
Obvinit učitele, že nechávají školství vykrvácet už je gól do vlastní brány.

laimes řekl(a)...
14. prosince 2018 v 13:15  

společnost montoven a služeb žádné velké vzdělání nepotřebuje,fundamentem se stanou dvouletá učiliště a roční rekvalifikace více si tyto nejpotřebnější profese ani nežádají: dělník,pomocdělník,skladník,řidic,pokladní,dýler s kofolou,rozvozce pizzy,doplňovač zboží,pečovatelka,uklizečka,prodavačka apod

laimes řekl(a)...
14. prosince 2018 v 13:18  

v budoucnu nás čeká slučování zš,likvidace maturitních oborů,likvidace průmyslovek jako nepotřebného mezičlánku,sníčení počtu magistratur,s tím snížení počtu učitelů,zvýšení jejich platů souběžně se zvýšením úvozků,zvýšení počti smluv o pracovní činnosti a provedení práce

Pavel Doležel řekl(a)...
14. prosince 2018 v 13:41  

Pane laimesi, ujišťuji vás, že mí kolegové z fakulty, včetně mě, vyvíjíme modely, vymýšlíme a implementujeme IT komponenty, zavádíme nové procesy, apod. A na našem trhu nenalézáme dostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti matematiky, informatiky a procesního řízení. Takže náš tým je složen z několika Rusů, Španěla, Kazacha, Srbky, Maďarů, dokonce i Turka a z několika Slováků. Češi jsou v "drtivé" menšině. Rozhodně není ani vzdáleně pravda, že jsme zemí montoven. Na našem území probíhá celá řada světových výzkumů, máme tady nejsilnější laser na světě, jsme špičkou v nanotechnologiích, velmi dobré výsledky máme ve výzkumu biochemickém, chemickém, atd. To, že vy ve svém okolí vidíte jen pomocné dělníky a dealery, to ještě nic nevypovídá o skutečném stavu ekonomiky. Jen prostě začíná být cítit nedostatek nabídky práce s převisem nabídky, která je pro vytváření jakékoliv přidané hodnoty upotřebitelná. Protože politici se řídili několik let názory nějakých zneuznaných rádoby expertů na vzdělávání, místo aby se soustředili na to, co jim říkají ti, kteří ten stát živí. Když budeme takto pokračovat, jednou z nás ta montovna bude. Ale ne proto, že by to někdo rozhodl za nás, ale proto, že se necháme zničit těmito pseudoexperty tím, že si necháme namluvit, že to, co nás bude živit, je tvorba názorů a občanský aktivismus.

mirek vaněk řekl(a)...
14. prosince 2018 v 13:59  

Jen nevzdělanec a člověk bez rozhledu si myslí, že společnost učitele nepotřebuje. Společnost učitele potřebuje víc než dřív. Ti chytří s dobrým rodinným zázemím se budou učit sami kopáni do zadku rodiči a budou vymírat. Ale ostatní se sami nenaučí. To je iluze. Čím mladší dítě, tím odbornější pedagogickou pomoc potřebuje. A dá se tam hrozně moc pokazit, jak vidíme na mnohých dětech.
Budoucnost je o vzdělání. O co nejvyšší průměrné vzdělanosti obyvatelstva. Obyvatelstvo nevzdělané je odsouzeno konzumovat co mu dají a sloužit vzdělanějším.

poste.restante řekl(a)...
14. prosince 2018 v 14:34  

Každý totalitní systém jako první vždy zlikvidoval současné představitele inteligence a v druhém kroku zabránil tomu, aby vyrostli noví, nebo aby se tak dělo bez jeho kontroly, kdo smí studovat a kdo ne.
Možná by bylo dobré, aby si občas někteří připomněli, že 17. listopad byl svátkem ještě před rokem 1989 a odkazoval na jeden, mnohem významnější okamžik dějin.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. prosince 2018 v 15:15  

"Obvinit učitele, že nechávají školství vykrvácet už je gól do vlastní brány."

Učitelé vědí, že je důležité, aby byli a učili dobře. Vědí také, že pokud nebudou, bude to pro společnost včetně jejich dětí a vnuků znamenat velké ztráty, ekonomické i společenské. Nikdo jiný to zdá se neví. Elity mlčí, nebo slibují před volbami. Téměř nikdo nechápe, že prostředky vložené do přípravy a udržení dobrých učitelů na školách jsou investicí, která se mnohonásobně vrátí. Krom učitelů. Vše je komplikováno tím, že je to běh na podstatně déle, než na volební období. Kdo má tedy zajistit změnu stavu? Mají snad elity naráz uzřít světlo? Proč a jak?

laimes řekl(a)...
14. prosince 2018 v 15:30  

doležel/ hrajete si za státní peníze,ať vymyslíte cokoliv,stát pro to nemá uplatnění,takže to levně skončí u nadnárodních korporací,je vás potřeba pár desítek,to se vyplatí najmout ty rusy a turky,než na vás plýtvat ze státního rozpočtu

laimes řekl(a)...
14. prosince 2018 v 15:36  

tajný/ty vložené investice se nevyplatí,nikomu se nic nevrátí,již se proberte ,nejsme v plánovací socialistické ekonomice,dokud se to tady montovnám rentuje budou tady,nebo odtáhnout na balkán,nebo podlehnou čínské konkurenci,budou tu tisíce lidí bez práce a společnost vám na nějaké školství a vzdělání kašle

Pavel Doležel řekl(a)...
14. prosince 2018 v 17:06  

Laimes, já nepracuji ve státním sektoru. Jsem placen jen za to, co si naši klienti (obvykle velké firmy a nadnárodní i české korporace) objednají. Není nás potřeba jen pár desítek. My sháníme lidi na seniorní kvantitativní pozice třeba za 60-80 tisíc měsíčně a prostě nejsou. Zato uznávám, že máme mraky komentátorů, aktivistů, dramaturgů, umělců a jiných čerpačů, máme kultorology, genderisty, filosofy, filology, politology, historiky, sociální pracovníky a jejich počet neustále roste. Už ani právník (o psycholozích už vůbec nemluvě) není co do výdělku to, co to bývalo. Na trh se jich dostalo spousta a musejí se nějak otáčet. Chybí analytici, IT specialisté, technici. A chybí řemeslníci. Proč? Protože vzdělávání dostali do rukou zelení aktivisté a sluníčkáři spolu se socialisty a ti ho dovedli do stavu, v němž je. Technika byla dlouhodobě považována za nějakou úchylku a matematika už málem za sprosté slovo. Důraz byl kladen na názory, komunikační schopnosti, ekologickou a gender uvědomělost, výuku k tomu správnému politickému myšlení a chápání, inkluzi a socializaci, tak tady teď sklízíme ovoce. Naštěstí ještě nebylo všechno zničeno. Stále máme kvalitní lidi i školy. Jen to mají stále těžší a těžší a stát musí živit stále více a více nezaměstnatelných, které zaměstnává uměle prostřednictvím všelijakých dotací a čerpačských projektů na nesmysly, které nikdo reálně nepoptává ani nepotřebuje. Jen se produkují pseudoaudity, pseudodesatera, vyvíjí se marketingová činnost, píší se komentáře, diskutuje se u kulatých i nekulatých stolů, zprostředkovává se komunikace, upozorňuje se na systémové nedostatky, ale aby se aktivista sebral, něco skutečného se naučil a šel pracovat k uspokojení skutečné poptávky lidí, to né. To by musel makat. Nechat se živit je pohodlnější.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. prosince 2018 v 19:25  

Iaimes, vratnost investic do vzdělávání je axiom.

poste.restante řekl(a)...
14. prosince 2018 v 20:30  

Hernajs Tajný, aspoň si zjistěte, co je to axiom.
Samozřejmě, že existují investice do vzdělávání, které jsou vyhazováním peněz do kotle místo uhlí. Třeba vzdělávání těch profesí, které uvádí kolega Doležel v takové míře, jak se to děje dnes.
A našly by se spousty dalších příkladů.
Já jsem jednoznačně zastáncem zvyšování výdajů na vzdělávání.
Ale to neznamená, že je možné argumentovat úplně zcestně.

laimes řekl(a)...
14. prosince 2018 v 20:59  

doležel/soryjako měl jsem dojem,že jste na státní vš,jestli soukromý sektor potřebuje prac síly je to jeho problém,stát si pokrývá profese státních zaměstnanců,úřednické místo na obci získá snadněji socioložka nežli důjní inžených,řemeslníků je dostatek,více se jich neuživí,....
analytici nejsou,jelikož jich není potřeba,jelikož je to náročné a dlouhodobé studium,vychovat analytika trvá 10 let a jeho učitele 20 let

Petr Portwyn řekl(a)...
15. prosince 2018 v 7:06  

Radek Sárközi
Domnívám se, že skutečným záměrem je pustit do škol nepotřebné absolventy pseudooborů typu gender studies. Protože nic pořádného učit nemohou, sníží se hodinová dotace předmětů, kde se učitelé stále ještě pokoušejí učit, a posílí se "diskuze o právech ženy". Možná by to mohl být nový povinný předmět... No a pak řekneme "vidíte, jak jsou gender studia potřebný obor!"
Představu, že na základku přijde úspěšný IT specialista nebo materiálový inženýr, a bude zahazovat čas koukáním na to, jak ho děti ignorují, snad nemohou mít ani velikáni z EDUin.

Tajný Učitel řekl(a)...
15. prosince 2018 v 9:45  

Válet vinu na stav školství na zelené aktivisty, sluníčkáře a socialisty znamená silné přeceňovat jejich vliv. Démonizace občanských aktivistů a neziskovek je jedním z prvků nástupu diktatury. Dokud se na mediální scéně neobjevil eduin, o vzdělávání se veřejně téměř nehovořilo. Pokud je možné identifikovat několik příčin, pak je to dlouhodobé podfinancování rezortu. Za to sluníčkáři ani zelení aktivisté vinu nenesou.

Tajný Učitel řekl(a)...
15. prosince 2018 v 9:48  

PR, investice do učitelů a investice do jejich přípravy jsou mnohonásobně společnosti vráceny.
To je přeci jasné, nebo ne?

poste.restante řekl(a)...
15. prosince 2018 v 11:38  

Ne, není.
Což třeba, kdyby někdo zorganizoval sérii povinných školení na téma, jak komunikovat s mimozemšťany? I to byste považoval za investici, která se mnohonásobně vrátí?
Jenže mnohé "vzdělávací akce", včetně těch "dobrovolných" si smyslem a obsahem téměř nezadají.

Absolvoval jste například nějaká školení, financovaná z tzv. "šablon".
V absolutní převaze naprosto zbytečně utracený čas a peníze.

Už jste někdy měli ve škole lektora z řad "neziskových" psychologů? Nebo nějaké školení kvůli "inkluzi"?

Já bohužel takovou zkušenost mám.
Tolik blábolů, nesmyslů a pro praxi naprosto neužitečných canců, koncentrovaných do nějakých čtyř hodin jsem v životě neslyšel.
Kdybychom ve stejném čase absolvovali třeba kurz první pomoci, mohlo to být přínosem.
Takhle byla ztráta dvojnásobná.
Jednak vyhozené peníze a jednak promarněný čas desítek a celkově tisíců lidí, který mohl být využit mnohem smysluplněji a užitečněji.

"Investice" do INDOŠe, školení SIPVZ, aniž by pak učitelé získané znalosti mohli reálně využít, atd., atd.

NE KAŽDÉ peníze vložené do "přípravy" učitelů jsou skutečnou investicí.

Petr Portwyn řekl(a)...
15. prosince 2018 v 16:58  

"Dokud se na mediální scéně neobjevil eduin, o vzdělávání se veřejně téměř nehovořilo"

Dokonce ani jako vtip to není bůhvíco...

laimes řekl(a)...
15. prosince 2018 v 21:55  

investice do jejich přípravy jsou mnohonásobně společnosti vráceny.
To je přeci jasné, nebo ne?
jasné to je jenže naše společnost to nepotřebuje tak proč?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.