Jakub Holec: Venkovní výuková aktivita „Na stopě přírodě“

neděle 29. dubna 2018 ·

Cíl výukové aktivity: Rozvíjet schopnosti žáků prvního stupně základní školy vyhledávat a rozpoznávat přírodniny podle charakteristických znaků a vzájemně přírodniny porovnávat podle konkrétních kritérií. Rozvíjet sensitivitu žáků k přírodní rozmanitosti.


Žáci v malých výzkumných týmech (2–3členných) vyhledávají co nejvíce různých přírodnin, které odpovídají charakteristikám přírodnin vyjmenovaným v seznamu (příklad charakteristik je uveden níže). V okolí bydliště žáci vyhledávají přírodniny, které odpovídají konkrétním charakteristikám v seznamu. Přitom si každou přírodninu důkladně prohlédnou pouhým okem i za použití digitální lupy ve smartphonu. Následně k dané charakteristice danou přírodninu pojmenují. Pokud ve skupině pro danou přírodninu neznají vhodný pojem, přírodninu popíší tak, aby její popis ostatní co nejlépe navedl, o jakou přírodninu se jedná (např. brouk oválného tvaru s nápadným černo-červeným zbarvením na svrchní straně, tvoří „houfy“ na spodním kmeni stromů, při podráždění smrdí), a následně si udělají snímek neznámé přírodniny.

Po přibližně 20 minutách se badatelské týmy sejdou a vzájemně si představí, jaké přírodniny se jim k daným charakteristikám podařilo dohledat a určit. V případě, že daná skupina nevěděla, jak konkrétní přírodninu pojmenovat, popíší ji ostatním za účelem získat odpověď na to, o kterou přírodninu by se mohlo jednat. Mohou využít i snímek dané přírodniny. Pokud i tak žáci společně přírodninu neurčí a pokud nebude vědět ani učitel, bude možné poté ve škole využít různé informační zdroje. Učitel s žáky diskutuje i o jiných možnostech záznamu přírodnin přiřazených k jednotlivým charakteristikám. Je možné například udělat grafické vyjádření textových informací pomocí sloupcového grafu, do kterého žáci k jednotlivým charakteristikám zanášejí konkrétní přírodniny a následně vyjádří četnost přírodnin odpovídající konkrétní charakteristice. Tady se nabízí možnost na zemi umístit na x ose charakteristiky přírodnin a na y ose vynášet konkrétní přírodniny, které dané charakteristice odpovídají.

Aktivita má potenciál rozvíjet znalosti a dovednosti v rámci předmětu tím, že podporuje v žácích vnímavost k místu, ve kterém žijí, z hlediska přírodovědného. Žáci mají prostor pro pozorování, porovnávání a třídění přírodnin podle jejich charakteristických znaků. Přitom pracují v malém výzkumném týmu a následně svá zjištění prezentují ostatním, od kterých zároveň získávají zpětnou vazbu.

Rozvoj čtenářské gramotnosti spočívá v podpoře dovednosti žáků vlastními slovy popsat přírodninu, kterou nemusí umět správně pojmenovat, nicméně na základě společné komunikace ji dokážou co možná nejpřesněji popsat a následně i určit s využitím dostupných zdrojů informací ať už v textové, či digitální podobě.

Rozvoj digitální gramotnosti lze spatřovat ve využití smartphonu pro digitální záznam neznámé přírodniny pomocí fotografie za účelem jejího sdílení s ostatními žáky, které může vést k jejímu určení. Rovněž smysluplné využívání digitálních technologií a volně dostupných aplikací v rámci aktivity umožňuje rozvíjet digitální gramotnost.

Matematická gramotnost žáků se rozvíjí při činnosti, ve které žáci převádějí textové sdělní do podoby grafického sdělení, které poskytuje jasné informace o tom, kolik přírodnin se k jednotlivým charakteristikám podařilo žákům v blízkosti jejich bydliště dohledat.

Celý text naleznete zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.