Zuzana Candigliota: Ministerstvo školství lže, domácí úkoly nejsou povinné

neděle 11. března 2018 ·

Vážená paní Bůnová, ráda bych se jako advokátka vyjádřila k Vašemu článku „Domácí úkoly nejsou povinné, přesvědčil muž školu, aby je synovi odpustila“. V článku totiž chybí vyjádření právníka a dochází tak k matení veřejnosti ministerstvem školství, které dlouhodobě prosazuje nepřiměřený represivní přístup k dětem a rodičům. 

Zuzana Candigliota (llp.cz)
Podle školského zákona jsou žáci povinni:

• řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

• dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

• plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

Určité povinnosti má ze zákona i zákonný zástupce, např. zajistit řádnou docházku dítěte do školy, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte apod.

A teď je rozhodující otázka, zda má žák povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků i mimo školu a mimo vyučování, a zda může školní řád dítěti stanovit povinnost plnit domácí úkoly s možností je známkovat nebo trestat jejich nesplnění. Žák povinnost plnit domácí úkoly nemá, neboť:

• tato povinnost není předvídatelným a jasným způsobem stanovena zákonem,

• zákon sám hovoří ve svém úvodním ustanovením, že upravuje vzdělávání „ve školách“ (nikoliv mimo školu),

škola nemůže zasahovat do soukromého a rodinného života dítěte a jeho rodiny, která může mít zcela jiné priority ve svém volném čase než plnit domácí úkoly ze strany školy, které jsou bohužel často nadužívané, nesmyslné, obtěžující a demotivující a dokonce jsou dle aktuálních vědeckých poznatků někdy až škodlivé kvůli přetěžování dětí.

Jinými slovy – žák má za den jen omezené množství času, podstatnou část dne tráví povinně ve škole, zbytek dne má volný čas, který tráví dle svobodné volby své a jeho rodiny a tento čas představuje realizaci jejich soukromého a rodinného života. Stejně jak rodiče nemohou vyžadovat po škole, aby se jejich dítě během výuky věnovalo soukromým a rodinným záležitostem (např. dítě by si během výuky otevřelo svůj počítač a upravovalo tam v programu rodinné fotografie nebo si psalo přes skype s tetou z Ameriky), tak úplně podle stejného principu škola nemůže vyžadovat, aby se žák a jeho rodina ve svém volném čase věnovali zpracovávání úkolů, které nechtějí z nějakého důvodu zpracovávat.

Samozřejmě, že vzdělávání zahrnuje v určitém rozsahu i domácí přípravu. Například ve škole dochází ke zkoušení, psaní písemných testů atd., což vyžaduje přípravu žáka. Oproti domácím úkolům jsou zde ale podstatné rozdíly. Zejména domácí příprava není povinná a žák může zvládnout a pochopit učivo i během výuky nebo si sám zvolit, do jaké míry se bude věnovat domácí přípravě. A další zásadní rozdíl je v tom, že se hodnotí výkon žáka ve škole a nikoliv mimo školu.

Na základě současné právní úpravy nelze dojít k jinému závěru, než že domácí úkoly jsou dobrovolné plnění. Pokud budou zadávány v rozumné míře a v zajímavé a vhodné formě, domnívám se, že naprostá většina žáků a rodin je bude ochotně a nadšeně plnit. Odpor vůči domácím úkolům je právě proto, že toto splněno není. Ovšem v současné době nikdo nikomu nezakazuje domácí úkoly plnit, takže zastánci domácích úkolů se mohou plně realizovat a nikdo je v tom neomezuje.

Moje kamarádka učí na střední škole a úkoly studentům zadávala a hodnotila jejich splnění, ale právě na základě kontroly České školní inspekce s tím musela přestat, neboť jí bylo řečeno, že domácí úkoly jsou dobrovolné plnění, které nemůže hodnotit a známkovat. Jedním z logických důvodů je také to, aby byl skutečně hodnocen výkon žáka, a ne výkon jeho rodičů podle toho, kdo má vzdělané a aktivní rodiče a kdo je nemá. Takže už vůbec nechápu, o co jde ministerstvu školství, které se do médií snaží tvrdit opak a neustále se snaží o represi ve školství a potlačování svobodné volby žáků a rodičů. Podle mého názoru jde pouze o pozůstatek minulého režimu, neboť oblasti jako školství, ale třeba i zdravotnictví, byly prostředkem státní moci k prosazování státní ideologie a represe, což bohužel přetrvává. Je jedině dobře, pokud se rodiče ozývají proti těmto praktikám, které do dnešní doby nepatří.

Byla bych ráda, kdybyste se tématu znovu věnovala a uvedla tvrzení ministerstva na pravou míru, aby veřejnost nebyla klamána ministerstvem školství a jeho nekompetentním personálem.

S pozdravem
Zuzana Candigliota, advokátka


Se souhlasem autorky převzato z jejího blogu
Článek Michaely Bůnové naleznete zde
Názor učitelky Lucie Tykalové naleznete zde

9 komentářů:

Q. E. D. řekl(a)...
11. března 2018 19:54  

Hm, slyšela paní právnička o věcech jako je exkurze, lyžák, plavecký výcviky? Ty se pokud vím také nekonají ve škole. Tudíž nejsou povinné.

tyrjir řekl(a)...
11. března 2018 22:47  

Jako všude jinde u větších skupin lidí byli a dones jsou i mezi inspektory ČŠI nekompetentní lidé, kteří nad rámec zákona prosazují ideově podjaté nesmysly. Například:

Žák je partnerem učitele?
Byla doba, kdy i vysocí představitelé ČŠI hovořili o nutnosti uplatnění/posilování údajného základního partnerského principu ve vztahu učitel-žák. Je to nesmysl. Učitel za žáka nese zákonem určenou odpovědnost. Není mu tedy partnerem. Je mu osobou nadřízenou (například obhajoba, že žák se na školním výletě utopil proto, že jako partner učitele se rozhodl nerespektovat jím vyslovený zákaz koupání, by u soudu neobstála).

ČŠI je především metodický orgán?
Někteří inspektoři to tvrdí nebo podle toho jednají. Je to opět nesmysl. Z podstaty věci i podle zákona je ČŠI především kontrolní orgán povinný respektovat při kontrolách právní předpisy ČR. Ideologie schovávaná za metodickou podporu do práce ČŠI nepatří.

Advokacie je druh soukromého podnikání. Podnikání je podle zákona i v praxi čínnost provozovaná za účelem dosažení zisku. Někteří advokáti mají z nekompetentnosti MŠMT a ČŠI možná docela radost.

Když učitel zadá domácí úkol, může vyžadovat a kontrolovat jeho plnění. V případě nepřiměřenosti jednotlivých úkolů nebo jejich přílišného hromadění si může žák, rodič nebo žákovská samospráva stěžovat u učitele nebo ředitele školy. Nepomůže-li to, může žák nebo rodič postupovat dále. Ani paní advokátka ani žádný inspektor nemá právo tvrdit že domácí úkoly pro žáky jsou v principu nesprávné. Učitelé ředitelé a žáci a rodiče usilující o kvalitní vzdělávání by si výše uvedené excesy advokatů nebo ČŠI neměli nechat líbit.

http://www.pedagogicke.info/2018/03/zuzana-candigliota-ministerstvo.html

J.Týř
Nowak řekl(a)...
11. března 2018 22:49  

Na SŠ jsou specifickým druhem DÚ seminární práce (jejich obhajoba může být příp. i součástí maturity). Takže jejich hodnocení je zřejmě nelegální.

tyrjir řekl(a)...
11. března 2018 23:30  

...advokatů... avokátů. Omlouvám se za překlep. :)))

tyrjir řekl(a)...
11. března 2018 23:44  

„Zadávání domácích úkolů je v souladu s právními předpisy, pokud jsou rozsah a obtížnost úkolů přiměřeně vývoji osobnosti dítěte. Domácí úkoly je možné známkovat nebo hodnotit i jinak, například slovně a hodnocení domácích úkolů je možné zahrnout do klasifikace,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Neplnění domácích úkolů je podle Balážové možné zohlednit v hodnocení žáka. „Úkol zadaný učitelem jako povinný je povinný a primární je jeho splnění,“ dodala.


Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/domaci-ukol-blogger-skola-prvni-trida-povinnost-fud-/domaci.aspx?c=A180308_172820_domaci_nub

Tohle vyjádření MŠMT je jasné a správné. Rozumně zadané domácí úkoly jsou součástí domácí přípravy žáka na výuku, o níž i paní advokátka hovoří.

Unknown řekl(a)...
12. března 2018 9:11  

je skvělé jak právně uvědomělí jsou rodiče,bylo by zajímavé vidět ,co by se ve školství dělo,kdyby právně uvědomělí zašali být učitelé a pracovali pouze v souladu s platným zákoníkem príce,osobně jsem s dú problémy neměl,ještě před rokem 2000 jsem je přestalprovozovat hned jak začaly hýkat první uvědomělé matky,když však začala moda výletů do koncentráku tak jsem zásadně odmítl tam jezdit,načež mi ředitel vyhrožoval vyhazovem až zjistil, že mě za to vyhodit nemůže (zbavil se mě jiným způsobem),stejně tak jest v rozporu se zp :výlety,kurzy apod,další pikoškou je administrativa učitele se subjekty mimo školu,tam vás sice ředitel může přinutit vykonávat komunikaci s babkama se sociálky(policií,soudem apod) ale zodpovědnost za ni nese on a ne vy

Unknown řekl(a)...
12. března 2018 9:15  

vzpomínám si,jak bylo módní období "učitelé se flákají,jsou už vpoledne doma" i rozhodlo se vedení naší školy pro pevnou pracovní dobu od do, skončilo to po půl roce,jelikož většina kantorů to tam do konce "směny" proseděla a v okamžiku padla se sebrali a šli domů,zvláště žertovné to bylo na pololetní konferenci

Ivo Mádr řekl(a)...
12. března 2018 13:49  

Domácí úkoly slouží k procvičení nově probraného učiva. To proto, aby další vyučovací hodinu bylo na čem stavět.

BP řekl(a)...
12. března 2018 18:01  

Za minulého režimu se za nesplněný úkol také nesměly dávat pětky. Nebo se pletu?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.