Volání po změně maturit: Většina učitelů je pro decentralizaci maturit, polovina pro úplný návrat maturit do škol

pondělí 24. září 2018 ·

Kvůli přípravě na všeobecné maturitní předměty nezbývá žákům středních odborných škol při studiu dostatek času na odborné předměty, které musejí při maturitě také absolvovat. Více než 60 procent učitelů, které oslovila ve svém šetření výzkumná společnost Kalibro, by proto souhlasilo s decentralizací zkoušky a převedlo ji zpět pod dohled škol. Gymnázia pak mluví o dvoustupňové maturitní zkoušce, protože nevidí důvod, proč by se měla úroveň maturit přizpůsobovat potřebám učňovských škol. Ministerstvo se chystá zahájit debatu nyní na podzim. Připomínají Hospodářské noviny.


David Souček (linkedin.com)
Na střední odborné školy tlačí na jedné straně zaměstnavatelé, kteří požadují co nejvíce praktického vyučování, na straně druhé státní systém, jenž chce maturitní zkouškou ze společných předmětů - češtinou, cizím jazykem, matematikou - posílit všeobecné vzdělání.

Podle Kalibra by až 61 procent oslovených učitelů souhlasilo s decentralizací zkoušky a polovina by vrátila maturitní zkoušku zpět do plné kompetence středních škol.

"Z hlediska pozitivních dopadů zavedení státní maturity ocenili středoškolští pedagogové, kteří se šetření zúčastnili, nejvíc zvýšení úsilí žáků v přípravě k maturitě: zaznamenalo ho 38 procent z nich. Stejný podíl učitelů a ředitelů však soudí, že státní maturita ovlivnila negativně atmosféru ve škole a obsah výuky," řekl ředitel společnosti Kalibro David Souček.

Státní maturity naopak podporuje Asociace ředitelů gymnázií. Stát by měl mít podle ní možnost kontrolovat výsledky vzdělávání, na které vynakládá finanční prostředky. Podle prezidentky asociace Renaty Schejbalové je ale nutné vyvolat diskusi o podobě státní maturity, tedy její společné části.


Celý text naleznete zde

34 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2018 v 9:11  

No toto! A já nebožák žil v bludu, že většina učitelů nad centrálními zkouškami nezřízeně plesá.

laimes řekl(a)...
24. září 2018 v 9:32  

matury si má každá sš organizovat sama,na povinné předměty češtinu a matiku podle jednotných pokynů mšmt, jinak další tři odborné předměty zcela ve své režii

Jiri Janecek řekl(a)...
24. září 2018 v 9:38  

"Více než 60 procent učitelů, které oslovila ve svém šetření výzkumná společnost Kalibro", nemusi byt nutne vetsina ucitelu...

poste.restante řekl(a)...
24. září 2018 v 10:03  

Nepochybuji o tom, že hlas volající po "odtajnění" maturitních výsledků zveřejní také zdrojová data a metodiku průzkumu, kterým byly tyto zajímavé údaje zjištěny.

Q. E. D. řekl(a)...
24. září 2018 v 12:15  

My jsme jen malá průmyslovka (800 žáků), proto nás Kalibro neoslovilo. :(

Radek Sárközi řekl(a)...
24. září 2018 v 13:04  

Kolik škol a kolik pedagogů se šetření účastnilo?

Jiri Janecek řekl(a)...
24. září 2018 v 13:50  

Obavam se, ze to bude podobny pruzkum, jako onehdy s tou Hejneho metodou... Skola, ktera si koupila Kalibro testy, dostala doplnujici otazky...

Radek Sárközi řekl(a)...
24. září 2018 v 14:37  

Pan Komárek ale přece vždy vyžaduje počet respondentů. Pedagogické komoře kvůli tomu nezveřejnil výsledky ankety...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/09/anketa-aktualni-problemy-skolstvi.html

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2018 v 15:40  

Nehodí se, zpochybníme. Jak jinak.

Michal Komárek řekl(a)...
24. září 2018 v 17:22  

Na otázku České školy k průzkumu, který citují Hospodářské noviny, David Souček ze společnosti Kalibro odpověděl:

"Šetření nebylo primárně zaměřeno na otázku maturit, ale na postoje učitelů ke schopnostem a dovednostem žáků, kteří na jejich školu nastupují, a na to, jak se tyto jejich kvality mění v čase. Dotazníkem byl na konci minulého školního roku osloven vzorek více než 500 středních škol, reprezentativní vzhledem k typu střední školy (gymnázia, SOŠ, SOU) a regionu. (Nešlo tedy pouze o klienty Kalibra.)

Nicméně otázky vztahující se k postojům k tzv. státní maturitě zodpovědělo výsledně něco málo přes 300 respondentů (přesně 305). Bylo by jistě užitečné toto parciální šetření zopakovat na větším vzorku, zatím jsou to však podle našich informací jediná podobná data, která k tomuto tématu existují. Jsme si vědomi jejich limitů, přesto však podle nás naznačují, že středoškolští učitelé nevnímají současnou podobu maturitní zkoušky ani zdaleka jako ideální."

poste.restante řekl(a)...
24. září 2018 v 17:39  

Nehodí se, zpochybníme. Jak jinak

Nikoliv Tajný.
Měříme všem stejně. Říká se tomu objektivita, víte?
Skutečná, ne ta "tajná".

Zatím jsme ještě nic nezpochybnili.
Pan Botlík je vytrvalým kritikem maturit i přijímacích zkoušek, kromě toho zastáncem zveřejňování maturitních výsledků, včetně anonymizovaných "syrových" dat a transparentnosti v celém procesu. Viz iniciativa "Maturitní data – odtajněno".
(Což jsou informace, které bych očekával v redakčním shrnutí, protože je běžný čtenář nemusí znát.)

V tomto článku padla dosti závažná tvrzení, která jistě jen náhodou podporují názory pana Botlíka.
Je tedy něco překvapivého ptát se kdo, jak a jakým způsobem byl osloven?
Je překvapivé očekávat stejnou transparentnost?
Podklad a důvod pro uvedená tvrzení?

V tom článku se například píše o tom, že "Gymnázia pak mluví o dvoustupňové maturitní zkoušce, protože nevidí důvod, proč by se měla úroveň maturit přizpůsobovat potřebám učňovských škol."
Tento názor zastávám také, ale mám-li uvedené informace použít třeba sám jako podpůrný argument, nemohu se přece okazovat na výzkum, o jehož reprezentativnosti a vypovídací hodnotě nevím vůbec nic. Připadal bych si trapně.
Údaje, které zde uvedl pan Komárek bych tedy očekával už v samotné původní zprávě, včetně odkazu na zdrojová data a metodiku šetření.
Například u Scia je to vcelku běžné.

Radek Sárközi řekl(a)...
24. září 2018 v 18:29  

Děkuji za podrobnější informace o respondentech. Bohužel Kalibro na svém webu nic k průzkumu nemá...

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2018 v 20:20  

Buď jak buď, zdá se přinejmenším, že ne "všichni ti nejlepší učitelé, které já znám (protože jsem také nejlepší) a o kterých jsem slyšel" státní maturitu milují.

poste.restante řekl(a)...
24. září 2018 v 21:47  

No, ale to je snad jasné. :-o
Znám učitele, které ta maturitní byrokracie, včetně různých více či méně zbytečných školení a e-learningů, certifikátů, PUPíků atd. neskutečně otravuje a chtěli by se jich zbavit. Ale přesto nechtějí zrušit státní maturitu jako takovou.

Já sám jsem také kritik současné verze státních maturit a současně zastáncem koncepce.

Právě proto je třeba znát i takové "drobnosti" jako třeba formulaci otázky, na kterou respondenti odpovídali.

"Interpretovat" se dají stejné výsledky také zcela různým způsobem.

Musíte v informacích a statistikách vidět to, co reprezentují a nikoliv "chtít vidět to, co chcete".

A jen pro přehlednost. O nejlepších učitelích atd. psal kolega Doležel.
Pokud chcete zpochybňovat jeho tvrzení, pak to jen těžko můžete provádět prostřednictvím šetření firmy Kalibro.
Nejspíš se každý ptal jiného vzorku učitelů, víte? :-)

mirek vaněk řekl(a)...
24. září 2018 v 22:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
mirek vaněk řekl(a)...
24. září 2018 v 22:11  

No zajímavé. A kolik z oslovených bylo matematiků, češtinářů a angličtinářů, kolik jich bylo úspěšných u státní maturity a kolik bylo soukromých škol?
Vhodným oslovením není problém zajistit jakýkoliv výsledek průzkumu.

Radek Sárközi řekl(a)...
24. září 2018 v 22:15  

Třeba se konečně zeptá i MŠMT. A všech...

poste.restante řekl(a)...
24. září 2018 v 22:26  

Vhodným oslovením není problém zajistit jakýkoliv výsledek průzkumu.

Jak se dělá průzkum veřejného mínění - https://www.youtube.com/watch?v=6Ms9A-212F0

Nowak řekl(a)...
24. září 2018 v 22:54  

S těmi % je to celkem složité - ale není to zcela fuk? Vzpomeňme si, jak se rozbíhaly státní maturity: Přece na základě opakovaného tvrzení, že maturity organizované školami jsou špatné a často přímo či nepřímo tvrzení, že školy při maturitách podvádějí. A uváděl tehdy někdo nějaký průzkum, nějaká procenta? A ptal se tehdy někdo, zda něco takového existuje?

poste.restante řekl(a)...
24. září 2018 v 23:14  

A ptal se tehdy někdo, zda něco takového existuje?
To ani nebylo nutné. Stačilo některé čerstvé absolventy nechat promluvit. :-)

Nebo u vysokoškoláků pročíst jejich práci.
Vždyť na vysokých se podvádí řádově více. Za příslušný peníz vypracují firmy seminární i disertační práci. A nikomu to nejspíš nevadí, stát vysokým školám "důvěřuje".

Klíčové je ale to, že je to opravdu naprosto fuk.

Maturita je politikum.
A politická rozhodnutí ve školství se už téměř 30 let přijímají bez znalosti problematiky a na základě dojmologie.
A nezdá se, že by se tento trend někdo, natož současná vláda, chystal změnit.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 7:47  

M. Vaněk. Pokoušíte se tvrdit, že otázky byly zaslané cíleně středoškolským pedagogům, kteří NEBYLI u státních maturit úspěšní a proto jsou proti nim? Nebo, že školy, které byly vybrány mají u státní maturity špatné výsledky?

mirek vaněk řekl(a)...
25. září 2018 v 8:00  

Tajný učitel. Nepokouším se tvrdit. Vznáším otázku. A mám pochybnosti. Když se zeptám padesáti učitelů, dostanu 50 názorů.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 8:27  

"To ani nebylo nutné. Stačilo některé čerstvé absolventy nechat promluvit. :-)"

To není nutné ani dnes. Stačí některé čerstvé absolventy nechat promluvit. :-(

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 8:29  

Koncepce, ten skvostný eufemizmus pro bič státního šimla.

poste.restante řekl(a)...
25. září 2018 v 8:38  

Stačí některé čerstvé absolventy nechat promluvit.

No právě.
Tak nízko už je laťka.
Kterou někteří chtějí ještě snížit, nebo rovnou zrušit.

Jsem rád, když se jednou za čas shodneme.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 8:41  

Omyl pane, někteří chtějí laťku podstatně navýšit. Ovšem ne testy a ne síty. To je ale nad pochopení těch, kteří všude vidí jen laťky a síta.

poste.restante řekl(a)...
25. září 2018 v 9:36  

někteří chtějí laťku podstatně navýšit
No a on jim v tom snad někdo brání?
Vždyť školní přijímací řízení probíhá zcela ve Vaší režii. Můžete si stanovit podmínky a kritéria dle libosti a vybírat jen ty nejlepší z nejlepších.
Prozatím mohou mít ze společné části čistou nulu bodů a vy je stejně můžete přijmout.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 9:44  

Brání? Ano. Testy a síta.

poste.restante řekl(a)...
25. září 2018 v 11:16  

Jak?
Popište, jak Vám státní přijímačky zabránily přijmout excelentního žáka.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 13:02  

Excelentní žáci jsou mi ukradení. Ti ať jsou excelentní na gymnáziích.

Jde mi o žáky, kteří potřebují skutečnou učitelskou práci k tomu, aby si uvědomili, že mohou a dovedou dále studovat a dosáhnout na všeobecné vzdělání.

poste.restante řekl(a)...
25. září 2018 v 14:52  

Excelentní žáci jsou mi ukradení. Ti ať jsou excelentní na gymnáziích.
Jde mi o žáky, kteří potřebují skutečnou učitelskou práci k tomu, aby si uvědomili, že mohou a dovedou dále studovat a dosáhnout na všeobecné vzdělání.


Opravte mne, jestli se pletu, ale až dosud jsem měl za to, že všeobecné vzdělání poskytují právě gymnázia a odborné školy poskytují odborné a nikoliv všeobecné vzdělání.
Ale vem to nešť.

Tak tedy: Jak Vám státní přijímačky zabránily přijmout žáka, který "potřeboval skutečnou učitelskou práci k tomu, aby si uvědomil, že může a dovede dále studovat"?
Vážně bych rád pochopil ten mechanismus, kterým se to děje.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 17:27  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 17:30  

Odpověď?
Navrhované cut off skóre.

poste.restante řekl(a)...
25. září 2018 v 17:49  

Nic jiného jsem ani nečekal. :-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.