Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

sobota 7. července 2018 ·

Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila. Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu.


Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů.

Hodnocení škol a školských zařízení je na základě těchto kritérií prováděno na čtyřstupňové hodnoticí škále stanovené a schválené Českou školní inspekcí, jejíž jednotlivé úrovně jsou označeny jako výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. Vodítkem pro hodnocení jsou pak popisy jednotlivých úrovní u každého kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí aspekty jednotlivých kritérií.

Ve zveřejněném dokumentu jsou kromě znění jednotlivých oblastí tzv. kvalitní školy a na ně navázaných hodnoticích kritérií k dispozici také popisy těchto kritérií (reflektující nejvyšší, tedy výbornou úroveň).

Publikace je ke stažení zde

1 komentářů:

Ferda44 řekl(a)...
7. července 2018 v 14:44  

Nehledě na systémově nesprávnou pravomoc ze zákona, že orgánu státní správy je vedle logické pravomoci kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů dovoleno i tzv. hodnotit činnosti, které zákon neupravuje. Takto je tímto dokumentem jakoby legalizována možnost subjektivně se vyjadřovat k tomu, co je nad rámec zákona podle add hoc názoru inspektora tzv. správné a co nikoliv. Výsledkem je je jediné - inspekční svévole.

Výňatek z textu a poznámky, které možná měl učinit ministr než dokument podepsal...
1 Koncepce a rámec školy
1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které
pedagogové sdílejí a naplňují.
Poznámka:
a) jak je měřitelně definována jasnost a její kritéria
b) jak je měřitelně definována realistická strategie
c) jak se pozná, že pedagogové opravdu, ale opravdu něco sdílejí
1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie
rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou
srozumitelné pro pedagogy i rodiče.
Poznámka:
a) jak se měří srozumitelnost ŠVP pro rodiče
1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní
komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci
na chodu školy.
Poznámka:
a) jak je obecně a měřitelně definována jasnost pravidel
b) jaká je jednoznačná definice konstruktivnosti komunikace všech aktérů
1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.
Poznámka:
a) jak je objektivně definována vstřícnost
1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery.
Poznámka:
a) je spoluprací s partnerem i úspěšná manipulace s výběrovým řízením?
b) poťouchle se ptám, zda nemůže být za negativum označeno, když škola přestala spolupracovat s partnerem (dodavatelem koksu do školní kotelny) poté, kdy přešla na plyn

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.